informacja publiczna - Adm. 0471-54/17 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie 5

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11
sierpnia 2017 r.
w załączniku przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w
Lublinie z dnia 25 sierpnia 2017 r.
z żądanymi dokumentami.

_Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.__
___
Z poważaniem,/
Iwona Winiarczyk/
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Przysusze 3

--
Elżbieta Turek
Specjalista d/s administracyjnych
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sąd Rejonowy w Przysusze
administracja@przysucha.sr.gov.pl
tel. 48 675 03 71
fax 48 675 23 59

odpowiedź na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017r. przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 7

Dzień Dobry.
W zał. przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z dnia 25 sierpnia 2017r. A.058-22/17 wraz z załącznikami.

Magdalena Siembida
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

A-061-44/17 przez Sąd Okręgowy w Łomży 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży A-061-44/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Anna Agnieszka Matejkowska

Inspektor

Oddział Administracyjny i Finansowy

tel. 86 215 42 52

e-mail: anna.matejkowska@lomza.so.gov.pl<mailto:anna.matejkowska@lomza.so.gov.pl>

SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY

ul.Dworna16, 18-400 Łomża

tel. 86 215 42 48, 86 216 62 81 do 84

http://www.lomza.so.gov.pl/

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Drawno

Twoja wiadomość

Do: drawno@szczecin.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.08.2017 17:25

odczytano w dniu 25.08.2017 14:14.

A-060-108/17 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 25.08. 2017 roku w sprawie A-060-108/17 , wraz z załącznikami (w trzech mailach z uwagi na wielkość plików).

z poważaniem
 
Magdalena Karczewska
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Białymstoku
tel. 85 665-62-40
e-mail: oa@bialystok.sr.gov.pl

A-060-108-17.zip załączniki część III przez Sąd Rejonowy w Białymstoku 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="PL" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
</div>
</body>
</html>

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach 7

A-067-19/17

W odpowiedzi na poniższe pismo, jak również wobec nie sprecyzowania przez Państwa wniosku w zakresie pkt. 1 i 2 (wezwanie do uzupełnienia z dnia 18.08.2017 r.), w załączeniu uprzejmie przesyłam skany orzeczeń, o których mowa w piśmie. Jednocześnie informuję, że Prezes Sądu w lipcu 2017 r. nie miał zaplanowanych spotkań.

Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Bartoszycach
Magdalena Makutynowicz
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Bartoszycach
tel. 89 612-38-04
fax 89 762-28-54

________________________________________
Od: sprawa-2873@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2873@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: DG-4041_BOI SR Bartoszyce
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2873@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

inf. publ. przez Sąd Okręgowy w Opolu 15

Szanowny Panie

W załączeniu uprzejmie przesyłam zanonimizowane orzeczenia. Pismo przewodnie prześlę odrębnym mailem.

Z poważaniem

Katarzyna Kremzer
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Opolu
tel. 77 5418117
fax. 77 5418180

________________________________

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Pile 4

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Pile z
25 sierpnia 2017 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem
----------------------------------------------
st. insp. Joanna Klinowiecka
Z-ca Kierownika Oddz. Admin.
Sądu Rejonowego w Pile
tel. 67 35 22 801
www.nowa.pila.sr.gov.pl

-----Oryginalna wiadomość-----

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Płońsk

Twoja wiadomość

Do: plonsk@warszawa.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-25 14:30.

Fwd: Failure notice - blad dostarczenia poczty przez Sąd Rejonowy w Kielcach 1

------ Wiadomość oryginalna ------

inf. publ przez Sąd Okręgowy w Opolu 1

Szanowny Panie

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Z poważaniem

Katarzyna Kremzer
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Opolu
tel. 77 5418117
fax. 77 5418180

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu 3

A-0159-101/17 Kalisz, dnia 24 sierpnia 2017r.

Pani
Katarzyna Batko-Tołuć
Pan
Bartosz Wilk

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 11 sierpnia 2017r. o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam skan rejestru umów zawartych w imieniu Sądu Rejonowego w Kaliszu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 lipca 2017r. oraz skany orzeczeń, zapadłych
z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 231 i art. 212 Kodeksu karnego wydanych przez sąd w 2017r.
Ponadto informuję, że na stronie internetowej sądu w zakładce Informacje - Kontrole znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w Sądzie Rejonowym w Kaliszu.
Jednocześnie podaję, że w tutejszym sądzie nie prowadzi się kalendarza spotkań prezesa sądu a jedynie wykaz przyjęć interesantów (skan wykazu w załączeniu).

Wiceprezes Sądu Rejonowego

w Kaliszu

Michał Włodarek

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód Adm. 009-43/17 przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu na wniosek z dnia 11 sierpnia br.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.

z poważaniem
Małgorzata Hońska-Horecka
--
ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
___________________________________
40 - 078 Katowice, pl. Wolności 10
(32) 604 77 13, (32) 604 77 00, (32) 604 77 04

________________________________________
Od: sprawa-2863@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2863@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: Oddział Administracyjny SR Katowice-Zachód w Katowicach
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2863@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grójcu 2

Dzień dobry
W odpowiedzi na poniższego maila w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Grójcu wraz z załącznikiem dot. rejestru umów zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. zawierającego informacje w zakresie daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,.

Pozdrawiam
Julia Wasiak
Inspektor
Sąd Rejonowy w Grójcu

Adm.-058-90/17 przez Sąd Okręgowy w Gliwicach 20

Dzień dobry,
w zał. przekazuję pismo o nr Adm.-058-90/17 z załącznikami.
Z poważaniem
Michalina Hadryś
tel. 32 / 33 80 042
Oddział Administracyjny
Sąd Okręgowy w Gliwicach

Fwd: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Radomiu 2

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data: Fri, 25 Aug 2017 14:37:01 +0200
Nadawca: Dorota Stanios <administracja@radom.so.gov.pl>
Adresat: sprawa-2723@fedrowanie.secobywatelska.pl

Adm 056 - 55/17

Witam,

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 25
sierpnia 2017 roku.

Pozdrawiam

Wysyłanie wiadomości e-mail: Adm4107-83.17-pismo, rejestr umów, wyroki przez Sąd Rejonowy w Radomiu 3

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):

Adm4107-83.17-pismo
rejestr umów
wyroki

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu 2

Z poważaniem
Krzysztof Mika Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Raciborzu

tel. 32 4594600

________________________________________
Od: sprawa-2996@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2996@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: DG-4093_administracja
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2996@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu

Twoja wiadomość

Do: Mika Krzysztof
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 25 sierpnia 2017 14:43:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Szczebra

Twoja wiadomość

Do: szczebra@bialystok.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:26

odczytano w dniu 2017-08-25 14:43.