Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Krasnystaw 1

Dzień Dobry
Nadleśnictwo Krasnystaw w nawiązaniu do poniższego zapytania przesyła
odpowiedz w załączeniu.
Z wyrazami szacunku
Nadleśnictwo Krasnystaw

-----Oryginalna wiadomość-----

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Osie 1

Dzień Dobry,

Nadleśnictwo Osie przesyła skan odpowiedzi.

Pozdrawiam
Joanna Dams

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Trzebież 2

Dzień dobry

W załączeniu Nadleśnictwo Trzebież przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej

--------------------------------------------------

Nadleśnictwo Trzebież

Karolina Wesołowska

Sekretarka

Tel. 91 3126983

Tel. IP: 1030100

Opis: Opis: ei

NK.0172.3.2017 przez Nadleśnictwo Dębica 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam Państwu pismo.

Pozdrawiam
Kozioł Józefa

odp. na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej z dnia 24.08.2017 przez Nadleśnictwo Mielec 2

Dzień dobry

Pismo w załaczniku

Joanna Cieślik

Nadleśnictwo Mielec

tel. (17) 747 69 77

kom. 784 391 757

Nadleśnictwo Kościan, odpowiedź przez Nadleśnictwo Kościan 2

Dzień dobry,

w nawiązaniu do zapytania przesłanego drogą elektroniczną, Nadleśnictwo
Kościan w załączeniu przesyła odpowiedź.

Z upoważnienia Nadleśniczego

Hubert Marciniak

Nadleśnictwo Kościan

starszy specjalista służby leśnej

ds. marketingu

tel: 65 511 55 81
kom. 728 99 44 60
tel. IP LP 3912615

dot. udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia 24.08.2017 przez Nadleśnictwo Mielec 2

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji
publicznej

Joanna Cieślik

Nadleśnictwo Mielec

tel. (17) 747 69 77

kom. 784 391 757

NZ.0172.13.2017 przez Nadleśnictwo Staszów 4

Dzień Dobry,

Nadleśnictwo Staszów w odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie
informacji publicznej przesyła w załączeniu:

1. pismo informujące o sposobie załatwienia wniosku;

2. odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji .

Lidia Krasa

sekretarka

tel.: +15 864 68 20
e-mail: <mailto:lidia.krasa@radom.lasy.gov.pl>
lidia.krasa@radom.lasy.gov.pl

cid:image001.png@01D259D3.5173C9C0

Dział administracyjno-gospodarczy

Nadleśnictwo Staszów

ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów

Odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Iława 1

Dzień dobry.

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam

Przemysław Pierunek
Nadleśnictwo Iława
89 648 35 47
604 456 637

Decyzja przez Nadleśnictwo Iława 1

Dzień dobry.

W załączeniu decyzja w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam

Przemysław Pierunek
Nadleśnictwo Iława
89 648 35 47
604 456 637

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kłodawa

Twoja wiadomość

Do: klodawa@szczecin.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.08.2017 17:25

usunięto w dniu 23.10.2017 15:18.

Nadlesnictwo Dobieszyn przez Nadleśnictwo Ruda Maleniecka 2

Dzień dobry.

Nadleśnictwo Dobieszyn przesyła informację dotyczącą pozyskania i sprzedaży
drewna za lata 2015, 2016, 2017.

Oryginały zostały przesłane pocztą tradycyjną.

Pozdrawiam.

Łukasz Szafrański

Specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu
tel.: +48 48 619 51 39 w 22
e-mail: <mailto:lukasz.szafranski@radom.lasy.gov.pl>
lukasz.szafranski@radom.lasy.gov.pl

cid:image001.png@01D34C11.72CA4550

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Nadleśnictwo Dobieszyn

ul. Dobieszynek 7 , 26-804 Stromiec

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Osie

Dzień Dobry,

Nadleśnictwo Osie ponawia przesłanie skanu odpowiedzi.

Pozdrawiam
Joanna Dams

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Rajgród 1

Dzień dobry,

Nadleśnictwo przesyła w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

udzielenie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kolbuszowa 2

Pozdrawiam

Mariusz Mazurek

Dział Gospodarki Leśnej

Nadleśnictwo Kolbuszowa

17 581-21-27

697 060 093

mariusz.mazurek@krosno.lasy.gov.pl

FW: Nadleśnictwo Kościan, odpowiedź przez Nadleśnictwo Kościan 1

Ze względu na poprawiony znak sprawy przesyłam ponownie skan Decyzji.

Z upoważnienia Nadleśniczego

Hubert Marciniak

Nadleśnictwo Kościan

starszy specjalista służby leśnej

ds. marketingu

tel: 65 511 55 81
kom. 728 99 44 60
tel. IP LP 3912615

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź przez Nadleśnictwo Świdnica 1

W nawiązaniu do Państwa wniosku Nadleśnictwo Świdnica przesyła w załączeniu:

- Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

- Decyzję o odmowie udostępnienia części danych

Pozdrawiam

Karolina Makowska

Sekretariat

e-mail: <mailto:karolina.makowska1@wroclaw.lasy.gov.pl> karolina.makowska1@wroclaw.lasy.gov.pl | tel. +48 74 852 23 33 wew. *100 | IP Cisco: 13 26 100 | fax: +48 74 818 58 00

ei

Nadleśnictwo Świdnica

58-100 Świdnica, ul. Sikorskiego 11

<http://www.swidnica.wroclaw.lasy.gov.pl/> www.swidnica.wroclaw.lasy.gov.pl

odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Puławy 5

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź Nadleśnictwa Puławy na wniosek z dnia
24.08.2017 r.

Pozdrawiam,

Leopold Leśko

Specjalista Służby Leśnej

Nadleśnictwo Puławy

ul. Żyrzyńska 8

24-100 Puławy

tel. 81 886 42 41 w. 35

Odpowiedź na wniosek w sprawie udostepnienia informacji publicznej przez Nadleśnictwo Torzym 1

Witam.

Przesyłam w załączeniu scan odpowiedzi Nadleśniczego w sprawie wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Oryginał odpowiedzi zostanie przesłany pocztą tradycyjną.

Pozdrawiam

Marcin Wojciechowski
specjalista służby leśnej ds. obrotu i gospodarki drewnem
Nadleśnictwo Torzym
tel. 683416263
kom. 608 324 061
e-mail marcin.wojciechowski@zielonagora.lasy.gov.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat . Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera .

udzielenie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Józefów 2

Dzień dobry

Nadleśnictwo Józefów w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej oraz decyzję odmowną w zakresie
udostępnienia skanu umów zawartych z odbiorcami drewna.

Z poważaniem.

Wiesław Wiechowski

Nadleśnictwo Józefów

ul. Leśna 46

tel.: 84 6878005 wew. 42; kom.: 608 464 818

<mailto:wieslaw.wiechowski@lublin.lasy.gov.pl>
wieslaw.wiechowski@lublin.lasy.gov.pl

Odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej i decyzja przez Nadleśnictwo Wronki 2

Z poważaniem

Małgorzata Dorna

Specjalista ds. administracyjno - mieszkaniowych

Nadleśnictwo Wronki

tel. 67 254 01 48

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Klauzula poufności:

Niniejszy E-mail jest przeznaczony wyłącznie dla zamierzonego adresata, jest
ściśle poufny i może być chroniony prawnie. Jeśli nie jesteście Państwo jego
adresatem, proszę go nie czytać, nie drukować, nie przesyłać dalej, nie
przechowywać ani nie wykonywać żadnych działań w oparciu o jego załączniki.
Proszę poinformować nadawcę o otrzymaniu niniejszego e-mail'a, a następnie
niezwłocznie, trwale go usunąć. Proszę się upewnić, że macie Państwo
odpowiednie zabezpieczenie antywirusowe przed otwarciem jakiegokolwiek
załącznika.

odpowiedź - Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez Nadleśnictwo Śnieżka 1

Dzień dobry.

Nadleśnictwo "Śnieżka" w załączeniu przesyła skan pisma - odpowiedzi na
wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska w sprawie udostępnienia informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Katarzyna Kuruc
Specjalista SL ds. marketingu
Nadleśnictwo "Śnieżka"
tel. 75/718 22 12 do 14 wew. *319
kom. 601 378 989

N A D L E Ś N I C T W O   Ś N I E Ż KA    
                  w KOWARACH  
58-530 Kowarach, ul. Leśna 4 a
sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl | www.sniezka.wroclaw.lasy.gov.pl

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

Odpowiedź Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - korekta przez Nadleśnictwo Piaski 1

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Piaski przesyła w załączeniu pismo korygujące odpowiedź na
wniosek z dn. 24.08.2017 r. dot. udostępnienia informacji publicznej.

Karolina Mazurek

Nadleśnictwo Piaski

Starszy referent administracyjny

tel.: +48 65 5739080

odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Chojnów 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam kopię korespondencji z Nadleśnictwa Chojnów.

pozdrawiam

Krzysztof Pająk

Nadleśnictwo Chojnów

<http://www.chojnow.warszawa.lasy.gov.pl/> www.chojnow.warszawa.lasy.gov.pl

+48 22 727 57 52, 22 727 54 41

nr wewn: *331

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Głogów z siedzibą w Głogowie Małopolskim 3

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
24.08.2017 r., Nadleśnictwo Głogów przesyła w załączeniu kolejne pisma w
przedmiotowej sprawie.

Decyzja została wysłana również pocztą tradycyjną.

Z poważaniem,

Angelika Surdej

Specjalista SL ds. marketingu, ochrony lasu i BHP

Nadleśnictwo Głogów

tel.: 17 8510540, 600 072 029

e-mail: <mailto:angelika.surdej@krosno.lasy.gov.pl>
angelika.surdej@krosno.lasy.gov.pl