RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBRZA

W odpowiedzi na zgłoszony wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję , co następuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała: nie
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego): nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała: tak, link: http://bip.lubrza.opole.pl/779/518/kadencja-2010-2014.html
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016: 222
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016: 4
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym): nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym): nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego: tak, link: http://bip.lubrza.opole.pl/1049/518/kadencja-2014-2018.html
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie: realizacja funduszu sołeckiego odbywa się w oparciu o budżet gminy link: http://bip.lubrza.opole.pl/1417/551/budzet-2017.html
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego): nie
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny): nie funkcjonuje
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016: nie dotyczy.

Wioletta Astramowicz-Ceglarz
Urząd Gminy w Lubrzy

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUCHÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@tuchow.pl> o 2018-01-09 08:02

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 10:55

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHEŁMEK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzadmiejski@chelmek.pl> o 2018.01.09 08:02

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018.01.09 10:56

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BĄDKOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do sekretarz.badkowo@wp.pl z datą Wtorek, 09 stycznia 2018 07:58.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Wtorek, 09 stycznia 2018 11:00

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEDŹWIADA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@niedzwiada.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAZIMIERZ DOLNY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@umkd.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@ugdobre.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁĄCKO

W dniu 2018-01-09 o 08:02, sprawa-5514@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Urząd Gminy Łącko potwierdza otrzymanie wniosku o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem,

E. Bulanda

Urząd Gminy Łącko

--
   tel: 18 414-07-10   fax: 18 414-07-40   fax całodobowy: 18 541-76-30
   www.lacko.pl    e-mail: gmina@lacko.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARCINOWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@marcinowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:57

odczytano w dniu 2018-01-09 11:07.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJCIESZÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<miasto@wojcieszow.pl> o 2018-01-09 07:57

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 11:10

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MSZANA DOLNA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@mszana.pl> o 2018-01-09 08:02

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 11:11

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SERNIKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@serniki.eurzad.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYGLICE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@ryglice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłane: 2018-01-09 08:02

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODAWA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@klodawa.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:00

odczytano w dniu 2018-01-09 11:20.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRODNICA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@brodnica.ug.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIEPRZ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@wieprz.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przedstawiam
następujące informacje :
Ad. 1 Nie obowiązuje
Ad. 2 Nie utworzono
Ad. 3 Nie powołano
Ad. 4 Nie obowiązuje
Ad. 5 W 2014 r. - 96 uchwał, w 2015 r. - 115 uchwał, w 2016 r. - 130 uchwał
Ad. 6 W latach 2014 - 2016 przeprowadzono 8 konsultacji społecznych
Ad. 7 Nie utworzono
Ad. 8 Nie utworzono
Ad. 9-13 Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego

-----Oryginalna wiadomość-----

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PARCZEW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@parczew.com
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:59

odczytano w dniu 09.01.2018 11:30.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYCZYNA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@byczyna.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:03

odczytano w dniu 2018-01-09 11:30.

(bez tematu) przez PIWNICZNA-ZDRÓJ 1

dzień dobry - przekazuję odpowiedzi na pytania.

--
Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
Włodzimierz Grucela, sekretarz
tel. 18 446 40 43, 601 538 717

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Biała Podlaska

Twoja wiadomość

Do: um@bialapodlaska.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:59

odczytano w dniu 2018-01-09 11:31.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRUDNIK

Twoja wiadomość

Do: um@prudnik.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:03

odczytano w dniu 2018-01-09 11:34.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁĘCZYCA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gminaleczyca.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 08:01

odczytano w dniu 09.01.2018 11:37.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TERESPOL

Twoja wiadomość

Do: um@terespol.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:59

odczytano w dniu 2018-01-09 11:37.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SPYTKOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@spytkowice.net.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.