odpowiedź na wniosek u udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Miliczu 1

Milicz, 24.08.2017 roku

Sygn. A.052-21/2017

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na państwa pismo z 11.08.2017 roku przesłane pocztą elektroniczną na adres Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Miliczu uprzejmie informuje, że:

1. W 2017 roku Prezes Sądu Rejonowego w Miliczu jako Administrator Danych Osobowych zawarł jedną umowę z podmiotem - PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku Białej zwaną dalej Procesorem. Przedmiotem tej umowy, zawartej 10.05.2017 roku jest powierzenie Procesorowi przetwarzania danych osobowych osób poszkodowanych i świadków zdarzenia zgłaszanych w związku z umową ubezpieczenia oraz danych osobowych pracowników upoważnionych do kontaktu w związku z wykonywaniem umowy brokerskiej. Umowa ta nie zawiera żadnej kwoty albowiem jej celem jest realizacja umowy brokerskiej z dnia 23.03.2017 roku zawartej przez Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, której przedmiotem jest ubezpieczenie budynku m.in. Sądu Rejonowego w Miliczu.

Trzeba w tym miejscu zauważyć, że Sąd Rejonowy w Miliczu jest tzw. sądem funkcjonalnym, a zatem dyrektorem tego sądu jest Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu. To on głównie podpisuje umowy obejmujące swoim przedmiotem szeroko pojęte sprawy Sądu Rejonowego w Miliczu, a ich dokumentacja znajduje się w Sądzie Okręgowym w Miliczu - poza tym część zakupów dokonywanych jest w ramach Centralnego Systemu Zakupów prowadzonego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.

2. Dane dotyczące kontroli zarządczej tutejszego sądu znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu

http://www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?<http://www.wroclaw.so.gov.pl/index.php>option=com_content&view=article&id=315&Itemid=182

Od daty powstania Sądu t.j. 1 lipca 2015 roku nie było kontroli Sądu Rejonowego w Miliczu dokonywanych przez inne instytucje.

3. W lipcu 2017 roku Prezes Sądu Rejonowego w Miliczu nie odbywał żadnych zaplanowanych spotkań. Raz w tygodniu, w środę pomiędzy godzinami 11 a 13, zgodnie z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, prezes przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków . I tak w dniu 5.07.2017 roku zjawiło się dwoje interesantów, w dniu 12 lipca 2017 roku zjawiła się jedna osoba, w dniu 19.07.2017 roku nie zjawił się nikt, od 20.07.2017 roku prezes sądu przebywał na urlopie.

4. W 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Miliczu nie zapadło żadne orzeczenie o czyn z art. 231 k.k.

5. W załączonym pliku programu Microsoft Word znajdują się znaonimizowane: postanowienie w sprawie o sygn. IIK 12/17 oraz zarządzenie kończące w sprawie o sygn. IIK 86/17 - t.j. we wszystkich sprawach o czyn z art. 212 k.k., jakie były prowadzone w tutejszym Sądzie w 2017 roku

(-) SSR Dominik Flunt

Prezes Sądu Rejonowego w Miliczu

Odpowiedź - informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Alicja Dziwińska

Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Ul. Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

Tel.: 15 688 26 16

A.017.51.2017 przez Sąd Rejonowy w Pabianicach 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=us-ascii">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="PL" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
</div>
</body>
</html>

FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy we Wschowie 1

Dzień Dobry,

W ślad za pismem z dnia 16.08.2017r., sygn. SSA-051-32/2017, w załączeniu
przesyłam rejestr umów dla SR Wschowa.

Pozdrawiam

Sylwia Pełka

Zastępująca Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego we Wschoeir

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej z 11.08.2017 r.

Z poważaniem
Izabela Murawska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego
dla Wrocławia - Śródmieścia
we Wrocławiu
tel. 71/74-81-120, VoIP 332503121
fax 71/74-81-129

Uwaga: Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/i jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnianie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. Dziękuję.

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku

________________________________________
Od: Góral Agnieszka
Wysłane: 11 sierpnia 2017 07:32
Do: Barska Anna
Temat: PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

________________________________________
Od: sprawa-2742@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2742@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:23
Do: SRWS_Biuro Podawcze
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2742@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie 1

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017 roku

Z poważaniem

Z polecenia Prezesa Sądu Rejonowego w Radziejowie

Halina Budzińska-Siwczak

Główny Specjalista ds. Administracyjnych

Sądu Rejonowego w Radziejowie

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Koszalinie 6

Prez.A-065-59/17

Szanowni Państwo.

W załączniku uprzejmie przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek.

Z poważaniem
st. insp. Zuzanna Lenart
Oddział Administracyjny
Sąd Okręgowy w Koszalinie

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Okręgowy w Koszalinie.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.
Thank you. District Court in Koszalin.

odp. na winisek przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu 3

Dzień dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam żądane dane.

Z poważaniem:
Elżbieta Tadrzak
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Przasnyszu

informacje przez Sąd Rejonowy w Żninie 2

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na e-maila z dnia 11.08.2017r.
oraz skany orzeczeń.

Na zarządzenie

Prezesa Sadu Rejonowego w Żninie

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Magdalena Purol

Tel. 523033715

odp. - inf. publiczna przez Sąd Rejonowy w Ełku 1

W załączeniu uprzejmie przedstawiam pismo - odpowiedź na informację publiczną.
Z poważaniem
Marzena Wnuk
Starszy Inspektor
Oddział Administracyjny
tel.: 87 629 03 34

SĄD REJONOWY W EŁKU
www.elk.sr.gov.pl<http://www.suwalki.so.gov.pl/>
ul.Małeckich 4
19-300 Ełk

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11
sierpnia 2017 roku zgodnie z zarządzeniem Wiceprezesa tut. Sądu w załączeniu
przedstawiam wnioskowane informacje. Jednocześnie infromuję, że na stronach
http://www.srpragapolnoc.pl/bip/ oraz http://warszawapraga.so.gov.pl/ są
wszelkie niezbędne informacje w zakresie biuletynu informacji publicznej.
Ponadto informuję, że w "kalendarzu spotkań" Prezesa tut. Sądu w miesiącu
lipcu 2017 roku nie odnotowano żadnej pozycji.

Adm-0143-105/17

Z poważaniem,

Bogdan Płonecki

Sekretariat Wiceprezesa

Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ

w Warszawie

tel. (22) 50 91 505

fax. (22) 50 91 712

__________ Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja bazy sygnatur
wirusów 13602 (20160606) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju 1

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11.08.2017 r. w załączeniu przesyłam rejestr umów zawartych w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
Jednocześnie informuję, iż Sąd Rejonowy w Biłgoraju na stronie internetowej nie zamieszcza dokumentacji z przebiegu przeprowadzonych kontroli, efektów kontroli oraz wystąpień, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających.
Sąd nie prowadzi kalendarza spotkań prezesa sądu.
W Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Biłgoraju w 2017 nie odnotowano spraw, o których mowa w przedmiotowym wniosku.

Z poważaniem
Magdalena Dycha - spec. ds. gosp.-kadrowych
Sąd Rejonowy w Biłgoraju

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Wadowicach 7

W dniu 2017-08-24 o 12:25, POI pisze:

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Mogilnie 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 11 sierpnia
2017 r.

Z poważaniem
Kierownik Oddziału Administracyjnego

Jolanta Zimnol

> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
> następujÄ
cych informacji:
>
> - rejestru umĂłw, zawartych w imieniu SÄ
du od 1 stycznia 2017 r. do 31
> lipca 2017 r., zawierajÄ
cego informacje w zakresie co najmniej daty
> zawartych umĂłw, przedmiotach umĂłw, stronach umĂłw, kwotach umĂłw,
> - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja
> przebiegu i efektĂłw kontroli, przeprowadzonych w sÄ
dzie, oraz
> wystÄ
pienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotĂłw jÄ

> przeprowadzajÄ
cych,
> - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sÄ
du, które odbył (odbyła) w
> lipcu 2017 r.,
> - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231
> Kodeksu karnego, wydanych przez SÄ
d w 2017 r.,
> - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212
> Kodeksu karnego , wydanych przez SÄ
d w 2017 r.
>
> Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie
> elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2775@fedrowanie.siecobywatelska.pl.
>
> Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarzÄ
du, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>

inf. publiczn przez Sąd Rejonowy w Wieluniu 1

W załączeniu przesyłam zawiadomienie o przedłużeniu terminu do udostępnienia informacji publicznej.
Pozdrawiam
Edyta Szczepaniak
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Pl. Jagielloński 1
98-300 Wieluń
tel. 734 429 030
tel. 43 842 01 44

odp. - inf. publiczna przez Sąd Rejonowy w Ełku 2

W załączeniu uprzejmie przedstawiam ponownie pismo - odpowiedź na informację publiczną z uwagi na brak jednego załącznika.

Z poważaniem
Marzena Wnuk
Starszy Inspektor
Oddział Administracyjny
tel.: 87 629 03 34

SĄD REJONOWY W EŁKU
www.elk.sr.gov.pl<http://www.suwalki.so.gov.pl/>
ul.Małeckich 4
19-300 Ełk

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 24 sierpnia 2017 roku
Adm.0144-34/17

Witam

W załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania korespondencji.

Z poważaniem,

Karina Adamska
Z-ca Kier. O/Administracyjnego
SR w Ostrowcu Św.
tel. 41 24 62 000

A-061-97/17 przez Sąd Okręgowy w Białymstoku 3

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 roku o udostępnienie do informacji publicznej w załączeniu uprzejmie przesyłam:

* rejestr umów zawartych przez Sąd Okręgowy w Białymstoku od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 lipca 2017 roku
* zanonimizowane orzeczenia wraz z uzasadnieniem wydane w sprawach Sądu Okręgowego w Białymstoku w 2017 roku o sygnaturach akt VIII Ka 293/17, VIII Ka 120/17 w 2017 roku dot. czynu zabronionego z art. 212 kk. Jednocześnie informuję, iż w tutejszym Sądzie nie odnotowano zakończonych spraw dotyczących art. 231 kk.

Ponadto informuję, iż:

* dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku nie jest zamieszczana na stronie internetowej Sądu,
* Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniach 3-14 lipca 2017 roku nie odbył żadnego spotkania, a w okresie od 17-31 lipca 2017 roku przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Białymstoku
Wytwarzający: Kierownicy Oddziałów/Kierownicy Sekretariatów Wydziałów III Karnego i VIII Karnego Odwoławczego
Udostępniający: Monika Wierciszewska

z poważaniem

Monika Wierciszewska

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sąd Okręgowy w Białymstoku

tel. 85 7459 209

e-mail: oa@bialystok.so.gov.pl<mailto:oa@bialystok.so.gov.pl>

A-0164-34/17 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2

W załączeniu uprzejmie przedstawiam pismo z dnia 23 sierpnia 2017r.,
A-0164-34/17 wraz z załącznikami.

Z up. Prezesa Sądu

Wawrzaszek Ewelina

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Rzeszowie

A-0173-58/17 odpowiedź na wniosek o udostępnienie infor. publ. z dn. 11.08.2017 r. przez Sąd Okręgowy w Przemyślu 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Wysyłanie wiadomości e-mail: pismo, tabelka przez Sąd Rejonowy w Opocznie 2

Dzień Dobry

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenie informacji publicznej w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wystosowane pytania.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem

Aneta Maćkowska
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):

pismo
tabelka

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Żarach 2

OA – 061 – 22/17

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 11 sierpnia 2017r.:
Ad. 1) przesyłam rejestr umów zawartych w imieniu Sądu Rejonowego w Żarach - w załączeniu;
Ad. 2) informuję, iż Sąd Rejonowy w Żarach nie prowadzi strony internetowej na której zamieszczana jest dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w sądzie oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających;
Ad. 3) informuję, iż nie jest prowadzony kalendarz spotkań prezesa;
Ad. 4) informuję, iż w 2017 roku, w Sądzie Rejonowym w Żarach nie wydano orzeczeń o czyn zabroniony z art. 231 Kk;
Ad. 5) informuję, iż w 2017r. w Sądzie Rejonowym w Żarach wydano jedno orzeczenie o czyn zabroniony z art. 212 Kk, którego skan przesyłam jako załącznik.

Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu

Anna Zawiślak
Inspektor
Sądu Rejonowego
w Żarach
Tel.: 68 36 35 329

A- 065 - 91/17/MF przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu 1

*Zarząd **
Stowarzyszenia**
**Sieć Obywatelska**
**Watchdog Polska

*
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo o symbolu A - 065 - 91/17.

Z poważaniem

/Elżbieta Polody
sp. ds.administracyjnych
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald
i Jeżyce w Poznaniu
e-mail: oddz.administracyjny@poznan-grunwald.sr.gov.pl
tel. 61 65 85 204 /