Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĘDZYRZECZ

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@miedzyrzecz.pl.
Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BATORZ

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@batorz.gmina.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-01-09 07:59

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GAWORZYCE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@gaworzyce.com.pl> o 09.01.2018 07:57

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o09.01.2018 08:04

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAGÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@lagow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:00

odczytano w dniu 2018-01-09 08:02.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOLUSZKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@koluszki.pl> o 2018-01-09 08:01

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:08

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BŁASZKI

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@blaszki.pl.
Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Urząd Miejski w Błaszkach

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez UJAZD

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@ujazd.pl> o 2018-01-09 08:03

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:05

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ADAMÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres adamow@adamow.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POLKOWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ug.polkowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:57

odczytano w dniu 2018-01-09 08:05.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WARTA BOLESŁAWIECKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@wartabol.pl> o 2018-01-09 07:57

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:00

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻARY

Twoja wiadomość

Do: gminazary@gminazary.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:00

odczytano w dniu 2018-01-09 08:05.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA BISKUPIA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@lo.pl> o 2018-01-09 07:58

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:05

Disposition Notification przez MIĘDZYLESIE

The message sent on Tue, 09 Jan 2018 06:57:11 -0000 to
urzad@miedzylesie.pl with subject "Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej" has been displayed.

This is no guarantee that the message has been read or understood.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZANKA

Twoja wiadomość

Do: ug@olszanka.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:03

odczytano w dniu 2018-01-09 08:05.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PĘCZNIEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ug_peczniew@wp.pl z datą Wtorek, 09 stycznia 2018 08:01.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Wtorek, 09 stycznia 2018 08:06

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULĘCIN

Twoja wiadomość

Do: umig@sulecin.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 08:00

odczytano w dniu 09.01.2018 08:04.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZYCIĄŻ

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: trzyciaz@ug.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-01-09 08:02

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Twoja wiadomo��

Do: now.bobrz.um@post.pl
Temat: Wniosek o udost�pnienie informacji publicznej
Wys�ano: 2018-01-09 08:00

odczytano w dniu 2018-01-09 08:05.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Read-Receipt: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZGIERZ

Wiadomość wysłana w dniu 9 stycznia 2018 07:01:21 GMT-00:00 do e-urzad@umz.zgierz.pl o temacie „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WITONIA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres witonia@zgwrp.org.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZYCIĄŻ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres trzyciaz@um.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOBROWNIKI

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@ugbobrowniki.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-01-09 07:58

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁOGÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@ugglogow.com.pl> o 2018-01-09 07:57

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:06

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HANNA

Twoja wiadomość

Do: gmina@gminahanna.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:59

odczytano w dniu 2018-01-09 08:06.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GODZIANÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@godzianow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 08:06.