Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@aleksandrowkujawski.pl> o 2018-01-09 07:58

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 09:00

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SADKOWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gminasadkowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 08:01

odczytano w dniu 09.01.2018 09:00.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYCHLIN

To jest potwierdzenie dla wiadomoci wysanej przez Ciebie do
<sekretariat@gminazychlin.pl> o 2018-01-09 08:01

To potwierdzenie mwi, e wiadomo zostaa wywietlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 09:01

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja silnika detekcji 16705 (20180109) __________

Wiadomo zostaa sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZELÓW

Twoja wiadomość

Do: umzelow@zelow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 08:01

odczytano w dniu 09.01.2018 09:02.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@gmina-lubartow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJCIECHÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@wojciechow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BABICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<poczta@babice.pl> o 2018-01-09 08:01

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 09:03

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MUSZYNA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@muszyna.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

odczytano w dniu 2018-01-09 09:03.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIĄTEK

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej informuję:
- w gminie nie została podjęta uchwała o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano w gminie rady oświatowej,
- nie podjęto uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,
- w roku 2014 -13 uchwał, w roku 2015 - 68 uchwał, w roku 2016 - 54 uchwały,
- nie było,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- nie utworzono funduszu sołeckiego - Uchwała Nr XXV/132/17 Rady Gminy Piątek z dnia 6 lutego 2017r.- www.bip.ugpiatek.pl
-w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
- nie dotyczy,
- nie dotyczy.
Z poważaniem Renata Lepalczyk - Sekretarz Gminy Piątek

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIĄTEK

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@ugpiatek.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 08:11.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARY SĄCZ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@stary.sacz.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW

Potwierdzam odbiór wniosku w dniu 09.01.2018 r.
Halina Góźdź
sekretariat

W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-5046@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZELCE WIELKIE

Twoja wiadomość

Do: ugstrzelce@post.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 09:05.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAKRZEWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@zakrzewo.com.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:58

odczytano w dniu 09.01.2018 09:05.

Udostępnienie informacji publicznej - UG Skrwilno (4/2018) przez SKRWILNO 1

Skrwilno, dn. 09.01.2018 r.

UG.1431.4.2018.JS

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 14.1. Ustawy z dnia 8 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) w trybie
art. 244 i art. 247 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) potwierdzam otrzymanie
wniosku i przekazuję skan udostępnionej informacji publicznej.

Z poważaniem -

Janusz Szmytkowski
sekretarz gminy

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZERCÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@szczercow.org.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZCHÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@czchow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KUTNO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@um.kutno.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZELCE OPOLSKIE

Twoja wiadomość

Do: um@strzelceopolskie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 08:03

odczytano w dniu 09.01.2018 09:10.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORZECHÓW

Twoja wiadomość

Do: ug@borzechow.eurzad.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:59

odczytano w dniu 2018-01-09 09:10.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIONKA WIELKA

Twoja wiadomość

Do: gmina@kamionka.iap.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

odczytano w dniu 2018-01-09 09:12.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WAGANIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ug.waganiec@wlo.pl> o 2018-01-09 07:58

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 09:13

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZECISZÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@przeciszow.iap.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

odczytano w dniu 2018-01-09 09:13.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOŁCZYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@wolczyn.pl> o 2018-01-09 08:03

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 09:13

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBAWKA

Twoja wiadomość

Do: lubawka@lubawka.net.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:57

odczytano w dniu 2018-01-09 09:00.