Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOSTOMŁOTY

Twoja wiadomość

Do: gmina@kostomloty.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:57

odczytano w dniu 2018-01-09 08:30.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALWERNIA

Twoja wiadomość

Do: urzad@alwernia.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 08:30.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WŁODAWA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@wlodawa.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKAWINA

Twoja wiadomość

Do: urzad@um.skawina.net
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

odczytano w dniu 2018-01-09 08:32.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEDLINA-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: urzad@jedlinazdroj.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:57

odczytano w dniu 09.01.2018 08:31.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁACZÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ugbialaczow@wp.pl z datą Wtorek, 09 stycznia 2018 08:01.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Wtorek, 09 stycznia 2018 08:32

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez TUPLICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@tuplice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez INOWŁÓDZ

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@inowlodz.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 08:31.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDUŃSKA WOLA

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miasta Zduńska Wola
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 9 stycznia 2018 08:01:21 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 9 stycznia 2018 08:32:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PISZCZAC 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@piszczac.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRABICA

Twoja wiadomość

Do: urzadgminy@grabica.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 08:32.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOLBROM 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres mtreter@umigwolbrom.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOWIESY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@kowiesy.pl> o 2018-01-09 08:01

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:33

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZBICA KUJAWSKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ugim-izbicakuj@wp.pl z datą Wtorek, 09 stycznia 2018 07:58.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Wtorek, 09 stycznia 2018 08:33

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKAŁA

Twoja wiadomość

Do: skala@skala.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

odczytano w dniu 2018-01-09 08:32.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁYDUNAJEC 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@dunajec.net.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROPA

Twoja wiadomość

Do: gmina@ropa.iap.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

odczytano w dniu 2018-01-09 08:32.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKRWILNO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@skrwilno.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRĄSZEWICE

Twoja wiadomość

Do: ug_braszewice@wp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 08:33.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOZŁÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@kozlow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZBICA

Twoja wiadomość

Do: ugizbica@mbnet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:59

odczytano w dniu 09.01.2018 08:34.

Potwierdzenie przeczytania przez SŁABOSZÓW 1

Witaj sprawa-5569@fedrowanie.siecobywatelska.pl!

Twój list adresowany do gminaslaboszow@wp.pl i datowany: 9 stycznia 2018 (08:02:03), został przeczytany.
Jeśli Twój list wymaga odpowiedzi, to Gminaslaboszow odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeń

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RABA WYŻNA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@rabawyzna.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOCIERZEW POŁUDNIOWY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@kocierzewpoludniowy.bipst.pl> o 2018-01-09 08:01

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:34

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez UŁĘŻ

Twoja wiadomość

Do: gmina@ulez.eurzad.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:59

odczytano w dniu 2018-01-09 08:33.