Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NĘDZA 1

--

*Krystian Dolipski*
/Sekretarz Gminy/
*t.* 32 66 60 463
*w.* /nedza.pl/ <http://nedza.pl> *e.* /sekretarz@nedza.pl/
<mailto:sekretarz@nedza.pl>
*a.* ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nedza
<https://maps.google.com/?q=ul.%20Jana%20III%20Sobieskiego%205,+47-440+N%C4%99dza>

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYN 2

Dzień dobry.

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--

Piotr Stolarski

Kierownik Referatu Informatyki

Urząd Gminy Olsztyn

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

42-256 Olsztyn

tel. 571 403 414

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Data:

Sat, 02 Dec 2017 22:40:03 -0000

Nadawca:

sprawa-3578@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-3578@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Odpowiedź-Do:

sprawa-3578@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-3578@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Adresat:

sekretariat@olsztyn-jurajski.pl <mailto:sekretariat@olsztyn-jurajski.pl>

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-3578@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-3578@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRENNA

W odpowiedzi na wniosek, informuję:

1. nie,
2. nie,
3. nie
4. tak UCHWAŁA NR XIX/209/12 RADY GMINY BRENNA z dnia 11 października
2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Brenna
<http://www.bip.brenna.org.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-753>
http://www.bip.brenna.org.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-753
5. w 2014 - 83 uchwały, w 2015 - 81 uchwał, w 2016 - 88 uchwał
6. 4
7. Nie
8. Nie
9. Nie ponieważ w Gminie Brenna nie ma sołectw
10. Nie dotyczy
11. nie
12. nie dotyczy
13. nie dotyczy

--

Pozdrawiam

Krzysztof Majeran

zastępca wójta/sekretarz

Urząd Gminy Brenna

43-438 Brenna

ul. Wyzwolenia 77

tel.: + 48 33 853 62 22

fax.: + 48 33 853 63 70

sekretarz@brenna.org.pl

www.brenna.org.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBOWIEC 1

_W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji informuję:_

ad.1  W Gminie Dębowiec nie podjęto uchwały dot. trybu i kryteriów oceny
wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

ad.2 Nie utworzono gminnej Rady Działalności Pozytku Publicznego

ad.3 Nie powołano Gminnej Rady Oświatowej

ad.4 W gminie obowiązuje uchwała dot. konsultacji z mieszkańcami :
http://www.debowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=986&idmp=154&r=r

Liczba uchwał podjętych:

2014r.  VI kadencja - 52, VII kadencja 14

2015r. - 99

2016 - 75

Liczba konsultacji:

2014- 3

2015 - 4

2016 - 5

ad.5 Nie utworzono młodzieżowej rady gminy

ad.6 nie utworzono gminnej rady seniorów

ad.7 w gminie wyodrębniono fundusz sołecki

uchwała:
http://www.debowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3691&idmp=403&r=r

zarządzenie:  w załączeniu

ad.8 w gminie nie funkcjonuje budżet partycypacyjny

pozdrawiam

Dorota Krzyżanek

Sekretarz Gminy Dębowiec

Odpowiedź. przez KONIECPOL 1

Dzień dobry,
W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
Pozdrawiam,
Magdalena Szkutnik
Urząd Miasta i Gminy Koniecpo0l

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Kuźnia Raciborska przez KUŹNIA RACIBORSKA

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 02.12.2017 r. (data wpływu do
tutejszego Urzędu 04.12.2017 r.) informuję:

- link do uchwały dot. inicjatywy lokalnej:

http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=8663&idmp=541&r=r

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

- nie powołano w gminie rady oświatowej

- link do uchwały w sprawie zasad konsultacji w trybie art. 5a uosg:

http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12175&idmp=692&r=r

- liczba przyjętych uchwał:

2014 - 80

2015 - 119

2016 - 97

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w trybie art. 5a
ust. 2 uosg w latach 2014-2016: 0

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- nie utworzono gminnej rady seniorów

- link ws. wyodrębnienia funduszy sołeckiego:

http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9391&idmp=574&r=r

- brak zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją
funduszu sołeckiego

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Dominik Klimanek

Sekretarz

tel. 32 419 14 17

fax 32 419 14 32

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Zabrze 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 grudnia 2017 roku.

Pozdrawiam
Wioleta Gola
Wydział Kontaktów Społecznych
Urząd Miejski w Zabrzu
tel. (32) 273 97 48
wgola@um.zabrze.pl<mailto:wgola@um.zabrze.pl>
www.um.zabrze.pl<http://www.um.zabrze.pl>
www.facebookzabrze.pl<http://www.facebookzabrze.pl>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOŹNIKI

Szanowni Państwo

Na terenie Gminy Woźniki nie obowiązuje uchwała dotycząca inicjatywy
lokalnej; nie powołano Rady Działalności Pożytku Publicznego; nie
powołano Rady Oświatowej; nie przyjęto uchwał y o konsultacjach z
mieszkańcami; W latach 2014-2016 przyjęto 298 uchwał Rady Miejskiej; Nie
utworzono Młodzieżowej Rady Gminy; Nie utworzono Gminnej Rady Seniorów;
w gminie nie obowiązuje budżet obywatelski

Fundusz sołecki wyodrębniany jest w uchwale budżetowej (
http://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/10950/lista/budzet_2018 ) natomiast
jego realizacja następuje na podstawie uchwał sołectw (
http://www.bip.wozniki.pl/jednostki_pomocnicze/1/solectwa )
--

Pozdrawiam
Piotr Kalinowski
Urząd Miejski w Woźnikach

EMAIL Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań publicznych [Sprawa#ZZ.III.1431.167.2017] przez SŁAWKÓW 4

Dokumenty: ZZ.III.KW.000549.2017
Znak sprawy: ZZ.III.1431.167.2017
Rej. koresp. wych.: rkw-EMAIL-000683/17
Wysłane przez: Marta Sekuła

--
Urząd Miasta Sławkowa
Rynek 1
41-260 Sławków
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Fwd:odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PILCHOWICE 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Mon, 18 Dec 2017 10:44:05 +0100
Nadawca: Elżbieta Wymysło <kierownik.rg@pilchowice.pl>
Adresat: UG Pilchowice <ug@pilchowice.pl>

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 2017-12-02

--
Pozdrawiam,
Elżbieta Wymysło
Kierownik Referatu Rozwoju Gminy,
Pełnomocnik ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
i Przedsiębiorcami

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice

Nr Pokoju 13
Tel. 32 332 71 64
kom. 793 009 265

------------------------------------------------------------------------
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security <http://www.arcabit.pl>
This email was scanned by Arcabit Internet Security <http://www.arcabit.pl>

Re: ***SPAM***Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BESTWINA

Dzień dobry.

W nawiązaniu do Państwa wniosku przesyłam informację - odpowiedzi na zadane
pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała, nie
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, http://bestwina.pl/index.php?str=11&id_uchwaly=706
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016, 218
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, 22
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, nie
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, -
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), nie
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), -
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. -

Pozdrawiam

*Arkadiusz Maj*
sekretarz Gminy Bestwina
tel. 32 2157700, fax. 32 2157712
info@bestwina.pl <edu@bestwina.pl>
________________________________________________________________________________________

*Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie do osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze
poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo,
dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w
nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest nie
dozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony
jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.*

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Odpowiedź - wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROCZYCE

Numer sprawy: UG-V.1431.00016.2017

Numer pisma: UG-V.KW-00427/17

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej data wpływu:
04.12.2017 r.

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję:

1. Trwają pracę nad treścią uchwały dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.

2. Na terenie Gminy Kroczyce nie ma powołanej rady gminnego pożytku
publicznego z powodu niewpłynięcia stosownego wniosku.

3. Na terenie Gminy Kroczyce nie ma powołanej rady oświatowej.

4. W Gminie Kroczyce została podjęta w dniu 18.08.2005r. uchwała dot.
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Uchwała jest
dostępna na stronie internetowej Gminy Kroczyce BIP Urzędu Gminy Kroczyce.

5. W roku 2014- Rada Gminy Kroczyce podjęła 92 uchwały.

6. W roku 2015- Rada Gminy Kroczyce podjęła 97 uchwał.

7. W roku 2016- Rada Gminy Kroczyce podjęła 67 uchwał.

8. W roku 2014-przeprowadzono 6 konsultacji z mieszkańcami.

9. W roku 2015- przeprowadzono 7 konsultacji z mieszkańcami.

10. W roku 2016- przeprowadzono 8 konsultacji z mieszkańcami.

11. Na terenie Gminy Kroczyce nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

12. Na terenie Gminy Kroczyce nie utworzono gminnej rady seniorów.

13. W Gminie Kroczyce, nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. Uchwała w
sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
Gminy Kroczyce w 2018r z dnia 31 marca 2017 r. Dostępna w BIP Urzędu Gminy
Kroczyce.

14. W Gminie Kroczyce nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem,

Ewa Kaziród-Kula

------------------------------------

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej,
Informatyki i Promocji

Urząd Gminy Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29

42-425 Kroczyce

tel. 34 315 2150 do 55 wew. 25

www.kroczyce.pl

Re: informacja publiczna przez MYKANÓW

Dzień dobry, w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 04.12.2017
Pozdrawiam
Ewa olejarz
Inspektor ds. kancelaryjnych

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Jaworzno 2

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany na adres mailowy tut. Urzędu w dniu 2.12.2017 r. przedstawiam poniższe informacje zebrane od poszczególnych komórek merytorycznych w UM:

Pytanie - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: Nie. W Gminie Miasta Jaworzna nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Pytanie - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedź: Tak, utworzono Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie (Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie oraz Zarządzenie Nr WZ.0050.47.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 25 stycznia 2016 r. dot. powołania składu osobowego).

Pytanie - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odpowiedź: Nie. W Gminie Miasta Jaworzna nie powołano rady oświatowej.

Pytanie - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: Tak.

Konsultowanie treści projektów uchwał w Jaworznie reguluje uchwała Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. - uchwała dostępna na stronie BIP – http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,17040.html . Uchwała zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zbierania opinii o projektach uchwał oraz terminy wnoszenia uwag i opinii (zgodnie z formularzem) przez przedstawicieli organizacji pozarządowymi.

W Jaworznie zasady organizacji spotkań z mieszkańcami reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna Nr OR.120.42.2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz zarządzenie zmieniające Nr OR.120.63.2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. - treść w załączniku.

Pytanie - informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź: Rada Miejska w Jaworznie przyjęła:
w 2014 r. - 107 uchwał,
w 2015 r. - 208 uchwał,
w 2016 r. - 141 uchwał.

Pytanie - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź:

ROK 2014

1) Dzielnica Podłęże – koncepcja zagospodarowania osiedlowego parku. W konsultacjach, które trwały od marca do czerwca 2014 r. udział wzięło około 800 mieszkańców.

2) Osiedle Stałe - konsultacje dot. p rojektu rewitalizacji Parku im. Lotników Polskich. Konsultacje trwały od października 2014 r. do czerwca 2015 r. W konsultacjach wzięło udział około 400 mieszkańców miasta.

3) konsultacje dot. inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych dzielnicach (Ciężkowice, Pieczyska, Długoszyn, Góra Piasku, Bory, Warpie).

ROK 2015

1) Konsultacje społeczne w ramach projektu „Miasto siedmiu rynków” (rozpoczęły się w marcu 2015 r.) Realizacja projektu Miasto 7 Rynków, którego celem jest rewitalizacja centralnych miejsc danej dzielnicy (Jeleń: 3 spotkania, Byczyna: 3 spotkania)

2) Wydział Urbanistyki i Architektury (dyskusje publiczne + konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach) W 2015 r. - 7 spotkań

ROK 2016

1) Realizacja projektu Miasto 7 Rynków (Długoszyn: 4 spotkania, Ciężkowice: 1 spotkanie, Dąbrowa Narodowa: 2 spotkania, Osiedle Tadeusza Kościuszki – 1 spotkanie, Byczyna – otwarcie rynku i konsultacje

2) Wydział Urbanistyki i Architektury (dyskusje publiczne + konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach) W 2016 r. - 7 spotkań 3) konsultacje dot. inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych dzielnicach (Jeleń, Długoszyn)

4) Spotkania – tematy bieżące dzielnicy:

- Osiedle Stałe – 2 spotkania w 2016 r. (inwestycje, parkingi),

- Ciężkowice – 3 spotkania w 2016 r. (inwestycje, plany powstania prywatnej kopalni, postępowania środowiskowe),

- Góra Piasku – 1 spotkanie w 2016 r. (PSZOK, kopalnia Mariola),

- Śródmieście – 2 spotkania - Park Nowych Mieszkańców (Park Chrząstówka), rewitalizacja skweru na Nowej w osiedlu OTK,

- Byczyna – konsultacje – plany inwestycyjne i kulturalne w dzielnicy.

W każdym roku organizowanych jest kilkadziesiąt spotkań w ramach JBO – dyskusje, debaty, spotkania w 20 obszarach konsultacyjnych oraz posiedzenia komisji/zespołów obszarowych ds JBO.

Pytanie - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: Tak . (Uchwała nr XLVIII/635/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna i nadania jej statutu)

Pytanie - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: Tak . (Uchwała Nr XXIII/343/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Jaworzna oraz nadania jej statutu)

Pytanie - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odpowiedź: nie dotyczy Gminy Miasta Jaworzna (Jaworzno jest miastem na prawach powiatu - brak sołectw)

Pytanie - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedź: j.w.

Pytanie - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odpowiedź: Tak. W Gminie Miasta Jaworzna funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny). Prace nad Jaworznickim Budżetem Obywatelskim rozpoczęły się w J aworznie w 2013 roku. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Jaworznickim Budżetem Obywatelskim regulują uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie:

- Nr XXXII/456/2013 z dnia 17 maja 2013 r. - treść dostępna pod adresem - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/Archiwum/uchwala_JBO_2014.pdf

- Nr XLVI/604/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. - treść uchwały - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/Archiwum/akt.pdf

i treść załącznika - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/Archiwum/zalacznik.pdf

- Nr VII/78/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. - treść dostępna pod adresem - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/uchwala_jbo.pdf

- Nr XVIII/263/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - treść dostępna pod adresem - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/18-263-2016.pdf

- Nr XXVIII/404/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. - treść dostępna pod adresem - http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,30736.html

Wszelkie informacje na temat Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego można uzyskać na stronie www.jbo.jaworzno.pl – aktualności, efekty, zasady, regulacje prawne, harmonogram JBO.

Pytanie - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odpowiedź: W Jaworznie budżet partycypacyjny funkcjonuje ściśle na zasadach konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Pytanie - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odpowiedź: Kwoty budżetu obywatelskiego zaplanowane w poszczególnych latach to:
w 2014 r. - 2 021 425,00 zł
w 2015 r. - 2 931 630,00 zł
w 2016 r. - 2 520.790,00 zł

Anna Młynarczyk
Referat Organizacyjny
Wydział Organizacyjny i Kadr
tel. (32) 61 81 638

----- Przekazana wiadomość -----
Od: sprawa-3527@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: jaworzno@um.jaworzno.pl
Wysłane: sobota, 2 grudzień 2017 23:40:01
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-3527@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

--

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Jaworzno 2

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany na adres mailowy tut. Urzędu w dniu 2.12.2017 r. przedstawiam poniższe informacje zebrane od poszczególnych komórek merytorycznych w UM:

Pytanie - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: Nie. W Gminie Miasta Jaworzna nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Pytanie - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedź: Tak, utworzono Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie (Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie oraz Zarządzenie Nr WZ.0050.47.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 25 stycznia 2016 r. dot. powołania składu osobowego).

Pytanie - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odpowiedź: Nie. W Gminie Miasta Jaworzna nie powołano rady oświatowej.

Pytanie - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: Tak.

Konsultowanie treści projektów uchwał w Jaworznie reguluje uchwała Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. - uchwała dostępna na stronie BIP – http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,17040.html . Uchwała zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zbierania opinii o projektach uchwał oraz terminy wnoszenia uwag i opinii (zgodnie z formularzem) przez przedstawicieli organizacji pozarządowymi.

W Jaworznie zasady organizacji spotkań z mieszkańcami reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna Nr OR.120.42.2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz zarządzenie zmieniające Nr OR.120.63.2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. - treść w załączniku.

Pytanie - informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź: Rada Miejska w Jaworznie przyjęła:
w 2014 r. - 107 uchwał,
w 2015 r. - 208 uchwał,
w 2016 r. - 141 uchwał.

Pytanie - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź:

ROK 2014

1) Dzielnica Podłęże – koncepcja zagospodarowania osiedlowego parku. W konsultacjach, które trwały od marca do czerwca 2014 r. udział wzięło około 800 mieszkańców.

2) Osiedle Stałe - konsultacje dot. p rojektu rewitalizacji Parku im. Lotników Polskich. Konsultacje trwały od października 2014 r. do czerwca 2015 r. W konsultacjach wzięło udział około 400 mieszkańców miasta.

3) konsultacje dot. inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych dzielnicach (Ciężkowice, Pieczyska, Długoszyn, Góra Piasku, Bory, Warpie).

ROK 2015

1) Konsultacje społeczne w ramach projektu „Miasto siedmiu rynków” (rozpoczęły się w marcu 2015 r.) Realizacja projektu Miasto 7 Rynków, którego celem jest rewitalizacja centralnych miejsc danej dzielnicy (Jeleń: 3 spotkania, Byczyna: 3 spotkania)

2) Wydział Urbanistyki i Architektury (dyskusje publiczne + konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach) W 2015 r. - 7 spotkań

ROK 2016

1) Realizacja projektu Miasto 7 Rynków (Długoszyn: 4 spotkania, Ciężkowice: 1 spotkanie, Dąbrowa Narodowa: 2 spotkania, Osiedle Tadeusza Kościuszki – 1 spotkanie, Byczyna – otwarcie rynku i konsultacje

2) Wydział Urbanistyki i Architektury (dyskusje publiczne + konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach) W 2016 r. - 7 spotkań 3) konsultacje dot. inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych dzielnicach (Jeleń, Długoszyn)

4) Spotkania – tematy bieżące dzielnicy:

- Osiedle Stałe – 2 spotkania w 2016 r. (inwestycje, parkingi),

- Ciężkowice – 3 spotkania w 2016 r. (inwestycje, plany powstania prywatnej kopalni, postępowania środowiskowe),

- Góra Piasku – 1 spotkanie w 2016 r. (PSZOK, kopalnia Mariola),

- Śródmieście – 2 spotkania - Park Nowych Mieszkańców (Park Chrząstówka), rewitalizacja skweru na Nowej w osiedlu OTK,

- Byczyna – konsultacje – plany inwestycyjne i kulturalne w dzielnicy.

W każdym roku organizowanych jest kilkadziesiąt spotkań w ramach JBO – dyskusje, debaty, spotkania w 20 obszarach konsultacyjnych oraz posiedzenia komisji/zespołów obszarowych ds JBO.

Pytanie - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: Tak . (Uchwała nr XLVIII/635/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna i nadania jej statutu)

Pytanie - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: Tak . (Uchwała Nr XXIII/343/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Jaworzna oraz nadania jej statutu)

Pytanie - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odpowiedź: nie dotyczy Gminy Miasta Jaworzna (Jaworzno jest miastem na prawach powiatu - brak sołectw)

Pytanie - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedź: j.w.

Pytanie - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odpowiedź: Tak. W Gminie Miasta Jaworzna funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny). Prace nad Jaworznickim Budżetem Obywatelskim rozpoczęły się w J aworznie w 2013 roku. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Jaworznickim Budżetem Obywatelskim regulują uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie:

- Nr XXXII/456/2013 z dnia 17 maja 2013 r. - treść dostępna pod adresem - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/Archiwum/uchwala_JBO_2014.pdf

- Nr XLVI/604/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. - treść uchwały - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/Archiwum/akt.pdf

i treść załącznika - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/Archiwum/zalacznik.pdf

- Nr VII/78/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. - treść dostępna pod adresem - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/uchwala_jbo.pdf

- Nr XVIII/263/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - treść dostępna pod adresem - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/18-263-2016.pdf

- Nr XXVIII/404/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. - treść dostępna pod adresem - http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,30736.html

Wszelkie informacje na temat Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego można uzyskać na stronie www.jbo.jaworzno.pl – aktualności, efekty, zasady, regulacje prawne, harmonogram JBO.

Pytanie - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odpowiedź: W Jaworznie budżet partycypacyjny funkcjonuje ściśle na zasadach konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Pytanie - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odpowiedź: Kwoty budżetu obywatelskiego zaplanowane w poszczególnych latach to:
w 2014 r. - 2 021 425,00 zł
w 2015 r. - 2 931 630,00 zł
w 2016 r. - 2 520.790,00 zł

Anna Młynarczyk
Referat Organizacyjny
Wydział Organizacyjny i Kadr
tel. (32) 61 81 638

----- Przekazana wiadomość -----
Od: sprawa-3527@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: jaworzno@um.jaworzno.pl
Wysłane: sobota, 2 grudzień 2017 23:40:01
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-3527@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2.12.2017 przez BĘDZIN

Będzin, dnia 18.12.2017r.

BOIN.1431.131.2017

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
2.12.2017 roku przekazuję odpowiedzi w odniesieniu do pytań przypisanych
do kolejnych myślników:

ad.1 Uchwała LVI/976/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 września 2010
roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
http://bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3670&idmp=239&r=r

ad.2 Tak

ad.3 Nie powołano

ad.4 Nie

ad.5 Rok 2014 - 116
Rok 2015 - 108
Rok 2016 - 101

ad.6 Rok 2014 -
Rok 2015 -
Rok 2016 -

ad.7 Tak

ad.8 UCHWAŁĄ NR XXVIII/219/2016 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA Z DNIA 21 GRUDNIA
2016 ROKU POWOŁANO Będzińską Radę Seniorów ORAZ NADANO JEJ STATUT.

AD.9 NIE. GMINA BĘDZIN JEST GMINĄ MIEJSKĄ.

AD.10 NIE

AD. 11 NIE

AD.12 NIE

AD.13 NIE

--
Urząd Miejski w Będzinie
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 32 267-92-08

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOCHANOWICE

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2.12.2017 r., który wpłynął do tut. Urzędu dnia 4.12.2017 r. informuję:

Ad 1. Obowiązuje Uchwała Nr XXX/242/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29.11.2017 r. na rok 2018. Dostępny jest tylko Program współpracy Pożytku Publicznego.
http://bip.kochanowice.pl/wiadomosci/1601/wiadomosc/401584/uchwala_nr_xxx24217_rady_gminy_kochanowice_z_dnia_29_listopada_2

Ad 2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku Publicznego.

Ad 3. Nie powołano rady oświatowej.

Ad 4. Nie występuje.

Ad 5. 2014 - 75 (stara Rada Gminy) 16 ( nowa Rada Gminy)
2015 - 88 Uchwał
2016 - 79 Uchwał

Ad 6. Nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami.

Ad 7. Nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy.

Ad 8. Nie utworzono gminnej Rady Seniorów.

Ad 9. W Gminie został wyodrębniony fundusz sołecki. Uchwała Nr XLIV/301/14 z dnia 31.03.2014 r. http://bip.kochanowice.pl/wiadomosci/1601/wiadomosc/227274/uchwala_nr_xliv30114_rady_gminy_kochanowice_z_dnia_31_marca_2014

Ad 10. Brak zarządzeń.

Ad 11. Nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Ad 12. Brak

Ad 13. Brak

Andrzej Domagała
Sekretarz Gminy Kochanowice

Sekretariat Urzędu Gminy Kochanowice
ul. Wolności 5
42-713 Kochanowice
tel. 34/3533100

Odpowiedź na wniosek przez ŻYWIEC 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 7 grudnia 2017 roku.

Katarzyna Kocoń
Wydział Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej
Urząd Miejski w Żywcu

OIK.1431.90.2017 przez Świętochłowice 1

Dzień dobry,

w imieniu Pani Ewy Jakubowskiej, Sekretarza Miasta Świętochłowice w
załączeniu przesyłam odpowiedź na przesłany drogą elektroniczną do tut.
Urzędu w dniu 4 grudnia br. wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Violetta Pradela

Tel.: 32 3491 - 848, mail: v.pradela@swietochlowice.pl

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr

Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54

41-600 Świętochłowice

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Żory przez Żory 1

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej przesyłam dane dotyczące Gminy Miejskiej Żory.
Pyt. 1)
Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Ad. 1)
Gmina posiada uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych Nr 571/LII/10 z 30.09.2010r. Link - http://www.bip.zory.pl/?c=10530
Pyt. 2)
Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Ad. 2)
W Żorach utworzono Żorską Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Pyt. 3)
Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Ad. 3)
W Żorach nie powołano Rady Oświatowej.
Pyt. 4)
Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Ad. 4 )
Tak, w mieście obowiązuje uchwała Rady Miasta dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Nr 227/XXI/08 z 24.04.2008 r. Link: http://www.bip.zory.pl/?c=5944.
Pyt. 5)
Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Ad. 5)
Ilość uchwał podjętych przez Radę Miasta Żory w roku:
2014 – 125 uchwał
2015 – 151 uchwał,
2016 – 146 uchwał.
Pyt. 6)
Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Ad. 6)
2014 –1
2015 - 20
2016 - 25
2
Pyt. 7) i 8 )
Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
Ad. 7) i 8)
W Żorach utworzono Młodzieżową Radę Miasta i Żorską Radę Seniorów
Pyt. 9) i 10)
Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Ad. 9) i 10)
W gminie nie występuje fundusz sołecki.
Pyt. 11)
Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
Ad. 11)
W gminie nie występuje budżet obywatelski w tej formie.
Pyt. 12)
Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)
Ad. 12)
W Żorach mechanizm obywatelskiego współdecydowania o samorządzie wprowadzono już kilka lat temu jako budżet partycypacyjny dla dzielnic. Następnie formułę budżetu obywatelskiego rozszerzono, a mieszkańcom dano także możliwość zgłaszania projektów istotnych w skali całego miasta. Na ten cel z budżetu miasta przekazano w 2014 i 2015 roku po pół miliona złotych. W kolejnym 2016 roku formułę budżetu obywatelskiego zmieniono - mieszkańcy mogli zgłosić projekty niezależnie od ich wartości. Po kilku latach realizacji Budżetu Obywatelskiego w Żorach, przeanalizowaniu jego przebiegu i konsultacjach z radnymi Rady Miasta Żory wyciągnięto wniosek, że zasadne jest powrócenie do jednolitego Żorskiego Budżetu Obywatelskiego, bez podziału na część ogólnomiejską oraz dzielnicową. Z doświadczeń wynika, że w żorskich warunkach najlepiej sprawdziła się formuła decydowanie o podziale środków bezpośrednio w dzielnicach i to ona jest kontynuowana.
O kwocie przeznaczonej na ten cel decyduje się za pośrednictwem uchwały budżetowej Rada Miasta Żory. Obecnie wynosi ona 80 tysięcy złotych dla każdej z dzielnic.
Organizowane są czyli spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic, podczas których można poznać dokładne zasady funkcjonowania ŻBO, zgłosić inicjatywę oraz zagłosować na wybrany projekt.
Pyt. 13)
Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Ad. 13)
2014 – 500 000 zł
2015 – 500 000 zł
2016 – kwota nieokreślona, mieszkańcy mogli wybrać dowolną inwestycję. Zwyciężyła przebudowa basenu otwartego w dzielnicy Rój, która realizowana jest etapowo przez kilka lat.

Z poważaniem,

Anna Ujma
Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu
tel.: +48 606 991 297 | +48 32 43 48 229
email: a.ujma@um.zory.pl

Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25,
tel.: +48 32 43 48 200 | fax: +48 32 43 51 215
email: umzory@um.zory.pl | www.zory.pl
FB: www.facebook.com/miasto.zory/

--- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Sat, 02 Dec 2017 22:40:05 -0000
Nadawca: sprawa-3651@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-3651@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: umzory@um.zory.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:BRM - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - TAK
ED - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
BRM - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
BRM - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
BRM - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – TAK
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - TAK
FB - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
FB - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE
BPKS- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) -
BPKS - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-3651@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2.12.2017 przez BĘDZIN

Będzin, dnia 18.12.2017r.

BOIN.1431.131.2017

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
2.12.2017 roku przekazuję odpowiedzi w odniesieniu do pytań przypisanych
do kolejnych myślników:

ad.1 Uchwała LVI/976/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 września 2010
roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
http://bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3670&idmp=239&r=r

ad.2 Tak

ad.3 Nie powołano

ad.4 Nie

ad.5 Rok 2014 - 116
Rok 2015 - 108
Rok 2016 - 101

ad.6 Rok 2014 - 2
Rok 2015 - 7
Rok 2016 - 8

ad.7 Tak

ad.8 UCHWAŁĄ NR XXVIII/219/2016 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA Z DNIA 21 GRUDNIA
2016 ROKU POWOŁANO Będzińską Radę Seniorów ORAZ NADANO JEJ STATUT.

AD.9 NIE. GMINA BĘDZIN JEST GMINĄ MIEJSKĄ.

AD.10 NIE

AD. 11 NIE

AD.12 NIE

AD.13 NIE

Z poważaniem
Jacek Trześniewski
Pełnomocnik ds. OIN/ABI

Urząd Miejski w Będzinie
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 32 267-92-08

Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez LIPIE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedz  na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Proszę o potwierdzenie odbioru.

--

-------------------------------------------------------------------------------
Marcin Karpik
Informatyk
Urząd Gminy Lipie
ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie
tel. 34 318-80-32 do 35 wew. 36

odpowiedź na wniosek przez SUSZEC 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek.

Z poważaniem,

Anna Morcinek

Biuro Rozwoju i Promocji Gminy

Urząd Gminy Suszec

32 449 30 68

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - inicjatywy lokalne [Sprawa#WWO.1431.00016.2017] przez ORNONTOWICE 1

Dokumenty: WWO.KW.00991.2017
Znak sprawy: WWO.1431.00016.2017
Rej. koresp. wych.: RPWYCH.3581.2017
Wysłane przez: Aneta Jeleniewicz

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1. W Gminie Ornontowice obowiązuje:
- Uchwała Nr VI/61/11 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
link: http://gwornontowice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=138575&zalId=97034

- Uchwała Nr X/96/11 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: zmian w uchwale Rady Gminy Ornontowice określających tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,
link: http://gwornontowice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=150312&zalId=111757

2. W Gminie Ornontowice nie funkcjonuje Rada Działalności Pożytku Publicznego.

3. W Gminie Ornontowice nie funkcjonuje Rada Oświatowa.

4. W Gminie Ornontowice obowiązuje Uchwała Nr XIV/139/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice.
link: http://gwornontowice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=160215&zalId=125731

5. Uchwały przyjęte przez Radę Gminy Ornontowice:
rok 2014 &#8211; 107 uchwał
rok 2015 - 99 uchwał
rok 2016 &#8211; 106 uchwał

6. Liczba przeprowadzonych konsultacji w poszczególnych latach to:
rok 2014 &#8211; 14
rok 2015 - 16
rok 2016 &#8211; 23

7. W Gminie Ornontowice nie funkcjonuje Rada Młodzieżowa,

8. W Gminie Ornontowice nie funkcjonuje Rada Seniorów

9. W Gminie Ornontowice nie wyodrębniono funduszu sołeckiego
- Uchwała Nr XVIII/144/16 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2017
link: http://gwornontowice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=447810&zalId=408942

- Uchwała Nr XXVIII/235/17 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2018
Link: http://gwornontowice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=498965&zalId=461093

10. W Gminie Ornontowice nie funkcjonuje budżet obywatelski.

W Kadencji 2010-2014 Gmina Ornontowice przeprowadzała szereg konsultacji społecznych o różnorodnej tematyce, co przedstawione zostało na stronie BIP-u www.bip.ornontowice.pl w zakładce organizacje pozarządowe &#8211; konsultacje, gdzie również podane zostały wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Ad. 3
W Kadencji 2010-2014 w Gminie Ornontowice nie został uchwalony budżet obywatelski.

Ad. 4
W Kadencji 2010-2014 w Gminie Ornontowice nie zostały podjęte uchwały dotyczące inicjatywy obywatelskiej.

Ad. 5
W Kadencji 2010-2014 w Gminie Ornontowice nie zostało przeprowadzone referendum.

Ad.6
W Gminie Ornontowice oraz w jednostkach jej podległych nie został wyodrębniony fundusz sołecki.

Ad.7
Statut Gminy Ornontowice przyjęty Uchwałą Nr X/54/03 Rady Gminy Ornontowice z dnia 3 lipca 2003 r. / tekst jednolity Uchwała Nr LVIII/492/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ornontowice/ reguluje następujące kwestie związane z aktywnością obywatelską:
przeprowadzania referendum,
konsultacji z mieszkańcami,

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Wysyłanie wiadomości e-mail: odp. przez DĄBROWA ZIELONA 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku
lub łącza:

odp.

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail
mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików.
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę
załączników.