RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie 1

Agnieszka Krzych
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, tel. (32) 44 94 190, www.pszczyna.sr.gov.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Limanowa

Twoja wiadomość

Do: limanowa@krakow.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-25 14:48.

pismo z 25.08.2017 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo
Pana Wiceprezesa Łukasza Kalawskiego
z dnia 24 sierpnia 2017 roku wraz z załącznikami.

Katarzyna Rószczka
Sekretariat Prezesa Sądu

Adm. 05/051/255/17 przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu 1

Witam
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu wraz z załącznikami.

Z poważaniem,
Katarzyna Dudra
Inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Tel. (32) 296 62 51

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu 1

Dzień dobry,

W związku ze złożonym wnioskiem w załączeniu uprzejmie przesyłam scan pisma Pani Wiceprezes Sądu z dnia 25.08.2017r.

Z poważaniem,

St. inspektor Paulina Szlachcic
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Zawierciu
tel. 32 64 97 952

[Brak tematu] przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

W związki z pismem z dnia 11.8.2017. przekazanym na adres mailowy Sadu Apelacyjnego w Poznaniu, uprzejmie informuę, iz wobec obszerwnosci informajci, o jakie się Państwo zwracaja , zostanąone udzielone w terminiw późniejszym.

Pismo A.060_31_17 przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu 9

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Pan Bartosz Wilk
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam pismo z dnia 25 sierpnia 2017 r. (A.060/31/17) wraz z załącznikami.

_______________________
Arkadiusz Wisiecki
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
Tel. (+48) 75 64 56 950
Faks (+48) 75 65 56 932

UWAGA
Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Konieczne jest trwałe jej usunięcie.

[Brak tematu] przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

W związku z pismem z dnia 11.8.2017. przekazanym na adres mailowy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - wpływ do II Wydziału Karnego SA 14 sierpnia 2017r. , uprzejmie informuję, iż wobec obszerności informacji, o jakie się Państwo zwracają, zostaną one udzielone w terminie późniejszym.

Z poważaniem
Z-ca Kierownika II Wydziału Karnego
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Milenia Brdęk

odpowiedź - wniosek o udost inf publicznej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej 2

Dzień Dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Prezesa Sądu Rejonowego w
Kolbuszowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. sygn. akt A-0153-18/17 wraz z
załącznikiem pdf.

Justyna Opalińska

Starszy Sekretarz Sądowy

Sądu Rejonowego w Kolbuszowej

Wysyłanie wiadomości e-mail: Adm.105.154.2017.pdf przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1

(dot. Adm.105.154.2017)

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź z dnia 25 sierpnia 2017r. Pana
SSA Jacka Pietrzaka wykonującego funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
na Państwa wniosek z dnia 11 sierpnia 2017r. wraz ze stosownym
zobowiązaniem.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania nin. meila.

Z poważaniem
Insp. Mariola Braca
Oddział Administracyjny
Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku

FW: Zał. do inf. publ. przez Sąd Rejonowy w Myszkowie 2

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 25.08.2017 roku nr A.484-22/17/IP.

Renata Gryl
Kierownik O/Administracyjnego
SR w Myszkowie
34 315 98 10

inf.publ. A-0191-192/17 przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu 3

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Pozdrawiam

________________________________

Agata Kubiak

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław

tel. 71-370-42-05, pok. 326

Adm.404-219/17 przez Sąd Rejonowy w Gdyni 1

-

PD: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Łukowie 3

Dzień dobry,

Ponownie zwracam się z prośbą o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
inspektor Anna Zaniewicz
w zastępstwie za Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Łukowie
tel. (25) 798 23 48 w. 212

________________________________
Od: Pucyk Beata w imieniu użytkownika 4145-administracja
Wysłane: 24 sierpnia 2017 15:45
Do: sprawa-2959@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dzień dobry,

Przesyłam w załączeniu odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
inspektor Anna Zaniewicz
w zastępstwie za Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Łukowie
tel. (25) 798 23 48 w. 212

odp. informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Nisku 4

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu 1

W dniu 2017-08-11 o 03:24, sprawa-2830@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Monika Ciszewska

Samodzielna Sekcja Administracyjna
-----------------------
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
48 617 87 10
administacja@szydlowiec.sr.gov.pl
http://szydlowiec.sr.gov.pl

UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz udostępniania
tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo
ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

przedłużenie terminu na rozpatrzenie wniosku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stosownie do wniosku z 11 sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyznaczono nowy termin na załatwienie wniosku o udostepnienie informacji publicznej. tj. dzień 22 września 2017 r. ze względu na duży zakres wniosku.

Renata Kos
Sekretarka
Oddział Administracyjny
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl.Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

Adm. 4017-2677/17 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 2

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Adm-4017-2677 /17

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniesiony
elektronicznie ( data wpływu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w
Warszawie 11 sierpnia 2017 r.) uprzejmie przedstawiam informację.

Odpowiedź udzielona zostaje wyłącznie drogą elektroniczną.

Proszę o potwierdzenie jej otrzymania.

Małgorzata Gogowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie


<http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warsza
wy>
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszaw
y

Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w
Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli
nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

__________ Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja silnika
detekcji 15764 (20170718) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Oleśnica Śląska

Twoja wiadomość

Do: olesnica@wroclaw.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.08.2017 17:25

odczytano w dniu 25.08.2017 21:20.

Fwd: FW: Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Końskich 9

Przekazuje wiadomość przekazaną przez Sąd Rejonowy w Końskich.

Karol Breguła
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

-------- Przekierowana wiadomość -------
Od:: "Katarzyna Batko-Tołuć" <katarzyna.batko@siecobywatelska.pl>
Do:: karol.bregula@siecobywatelska.pl
Wysłany:: 25 sierpnia 2017 22:02
Temat:: FW: Informacja publiczna

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Krzystkowice

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<krzystkowice@zielonagora.lasy.gov.pl> o 24.08.2017 17:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o26.08.2017 07:11

Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: Adm.105.154.2017.pdf przez Szymon_Osowski

Szanowni Państwo,

W zakresie wyłączenia jawności wnosimy o wydanie i doręczenie decyzji odmownej. Nadto wskazujemy, że każde wyłączenie jawności rodzi obowiązek wydania decyzji z urzędu. Nie można pozostawić wniosku bez rozpoznania - a przynajmniej nie doszukujemy się takiego rozwiązania w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Adres stowarzyszenia: ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa.

Odnośnie żądania podpisania wniosku wskazujemy, że nie ma podstaw do zobowiązania nas w tym zakresie - zgadzamy się ze stanowiskiem wyrażonym na naszej stronie internetowej: http://informacjapubliczna.org/aktualnosci/mozna-zmuszac-podpisania-wniosku-o-informacje/

Bartosz Wilk, Szymon Osowski, członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Fwd: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Szymon_Osowski

Szanowni Państwo,

Wskazujemy, że nasz wniosek dotyczył informacji prostych, a w zakresie żądania podpisania wniosku wskazujemy, że nie ma podstaw - zgadzamy się ze stanowiskiem wyrażonym na naszej stronie internetowej: http://informacjapubliczna.org/aktualnosci/mozna-zmuszac-podpisania-wniosku-o-informacje/

Bartosz Wilk, Szymon Osowski, członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Solec Kujawski

Twoja wiadomość

Do: solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-26 09:36.

FW: Adm.S-0144-125/17 informacja publiczna przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 3

Omyłkowo wczoraj informacja została przesłana na zły adres. Przesyłam raz jeszcze.

Z poważaniem,

Renata Wiśniewska-Krystek
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie