Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WISŁA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: um@wisla.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2017-12-02 23:40

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WRĘCZYCA WIELKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ug@wreczyca-wielka.pl> o 2017-12-02 23:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-12-04 08:06

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYRÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<przyrow@przyrow.pl> o 2017-12-02 23:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-12-04 08:08

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻARKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@umigzarki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORONÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@boronow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:39

odczytano w dniu 2017-12-04 08:10.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WŁODOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<urzad@wlodowice.pl> o 2017-12-02 23:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-12-04 08:12

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOŹNIKI

Twoja wiadomość

Do: urzad@wozniki.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:40

odczytano w dniu 2017-12-04 08:12.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@olsztyn-jurajski.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻARNOWIEC

Twoja wiadomość

Do: ug@zarnowiec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:40

odczytano w dniu 2017-12-04 08:13.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WRĘCZYCA WIELKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ug@wreczyca-wielka.pl> o 2017-12-02 23:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-12-04 08:06

Korespondencja dostarczona! przez ŁAZY

Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: M9O5GEKQWQG
Numer kancelaryjny: RKP.2017.12896
Data rejestracji: 2017.12.04
Osoba rejestrująca: Jolanta Farbicka
Temat pisma: [E-mail] Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Liczba załączników: 0

Urząd Miejski w Łazach

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAZY

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sod@lazy.pl.
Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Urząd Miejski w Łazach

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PYSKOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@pyskowice.pl> o 2017-12-02 23:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-12-04 08:19

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GIERAŁTOWICE

Twoja wiadomość

Do: urzadgminy@gieraltowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:40

odczytano w dniu 2017-12-04 08:19.

Potwierdzenie przyjęcia pisma przez Częstochowa

Urząd Miasta Częstochowy potwierdza przyjęcie
pisma otrzymanego pocztą elektroniczną z adresu: sprawa-3506@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Atrybuty pisma:
Numer kancelaryjny pisma: 304324/17
Identyfikator pisma: 19 377 811
Data rejestracji: 08:21:02 04-12-2017
Pracownik rejestrujący: Kancelaria Urzędu (Prac.ko) / NA IX
Opis pisma: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Liczba załączników: 1

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYRY

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@wyry.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:40

odczytano w dniu 2017-12-04 08:16.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PSARY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@psary.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIETROWICE WIELKIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<poczta@pietrowicewielkie.pl> o 2017-12-02 23:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-12-04 08:32

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOMIA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres lubomia@lubomia.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARKLOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@marklowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA ZIELONA

Twoja wiadomość

Do: ug@dabrowazielona.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:40

odczytano w dniu 2017-12-04 08:33.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUSZEC

Twoja wiadomość

Do: gmina@suszec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 02.12.2017 23:40

odczytano w dniu 04.12.2017 08:38.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIERKLANY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@swierklany.pl> o 2017-12-02 23:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-12-04 09:33

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Tychy

Wiadomość przeczytano (2017-12-02 23:40:05.0)