Fwd: A- 073-24)17 przez Sąd Rejonowy w Śremie 1

Dzień  Dobry.
Mam serdeczną prośbę o potwierdzenie odbioru niniejszego emaila.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: A- 073-24)17
Data: Tue, 22 Aug 2017 13:14:18 +0200
Nadawca: Sąd Rejonowy Śrem <administracja@srem.sr.gov.pl>
Adresat: sprawa-3028@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W załączeniu uprzejmie przesyłam  pismo wraz z załącznikami  w związku
z  emailem o udostępnienie  informacji.

--
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Jolanta Szczepaniak

Sąd Rejonowy w Śremie
ul. Franciszkańska 4
63-100 Śrem
tel. 61 28 21 461, fax 61 28 21 469

adm. 0105-27-17 odpowiedź z 21.08.2017 przez Sąd Rejonowy w Chorzowie 1

W załączeniu przesyłam pismo z dnia 21.08.2017 z zał

Oddz. Adm.

A. Góralczyk

wniosek o udostępnienie informacji - odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Przemysław Brzóska

Samodzielna Sekcja Administracyjna

Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich

tel. 95 76 309 23

OA.0132.50.2017 przez Sąd Okręgowy w Elblągu 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 22.08.2017r. wraz z załącznikami, stanowiące odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 11.08.2017r.
o udostępnienie informacji publicznej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam i życzę miłego dnia

Beata Łaska
Z-ca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Elblągu
pok. 109, tel. /55/ 611 24 09

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 2

ABI-061-173/17

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wraz z załącznikiem.

Z poważaniem,

Grażyna Socha
Administrator Bezpieczeństwa Informacji/
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
tel. (71) 798-77-43
faks: (71) 798-77-52

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.
Thank you. Court of Appeal in Wrocław.

ADM. 423-23/17 przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce 3

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa e-maila z 11 sierpnia 2017 r. uprzejmie przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w Ostrołęce wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Edyta Zembrzucka

Starszy inspektor

Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie 1

Dzień dobry.
Uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu.

Pozdrawiam
Marek Ślęk
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy w Cieszynie
Ul. Garncarska 8
43-400 Cieszyn

tel. 0-33 4 794 615
fax 0-33 4 794 655
e-mail marek.slek@cieszyn.sr.gov.pl

________________________________________
Od: sprawa-2895@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2895@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: 4085-Biuro Obsługi Interesanta
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2895@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej 1

st. insp. Tomasz Sokół

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Pismo inf. w sprawie wniosku z dnia 11.08.2017 r. przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim 1

Dzień dobry,?

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo z dnia 22.08.2017 r., znak Adm.-0183-29/17.

--

Z poważaniem,

Paulina Rechnio

Inspektor

Zastępca Kierownika Oddziału

Oddział Administracyjny

e-mail: paulina.rechnio@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

tel. 25 756 49 66 | fax 25 756 49 40

----------------------------------------------------

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 756 49 00 | fax: 25 756 49 40

http://minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania
się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez
osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez
pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Przeworsku

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 11 sierpnia
2017 roku uprzejmie informuję, iż:

- Sąd Rejonowy w Przeworsku jest sądem funkcjonalnym i wszelkie umowy dla
tut. Sądu zawierane są przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu,

- Sąd Rejonowy w Przeworsku posiada stronę internetową pod adresem
www.przeworsk.sr.gov.pl, na której nie publikuje dokumentacji przebiegu i
efektów kontroli prowadzonych w Sądzie,

- Prezes Sądu ani zastępujący Go w okresie urlopu Sędzia w miesiącu w
lipcu 2017 roku nie uczestniczył w spotkaniach,

- w okresie którego dot. pytanie nie były wydawane w tut. Sądzie orzeczenia
na skutek oskarżenia o czyny zabronione z art. 231 kk,

- odnośnie czynów z art. 212 kk wskazać należy, iż nie zapadło żadne
merytoryczne orzeczenie rozstrzygające o odpowiedzialności za przestępstwo
pomówienia. W jednej ze spraw prowadzonej przeciwko nieustalonej osobie o
ten czyn wobec braku możliwości ustalenia sprawcy ( pomówienia internetowego
) zapadło orzeczenie o umorzeniu postępowania. W kolejnych zaś trzech
sprawach strony zawarły ugody skutkujące również wydaniem postanowienia o
umorzeniu tych postępowań..

Z poważaniem

Prezes Sądu Rejonowego

w Przeworsku

Krzysztof Gaca

odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Przeworsku

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 11 sierpnia
2017 roku uprzejmie informuję, iż:

- Sąd Rejonowy w Przeworsku jest sądem funkcjonalnym i wszelkie umowy dla
tut. Sądu zawierane są przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu,

- Sąd Rejonowy w Przeworsku posiada stronę internetową pod adresem
<http://www.przeworsk.sr.gov.pl> www.przeworsk.sr.gov.pl, na której nie
publikuje dokumentacji przebiegu i efektów kontroli prowadzonych w Sądzie,

- Prezes Sądu ani zastępujący Go w okresie urlopu Sędzia w miesiącu w
lipcu 2017 roku nie uczestniczył w spotkaniach,

- w okresie którego dot. pytanie nie były wydawane w tut. Sądzie orzeczenia
na skutek oskarżenia o czyny zabronione z art. 231 kk,

- odnośnie czynów z art. 212 kk wskazać należy, iż nie zapadło żadne
merytoryczne orzeczenie rozstrzygające o odpowiedzialności za przestępstwo
pomówienia. W jednej ze spraw prowadzonej przeciwko nieustalonej osobie o
ten czyn wobec braku możliwości ustalenia sprawcy ( pomówienia internetowego
) zapadło orzeczenie o umorzeniu postępowania. W kolejnych zaś trzech
sprawach strony zawarły ugody skutkujące również wydaniem postanowienia o
umorzeniu tych postępowań..

Z poważaniem

Prezes Sądu Rejonowego

w Przeworsku

Krzysztof Gaca

A-063-77/17 Odpowiedź na wniosek przez Sąd Okręgowy w Olsztynie 3

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam uprzejmie pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie A-063-77/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. wraz z załącznikami.

Z upoważnienia

Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie

Beaty Grzybek

Dawid Kalinowski
Stażysta
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Olsztynie

tel. (89) 521 60 11, faks (89) 521 61 60
e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.so.gov.pl

odpowiedź na informacje publiczną przez Sąd Rejonowy w Kozienicach 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 11.08.2017r. o udzielenie informacji.

Iwona Myśler
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Specjalista w Oddziale Administracyjnym
p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
tel. 048 614-29-13 wew. 202

Fw: zapytanie publiczne przez Sąd Rejonowy w Choszcznie 3

<HTML xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:v =
"urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w =
"urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m =
"http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<STYLE><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></STYLE>
</HEAD>
<BODY lang=PL dir=ltr vLink=#954f72 link=#0563c1>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5"><STRONG></STRONG></DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

A-060-73/17 przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu 1

Dzień dobry.

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej
przesłanego drogą elektroniczną w dniu 11 sierpnia 2017r. , na
zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w załączeniu
uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes z dnia 22 sierpnia br. wraz z
załącznikami (skanem wyroku w sprawie sygn. akt II K 289/15 oraz
wykazem umów ) stanowiące odpowiedź w sprawie.

Sylwia Kozar
Specjalista ds. kadr
Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu

Odpowiedź na wniosek o uip z 11.08.2017 r. przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce 1

Z poważaniem

Barbara Wójcik
st. inspektor ds. biurowości
Sądu Okręgowego w Ostrołęce
Tel. (29) 765 01 68

informacja publiczna (Adm.-0143-176/17) przez Sąd Apelacyjny w Krakowie 6

Dzień dobry

W wykonaniu polecenia uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2017r., znak Adm.-0143-176/17.
Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji.

Z poważaniem

Stanisław Tronow
Oddział Administracyjny
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
ul. Przy Rondzie 3
31-547 Kraków
Tel. 12 417-55-34
Fax: 12 417-54-29
Wszelkie odpowiedzi proszę kierować na adres oddzial.administracyjny@krakow.sa.gov.pl

Odpowiedź z SR w Ciechanowie przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie 1

Adm-064-38/17

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11.08.2017 r. w załączeniu przesyłam odpowiedź Pana Macieja Osińskiego Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

Ewelina Pichola-Tomaszewska
Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy w Ciechanowie
ul. Mikołajczyka 5 /pokój nr 207/
06-400 Ciechanów
tel. 23 674 17 09, fax 23 682 14 31

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu 1

--

Beata Koźmińska - Wiśnicka

Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
ul. Świebodzka 5, p. 416
50-046 Wrocław
tel. +48 (71) 748 9017 | fax. +48 (71) 748 9016
www: http://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/

PS: Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Słupsku 2

Dzień dobry

A-0143-77/17

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 21 sierpnia 2017 r. nr A-0143-77/17 z załącznikiem.

Pozdrawiam

Magdalena Miklińska
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Słupsku
tel. (59) 8469440
e-mail: administracja2@slupsk.so.gov.pl

SĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU
76-200Słupsk,ul.Zamenhofa7
Telefon: (0-59) 842-83-25 Fax.: (0-59) 842-83-01
e-mail: poczta@slupsk.so.gov.pl;boi@slupsk.so.gov.pl
www.slupsk.so.gov.pl

Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu 1

Dot. Nr Prez. A.065/68/17

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 22 sierpnia 2017 roku Nr Prez. A.065/68/17 wraz załącznikami stanowiących uzupełniającą odpowiedź na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Urszula Gurzyńska
Oddział Administracyjny
Sądu rejonowego w Grudziądzu

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Działdowie 1

Dzień dobry

Z polecenia pana Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie w załączeniu przesyłam odpowiedzi na żądaną informację publiczną oraz rejestr umów zawartych w imieniu Sądu.

Monika Gorczyńska
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sądu Rejonowego w Działdowie

informacja przez Sąd Rejonowy w Lubaniu 1

Dzień dobry
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 11.08.2017 r. przesyłam pismo Prezesa tut. sądu

Mariola Żukrowska
Sąd Rejonowy w Lubaniu
tel. 75 646 46 12

A.073-58/17 wniosek o udostępnienie informacji publicznej Watchdog Polska przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim 3

Dzień Dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu
Pomorskim wraz z załącznikami (A.073-58/17 z dn. 23.08.2017r.) na Państwa
wniosek z dnia 11.08.2017r. o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Mariusz Martyniak

Informatyk

SR w Kamieniu Pom.

91 3825 762, 500 092 523

A-123-64/2017 przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 3

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Ewy Nerga-Kujawa z dnia 22
sierpnia 2017 roku z załącznikami.

st. insp.
Aneta Wdowiak