Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Drygały

Twoja wiadomość

Do: drygaly@bialystok.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

usunięto w dniu 2017-08-25 09:42.

SR Nidzica - informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Nidzicy 1

Pozdrawiam

Z poważaniem

Anna Kwiecień

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Nidzicy

---------------------------------------------------------------

ul. Kosciuszki 15

13-100 Nidzica

sekcja.administracyjna@nidzica.sr.gov.pl<mailto:sekcja.administracyjna@nidzica.sr.gov.pl>

tel./fax: (89) 521 59 31

kom. 734 430 021

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie 1

Dzień dobry.
Przesyłam odpowiedz na wniosek o informację publiczną z dnia 11.08.2017r.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mikołowie
St. Insp. Ilona Dragon

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Garwolin

Twoja wiadomość

Do: garwolin@warszawa.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-25 09:55.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Witam, w załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź na wniosek&#160; o informacje publiczną przekazany nam przez Oddział Kadr naszego sądu.<br></p><p><br></p><p>Beata Becker<br></p><p>Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego<br></p><p>Sąd Apelacyjny w Poznaniu<br></p><p>tel. 61 8 27 45 72<br></p></body></html>

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie 2

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017r. uprzejmie informuję, że:

- Sąd Rejonowy w Pleszewie jako sąd funkcjonalny nie zawiera we własnym imieniu umów cywilnoprawnych, wszelkie umowy są zawierane przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu,

- na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pleszewie nie znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dot. umów cywilnoprawnych, gdyż takie kontrole nie były przeprowadzane,

- w Sądzie Rejonowym w Pleszewie nie jest prowadzony dokument bądź urządzenie ewidencyjne, w którym są odnotowywane spotkania Prezesa Sądu,

- w Sądzie Rejonowym w Pleszewie w 2017r. nie zapadło żadne orzeczenie o czyn z art. 231 kodeksu karnego,

- w Sądzie Rejonowym w Pleszewie w 2017r. zapadło jedno orzeczenie o czyn z art. 212 kodeksu karnego, lecz jest ono nieprawomocne (zanonimizowany skan orzeczenia w załączeniu do tej informacji).

Prezes Sądu Rejonowego w Pleszewie

Małgorzata Huk - Sobańska

________________________________________
Od: sprawa-2990@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2990@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: SR Pleszew - Administracja
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2990@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Piotrków

Twoja wiadomość

Do: piotrkow@lodz.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.08.2017 17:25

odczytano w dniu 25.08.2017 10:01.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kamienna Góra

Twoja wiadomość

Do: kamienna@wroclaw.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.08.2017 17:25

odczytano w dniu 25.08.2017 10:04.

Zapytanie - Nadleśnictwo Legnica przez Nadleśnictwo Legnica

Dzień dobry,

W związku z Państwa zapytaniem skierowanym drogą e-mail dnia 24.08.2017 r.
do Nadleśnictwa Legnica, w celu odpowiedniego przygotowania danych proszę o
uszczegółowienia zapytania w następującym zakresie:

* "Liczbie pozyskanego drewna" - miąższości ?
* "Przekazaniu uzyskanego drewna" - sprzedaży pozyskanego drewna ?

Z poważaniem

Hubert Kawalec

Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Legnica

Rzecznik prasowy

Mobile phone: 504 260 047

informacja publiczna A.XXIV-433-43.17 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Dzień dobry

W związku z problemami w przesłaniu wiadomości zawierającej odpowiedź na informacje publiczną zgodnie z Państwa wnioskiem z dnia 11 sierpnia br. z uwagi na rozmiar przesyłki, informacja została przesłana w trzech mailach. Chciałabym prosić o potwierdzenie, czy otrzymaliście państwo wszystkie części odpowiedzi, a w szczególności skany orzeczeń w ilości 15 szt.

Kierownik
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia
w Łodzi
Ewa Niewola
Tel.42 6640 721
Mail:administracja@lodz.sr.gov.pl

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Sulechów

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sulechow@zielonagora.lasy.gov.pl> o 2017-08-24 17:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-08-25 10:23

PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu 2

Dzień dobry,
w związku z poniższą wiadomością w załączniku uprzejmie przesyłam skan odpowiedzi Pani Wiceprezes z załącznikami.

Anna Hunczak
kierownik
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego
w Kędzierzynie-Koźlu
________________________________________
Od: sprawa-2927@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2927@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: DU-4004_Podawcze
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2927@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

Twoja wiadomość

Do: golub-dobrzyn@torun.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-25 10:35.

Indformacja publiczna przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 7

Świdnik, dnia 25 sierpnia 2017 roku

LW. Adm. 054-41/17

?W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes z dnia 25 sierpnia 2017 roku.

Anna Bicz Krzyszczak
Inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
tel. 081-46-48-712

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Mielcu 2

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<style type="text/css" style="display:none"><!--P{margin-top:0;margin-bottom:0;} --></style>
</head>
<body dir="ltr" style="font-size:12pt;color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif;">
<p><br>
</p>
</body>
</html>

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Tczewie 1

Z upoważnienia Wiceprezesa SR Tczew w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Katarzyna Ehlert
Kierownik Oddz. Adm.
SR Tczew

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej 3

Pozdrawiam
Halina Kruk
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
tel. 29 745-37-41
e-mail sekretariat@ostrowmaz.sr.gov.pl

________________________________________
Od: sprawa-2816@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2816@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:24
Do: Kruk Halina
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2816@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Adm-411-326/17 RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim 1

Dzień dobry,

Uprzejmie przesyłam pismo Adm-411-326/17 stanowiące odpowiedź na poniższy wniosek

Z poważaniem
-------------------------------------------------------------
Mariola Zaliwska
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
tel. 22 77-09-210
fax 22 77-09-258
email: sr.gm@grodzisk.sr.gov.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Drawno

Twoja wiadomość

Do: drawno@szczecin.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-25 10:58.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Turawa

Twoja wiadomość

Do: turawa@katowice.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:26

odczytano w dniu 2017-08-25 11:04.

odpowiedź na wniosek A.0153.19.17 przez Sąd Rejonowy w Oleśnie 1

Dzień dobry

W załączeniu przedstawiam odpowiedź Pani Prezes na wniosek kierowany w dniu 11.08.2017 r. w trybie dostępu do informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku

Violetta Kaczmarczyk
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Oleśnie

46-300 Olesno
ul. Sądowa 3

TEL.: 34 3596930
TEL. 506082590

Adm-028-112/17 przez Sąd Okręgowy w Szczecinie 2

Witam

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 25 sierpnia 2017 roku nr Adm-028-112/17 wraz z załącznikiem.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania załączników (do tego e-maila
łącznie winny być dwa załączniki)

Dziękuję i pozdrawiam

Agnieszka Plichta

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Szczecinie

ul. Kaszubska 42

70-952 Szczecin

tel. 091 48-55-336

faks 091 48-55-524

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja silnika
detekcji 15973 (20170825) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

ODP: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie 3

Adm. N - 0144-66/17

Witam,
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo P. Prezes tut. Sądu z dnia 24 sierpnia 2017r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem,
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie

________________________________________
Od: sprawa-2837@fedrowanie.siecobywatelska.pl [sprawa-2837@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:26
Do: kontakt
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2837@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Adm. 0144-36/17/Ch - odpow. na inform. publiczną z dn. 11.08.2017 przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie 1

Dzien Dobry!

W załączeniu uprzejmie przedstawiam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w
Chrzanowie wraz z załącznikami. Proszę o potwierdzenie otrzymania
informacji.

Z poważaniem,

Dorota Puz

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy w Chrzanowie

tel. 32-649-40-90