Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŚNICA

Twoja wiadomość

Do: um@lesnica.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:03

odczytano w dniu 2018-01-09 11:41.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRASNYSTAW

Twoja wiadomość

Do: miasto@krasnystaw.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:59

odczytano w dniu 2018-01-09 11:44.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZEMKÓW

Return Receipt

Your Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
document:

was umig@przemkow.pl
received
by:

at: 09-01-2018 11:46:53

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWY TARG 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@um.nowytarg.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄSOSZ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<wasosz@dolnyslask.pl> o 2018-01-09 07:57

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 11:49

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZANIEC

Twoja wiadomo��

Do: ug@szczaniec.pl
Temat: Wniosek o udost�pnienie informacji publicznej
Wys�ano: 09.01.2018 08:00

odczytano w dniu 09.01.2018 11:59.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TARNÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gmina.tarnow.pl> o 09.01.2018 08:02

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o09.01.2018 12:04

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUŁOSZOWA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@suloszowa.pl> o 2018-01-09 08:02

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 12:07

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TURAWA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@turawa.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJCIESZKÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad_gminy@wojcieszkow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADOMSKO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<eborkowska@gmina-radomsko.pl> o 2018-01-09 08:01

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 12:25

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDZIESZOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres burmistrz@zdzieszowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLESŁAWIEC 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JORDANÓW

Twoja wiadomość

Do: miasto@jordanow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 08:02

odczytano w dniu 09.01.2018 12:38.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRABÓW

Twoja wiadomość

Do: grabow@wokiss.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 12:39.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZYTNA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<szczytna@szczytna.pl> o 2018-01-09 07:57

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 12:40

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZYTNA

Dzień dobry.

Potwierdzam odbiór wniosku.

Z poważaniem
Piotr Popławski
Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Fw: informacja publiczna przez MYKANÓW 1

Dzień dobry , w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej .
Pozdrawiam
Ewa Olejarz
Inspektor ds. kancelaryjnych

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA TARNOWSKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugdt@poczta.onet.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie rejestracji wniosku przez Kraków

Niniejszym informuję, iż przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wniosków Urzędu Miasta Krakowa pod nr 31/2018.

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Organizacji i Nadzoru
Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji (OR-03)
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
tel. +48 12 616 1850; +48 12 616 1442
wniosek@um.krakow.pl<mailto:wniosek@um.krakow.pl>

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZELNO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres miasto@strzelno.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZESZOWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.krzeszowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 08:02

odczytano w dniu 09.01.2018 12:58.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE

Twoja wiadomość

Do: nowe@gminanowe.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:58

odczytano w dniu 2018-01-09 13:01.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TOMASZÓW LUBELSKI

Twoja wiadomość

Do: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:59

odczytano w dniu 2018-01-09 13:07.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WRÓBLEW 1

Dzień dobry!

Szanowni Państwo,
W załączeniu przekazuję odpowiedź na niniejszy wniosek.

Z poważaniem,
Tomasz Woźniak
Wójt Gminy Wróblew