Wniosek oudostępnienie informacji publicznej - Rybnik przez Rybnik 1

Witam,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej.

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji.

Agnieszka Merkel
Urząd Miasta Rybnika

Odpowiedź przez WŁODOWICE

Dzień dobry!
Odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

TAK

http://www.bip.wlodowice.pl/artykuly/2925
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

TAK

http://www.bip.wlodowice.pl/artykuly/467
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

w roku 2014 - 66

w roku 2015 - 69

w roku 2016 - 76
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Konsultacje społeczne w latach 2014 - 2016

2014r. - 2

2015r. - 1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o > samorządzie gminnym),

NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

TAK
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www , a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

TAK WYODRĘBNIONO FUNDUSZ SOŁECKI PONIŻEJ LINK DO UCHWAŁY

http://www.bip.wlodowice.pl/dokumenty/uchw_nr279xxxiv2014.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - ORGAN WYKONAWCZY NIE WYDAWAŁ TAKICH ZARZĄDZEŃ

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)

w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W GMINIE NIE FUNKCJONUJE BUDŻET PARTYCYPACYJNY

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,

wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

NIE FUNKCJONUJE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

NIE FUNKCJONUJE

--------------------------------------------------------------------------------

URZĄD GMINY WŁODOWICE
42-421 WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
Insp. ds. kultury, promocji gminy mgr inż. Sylwia Surowiec
e- mail: promocja@wlodowice.pl
tel.34/3153001

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONOPISKA 1

W załączeniu odpowiedź na informacje publiczną.

--
Ilona Dudek
Urząd Gminy Konopiska
34 3282-057 w.40

[E-mail] Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Watchdog Polska [Sprawa#BRM.1431.137.2017] przez RACIBÓRZ 1

Dokumenty: BRM.KW-0215/17
Znak sprawy: BRM.1431.137.2017
Rej. koresp. wych.: RKW.2017.59510
Wysłane przez: Anita Tyszkiewicz-Zimałka

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Udostępnienie informacji publicznej przez SKOCZÓW 2

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Miejskiego w Skoczowie w dniu 4 grudnia 2017 r. 
przekazuje odpowiedź, która jest dołączona w załączniku do pisma.

--
Pozdrawiam
Łukasz Wencek

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Urząd Miejski w Skoczowie
43-430 Skoczów Rynek 1
tel. 33 853 38 54 w. 157

Fwd: Odpowiedź na wniosek przez PORĄBKA 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedź na wniosek
Data: Thu, 14 Dec 2017 10:23:39 +0100
Nadawca: Agnieszka Smoła <agnieszka.smola@ug.porabka.pl>
Adresat: sprawa-3593@federowanie.siecobywatelska.pl

OR.1431.51.2017

Sieć Obywatelska WATCHDOG Polska

02-605 warszawa

ul. Ursynowska 22/2

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo informuję iż:

1. Gmina Porąbka na chwilę obecną nie ma podjętej uchwały dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.

2. W Gminie Porąbka nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

3. W Gminie Porąbka nie powołano rady oświatowej.

4. Na chwilę obecną przygotowywany jest projekt uchwały dot.
konsultacji  z mieszkańcami

5. Liczba podjętych uchwał przez Radę Gminy:

2014 r. - 86

2015 r.- 97

2016 r. - 63

Ad. 6 i 7 - W Gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy i rady gminy
seniorów.

Ad.8 W Gminie Porąbka wyodrębniono fundusz sołecki
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7567&ident=16032,

( zarządzenie wykonawcze na 2018 r - scan w załączeniu do niniejszego maila)

Ad.9 W Gminie Porąbka nie funkcjonuje budżet obywatelski.

z poważaniem

Czesław Bułka

Wójt Gmina Porąbka

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WISŁA 1

Z poważaniem,
Joanna Hernik
Urząd Miejski
Pl. B. Hoffa 3
43-460 Wisła
tel: 33 855 24 25
fax: 33 855 29 95
e-mail:um@wisla.pl

Odpowiedź na informację publiczną przez USTROŃ 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Paulina Kubok

Stażysta

Tel.: +48 33 85 79 356 / Email: <mailto:paulina.kubok@um.ustron.pl>
paulina.kubok@um.ustron.pl

Urząd Miasta Ustroń

43-450 Ustroń, Rynek 1

Tel.: +48 33 85 79 300 / Fax: +48 33 85 79 330

<http://www.ustron.pl> www.ustron.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAWORZE

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2
grudnia 2017r. poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania:

/ - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,/
*Odp. NIE*

/ - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),/
*Odp. NIE*

/ - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),/
*Odp. NIE*

/ - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,/
*Odp. TAK**
**http://jaworze.bip.info.pl/dokument.php?iddok=2107&idmp=162&r=o**
*
/ - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,/
*Odp. **
**2014- 123**
**2015 – 84**
**2016 - 82*

/ - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,/
*Odp. **
**2014 – 6**
**2015 – 3**
**2016 – 14*

/ - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),/
*Odp. TAK*

/ - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),/
*Odp. NIE*

/ - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,/
*Odp. NIE*

/ - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,/
*Odp. NIE DOTYCZY*

-/czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),/
*Odp. TAK**
**http://jaworze.bip.info.pl/index.php?idmp=90&r=r*

/- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),/
*Odp. NIE DOTYCZY*

/ - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016./
*Odp. **
**2014 – 0.00 zł**
**2015 – 100.000,00 zł**
**2016 – 100.000,00 zł*

pozdrawiam

--
Anna Talik
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego

Urząd Gminy Jaworze
ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
tel. +48 33 82 86 610
faks +48 33 82 86 601
e-mail: atalik@jaworze.pl
www.jaworze.bip.info.pl
www.jaworze.pl

Odpowiedź na korespondencję nr UM.764104.2017<br />Wniosek o udostępnienieinformacji publicznej przez Gliwice

<html><body><p>
<strong>Pan Szymon Osowski i Pan Bartosz Wilk - członkowie zarządu</strong></p>
<p>
<strong>Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania sformułowane przez Państwa w korespondencji e-mail z dnia 2 grudnia 2017 r.:</p>
<p>
&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<span style="color:#0000cd;">czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczeg&oacute;łowych kryteri&oacute;w oceny wniosk&oacute;w o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod kt&oacute;rym jest dostępna ta uchwała,</span></li>
</ul>
<p style="text-align:justify; padding:5px;">
W Gliwicach obowiązuje Uchwała Nr XXXIII/767/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad wsp&oacute;łfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego.</p>
<p style="text-align:justify; padding:5px;">
Link do uchwały oraz uchwał ją zmieniających (wraz z tekstem ujednoliconym): <a href="https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2452,1" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2452,1</a>)</p>
<p>
&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<span style="color:#0000cd;">czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)</span></li>
</ul>
<p>
Na terenie miasta Gliwice działa Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.</p>
<p>
Obecny jej skład na kadencję 2017-2020 został określony na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4496/17 z dnia 10 maja 2017 roku (link do BIP: <a href="https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_4496.pdf" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_4496.pdf</a>). Natomiast tryb powoływania członk&oacute;w oraz organizacja i tryb działania MRDPP określa uchwała nr XXIII/591/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.</p>
<p>
Uchwała oraz inne informacje dostępne są na stronie:<a href="http://mrdpp.gliwice.pl/mrdpp/akty-prawne/" target="_blank"> http://mrdpp.gliwice.pl/mrdpp/akty-prawne/</a>.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<span style="color:#0000cd;">czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)</span></li>
</ul>
<p>
W Gliwicach nie powołano rady oświatowej.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<span style="color:#0000cd;">czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod kt&oacute;rym jest dostępna ta uchwała</span></li>
</ul>
<p>
Zasady przeprowadzania konsultacji reguluje &sect; 16 Statutu Miasta Gliwice (t.j. Dz. Urz. Woj. Ślaskiego z 2016 r. poz 4722), kt&oacute;ry stanowi:</p>
<p>
<br />
"&sect; 16. 1. Konsultacje społeczne są formą zasięgania opinii mieszkańc&oacute;w Miasta.<br />
2. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie<br />
obowiązujących (konsultacje obowiązkowe) oraz w sprawach uznanych za ważne dla Miasta (konsultacje fakultatywne).<br />
3. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Rada lub Prezydent, w zależności od zakresu<br />
kompetencji organu w sprawie podlegającej konsultacjom.<br />
4. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:<br />
1) ankiet publicznych, w tym internetowych;<br />
2) zebrań mieszkańc&oacute;w;<br />
3) opinii organ&oacute;w jednostek pomocniczych;<br />
4) opinii zainteresowanych instytucji i stowarzyszeń;<br />
5) opinii zainteresowanych mieszkańc&oacute;w po publicznym ogłoszeniu zamierzonego przedsięwzięcia.<br />
5. Konsultacje mogą mieć zasięg:<br />
1) og&oacute;lnomiejski;<br />
2) lokalny (np. osiedlowy);<br />
3) środowiskowy, w odniesieniu do określonej grupy społecznej.<br />
6. W zależności od rodzaju sprawy, decyzję o wyborze formy, zasięgu i czasu trwania konsultacji<br />
obowiązkowych podejmuje Prezydent, a o wyborze formy, zasięgu i czasu trwania konsultacji fakultatywnych podejmuje organ, kt&oacute;ry decyduje o przeprowadzeniu konsultacji, biorąc pod uwagę optymalny spos&oacute;b dotarcia do mieszkańc&oacute;w i zapewniając jak największą reprezentatywność prowadzonych konsultacji.<br />
7. Ogłoszenie o konsultacjach publikuje się w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu. Ogłoszenie takie powinno zawierać w szczeg&oacute;lności opis przedmiotu konsultacji oraz spos&oacute;b i termin udzielenia odpowiedzi.<br />
8. Okres oczekiwania na opinie i uwagi mieszkańc&oacute;w o przedmiocie konsultacji nie może być kr&oacute;tszy niż 14 dni.<br />
9. Informację o wynikach konsultacji opracowuje Prezydent i publikuje w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.<br />
10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organ&oacute;w Miasta.<br />
11. W szczeg&oacute;lnie ważnych sprawach Rada może ustalić zasady i tryb przeprowadzania konsultacji odrębną uchwałą.</p>
<p>
Link do Statutu Miasta w BIP: <a href="https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/statut_miasta" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/statut_miasta</a>.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<span style="color:#0000cd;">informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczeg&oacute;lnych latach 2014-2016</span></li>
</ul>
<p>
Przedstawiam poniżej dane liczbowe dot. liczby podjętych przez Radę Miasta uchwał:</p>
<p>
2014 r. - 241</p>
<p>
2015 r. - 287</p>
<p>
2016 r. - 246</p>
<p>
&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<span style="color:#0000cd;">informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczeg&oacute;lnych latach 2014-2016</span></li>
</ul>
<p>
Przedstawiam poniżej dane liczbowe dot. konsultacji przeprowadzonych w latach 2014-2016:</p>
<p>
2014 r. - 5</p>
<p>
2015 r. - 14</p>
<p>
2016 r. - 19</p>
<p>
Szczeg&oacute;łowe informacje na temat zakończonych oraz aktualnie prowadzonych konsultacji dostępne są w BIP (link: <a href="https://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/konsultacje_spoleczne" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/konsultacje_spoleczne</a>).</p>
<p>
&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<span style="color:#0000cd;">czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),</span></li>
</ul>
<p>
W Gliwicach funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice. Informacje na temat zasad jej powoływania oraz jej obecnego składu dostępne są w BIP (link: <a href="https://bip.gliwice.eu/samorzad/mlodziezowa_rada_miasta" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/samorzad/mlodziezowa_rada_miasta</a>).</p>
<p>
&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<span style="color:#0000cd;">czy utworzono gminną radę senior&oacute;w (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)</span></li>
</ul>
<p>
W Gliwicach nie utworzono rady senior&oacute;w.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<span style="color:#0000cd;">czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&oacute;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&oacute;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,</span></li>
</ul>
<p>
W mieście Gliwice nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, nie podjęto r&oacute;wnież uchwały o odmowie wyrażenia zgody na jego wyodrębnienie. W Gliwicach nie ma sołectw, działają natomiast jednostki pomocnicze - Rady Osiedli, funkcjonujące na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta statut&oacute;w i korzystające z przyznanych środk&oacute;w finansowych na działalność statutową (link: <a href="https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli</a>).</p>
<p>
&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<span style="color:#0000cd;">link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie</span></li>
</ul>
<p>
Nie dotyczy.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<span style="color:#0000cd;">czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatk&oacute;w z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańc&oacute;w projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod kt&oacute;rym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),</span></li>
</ul>
<p>
W Gliwicach funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako konsultacje społeczne. Określa go zarządzenie Prezydenta Gliwic. Procedura, kt&oacute;ra obowiązywała w 2017 roku (Zarządzenie Nr PM-3902/16 Prezydenta Miasta Gliwice z 19 grudnia 2016 roku w sprawie zasad budżetu obywatelskiego miasta Gliwice) jest dostępna m.in. pod adresami: <a href="https://bip.gliwice.eu/budzet_i_majatek/budzet_obywatelski" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/budzet_i_majatek/budzet_obywatelski</a>, <a href="https://gliwice.eu/miasto/gliwicki-budzet-obywatelski/2018" target="_blank">https://gliwice.eu/miasto/gliwicki-budzet-obywatelski/2018</a>. Procedura na 2018 r. ma powstać do 19 grudnia br.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<span style="color:#0000cd;">jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)</span>,</li>
</ul>
<p>
Nie dotyczy.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<span style="color:#0000cd;">jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczeg&oacute;lnych latach 2014-2016.</span></li>
</ul>
<p>
Kwoty przeznaczane na realizację zadań w poszczeg&oacute;lnych edycjach budżetu obywatelskiego:<br />
2014 &ndash; 2 500 000 zł<br />
2015 -2 500 000 zł<br />
2016 &ndash; 3 500 000 zł</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Z poważaniem</p>
<p>
<br />
Barbara Chodaczek-Sagan</p>
<p>
Naczelnik Biura Prezydenta i Rady Miasta</p>
<p>
Urząd Miejski w Gliwicach<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;</p>
</body></html>

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez LUBOMIA 1

W odpowiedzi na wniosek (e mail)  z dnia 02.12.2017 r. o udostępnienie
informacji publicznej  Urząd Gminy Lubomia w załączeniu przesyła
wymagane informacje. Z poważaniem Janusz Zakrzyk

Odpowiedz na wniosek przez MILÓWKA 1

Witam,
w załączniku przesyłam odpowiedź na przesłany przez Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Pozdrawiam
Katarzyna Gąska
Urząd Gminy Milówka

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERNICHÓW 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Urząd Gminy Czernichów

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź na wniosek o udost. inf. publicznej - Urząd Miejski w Kłobucku przez KŁOBUCK 2

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Anna Pastuszka
Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Kłobucku
ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
tel. 34 3100185

Odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej m.in. działających w mieście rad, funduszu sołeckiego i obywatelskiego Sz.Osowski. [Sprawa#SE-OR.1431.70.2017] przez CZELADŹ 1

Dokumenty: SE-OR.KW.000718.2017
Znak sprawy: SE-OR.1431.70.2017
Rej. koresp. wych.: KWemail.0071.2017
Wysłane przez: Arkadiusz Olechwieruk

--
Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
--
tel. 032 76 37 900
fax. 032 76 33 694
email: czeladz@um.czeladz.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedź na wniosek o udostępnienia informacji publicznej. [Sprawa#ZO.1431.0226.2017] przez Siemianowice Śląskie 1

Dokumenty: ZO.KW.1235.2017
Znak sprawy: ZO.1431.0226.2017
Rej. koresp. wych.: RKW-email-005675/17
Wysłane przez: Aneta Pelka

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Aneta Pelka
Główny Specjalista Wydziału Organizacji i Zarządzania
--
W przypadku kontynuacji korespondencji w aktualnej sprawie prosimy nie usuwać znaku sprawy z tematu wiadomości.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedź na wniosek o u.i.p. przez Sosnowiec 2

Stopka_rgb_01

Działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowca w odpowiedzi na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w
Sosnowcu, w załączniku przesyłam odpowiedzi.

Pozdrawiam,

Rafał Łysy

Kierownik Biura Prasowego - Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

Więcej o SOSNOWCU znajdziesz na www.sosnowiec.pl

Facebook : facebook.com/cimsosnowiec <http://www.facebook.com/cimsosnowiec>

__________________________________________

tel. +48 32 296 06 93

kom. 509 965 441

rafal.lysy@um.sosnowiec.pl

UG Chybie - re : wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHYBIE 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Andrzej Bura

Sekretarz Gminy Chybie

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OGRODZIENIEC

Szanowni Państwo,
Odpowiadając na przesłany wniosek przekazuję poniższe odpowiedzi:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,
W Gminie Ogrodzieniec nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie powołano w gminie rady oświatowej.
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
Tak, obowiązuje taka uchwała -
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_LIX_434_2010.pdf
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
Liczba przyjętych uchwał przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu: 2014- 106, 2015 -
124, 2016 - 117
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami: 2014 - 5, 2015 - 16,
2016 - 10,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Nie utworzono gminnej rady seniorów.
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Tak, utworzono fundusz sołecki -
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lii_397_2014.pdf
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Nie ma wyodrębnionych zarządzeń Burmistrza, które dotyczą realizacji
funduszu sołeckiego
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_burmistrza_183
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Nie funkcjonuje budżet obywatelski.
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
Nie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o wskazaną konstrukcję prawną.
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.
Budżet obywatelski nie obowiązuje.
Dariusz Ptaś
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

-----Oryginalna wiadomość-----

Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Drogi uCytkowniku e-mail

Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


Gor5ce pozdrowienia.
Poczta Admin Helpdesk.

Wysyłanie wiadomości e-mail: 20171215_082706.pdf przez CHEŁM ŚLĄSKI 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
20171215_082706.pdf

odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Mysłowice 4

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 grudnia br.
Odpowiedź, z uwagi na linki zawarte w odpowiedzi, pismo przesyłam w formacie pdf oraz doc.

Z wyrazami szacunku

Jolanta Szmałańska
Kancelaria Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Mysłowice
tel.: (32) 31 71 205

odpowiedź na wniosek z dnia 2017-12-02 przez MSZANA 1

W załączeniu przekazujemy odpowiedź na Państwa wniosek.

Z poważaniem

Jerzy Mazur

odp. na wniosek o udost. inf. publicznej z dn. 4.12.2017 przez SOŚNICOWICE

Sośnicowice dn. 14.12.2017

ROiSO.1431.22.2017

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniesione zapytanie o udostępnienie następujących
informacji:

uprzejmie odpowiadam

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),

a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Nie podejmowano takiej uchwały więc nie obowiązuje

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie utworzono

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP,

pod którym jest dostępna ta uchwała,

<http://sosnicowice.i-gmina.pl/> http://sosnicowice.i-gmina.pl/

http://sosnicowice.i-gmina.pl/uchwaly/uchwala-nr-xxxiii-343-2010

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

W 2014 roku podjęto - -99

W 2015 roku podjęto - 96

W 2016 roku podjęto - -86

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

W 2014 przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami - -18

W 2015 przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami - 18

W 2016 przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami - -15

2014-2016,--51

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie utworzono

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie utworzono

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Nie wyodrębniono

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie wyodrębniono więc nie ma linku

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Nie funkcjonuje

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Nie funkcjonuje

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Nie było budżetu obywatelskiego

Biuro Rady Miejskiej w Sośnicowicach

Cecylia Hippe

insp. ds. Kadrowych i Obsługi Rady Miejskiej

ul. Rynek 19

44-153 Sośnicowice

tel. 32 3358629