Adn. 058-30/17 przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa wraz z załącznikiem.

Ewelina Franiak

Oddział Administracyjny

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Wałbrzych

Twoja wiadomość

Do: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 17:26

usunięto w dniu 2017-09-22 13:23.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu 1

Dzień dobry,

W ślad za pismem Pani Wiceprezes Sądu z dnia 25.08.2017r. w załączeniu uprzejmie przesyłam scan pisma Pana Prezesa Sądu z dnia 25.09.2017r.

Z poważaniem

Renata Lizak
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Zawierciu
tel. 32 649 79 50
e-mail: renata.lizak@zawiercie.sr.gov.pl<mailto:renata.lizak@zawiercie.sr.gov.pl>

A-067-62/17 informacja publiczna część 1 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 1

Olsztyn, 27 września 2017 r.
A-0767-62/17

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W nawiązaniu do e-maila z 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź.
Z uwagi na duży rozmiar załączników, odpowiedź zostanie przesłana w 3 częściach.

st. insp. Róża Niewiadomska
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Olsztynie
...................................................................
Sąd Rejonowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 248 II piętro
10-543 Olsztyn
Tel. 89 5230 240, Fax 89 5230 241
e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl

________________________________________
Od: Zyśk Katarzyna
Wysłane: 11 sierpnia 2017 07:37
Do: Krawiec Agnieszka
DW: sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Olsztyn, 11 sierpnia 2017r.

Szanowna Pani,

poniżej przesyłam e-mail Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska celem dalszego urzędowania.

z poważaniem
Katarzyna Zyśk
Starszy Inspektor Sądowy
Sądu Rejonowego w Olsztynie

Biuro Obsługi Interesantów
Sądu Rejonowego w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44
10-001 Olsztyn
Telefon. Biuro Obsługi Interesantów: 89 5230 280, 89 5230 283, 89 5230 284
Telefon. - Księgi Wieczyste: 89 5230 281, 89 5230 282
e-mail: boi.srolsztyn@olsztyn.sr.gov.pl

________________________________________
Od: sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: SR Olsztyn BOI
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

A-067-62/17 część 3 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 1

Olsztyn, 27 września 2017 r.
A-067-62/17

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W nawiązaniu do e-maila z 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź.
Z uwagi na duży rozmiar załączników, odpowiedź zostanie przesłana w 3 częściach.

na zarządzenie Pan Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie ?
st. insp. Róża Niewiadomska
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Olsztynie
...................................................................
Sąd Rejonowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 248 II piętro
10-543 Olsztyn
Tel. 89 5230 240, Fax 89 5230 241
e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl>

A-067-62/17 część 2 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 1

Olsztyn, 27 września 2017 r.
A-067-62/17

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W nawiązaniu do e-maila z 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź.
Z uwagi na duży rozmiar załączników, odpowiedź zostanie przesłana w 3 częściach.

na zarządzenie Pan Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie ?
st. insp. Róża Niewiadomska
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Olsztynie
...................................................................
Sąd Rejonowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 248 II piętro
10-543 Olsztyn
Tel. 89 5230 240, Fax 89 5230 241
e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl>

z upoważnienia/na zarządzenie Pan Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie ?
st. insp. Róża Niewiadomska
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Olsztynie
...................................................................
Sąd Rejonowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 248 II piętro
10-543 Olsztyn
Tel. 89 5230 240, Fax 89 5230 241
e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl>

A-067-62/17 część 2 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 1

Olsztyn, 27 września 2017 r.
A-067-62/17

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W nawiązaniu do e-maila z 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź.
Z uwagi na duży rozmiar załączników, odpowiedź zostanie przesłana w 3 częściach.

na zarządzenie Pan Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie ?
st. insp. Róża Niewiadomska
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Olsztynie
...................................................................
Sąd Rejonowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 248 II piętro
10-543 Olsztyn
Tel. 89 5230 240, Fax 89 5230 241
e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl>

Adm 4017-13/17 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie 3

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli
w Warszawie.

Z poważaniem

logo sr wola małeJoanna Łuczak

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Sądu Rejonowego

dla Warszawy-Woli w Warszawie

tel. 22 328 60 26

email: <mailto:ppakula@warszawa-wola.sr.gov.pl> abi@warszawa-wola.sr.gov.pl

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa


<http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1068/1161/sad-rejonowy-dla-warszawy-w
oli>
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1068/1161/sad-rejonowy-dla-warszawy-wo
li

Korespondencję elektroniczną należy kierować wyłącznie na adres mailowy Sądu
( <mailto:srwarwola@warszawa.so.gov.pl> srwarwola@warszawa.so.gov.pl) lub na
adres mailowy Biura Obsługi Interesanta (
<mailto:boi@warszawa-wola.sr.gov.pl> boi@warszawa-wola.sr.gov.pl).
Przesyłanie takiej korespondencji na inne (wewnętrzne) adresy poczty
elektronicznej w tutejszym Sądzie nie będzie wywoływać skutków prawnych
związanych ze złożeniem pisma(wniosku, skargi itp.) do Sądu.

Adm 4017-13/17 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie 3

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli
w Warszawie.

Z poważaniem

logo sr wola małeJoanna Łuczak

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Sądu Rejonowego

dla Warszawy-Woli w Warszawie

tel. 22 328 60 26

email: <mailto:ppakula@warszawa-wola.sr.gov.pl> abi@warszawa-wola.sr.gov.pl

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa


<http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1068/1161/sad-rejonowy-dla-warszawy-w
oli>
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1068/1161/sad-rejonowy-dla-warszawy-wo
li

Korespondencję elektroniczną należy kierować wyłącznie na adres mailowy Sądu
( <mailto:srwarwola@warszawa.so.gov.pl> srwarwola@warszawa.so.gov.pl) lub na
adres mailowy Biura Obsługi Interesanta (
<mailto:boi@warszawa-wola.sr.gov.pl> boi@warszawa-wola.sr.gov.pl).
Przesyłanie takiej korespondencji na inne (wewnętrzne) adresy poczty
elektronicznej w tutejszym Sądzie nie będzie wywoływać skutków prawnych
związanych ze złożeniem pisma(wniosku, skargi itp.) do Sądu.

Adm 4017-13/17 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie 3

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli
w Warszawie.

Z poważaniem

logo sr wola małeJoanna Łuczak

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Sądu Rejonowego

dla Warszawy-Woli w Warszawie

tel. 22 328 60 26

email: <mailto:ppakula@warszawa-wola.sr.gov.pl> abi@warszawa-wola.sr.gov.pl

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa


<http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1068/1161/sad-rejonowy-dla-warszawy-w
oli>
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1068/1161/sad-rejonowy-dla-warszawy-wo
li

Korespondencję elektroniczną należy kierować wyłącznie na adres mailowy Sądu
( <mailto:srwarwola@warszawa.so.gov.pl> srwarwola@warszawa.so.gov.pl) lub na
adres mailowy Biura Obsługi Interesanta (
<mailto:boi@warszawa-wola.sr.gov.pl> boi@warszawa-wola.sr.gov.pl).
Przesyłanie takiej korespondencji na inne (wewnętrzne) adresy poczty
elektronicznej w tutejszym Sądzie nie będzie wywoływać skutków prawnych
związanych ze złożeniem pisma(wniosku, skargi itp.) do Sądu.

Adm 4017-13/17 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie 3

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli
w Warszawie.

Z poważaniem

logo sr wola małeJoanna Łuczak

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Sądu Rejonowego

dla Warszawy-Woli w Warszawie

tel. 22 328 60 26

email: <mailto:ppakula@warszawa-wola.sr.gov.pl> abi@warszawa-wola.sr.gov.pl

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa


<http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1068/1161/sad-rejonowy-dla-warszawy-w
oli>
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1068/1161/sad-rejonowy-dla-warszawy-wo
li

Korespondencję elektroniczną należy kierować wyłącznie na adres mailowy Sądu
( <mailto:srwarwola@warszawa.so.gov.pl> srwarwola@warszawa.so.gov.pl) lub na
adres mailowy Biura Obsługi Interesanta (
<mailto:boi@warszawa-wola.sr.gov.pl> boi@warszawa-wola.sr.gov.pl).
Przesyłanie takiej korespondencji na inne (wewnętrzne) adresy poczty
elektronicznej w tutejszym Sądzie nie będzie wywoływać skutków prawnych
związanych ze złożeniem pisma(wniosku, skargi itp.) do Sądu.

inf. publ. przez Sąd Okręgowy w Opolu 1

Szanowni Państwo

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 27 września 2017 r. Jednocześnie zwracam się z prośbą o podanie adresu korespondencyjnego w terminie 7 dni celem doręczenia decyzji.

Z poważaniem

Katarzyna Kremzer
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Opolu
tel. 77 5418117
fax. 77 5418180

Odp.: inf. publ. przez Sąd Okręgowy w Opolu

________________________________
Od: Kremzer Katarzyna
Wysłane: 28 września 2017 11:51
Do: sprawa-2717@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: inf. publ.

Szanowni Państwo

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 27 września 2017 r. Jednocześnie zwracam się z prośbą o podanie adresu korespondencyjnego w terminie 7 dni celem doręczenia decyzji.

Z poważaniem

Katarzyna Kremzer
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Opolu
tel. 77 5418117
fax. 77 5418180

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim 2

Dzień dobry,
W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 11 sierpnia 2017 roku złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej, w załączeniu przesyłam decyzję administracyjną oraz odpowiedź Pana Prezesa z dnia 28 września 2017 roku na przedmiotowy wniosek.
Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
Agnieszka Sarnacka
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
tel.85 731 21 06

________________________________________
Od: sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: SR Bielsk Podlaski BOI
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

SR Głubczyce - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach 1

Szanowna Państwo,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017 r. na zarządzenie Prezesa Sądu informuję, że:
- Sąd Rejonowym w Głubczycach nie posiada strony internetowej o której mowa we wniosku poniżej,
- W Sądzie Rejonowym w Głubczycach nie prowadzi się kalendarza spotkań Prezesa Sądu, jednocześnie informując, że zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Głubczycach Prezes przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach 12.00 - 13.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. W miesiącu lipcu odnotowano jedno takie umówione spotkanie z Prezesem Sądu,
- w załączeniu przesyłam skany zanonimizowanych orzeczeń zapadłych z oskarżenia z art. 231 kk i art. 212 kk wydanych przez Sąd Rejonowych w Głubczycach w 2017 r.

Z poważaniem.
Agata Gużda
Kierownik Samodzielnej
Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 1
48-100 Głubczyce
tel. 77 47 10 626, fax 77 47 10 627
tel. 734 432 669

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu 3

Dzień dobry

W nawiązaniu do wniosku z dnia 11.08.2017 r. o udostępnienie informacji
publicznej, w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w
Sandomierzu z dnia 04.10.2017 r. Nr Adm-0144-31/17 z załącznikami.
Jednoczenie informuję, że w/w pismo zostanie wysłane jedynie drogą
elektroniczną.

-------------------------------------
Agnieszka Borkowska
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Oddział Administracyjny
ul. Kościuszki 2a
27-600 Sandomierz
tel. 15 834 21 21
fax. 15 832 36 12

-----Oryginalna wiadomość-----

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Węgrowie 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie z dnia 4 października 2017 r.

Z poważaniem
Joanna Żółkowska
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Tel. (25) 792 23 77 wew. 18

A-052-256/17 przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w
Gorzowie Wlkp. z dnia 03 października 2017 r.

Z poważaniem

--
st.sekr. sąd. Daria Krzemień-Mitz
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 7256 702
fax 095 7202 807

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA-055-56/17 przez Sąd Okręgowy w Płocku 5

Bardzo proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Mariola Jóźwiak
zastępca kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Płocku
tel. 24 269 73 58
mail. mariola.jozwiak@plock.so.gov.pl
adm@plock.so.gov.pl

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11.08.2017r. - SR Świdnica (A-400-123/17) przez Sąd Rejonowy w Świdnicy 1

Dzień dobry,
w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo wraz z załącznikami Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 9 października 2017r.
Proszę o potwierdzenie odebrania niniejszej korespondencji

Z poważaniem

Monika Molenda
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Świdnicy
tel. 74 8518481

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Różanna przez Nadleśnictwo Różanna 2

Witam
W załączeniu odpowiedź na Państwa pismo.

Janusz Flies

St. specjalista Służby Leśnej
d/s Użytkowania i Zbytu

janusz.flies@torun.lasy.gov.pl
tel. 52 3820519
tel.kom. +48604053441
tel.VoIP LP 1213331
Nadleśnictwo Różanna
ul. Leśna 5
86-010 Koronowo
tel. 52 3820510; fax 52 3822077
tel.kom. +48606838231

Adm 0143-250/17 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 4

Uprzejmie przesyłam pismo Adm 0143-250/17 wraz z załącznikami.

Z poważaniem,
Danuta Gałązka

Specjalista ds. informacji publicznej

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
tel. (22) 55 39 196

fax (22) 55 39 197

srsr_logo_final_poziom_CMYK do maila

Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli
nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

odpowiedz przez Nadleśnictwo Stąporków 2

Nadleśnictwo Stąporków w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej

Jacek Oleś

zastępca nadleśniczego

tel.: +48 512 250 931, +48 41 374 17 83
e-mail: <mailto:jacek.oles@radom.lasy.gov.pl> jacek.oles@radom.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Stąporków

ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie

Dzień dobry

Nadleśnictwo Bardo Śląskie informuje, że ze względu na złożoność sprawy,
odpowiedź na państwa wniosek zostanie przesłana do dnia 17 października.

W uzgodnieniu z Nadleśniczym

Nadleśnictwa Bardo Śląskie:

Leszek Kłosowski

Inżynier Nadzoru.

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie

Dzień dobry

Nadleśnictwo Bardo Śląskie informuje, że ze względu na złożoność sprawy,
odpowiedź na państwa wniosek zostanie przesłana do dnia 17 października.

W uzgodnieniu z Nadleśniczym

Nadleśnictwa Bardo Śląskie:

Leszek Kłosowski

Inżynier Nadzoru.