Zapytanie w sprawie inf. publicznej Watchdog Polska przez Nadleśnictwo Grójec 3

W nawiązaniu do zapytania Nadleśnictwo Grójec przesyła w załączeniu następującą
informację.

Pozdrawiam

Marcin Ukleja

specjalista SL
tel.: +48 604 101 683, +48 661 26 62
e-mail: marcin.ukleja@radom.lasy.gov.pl

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Nadleśnictwo Grójec

Podole 91, 05-600 Grójec

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Barlinek 2

Dzień dobry
Z upoważnienia pana Grzegorza Ostrycharza Z-cy N-czego przesyłam w
załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Marzena Leszczyńska
Sekretariat
Nadleśnictwo Barlinek
Tel. 95 74-66-526, fax 95 74-66-543
IP 1001100
e-mail: marzena.leszczynska@szczecin.lasy.gov.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Gromnik

ZG 0172.1.2017 Gromnik, 31sierpnia 2017 r.

Do:
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.08 2017 r. przesłany pocztą elektroniczną, uprzejmie informujemy, że zaistniała konieczność przeprowadzenia analiz niezbędnych do ustalenia, czy wniosek znajduje oparcie w prawie, w szczególności, czy mają do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a jeśli tak, to czy zachodzą negatywne przesłanki udostępnienia informacji publicznej. W konsekwencji ustosunkowanie się do wniosku na obecnym etapie nie jest jeszcze możliwe, a wszechstronna jego analiza wymaga skorzystania z uprawnienia określonego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
W zaistniałej sytuacji informujemy, że ustosunkujemy się do Państwa wniosku po przeprowadzeniu niezbędnych analiz w najszybszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. nie później niż do dnia 25.10.2017 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik
Eugeniusz Piech

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Legnica 1

Witam

Nadleśnictwo Legnica przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Z upoważnienia
Nadleśniczego Nadleśnictwa Legnica

Robert Sankiewicz
Specjalista ds. pozyskania drewna
Tel. 502-104-052
robert.sankiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Maskulińskie 2

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Maskulińskie przesyła pismo w sprawie zapytania o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Alicja Jaworska - sekretariat

Nadleśnictwo Maskulińskie

Ul. Rybacka 1 12-220 Ruciane-Nida

tel. 87 42 41 600

wizytowka2

Wniosek inf. publiczna przez Nadleśnictwo Rudy Raciborskie 2

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek Nadleśnictwo Rudy Raciborskie przesyła w załączeniu pismo.
Informujemy również, że oryginał pisma został wysłany pocztą tradycyjną.

Z poważaniem
Wiesława Fidyk
Starszy Referent
ds. administracji

SEKRETARIAT
Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
ul. Rogera 1
47-430 Rudy
tel: +48 32 410 30 29 wew. 100
tel IP: 3226100

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Gołdap

Gołdap,01 września 2017 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Panowie: Bartosz Wilk, Szymon Osowski

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
24.08.2017 r. (data wpływu 25.08.2017) przesłany pocztą elektroniczną,
uprzejmie informujemy, że zaistniała konieczność przeprowadzenia analiz
niezbędnych do ustalenia, czy wniosek znajduje oparcie w prawie, w
szczególności, czy mają do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a jeśli tak, to czy
zachodzą negatywne przesłanki udostępnienia informacji publicznej. W
konsekwencji ustosunkowanie się do wniosku na obecnym etapie nie jest
jeszcze możliwe, a wszechstronna jego analiza wymaga skorzystania z
uprawnienia określonego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej.

W zaistniałej sytuacji informujemy, że ustosunkujemy się do Państwa wniosku
po przeprowadzeniu niezbędnych analiz w najszybszym możliwym terminie, nie
później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. nie później niż
do dnia 25.10.2017 r.

Paweł Redziński

Nadleśnictwo Gołdap

ul. 1Maja 33

19-500 Gołdap

kom.510 258 333

Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Przemków 1

Dzień dobry,

W załaczaniu przesyłam pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 24.08.2017 r.

Pozdrawiam
Jarosław Cierpiał

dot. odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Lądek Zdrój 1

Witam.

Przesyłam pismo w/w sprawie. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam.

Lucyna Tomaszewicz

udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Skwierzyna 1

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Nadleśnictwo Skwierzyna

ul. 2 Lutego 2

66-440 Skwierzyna

tel. 95 728 69 40

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Smolarz 1

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Smolarz w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z wyrazami szacuku
Dominika Jabłońska
Sekretariat Nadleśnictwa Smolarz
tel./fax 95 762 05 63 IP 1028100

FW: odp na wniosek o udost. inf. publicznej Nadleśnictwo Ustroń przez Nadleśnictwo Ustroń 2

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek.

Z poważaniem

Artur Długokęcki

Referent

Nadleśnictwo Ustroń

ul. 3 Maja 108

43-450 Ustroń

tel: 33 854 35 21, fax 33 854 34 16

informacja publiczna przez Nadleśnictwo Olesno 2

Nadleśnictwo Olesno w załączeniu przesyła odpowiedź na maila z dnia
24.08.2017 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Z poważaniem

Joanna Kubiak

Zastępca Nadleśniczego

Nadleśnictwo Olesno

ul. Gorzowska 74

46-300 Olesno

tel.: 34 358 22 04 wew. *311

tel.: 608 401 702

Logo Olesno 1

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kobiór 2

Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na przesłany przez Państwa
wniosek.

Z upoważnienia Nadleśniczego.

Z poważaniem

Lech Dąbrowski

specjalista ds.użytkowania lasu i marketingu

Nadleśnictwo Kobiór

ul. Katowicka 141

43-211 Piasek

tel.: 32 218 81 81, tel. kom. 601452275

Odpowiedź - inf. publiczna. przez Nadleśnictwo Oborniki Śląskie 2

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Oryginał pisma został wysłany pocztą.

Pozdrawiam,

Mateusz Szala

Specjalista SL ds. sprzedaży drewna

e-mail: <mailto:mateusz.szala@wroclaw.lasy.gov.pl>
mateusz.szala@wroclaw.lasy.gov.pl | tel. 71 310-57-60 | kom: +48 661
910 046

NADLEŚNICTWO OBORNIKI ŚLĄSKIE

55 - 120 Oborniki Śląskie

ul. Wrocławska 12

wniosek o udostęonienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Gidle 2

Witam.

W załączeniu przesyłam odpowiedź dotyczącą Państwa wniosku o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Karol Cudak

Specjalista SL ds. stanu posiadania LMN i BHP

Nadleśnictwo Gidle

Niesulów 3

97-540 Gidle

tel: 34 327 29 70

tel. kom. 535 795 434

stopka email

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja silnika
detekcji 16010 (20170901) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Ośno Lubuskie 2

Nadleśnictwo Różańsko przesyła w załączeniu odpowiedź na złożony wniosek.

Z upoważnienia Nadleśniczego.

Pozdrawiam

--------------------------------------------------------

Jakub Buńkowski

Starszy Specjalista Służby Leśnej

Nadleśnictwo Różańsko tel. 95 760 18 14

tel. kom. 601 970 727 tel. IP 1034335

adres: Nadleśnictwo Różańsko, Różańsko 75 a, 74-311 Różańsko

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Myślibórz 2

Dzień dobry.

Nadleśnictwo Myślibórz przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej, informującą o potrzebie wydłużenia
czasu na jej udzielenie.

Z poważaniem

Grzegorz Biel

Starszy Specjalista Służby Leśnej

Nadleśnictwo Myślibórz

odpowiedź na wniosek o udost. inf.publ. przez Nadleśnictwo Suchedniów 3

Pozdrawiam!

--
*/Elżbieta Michta/*
------------------------------------------------------------------------
Specjalista
tel.: +48 504 244 508, +48 41 254 56 47
e-mail: elzbieta.michta@radom.lasy.gov.pl
<mailto:elzbieta.michta@radom.lasy.gov.pl>
*DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY*
Nadleśnictwo Suchedniów
ul. Bodzentyńska 16, 26-130 Suchedniów

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Ruszów 1

Witam !

Nadleśnictwo Ruszów przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Ryszard Zaręba

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bolewice 1

NADLEŚNICTWO BOLEWICE
tel. +48 61 44 117 66
www.bolewice.szczecin.lasy.gov.pl

odpowiedź na wniosek o inf. publiczną przez Nadleśnictwo Tychowo 1

------------------------------
Nadleśnictwo Tychowo
Specjalista ds. administracji
Eliza Wesołowska

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Świerczyna 1

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja silnika
detekcji 16010 (20170901) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Pisz 1

Dzień dobry,

W załączeniu pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
Z upoważnienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Pisz
I.Sztrom