inform. przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie 1

--
Oddział Administracyjno-Finansowy
Sądu Rejonowego w Kościerzynie
Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna
tel./fax:58 680-13-48

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Mrągowo

Twoja wiadomość

Do: mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-28 10:32.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Rytel

Twoja wiadomość

Do: rytel@torun.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-28 11:04.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Złotowie

Witam
W wykonaniu wniosku dotyczącego udostępnienia informacji publicznej informuje ,iż w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Złotowie w roku 2017 nie zapadło żadne orzeczenie z art.231k.k. ani z art.212k.k.

Pozdrawiam
Kierownik Sekretariatu
II Wydziału Karnego
Bożena Musiał

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu

Twoja wiadomość

Do: 4090-Biuro Obsługi Interesantów
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 26 sierpnia 2017 11:46:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 28 sierpnia 2017 12:02:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Lipinki

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl> o 2017-08-24 17:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-08-28 12:08

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Lubin

Twoja wiadomość

Do: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-28 12:54.

A-0135-23/17 przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim 1

Dzień dobry,
w odpowiedzi na e-mail z dnia 11.08.2017 r. uprzejmie informuję, iż w tut. Sądzie nie prowadzi się kalendarza spotkań Prezesa Sądu.
W załączeniu uprzejmie przesyłam skany orzeczeń, zapadłych w tutejszym Sądzie z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 k.k., wydanych w tut. Sądzie w 2017 r. oraz uprzejmie informuję, że w tutejszym Sądzie w 2017 r. nie zapadły orzeczenia z art. 231 k.k.
Wszelkie informacje dotyczące tutejszego Sądu znajdują się na stronie : http://www.starogard-gd.sr.gov.pl/ .

Na zarządzenie Prezesa

Monika Sulewska
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 30

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
Z poważaniem
Grażyna Czarnecka
Starszy Inspektor
SR w Golubiu-Dobrzyniu

-----Oryginalna wiadomość-----

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Smardzewice

Twoja wiadomość

Do: smardzewice@lodz.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-28 14:12.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Zakopanem 5

Dzień dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo P. Prezesa Sądu Rejonowego w Zakopanem z dnia 28 sierpnia 2017 r. znak A-0144-22/17 – stanowiące odpowiedź na Państwa wiosek z dnia 11 sierpnia 2017 r.
Z poważaniem
Barbara Bylina – Kiercz
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Zakopanem

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Sarbia

Twoja wiadomość

Do: sarbia@pila.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-29 07:14.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Twoja wiadomość

Do: Zych-Berezowska Magdalena
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:23:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 29 sierpnia 2017 07:35:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

A.003-95/17 przez Sąd Rejonowy w Oławie 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam Informację publiczną udzieloną odnośnie wniosku z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Z poważaniem
Małgorzata Greczyło

Z-ca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Oławie
ul. 11 Listopada 12
55-200 Oława
e-mail: malgorzata.greczylo@olawa.sr.gov.pl<mailto:malgorzata.greczylo@olawa.sr.gov.pl>
tel. 71 74 99 400
fax: 71 74 99 401

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Wronki

Twoja wiadomość

Do: wronki@pila.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:26

odczytano w dniu 2017-08-29 08:08.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Okonek

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<okonek@pila.lasy.gov.pl> o 2017-08-24 17:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-08-29 09:42

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Strzelce

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<Strzelce@lublin.lasy.gov.pl> o 24.08.2017 17:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o29.08.2017 10:23

Adm. 0144-26/17. przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie 1

Jędrzejów, dnia 29 sierpnia 2017 roku

Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

z dnia 24 sierpnia 2017 roku, nr Adm. 0144-26/17, wraz z załącznikiem.

Z poważaniem:

Aleksandra Rogowska

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Żaganiu

Twoja wiadomość

Do: biuro.podawcze@zagan.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:24

odczytano w dniu 2017-08-29 11:17.

Odp. na wniosek z dnia 11.08.2017 r. przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim 1

?Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa z dnia 29 sierpnia 2017 roku, znak Adm.-0183-29/17.

--

Z poważaniem,

Paulina Rechnio

Inspektor

Zastępca Kierownika Oddziału

Oddział Administracyjny

e-mail: paulina.rechnio@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

tel. 25 756 49 66 | fax 25 756 49 40

----------------------------------------------------

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 756 49 00 | fax: 25 756 49 40

http://minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania
się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez
osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez
pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

OA. 052-227/17 Decyzja Nr 4/17 przez Sąd Rejonowy w Legnicy 1

Dzień Dobry!

Uprzejmie przedstawiam pismo Pani Prezes tut. sądu z dnia 29 sierpnia 2017r., znak jak wyżej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania pisma na adres:

oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl>

Pozdrawiam: Marzena Socha

specjalista

w Oddziale Administracyjnym

Sądu Rejonowego w Legnicy

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie

Twoja wiadomość

Do: bardo@wroclaw.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-08-29 14:20.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kartuzy

Twoja wiadomość

Do: kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.08.2017 17:25

odczytano w dniu 29.08.2017 15:07.