Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TOMASZÓW MAZOWIECKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@tomaszow-maz.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Read-Receipt: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SÓL

Wiadomość wysłana w dniu 9 stycznia 2018 07:00:19 GMT-00:00 do nowasol@nowasol.pl o temacie „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WSCHOWA

Twoja wiadomość

Do: wschowa@wschowa.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:00

odczytano w dniu 2018-01-09 08:14.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELUŃ

Twoja wiadomość

Do: um.wielun@um.wielun.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 08:15.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PASZOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@paszowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMPRACHCICE

Twoja wiadomość

Do: ug@komprachcice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 18-01-09 08:03

odczytano w dniu 18-01-09 08:16.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOMAZY

Twoja wiadomość

Do: ug@lomazy.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:59

odczytano w dniu 2018-01-09 08:16.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOTLA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@kotla.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

---
avast! antywirus: Wychodzace wiadomosc czysta.
Baza sygnatur wirusow (VPS): 180108-4, 2018-01-08
Przetestowano na: 2018-01-09 08:06:47
avast! - copyright (c) 1988-2018 AVAST Software.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZĘBOWICE

Twoja wiadomość

Do: ug@zebowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:03

odczytano w dniu 2018-01-09 08:13.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁOMNIKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@slomniki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Tarnów

Twoja wiadomość

Do: umt@umt.tarnow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

odczytano w dniu 2018-01-09 08:16.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZIELONKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@zielonki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZGORZELEC

Twoja wiadomość

Do: gmina@gmina.zgorzelec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:57

odczytano w dniu 2018-01-09 08:16.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZGORZELEC 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@zgorzelec.com.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KORFANTÓW

Twoja wiadomość

Do: korfantow@korfantow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:03

odczytano w dniu 2018-01-09 08:14.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARCZMISKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@poczta.karczmiska.pl> o 2018-01-09 07:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:18

Undelivered Mail Returned to Sender przez KOMARÓW-OSADA

This is the mail system at host ugkomarow.nazwa.pl.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<poczta@ugkomarow.nazwa.pl> (expanded from <poczta@komarow.pl>): host
10.254.41.57[10.254.41.57] said: 552 5.2.2 Quota exceeded (in reply to end
of DATA command)
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-5027@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji public?==?windows-1250?Q?znej przez ŚWINICE WARCKIE

Twoja wiadomość

Do: urzadswinice.w@wp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 08:18.

____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Wersja: AVA 25.15596 z 08.01.2018
Informacje: www.gdata.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GĄSAWA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@gasawa.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GORZKÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@gorzkow.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALEKSANDRÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@aleksandrow.net.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAWOR 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@jawor.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Niniejsza odpowiedź została automatycznie wysłana z serwera pocztowego i nie należy na nią odpowiadać! przez PROSZOWICE

<b>Niniejsza odpowiedź została automatycznie wysłana z serwera pocztowego Urzędu Gminy i Miasta Proszowice i nie należy na nią odpowiadać.</b><br>

Stanowi ona potwierdzenie wpływu korespondencji dot. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłanej przez sprawa-5550@fedrowanie.siecobywatelska.pl (sprawa-5550@fedrowanie.siecobywatelska.pl) na adres poczty elektronicznej um@proszowice.pl, która zostanie przekazana do właściwej merytorycznie komórki urzędu.<br><br>

Niniejsza odpowiedź nie stanowi potwierdzenia przyjęcia korespondencji na dziennik podawczy. Na adres poczty elektronicznej um@proszowice.pl należy przesyłać korespondencję, która nie wymaga zachowania szczególnego sposobu jej przesłania, określonego przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. wymóg bezpiecznego podpisu elektronicznego). W przypadku, gdy sprawa z którą zwraca się nadawca korespondencji wymaga wszczęcia procedury administracyjnej w indywidualnej sprawie kończącej się wydaniem np. decyzji, postanowienia, zaświadczenia, wówczas taką korespondencję opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym należy skierować na adres elektronicznej skrzynki podawczej w platformie ePUAP: /1214053/skrytka albo złożyć osobiście w formie papierowej lub elektronicznej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.<br>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>

<i>Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

<br><br>

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake) please

notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.<br>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>

Przed wydrukowaniem pomyśl ośrodowisku / Before printing think about the environment</i>

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PŁUŻNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@pluznica.pl> o 2018-01-09 07:58

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:19

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUBCZYCE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@glubczyce.pl> o 2018-01-09 08:03

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:19