odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu 2

Dzień Dobry

W załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017r.

Bożena Rynkiewicz
Kierownik oddz. administracyjnego
Sądu Rejonowego w Bolesławcu
tel.75 6469501
e-mail:b.rynkiewicz@boleslawiec.sr.gov.pl

Odpowiedź na wniosek przez Sąd Okręgowy w Toruniu 1

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Violetta Łubkowska - inspektor SO

odpowiedź na wniosek z dnia 11.08.2017 r. (OA-062-32/17) przez Sąd Rejonowy w Elblągu 2

W odpowiedzi na poniższy wniosek - w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 24.08.2017 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Renata Olenkiewicz
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Elblągu

A-061-79/17 dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="PL" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
</div>
</body>
</html>

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Brzegu 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 11.08.2017r.

Pozdrawiam

Beata Staworowska
Oddział Administracyjny
w Sądzie Rejonowym w Brzegu
tel. 77 4442310
e-mail: sekretariat-sad@brzeg.sr.gov.pl

________________________________________
Od: sprawa-2884@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2884@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: DG-4030_SR_Brzeg_BOI
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2884@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Kaliszu 4

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<style type="text/css" style="display:none"><!-- p { margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; }--></style>
</head>
<body dir="ltr" style="font-size:12pt;color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif;">
<p><br>
</p>
</body>
</html>

odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Myślenicach 2

odpowiedż na wniosek z dnia 11.08.2017 r. z zał. przez Sąd Rejonowy w Tychach 2

Sąd Rejonowy w Tychach
Oddział Administracyjny
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 33
Tel.: 32 3233113 Fax: 32 2192806 E-mail: sekretariat@tychy.sr.gov.pl<mailto:sekretariat@tychy.sr.gov.pl>

Adm. 065-3308/17 przez Sąd Rejonowy w Piasecznie 2

Adm.065-3308/17
Sąd Rejonowy w Piasecznie w załączeniu uprzejmie przesyła odpowiedź Pana
Prezesa na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wraz z
załącznikiem.

z poważaniem
Dominika Augustyniak
Inspektor Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Piasecznie
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

Adm. 065-3308-17
Zał. do Adm. 065-3308-17

SR Lesko- odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Lesku 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Lesku na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Z poważaniem

Anna Gierula

Sekretariat Prezesa SR w Lesku

A-066-55/17 inf.publ. przez Sąd Rejonowy w Toruniu 3

A-066-55/17

Dzień dobry,

wykonując zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu, uprzejmie
przekazuję pismo A-066-55/17 z dnia 23.08.2017 r.

Z poważaniem

Marta Laurentowska

Starszy Sekretarz Sądowy

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Toruniu

tel. 56 61-05-775

email: <mailto:m.laurentowska@torun.sr.gov.pl>
m.laurentowska@torun.sr.gov.pl

email: <mailto:administracja@torun.sr.gov.pl> administracja@torun.sr.gov.pl

dot. udzielenia informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Węgrowie 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Z poważaniem
Joanna Żółkowska
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Tel. (25) 792 23 77 wew. 18

ADM. 016-260/17 przez Sąd Rejonowy w Legionowie 3

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa pismo z dnia 11
sierpnia 2017 r.

Z poważaniem

Aldona Siwek

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Legionowie

Tel (22) 782-36-01

Fax (22) 782-36-09

e- mail: <mailto:administracja@legionowo.sr.gov.pl>
administracja@legionowo.sr.gov.pl

Adm—0144-103/17 wraz z załącznikiem przez Sąd Okręgowy w Kielcach 2

Szanowni Państwo,
z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2017 roku, nr Adm—0144-103/17 wraz z załącznikiem.
Jednocześnie proszę o nadesłanie zwrotnego potwierdzenia odczytania wiadomości na adres: administracja@kielce.so.gov.pl.
Z poważaniem
Karolina Stasińska
inspektor
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Kielcach

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Lubartowie 1

witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

Z poważaniem

Anna Charęzińska

SR LUbartów

W dniu 2017-08-11 o 03:27, sprawa-2871@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Anna Charęzińska
----------------------------
Sąd Rejonowy w Lubartowie

telefon: 081 852 68 24

mail anna.charezinska@lubartow.sr.gov.pl

Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może
zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli przez
pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie
o tym fakcie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Łomży 2

Pozdrawiam
---------------------------------------------
Hanna Rogowska
Starszy Inspektor
Sądu Rejonowego w Łomży
tel. (086) 2150929
fax. (086) 2150960

---------------------------------------------
Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę.
Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

BEZP-0153-816/17, BEZP-0153-817/17 przez Sąd Okręgowy w Warszawie 2

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu uprzejmie przesyłam wnioskowany rejestr umów oraz skan zanonimizowanego wyroku w sprawie XII K 81/15. Uzasadnienie nie zostało sporządzone.

Orzeczenia w sprawach VIII K 18/13, XVIII K 244/14 oraz X Ka 510/17 zostały przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji na Portalu Orzeczeń i powinny być dla Pani widoczne od dnia 28 sierpnia 2017 roku pod adresem www.orzeczenia.ms.gov.pl.

Ponadto informuję, , iż Sąd Okręgowy w Warszawie umieszcza zestawienia przeprowadzonych kontroli ze wskazaniem podmiotu kontroli, rodzaju wykonywanej czynności i zakresu tematycznego kontroli z podziałem na lata. Poniżej przedstawiam link do strony:
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/477/czynnosci-nadzorcze

W kwestii udostępnienia "kalendarza spotkań prezesa" informuję, iż na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o sygn. I OSK 1083/15, kalendarz jest dokumentem wewnętrznym, stanowiącym dokument pomocniczy, wspomagający organizację i planowanie pracy. Kalendarz nie stanowi dokumentu urzędowego, ponieważ nie zawiera on oświadczeń woli lub wiedzy i w związku z tym nie jest informacją o sprawach publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem

Aneta Krasuska

Inspektor
Oddział Bezpieczeństwa
Sądu Okręgowego w Warszawie

tel. 22 440 40 39
fax 22 440 60 51
e-mail: aneta.krasuska@warszawa.so.gov.pl
al. “Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
bip.warszawa.so.gov.pl

dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu
Podlaskim z dnia 24 sierpnia 2017 r.  Adm.0153-19/11

Lucyna Markowska
główny specjalista ds. administracyjnych
p.f. kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
tel. 83 313-30-15

odpowiedź przez Sąd Okręgowy w Zamościu 2

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej .

Z poważaniem

Halina Oleszczak
Główny specjalista ds. administracji
Sądu Okręgowego w Zamościu

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu 1

Dzień dobry

W nawiązaniu do wniosku z dnia 11.08.2017 r. o udostępnienie informacji
publicznej, w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w
Sandomierzu z dnia 25.08.2017 r. Nr Adm-0144-31/17.
Jednoczenie informuję, że w/w pismo zostanie wysłane jedynie drogą
elektroniczną.

-------------------------------------
Agnieszka Borkowska
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Oddział Administracyjny
ul. Kościuszki 2a
27-600 Sandomierz
tel. 15 834 21 21
fax. 15 832 36 12

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź Wiceprezesa na wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 12

Dzień dobry,

W załączaniu przesyłam odpowiedź Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej wraz z załącznikami.

Monika Chorąża
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Tel. 75 64 15 131

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim 1

W załączeniu odpowiedź na informację publiczną.

Z poważaniem

Monika Flis
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 94
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 8720 449 wew. 209
fax.15 8720 406

________________________________________
Od: sprawa-2917@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2917@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: DG-5066_Administracja
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2917@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Garwolinie 2

W odpowiedzi na poniższego maila w załączeniu przesyłam:
- scan rejestru umów zawartych w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 lipca 2017 roku,
- scany zanonimizowanych orzeczeń dotyczących spraw, których przedmiotem były czyny z art.212 k.k. i jednocześnie informuję, iż w 2017 roku nie zapadły orzeczenia odnośnie czynów z art.231 k.k.
Na stronie internetowej Sądu - www.garwolin.sr.gov.pl - nie ma umieszczonej dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w Sądzie zawierającej wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ja przeprowadzającej.
Poza dniem 25 lipca 2017 roku, w którym Prezes wziął udział w posiedzeniu Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach, nie brał udziału w żadnych spotkaniach w tym miesiącu.

Prezes Sądu Rejonowego
w Garwolinie
Waldemar Szostek


________________________________________
Od: Szostek Katarzyna w imieniu użytkownika 4152-Podawcze
Wysłane: 11 sierpnia 2017 08:22
Do: 4152-Poczta
Temat: PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

________________________________________
Od: sprawa-2805@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2805@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:24
Do: 4152-Podawcze
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2805@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Odpowiedź na pismo przez Sąd Rejonowy w Płocku 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź na pismo z dnia 11 sierpnia 2017r.

Z poważaniem

Agnieszka Śmigielska