Udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór 1

Dzień dobry!

Przesyłam w załączeniu (plik infpubl.pdf) odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej. Odpowiedzi udziela się, zgodnie z
wnioskiem, wyłącznie w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku
(sprawa-3115@fedrowanie.siecobywatelska.pl).

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam

--

Tomasz Łaskowski

Sekretarz Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Czerwony Dwór

Czerwony Dwór 13, 19-411 Świętajno

tel.: +48 87 523 85 11; kom.: +48 512 339 601

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie

Luzino, 31 sierpnia 2017 r.

Do:
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
e-mail: sprawa-3397@fedrowanie.siecobywatelska.pl

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. przesłany pocztą elektroniczną, uprzejmie informujemy, że zaistniała konieczność przeprowadzenia analiz niezbędnych do ustalenia, czy wniosek znajduje oparcie w prawie, w szczególności, czy mają do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a jeśli tak, to czy zachodzą negatywne przesłanki udostępnienia informacji publicznej.
W konsekwencji ustosunkowanie się do wniosku na obecnym etapie nie jest jeszcze możliwe, a wszechstronna jego analiza wymaga skorzystania z uprawnienia określonego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W zaistniałej sytuacji informujemy, że ustosunkujemy się do Państwa wniosku po przeprowadzeniu niezbędnych analiz w najszybszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. nie później niż do dnia 24 października 2017 r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego maila.

Seweryn Słowi
Główny Księgowy
Dział Finansowo – Księgowy

tel. kom. +48 606694838
tel. +48 58 6782077 w.111
e-mail: seweryn.slowi@gdansk.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Strzebielino
ul. Ofiar Stutthofu 47
84-242 Luzino
tel. +48 58 6782077
fax +48 58 6782078
e-mail: strzebielino@gdansk.lasy.gov.pl

„pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego maila”

ZG.0172.6.2017 przez Nadleśnictwo Ruda Maleniecka 3

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję pismo.

Karol Gielarowiec

specjalista ds. sprzedaży drewna

tel.: +48 600 877 267, +48 41 373 15 95
e-mail: <mailto:karol.gielarowiec@radom.lasy.gov.pl>
karol.gielarowiec@radom.lasy.gov.pl

Dział Gospodarki Leśnej

Nadleśnictwo Ruda Maleniecka

ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce

WDE: odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Łagów 3

Nadleśnictwo Łagów przesyła skan pisma SA.0172.1.13.2017.SAS.

Pismo wysłane wyłącznie drogą elektroniczną.

Anna Bednarska

starszy referent
tel.: +48 41 307 40 23 w. 31, +48 607 574 845
e-mail: <mailto:anna.bednarska@radom.lasy.gov.pl>
anna.bednarska@radom.lasy.gov.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Nadleśnictwo Łagów w Woli Łagowskiej

Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Myśliborzu
Adm-08-9/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem
Agnieszka Trzeciak
Sąd Rejonowy w

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Krzystkowice 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. przesłany pocztą elektroniczną.
Z wyrazami szacunku,
............................................................
Przemysław Zielonka
Starszy referent ds. użytkowania lasu i bhp

Nadleśnictwo Krzystkowice
ul. Leśna 1
66-010 Nowogród Bobrzański

tel. +48 68 327 65 32 wew. 30

e-mail: przemyslaw.zielonka@zielonagora.lasy.gov.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.
Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej N-ctwo Pińczów przez Nadleśnictwo Pińczów 2

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W załączeniu Nadleśnictwo Pińczów przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 24
sierpnia w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Grzegorz Markowski

st. specjalista ds. informatyki i gospodarki drewnem
tel.: +48 782 989 094, +48 41 377 18 98, IP 1609332
e-mail: <mailto:grzegorz.markowski@radom.lasy.gov.pl>
grzegorz.markowski@radom.lasy.gov.pl

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Nadleśnictwo Pińczów

Michałów 294, 28-411 Michałów

odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Gostynin 2

Dzień dobry!

Nadleśnictwo Gostynin przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia
25.08.2017r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Agnieszka Borczyńska

Sekretarz

Nadleśnictwo Gostynin

Tel. 24 235 30 56, 24 235 03 58

logo nadlesnictwo

dot. wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Marcule 2

Nadleśnictwo Marcule przesyła w załączeniu pismo znak: Z.0172.2.2017 z dn.
31.08.2017 r.

Karol Zaborski

Zastępca Nadleśniczego
tel.: +48 695 390 256, +48 048 616 00 77
e-mail: karol.zaborski@radom.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Marcule

Marcule 1

27-100 Iłża

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez Nadleśnictwo Leśny Dwór 1

Nadleśnictwo Leśny Dwór przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek z
dn. 24.08.2017.

Pozdrawiam

Małgorzata Krzaczkowska

Nadleśnictwo Leśny Dwór

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Wymiarki 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłamy pismo Z.0172.7.2017 z dnia 31.0.2017 r.

Krystyna Basiura
Sekretariat Nadleśnictwa Wymiarki
tel. 68 360 40 06
krystyna.basiura@zielonagora.lasy.gov.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli otrzymali tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.”

odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia inf. publicznej przez Nadleśnictwo Jędrzejów 3

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Nadleśnictwo Jędrzejów w załączeniu przesyła pismo Zn. Spr. ZG.0172.4.2017 z
dnia 31.08.2017 r.

Podpisał: Nadleśniczy Andrzej Kasica

Sylwia Drej

specjalista ds. pozyskania i sprzedaży drewna

tel.: +48 516 007 136, +48 41 386 90 90

email: <mailto:sylwia.drej@radom.lasy.gov.pl >
sylwia.drej@radom.lasy.gov.pl

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Nadleśnictwo Jędrzejów

ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Chrzanów 3

Nadleśnictwo Chrzanów w odpowiedzi na Państwa wniosek przesyła scan pisma.

Z poważaniem

Magdalena Sermak

Referent ds. administracji

Nadleśnictwo Chrzanów

ul. Oświęcimska 31

32-500 Chrzanów

tel: 32 623 23 40, fax 32 623 41 54

Chrzanów logo lp poziom

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Pile

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@pila.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-08-31 12:18

dpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Staszów 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Iwona Pietryka

referent ds. gospodarowania nieruchomościami
tel.: +48 15 864 68 25,
e-mail: iwona.pietryka@radom.lasy.gov.pl

cid:image002.png@01D23B5B.F0DACEA0

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Nadleśnictwo Staszów

Ul. Oględowska 4. 28-200 Staszów

Wniosek o udostępnienie inf. publ. N-ctwo Barycz przez Nadleśnictwo Barycz 3

Dzień dobry,
Nadleśnictwo Barycz przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
Szczegóły w załączniku.

Pozdrawiam

Artur Borkowski

_______________________________________________________

instruktor techniczny
tel.: +48 728 350 835
e-mail: <mailto:artur.borkowski@radom.lasy.gov.pl>
artur.borkowski@radom.lasy.gov.pl

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Nadleśnictwo Barycz

Barycz 69, 26-200 Końskie

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba 2

Dzień dobry.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba przesyła w załączeniu pismo dotyczące
otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z up. Z-cy Nadleśniczego

Specjalista SL - Grzegorz Dębski

odpowiedz na zapytanie publiczne przez Nadleśnictwo Knyszyn 1

W załączniku odpowiedz na pytanie o informacje publiczną

Przemysław Drygas - Spec. S.L. Admin

Nadleśnictwo Knyszyn

Al. Niepodległości 31

Mońki 19-101

tel. 85 727 82 19

tel. kom. 663330136

<http://www.knyszyn.bialystok.lasy.gov.pl/witamy>
http://www.knyszyn.bialystok.lasy.gov.pl/witamy

Odpowiedź przez Nadleśnictwo Oleśnica Śląska 2

Pozdrawiam

Anna Herbut

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska - Sekretariat

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska

56-400 Oleśnica, ul. Spacerowa 3

Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Chełm 2

Dotyczy - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
W załączeniu odpowiedź.

--
Nadleśnictwo Chełm
RDLP Lublin

dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Piotrków 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam informację dotyczącą Państwa wniosku o udzielenie
informacji publicznej z dnia 25.08.2017 r.

Z poważaniem

Marcin Brózda | St. specjalista ds. informatyki i zamówień publicznych

* 44/6451840, @ <mailto:marcin.brozda@lodz.lasy.gov.pl>
marcin.brozda@lodz.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Piotrków, Łęczno 101, 97-330 Sulejów

odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Mircze 1

Nadleśnictwo Mircze w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek z dnia 24.08.2017
roku o udostępnienie informacji publicznej.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

Z poważaniem :

A. Drączkowski

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Gościno 1

Pismo w załączeniu.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Janów Lubelski 1

Nadleśnictwo Janów Lubelski w załączeniu przesyła scan pisma

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Janów Lubelski 1

Nadleśnictwo Janów Lubelski w załączeniu przesyła scan pisma.

-----Oryginalna wiadomość-----