Re: inf. publ przez Szymon_Osowski

Szanowni Państwo,

Wniosek w zakresie umów nie dotyczy informacji publicznej przetworzonej.

W odniesieniu do wątpliwości związanych ze zrozumieniem słowa "spotkanie" wyjaśniamy, że mamy na myśli wydarzenie, w którym uczestniczą co najmniej dwie osoby - w tym również telekonferencje.

Bartosz Wilk, Szymon Osowski, członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: odp. 066 38 17 przez Szymon_Osowski

Szanowni Państwo,

W zakresie wykazania przez nas szczególnie istotnego interesu publicznego wskazujemy, że naszym zdaniem wniosek dotyczy informacji publicznej prostej.

Z poważaniem,

Szymon Osowski, Bartosz Wilk, członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Informacja publiczna przez Szymon_Osowski

Szanowni Państwo,

Potwierdzam otrzymanie tego maila.

Z poważaniem,

Szymon Osowski

Re: Adm. 4017-2677/17 przez Szymon_Osowski

Szanowni Państwo,

Prosimy doręczyć decyzję odmowną na adres biuro@siecobywatelska.pl

Z poważaniem,

Szymon Osowski, Bartosz Osowski, członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Re: PD: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Szymon_Osowski

Szanowni Państwo,

Potwierdzam otrzymanie odpowiedzi na wniosek.

Z poważaniem,

Szymon Osowski

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Szymon_Osowski

Szanowni Państwo,

Wniosek dotyczył wszystkich umów zawieranych przez Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu.

Z poważaniem,

Szymon Osowski, Bartosz Wilk, członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kielce

Twoja wiadomość

Do: Kielce@radom.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-26 14:50.

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Lwówek Śląski

Twoja wiadomość

Do: lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-27 19:04.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Antonin

Twoja wiadomość

Do: antonin@poznan.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.08.2017 17:25

odczytano w dniu 27.08.2017 20:21.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Sobibór

Twoja wiadomość

Do: Sobibor@lublin.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-28 07:17.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Twoja wiadomość

Do: srmstwar@warszawa.so.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-26 11:36

odczytano w dniu 2017-08-28 07:20.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Myślenice

Twoja wiadomość

Do: myslenice@krakow.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-28 07:27.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Zielona Góra

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl> o 2017-08-24 17:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-08-28 07:37

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Płock

Twoja wiadomość

Do: plock@lodz.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-28 07:36.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<boi@gdansk.sa.gov.pl> o 2017-08-26 09:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-08-28 07:42

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Rajgród

Twoja wiadomość

Do: rajgrod@bialystok.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-28 07:43.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Wymiarki

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<wymiarki@zielonagora.lasy.gov.pl> o 2017-08-24 17:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-08-28 07:50

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bolewice

Twoja wiadomość

Do: bolewice@szczecin.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.08.2017 17:25

odczytano w dniu 28.08.2017 07:51.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Przedbórz

Twoja wiadomość

Do: przedborz@lodz.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-28 07:56.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Durowo

Twoja wiadomość

Do: durowo@pila.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-28 08:04.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kutno

Twoja wiadomość

Do: kutno@lodz.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-28 08:09.

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Barlinek

Twoja wiadomość

Do: barlinek@szczecin.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

usunięto w dniu 2017-08-28 08:10.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Wołów

Twoja wiadomość

Do: wolow@wroclaw.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:26

odczytano w dniu 2017-08-28 08:11.

Read Notification: Message has been read przez Nadleśnictwo Bełchatów 1

This is a message receipt notification. The message sent on Thu Aug 24 17:25:51 UTC+0200 2017 to belchatow@lodz.lasy.gov.pl with subject "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" has been displayed on the recipient's computer.