Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁUBNICE

Twoja wiadomość

Do: uglubnice@uglubnice.com.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 13:18.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JODŁOWNIK

Twoja wiadomość

Do: gmina@jodlownik.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

odczytano w dniu 2018-01-09 13:36.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JODŁOWNIK

Twoja wiadomość

Do: gmina@jodlownik.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 13:37.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MĘCINKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@mecinka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARTNICZKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@ugbartniczka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAROSŁAW

Twoja wiadomość

Do: um@jaroslaw.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 13:46.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘPNO

Twoja wiadomość

Do: kepno@um.kepno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 13:47.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BABIMOST

Twoja wiadomość

Do: babimost@babimost.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:00

odczytano w dniu 2018-01-09 13:46.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BABIMOST

Twoja wiadomość

Do: babimost@babimost.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 13:46.

Informacja publiczna przez LASOWICE WIELKIE 1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23588">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻARNÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@zarnow.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 13:52.

(bez tematu) przez LASOWICE WIELKIE

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23588">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

Informacja publiczna przez LASOWICE WIELKIE 1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23588">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIERCZÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@swierczow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:03

odczytano w dniu 2018-01-09 13:56.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROGÓŹNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@rogozno.ug.gov.pl> o 2018-01-09 07:58

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 13:59

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez ŻMUDŹ

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
styczeń 2018 do "Urząd Gminy Żmudź" <urzad@zmudz.gmina.pl> z tematem "Wniosek o
udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE OSTROWY

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@noweostrowy.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłane: 2018-01-09 08:01

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez TUSZYN

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
styczeń 2018 do "tuszyn@tuszyn.info.pl" <tuszyn@tuszyn.info.pl> z tematem
"Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBIEWO

Wiadomość przeczytano 2018-01-09 14:01:33

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBIEWO

Wiadomość przeczytano 2018-01-09 14:03:45

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELGOMŁYNY

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: bozena.nowak@wielgomlyny.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłane: 2018-01-09 07:01

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IWIERZYCE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@iwierzyce.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARPACZ

Twoja wiadomość

Do: urzad.miasta@karpacz.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:57

odczytano w dniu 2018-01-09 14:30.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARPACZ

Twoja wiadomość

Do: urzad.miasta@karpacz.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 14:30.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARTNICZKA

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3691@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
W dniu 2018-01-09 o 14:40 Urząd Gminy Bartniczka pisze:

Witam:

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 roku Urząd Gminy Bartniczka udziela następujących informacji:

Pyt. 1 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,- *odp.-
niema takiej uchwały.*

Pyt. 2 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),- *odp.- nie utworzono*

Pyt 3 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),- *odp.- nie powołano.*

Pyt. 4 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,- *odp. - nie
obowiązuje.*

Pyt. 5. - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
poszczególnych latach 2014-2016,

*Odp. w 2014 roku przyjęto 66 uchwał, w 2015 roku przyjęto 61 uchwał, w
2016 roku przyjęto 63 uchwały.*

Pyt. 6 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,- *odp. w 2014 roku
przeprowadzono 1 konsultacje, w 2015 roku przeprowadzono 1 konsultacje,
w 2016 roku przeprowadzono 1 konsultacje (konsultacje z organizacjami
przed przyjęciem uchwał w sprawie współpracy z organizacjami
pozarządowymi).*

Pyt. 7 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),- *odp.- nie utworzono*

Pyt. 8- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), - *odp.- nie utworzono*

Pyt.9 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy
o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, *- odp.- nie wyodrębniono, link do uchwały:
http://bip.bartniczka.pl/2749,l1.html . *

Pyt. 10 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, *- odp. - nie dotyczy.*

Pyt. 11 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),- *odp. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski. *

Pyt. 12. - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),- *odp. - nie dotyczy.*

Pyt. 13 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. - *odp. - nie dotyczy.*

*Pozdrawiam*

Benedykt Kamiński

Sekretarz Gminy Bartniczka
**