RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kolumna 1

Nadleśnictwo Kolumna przesyła w załączniku odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
Z poważaniem
Michał Falkowski
Z-ca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Kolumna

Odpowiedz N-ctwo Milicz przez Nadleśnictwo Milicz 3

W załączniku N-ctwo Milicz wysyła odpowiedz na prośbę o udostępnienie
informacji publicznej.

e-mail: robert.musial@wroclaw.lasy.gov.pl | Tel: 0713809301 w.332 IP
Phone: 1318332 GSM. +48609559401

cid:image001.jpg@01D27E1D.A3525900

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO MILICZ

56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18 <mailto:milicz@wroclaw.lasy.gov.pl>
milicz@wroclaw.lasy.gov.pl <http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/>
www.wroclaw.lasy.gov.pl/milicz

Udostępnienie Informacji Publicznej. ZGU.802.103.2017.MP przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski 3

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski w załączeniu przesyła skan pisma jak w
temacie.

Z poważaniem,

Małgorzata Kozieł

referent
tel.: +48 41 265 31 49 wew. 322; 323
e-mail: <mailto:malgorzata.koziel@radom.lasy.gov.pl>
malgorzata.koziel@radom.lasy.gov.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Św.

Pismo w sprawie udostępnienia informacji. przez Nadleśnictwo Kaliska 4

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedz pismo w sprawie udostępnienia informacji.

Pozdrawiam.

Ewa Mięta
Sekretariat
tel. 58 5889818

_____

Nadleśnictwo Kaliska
ul.Długa 64

83-260 Kaliska
NIP 592-000-63-86

<http://www.kaliska.gdansk.lasy.gov.pl/> www.kaliska.gdansk.lasy.gov.pl
<mailto:kaliska@gdansk.lasy.gov.pl> kaliska@gdansk.lasy.gov.pl

tel . 58 5889818
fax: 58 5889814

WDE: SA.0172.9.2017.SAZ przez Nadleśnictwo Daleszyce 3

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Daleszyce przesyła pismo w sprawie wniosku o udzielenie
informacji publicznej. Pismo wysłano wyłącznie drogą elektroniczną.

Pozdrawiam

Magdalena Maraszek

st. referent

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Nadleśnictwo Daleszyce

ul. Zakościele 7a, 26-021 Daleszyce

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Prószków 2

Dzień Dobry w załączeniu skan pisma w sprawie wniosku o udostępnienie
informacji publicznej

Z poważaniem

Łukasz Jurecki

Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży i marketingu

Nadleśnictwo Prószków

ul. Opolska 11

46-060 Prószków

tel.: +48 77 464 80 22 wew. *333, tel. kom.: +48 696 442 134

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy we Włodawie 3

Adm.012-84/17

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017 roku , Sąd Rejonowy we Włodawie informuję, iż od dnia 1 lipca 2015 roku , Sąd powołany został jako sąd funkcjonalny i podlega administracyjnie i finansowo pod Sąd Okręgowy w Lublinie, wszystkie umowy dot. działalności sądu zawierane są przez Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie .
- na stronie internetowej Sądu Rejonowego we Włodawie wlodawa.sr.gov.pl w zakładce kontrole - umieszczana jest dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w sądzie, (aktualnie brak takich wpisów) ponieważ z dniem 31 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy we Włodawie został zniesiony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości a z dniem 1 stycznia 2013 r. został przyłączony do Sądu Rejonowego w Chełmie jako wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego w Chełmie . W okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia dzisiejszego w Sądzie Rejonowy we Włodawie nie były przeprowadzone kontrole przez podmioty zewnętrzne (NIK, ZUS , Ministerstwo).
- brak kalendarza spotkań prezesa sądu ,
- w załączeniu skany orzeczeń zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 231 kk, art.212 kk. wydanych w 2017 roku ( szt.3)

Prezes Sądu Rejonowego we Włodawie
w/z
Danuta Ziętek- Zygmunt
Sędzia
________________________________________
Od: sprawa-3054@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-3054@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: DG-5062 Sekretariat Prezesa
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-3054@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

NK.0172.7.2017 _ udostepnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kielce 2

W załączeniu przesyłam pismo - odpowiedź na wniosek o udostepnienie
informacji publicznej .

Zał.pismo wyślemy niezwłocznie również pocztą tradycyjną .

Danuta Wcześniak

Specjalista ds. pracowniczych

Tel. 661 999 192; + 48 41 33 563 66

e-mail: <mailto:danuta.wczesniak@radom.lasy.gov.pl>
danuta.wczesniak@radom.lasy.gov.pl

Stanowisko do spraw pracowniczych

Nadleśnictwo Kielce

ul. Hubalczyków 15, 25-668 Kielce

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Piaski 1

W odpowiedzi na Wniosek z dnia 24.08.2017r. Nadleśnictwo Piaski przesyła w załączeniu odpowiedź.
____________________________
Agnieszka Woźniak
specj. SL ds. Użytkowania lasu i marketingu
Nadleśnictwo Piaski
kom. 607 700 223
służb. 65 573 90 82

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Świdnica 1

Pozdrawiam

Karolina Makowska
Sekretariat

e-mail: karolina.makowska1@wroclaw.lasy.gov.pl | tel. +48 74 852 23 33 wew. *100 | IP Cisco: 13 26 100 | fax: +48 74 818 58 00

Nadleśnictwo Świdnica
58-100 Świdnica, ul. Sikorskiego 11
www.swidnica.wroclaw.lasy.gov.pl

Skan pisma przez Nadleśnictwo Lubin 3

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan pisma dot. odpowiedzi na udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Tomasz Pietrzak

Specjalista SL ds. gospodarki drewnem

Nadleśnictwo Lubin

Dział Gospodarki Leśnej

ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin

tel. kom. 885 060 245, tel. IP Cicsco: 1314337

tel. +48 (76) 841 23 00 wew. *337

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez
osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
komputera.

Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Starachowice 2

Nadleśnictwo Starachowice w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Mateusz Latała

St. ref. ds. marketingu
tel.: +48 666 092 961, +48 41 274 53 84 w. 36
e-mail: <mailto:mateusz.latala@radom.lasy.gov.pl>
mateusz.latala@radom.lasy.gov.pl

Dział Gospodarki Leśnej

Nadleśnictwo Starachowice

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d,

27-200 Starachowice

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Damnica 1

Dzień Dobry!

Nadleśnictwo Damnica przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszego e-maila.

Pozdrawiam.

Anetta Pirka

Sekretariat Nadleśnictwa Damnica

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Lubsko

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl> o 24.08.2017 17:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o01.09.2017 07:39

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Rudnik 1

Dzień dobry!
Nadleśnictwo Rudnik przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Alicja Pięciak
Sekretariat Nadleśnictwa Rudnik

odpowiedź - wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Herby 2

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Herby w załączeniu przesyła pismo w sprawie wniosku o
udostępnienie informacji.

Z poważaniem

Barbara Urbanik

Specjalista SL

ds. Użytkowania Lasu;

Ochrony Lasu i Ochrony Przyrody

Nadleśnictwo Herby

ul. Lubliniecka 6

42-284 Herby

tel: 34 357 40 09 wew. 332

WDE.S.0172.5.2017 przez Nadleśnictwo Zagnańsk 3

Dzień dobry

Nadleśnictwo Zagnańsk w załączeniu przesyła pismo znak spr.S.0172.5.2017

--
*/Paulina Soboń/*
------------------------------------------------------------------------
referent administracyjny
tel.: +48 41 300 10 44 do 46 w. 231
e-mail: paulina.sobon@radom.lasy.gov.pl
<mailto:paulina.sobon@radom.lasy.gov.pl>
*DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY*
Nadleśnictwo Zagnańsk
ul. Przemysłowa 10A, 26-050 Zagnańsk

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bełchatów 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo.
Pozdrawiam,

Magda Szczepaniak
Referent ds. edukacji i LN
Tel. 44 635-80-29
Nadleśnictwo Bełchatów

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Mińsk 2

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedz na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Robert Milewski
Z-ca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Mińsk

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Świdwin 1

Nadleśnictwo Świdwin przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 24.08.2017r w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem
Renata Jeziorna
sekretarka
Nadleśnictwo Świdwin

wniosek o udostępnienie informacji- odpowiedź przez Nadleśnictwo Osusznica 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Drewnica 2

Przesyłam pismo w załączeniu.

Anna Smoktunowicz
Dział Techniczny

Nadleśnictwo Drewnica
ul.Kolejowa 31
05-091 Ząbki

tel. +48 603 660 198
tel. 22/ 781 62 50; 022/ 762 09 76

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Dębicy

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<boi@debica.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-09-01 08:51