Udzielenie informacji publicznej NAdleśnictwo Łuków przez Nadleśnictwo Łuków 2

Dzień dobry,

W załączniku do wiadomości przesyłam odpowiedź Nadleśnictwa Łuków na
Państwa zapytanie o udzielenie informacji publicznej z dnia 24 sierpnia
2017.

Z Poważaniem,

Jakub Hanusz

Nadleśnictwo Łuków

Tel. 575 993 504

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Dobrzany 3

Jolanta Drozd

Sekretariat

Nadleśnictwa Dobrzany

ul. Stargardzka 3

73 -130 Dobrzany

IP 1007100

Tel. 915620133

Fax 915620134

Dzień dobry

Nadleśnictwo Dobrzany przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Jarosław Zygała

Z-ca Nadleśniczego

Nadleśnictwo Dobrzany

ul. Stargardzka 3, 73-130 Dobrzany

odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Świętoszów 2

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej

z dnia 24.08.2017r. przesłany pocztą elektroniczną, uprzejmie informujemy,
że zaistniała konieczność przeprowadzenia analiz niezbędnych do ustalenia,
czy wniosek znajduje oparcie w prawie, w szczególności, czy mają do niego
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, a jeśli tak, to czy zachodzą negatywne przesłanki
udostępnienia informacji publicznej. W konsekwencji ustosunkowanie się do
wniosku na obecnym etapie nie jest jeszcze możliwe, a wszechstronna jego
analiza wymaga skorzystania z uprawnienia określonego w art. 13 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W zaistniałej sytuacji informujemy, że ustosunkujemy się do Państwa wniosku
po przeprowadzeniu niezbędnych analiz w najszybszym możliwym terminie, nie
później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. nie później niż
do dnia 23.10.2017 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów

Wojciech Moskaluk

Mikosiak Andrzej

Nadleśnictwo Świętoszów

Starszy Specjalista SL ds. stanu posiadania i użytkowania lasu

kom. 504-173-844, Cisco - 1333313

<mailto:andrzej.mikosiak@wroclaw.lasy.gov.pl>
andrzej.mikosiak@wroclaw.lasy.gov.pl

NADLEŚNICTWO ŚWIĘTOSZÓW

59-726 Świętoszów

ul. Brzozowa 17

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kościerzyna 4

Dzień dobry, Nadleśnictwo Kościerzyna w załączeniu przesyła odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Justyna Burcon

Tel. kont. 58 680 15 96

Kom. 694-493-311

Nadleśnictwo Kościerzyna

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6

83-400 Kościerzyna

<mailto:koscierzyna@gdansk.lasy.gov.pl> koscierzyna@gdansk.lasy.gov.pl

Informacja publiczna przez Nadleśnictwo Przymuszewo 1

Dzień dobry.

Nadleśnictwo Przymuszewo przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Janina Skwierawska

Specjalista Służby Leśnej ds. Zagospodarowania Lasu

e-mail: <mailto:janina.skwierawska@torun.lasy.gov.pll>
janina.skwierawska@torun.lasy.gov.pll |
<http://www.przymuszewo.torun.lasy.gov.pl> www.przymuszewo.torun.lasy.gov.pl

tel. +48 52 554 19 19 wew. 30 | kom. +48 694 411 019 | fax +48 52 554
18 63

NADLEŚNICTWO PRZYMUSZEWO

Przymuszewo 3,
89-634 Leśno

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kościan 1

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź Nadleśnictwa Kościan dotycząca udostępnienia
informacji publicznej.

Z upoważnienia Nadleśniczego

Hubert Marciniak

Nadleśnictwo Kościan

starszy specjalista służby leśnej

ds. marketingu

tel: 65 511 55 81
kom. 728 99 44 60
tel. IP LP 3912615

FW: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Niedźwiady 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Tahoma;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
span.Stylwiadomocie-mail18
{mso-style-type:personal-reply;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";color:#1F497D'> </span></b><o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

wniosek o udostępnianieinformacji publiczej przez Nadleśnictwo Różańsko 2

Janina Bocheńska

Sekretariat

Tel. 95 75 98 605 tel. IP 1026 100

Nadleśnictwo Rzepin

email: rzepin@szczecin.lasy.gov.pl

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Różańsko 2

Janina Bocheńska

Sekretariat

Tel. 95 75 98 605 tel. IP 1026 100

Nadleśnictwo Rzepin

email: rzepin@szczecin.lasy.gov.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Głęboki Bród 1

Dzień dobry

Nadleśnictwo Głęboki Bród w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej dotyczącej pozyskania drewna.

Marian Milewski
Specjalista d/s pracowniczych

Nadleśnictwo Głęboki Bród
e-mail: marian.milewski@bialystok.lasy.gov.pl

Tel/fax: 87 5165203; 87 5165231

e-mail: glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl

pismo Nadleśnictwa Bobolice przez Nadleśnictwo Bobolice 1

Dzień Dobry,

w załączeniu informacja dot. złożonego wniosku z dnia 24.08.2017 r. (data wpływu 25.08.2017 r.)

Arkadiusz Dacko

Nadleśnictwo Bobolice

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Łochów 1

Dzień dobry.

Nadleśnictwo Łochów przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Marek Dobrzyński
Nadleśnictwo Łochów

Nadlesnictwo Kraśnik przez Nadleśnictwo Kraśnik 1

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Kraśnik przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 24
sierpnia 2017r. dot. udostępnienia informacji publicznej.

Pozdrawiam

Kacper Jarosz

Nadleśnictwo Kraśnik

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Ustka 1

Dzień dobry
Nadleśnictwo Ustka przesyła w załączniku odpowiedź na wniosek
-----Oryginalna wiadomość-----

dot. wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez Nadleśnictwo Rudziniec 2

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Karina Jelonek

Referent ds. administracyjno-gospodarczych

Nadleśnictwo Rudziniec

ul. Leśna 7

44-160 Rudziniec

tel: 32 300 81 50, fax 32 300 81 60

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Turek 1

Witam,
w załączniku pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Oryginał zostanie wysłany poczta tradycyjną.

Z polecenia Nadleśniczego

Referent ds. administracyjnych
Agata Wojtczak
Nadleśnictwo Turek
ul. Chopina 70, 62-700 Turek
tel. 63 278 54 41

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Skrwilno 2

Przesyłam odpowiedź, wysyłamy też za pośrednictwem Poczty Polskiej. W nadleśnictwie mamy wiele umów zawieranych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które zawierają adres zamieszkania nabywcy i nr PESEL, łącznie występujące są to tzw dane wrażliwe, czy mają Państwo warunki przechowywania takich zbiorów danych.

Pozdrawiam

Tomasz Głowacki
Nadleśnictwo Skrwilno
Tel. 54 270 16 95
Kom. 600 403 582

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Smolarz

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z wyrazami szacuku
Dominika Jabłońska
Sekretariat Nadleśnictwa Smolarz
tel./fax 95 762 05 63 IP 1028100

Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Czaplinek 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

20170901121919937

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Opoczno 1

Nadleśnictwo Opoczno przesyła w załączeniu pismo znak ZG.0172.3.2.2017 z
dnia 01.09.2017 r. stanowiące odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 24.08.2017 r. Pismo przesłane zostało również w
dniu dzisiejszym pocztą tradycyjną.

Z up. nadleśniczego

Piotr Serafin

Starszy Specjalista Służby Leśnej

Nadleśnictwo Opoczno

tel. 44 755 18 70

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Turawa 2

W załączeniu Nadleśnictwo Turawa przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Beata Żaba

Specjalista ds. administracji

Nadleśnictwo Turawa

ul. Opolska 35

46-045 Turawa

tel: 77 421 20 11, fax 77 421 20 74

Turawa logo lp poziom

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Sieraków 1

Nadleśnictwo Sieraków przesyła w załączeniu Odpowiedź na wniosek o
udostepnienie informacji publicznej.

Pismo zostanie wysłane również pocztą tradycyjną.

Paweł Mizera

Nadleśnictwo Sieraków

St. Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej

tel. 61 29 53 616

kom. 512 793 937

pawel.mizera@poznan.lasy.gov.pl <mailto:pawel.mizera@poznan.lasy.gov.pl>

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 4

Witam

w odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi w
przedmiotowej sprawie.

Pozdrawiam

Łukasz Rapa

Specjalista ds. Stanu Posiadania i Ochrony Przyrody

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

e-mail: <mailto:lukasz.rapa@wroclaw.lasy.gov.pl>
lukasz.rapa@wroclaw.lasy.gov.pl

tel.: +48 74 811 05 04 wew.*335;

IPT Cisco: 1304335;

fax: +48 74 811 39 58

kom:+48 783 909 903

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka,

ul. Międzyleśna 3,

57-500 Bystrzyca Kłodzka,

e-mail : <mailto:bystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl>
bystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl

NIP: 8810002874 REGON: 931023894

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Sucha 2

ZG.064.01.8.2017

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
24.08.2017 r. (data wpływu: 25.08.2017r.) Nadleśnictwo Sucha przesyła w
załączniku odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Marcin Janeczko

Referent

Nadleśnictwo Sucha

ul. Zamkowa 7

34-200 Sucha Beskidzka

tel: 33 874 21 74 wew. *334