RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bogdaniec 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższe zapytanie.

Z poważaniem

Jolanta Starczewska
Specjalista ds. administracyjnych
-------------------------------------------------------
Sekretariat
Nadleśnictwo Bogdaniec
ul. Leśna 17
66-450 Bogdaniec
IP 1003100
tel. 95 7284350
fax 95 7284353
www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl

 Nie drukuj tego maila niepotrzebnie. Chroń środowisko!

Dotyczy: wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odpowiedz przez Nadleśnictwo Limanowa 1

Dzień dobry!

Nadleśnictwo Limanowa przesyła w załączeniu odpowiedź na wiadomość z dnia
24.08.2017

/data wpływu 25.08.2017r./

Krystyna Janas

st.ref.ds.administracyjnych

Nadleśnictwa Limanowa

tel.18 337 22 18

krystyna.janas@krakow.lasy.gov.pl <mailto:krystyna.janas@krakow.lasy.gov.pl>

Fw: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Głęboki Bród 1

Dzień dobry

Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi przesłanej e-mailem dnia 01-09-2017r na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Marian Milewski
Specjalista d/s pracowniczych

Nadleśnictwo Głęboki Bród
e-mail: marian.milewski@bialystok.lasy.gov.pl

Tel/fax: 87 5165203; 87 5165231

e-mail: glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl

dot. udzielenia informacji publicznej przez Nadleśnictwo Mielec 2

Dzień dobry

W załączniku przesyłam pismo dot. udzielenia informacji publicznej.

Joanna Cieślik

Nadleśnictwo Mielec

tel. (17) 747 69 77

kom. 784 391 757

Watchdog - odpowiedź - Nadleśnictwo Choszczno przez Nadleśnictwo Choszczno 3

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 24 sierpnia br. W dniu
dzisiejszym pismo zostało wysłane również pocztą tradycyjną.

Pozdrawiam.

Z upoważnienia Nadleśniczego

Marek Szczerba

Starszy Specjalista Służby Leśnej

Nadleśnictwo Choszczno

ul. I Armii Wojska Polskiego 2,

73 - 200 Choszczno

tel. 95 765 70 06, fax. 95 765 70 07

tel. kom. 691 726 179, IP 1031336


<http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uac
t=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNazxNrc88gCFYlxFAodaogDeg&url=http://www.projgraf.pl/&
psig=AFQjCNFuSqX6eUPanyTN9wGlybsjgmnrhQ&ust=1446621873419782>
http://www.projgraf.pl/media/lasy_m2.jpg

odpowiedż na wniosek o udostęonienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Krynki

W nawiązaniu do e-maila wysłanego w dniu 24.08.2017r Nadleśnictwo Krynki
przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Katarzyna Sobolewska

specjalista SL ds. Stanu Posiadania

Tel. (85) 722 96 59

Nadleśnicwto Krynki

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Krynki 1

W nawiązaniu do e-maila wysłanego w dniu 24.08.2017r Nadleśnictwo Krynki
przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Katarzyna Sobolewska

specjalista SL ds. Stanu Posiadania

Tel. (85) 722 96 59

Nadleśnicwto Krynki

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Taczanów 1

Nadleśnictwo Taczanów przesyła w załączeniu odpowiedź.
W poprzedniej wiadomości widocznie coś nie zagrało przepraszm.

Re: Fw: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez martyna_b

Potwierdzam otrzymanie wiadomości
pozdrawiam
Martyna Bójko
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

dot. odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Browsk 2

Witam serdecznie,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
24 sierpnia 2017 r. przesyłam pismo.

Julia Melchior

Nadleśnictwo Browsk

Gruszki 10

17-220 Narewka

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Głęboki Bród

Twoja wiadomość

Do: glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-09-07 08:31

odczytano w dniu 2017-09-07 08:42.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Parczew

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
24.08.2017 r. przesłany pocztą elektroniczną,
uprzejmie informujemy, że zaistniała konieczność przeprowadzenia analiz
niezbędnych do ustalenia, czy wniosek znajduje oparcie w prawie, w
szczególności, czy mają do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a jeśli tak, to czy
zachodzą negatywne przesłanki udostępnienia informacji publicznej. W
konsekwencji ustosunkowanie się do wniosku na obecnym etapie nie jest
jeszcze możliwe, a wszechstronna jego analiza wymaga skorzystania z
uprawnienia określonego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej.
W zaistniałej sytuacji informujemy, że ustosunkujemy się do Państwa wniosku
po przeprowadzeniu niezbędnych analiz w najszybszym możliwym terminie, nie
później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. nie później niż
do dnia 24.10.2017 r.

Olga Zajączkowska
z up. Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew

-----Oryginalna wiadomość-----

Wniosek o udostępnienie danych przez Nadleśnictwo Sławno 1

Nadleśnictwo Sławno w załączniku przesyła odpowiedź do wniosku o
udostępnienie informacji.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Iława 1

Pozdrawiam

Przemysław Pierunek
Nadleśnictwo Iława
89 648 35 47
604 456 637

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Nowogród 1

Witam:

Nadleśnictwo Nowogród w załączeniu przesyła skan odpowiedzi. Oryginał został wysłany pocztą tradycyjną.

Z poważanien,

Specjalista Służby Leśnej
ds marketingu
mgr Anna Góralczyk
tel. +48 86 217 52 81
mobile: +48 608 546 263
email: anna.goralczyk@bialystok.lasy.gov.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- informacji o liczbie pozyskanego drewna osobno w latach 2015, 2016, 2017 (do dnia złożenia niniejszego wniosku),
- informacji o tym komu przekazane zostało uzyskane drzewo - osobno latach 2015, 2016, 2017 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku poprzez podanie listy odbiorców,
- skany umów, związanych z gospodarowanie uzyskanym drzewem w zakresie jakim odbiorcom drewna nie były osoby fizyczne.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-3296@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Bartosz Wilk, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Strzyżów 3

Nadleśnictwo Strzyżów przesyła w załączniku odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

(tylko poczta elektroniczna)

_______________________________

Jacek Lasota

Starszy Specjalista Służby Leśnej

e-mail: <mailto:jacek.lasota@krosno.lasy.gov.pl>
jacek.lasota@krosno.lasy.gov.pl

<tel:600439214> tel:600439214; 172760610; LP 3422334

P Dbaj o środowisko - czy rzeczywiście musisz drukować tą wiadomość?

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez Nadleśnictwo Bartoszyce 1

Dzień Dobry,

PONOWNIE WYSYŁAM ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Z
PROŚBĄ O POTWIERDZENIE OTRZYMANEJ WIADOMOŚCI.

Z POWAŻANIEM

NADLEŚNICTWO BARTOSZYCE

Referent ds. sekretariatu

Julita Dziełak

FW: Watchdog - Informacja- dot. wniosków o udzielenie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Grodziec 1

Proszę o potwierdzenie odebrania poniższej wiadomości

Danuta Nowicka

Nadleśnictwo Grodziec

Specjalista ds. pracowniczych

tel. 728 415 190

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kaliska

Twoja wiadomość

Do: kaliska@gdansk.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:25

odczytano w dniu 2017-09-07 11:18.

decyzja odmowa SA Gdańsk przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1

Pismo wpłynęło do biura SOWP 5.09.2017 r.

Odpowiedeź na wniosek przez Nadleśnictwo Bartoszyce 1

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z prośbą o potwierdzenie odbioru.
Od 4. 09.2017 sekretariat nadleśnictwa próbuje wysłać informację lecz każdorazowo Wasz adres e-mail jest niedostępny, dlatego próbuję ze swojego.
Z poważaniem:
Edward Bohdan
Nadleśnictwo Bartoszyce

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Głogów z siedzibą w Głogowie Małopolskim 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
24.08.2017 r., Nadleśnictwo Głogów przesyła w załączeniu pismo w
przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem,

Angelika Surdej

Nadleśnictwo Głogów

Wniosek o udost.inf.publ. przez Nadleśnictwo Człuchów 1

Sekretariat Nadleśnictwa Człuchów

Magdalena Kowalska

Referent ds. administracyjnych

<Tel:59> tel: 59 83 43-434

<mailto:czluchow@szczecinek.lasy.gov.pl> czluchow@szczecinek.lasy.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Starogard przez Nadleśnictwo Starogard 1

Dzień dobry
Nadleśnictwo Starogard przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek z
24.08.2017r.
pozdrawiam

Joanna Bodys
Specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu
Nadleśnictwo Starogard
Tel. 668 134 447

Odpowiedź na wniosek z 24.08.2017 przez Nadleśnictwo Białowieża 1

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam pismo - odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie
informacji z dn. 24 sierpnia br.

Z poważaniem

Maria Nowicka-Szpakowicz
Specjalista SL ds. ochrony przyrody
Nadleśnictwo Białowieża
17-230 Białowieża, ul. Wojciechówka 4
tel. 85 6812405
e-mail: maria.nowicka@bialystok.lasy.gov.pl