Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez HARASIUKI

Gmina Harasiuki

37-413 Harasiuki 112a

Harasiuki, dnia 2018-01-09

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
informuje, że w gminie Harasiuki :

1/ tak obowiązuje uchwała dot. Trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków,

2/ uchwała na bip,

3/ nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

4/ nie powołano rady oświatowej,

5/ nie ma uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji,

6/ 2014 -52 uchwały, 2015 -47 uchwały, 2016-58 uchwały,

7/ brak konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016,

8/ nie utworzono młodzieżowej rady,

9/ nie utworzono gminnej rady seniorów,

10/ wyodrębniono fundusz sołecki uchwała na bip,

11/ na stronie bip,

12/ nie funkcjonuje budżet obywatelski,

Z upoważnienia Wójta

Gabriel Waliłko Sekretarz Gminy

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARTNICZKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@ugbartniczka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SĘDZIEJOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sedziejowice@zgwrp.org.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARTNICZKA

W dniu 2018-01-09 o 07:58, sprawa-4820@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
W dniu 2018-01-09 o 14:45 Urząd Gminy Bartniczka pisze:

Witam:

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 roku Urząd Gminy Bartniczka udziela następujących informacji:

Pyt. 1 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,- *odp.-
niema takiej uchwały.*

Pyt. 2 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),- *odp.- nie utworzono*

Pyt 3 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),- *odp.- nie powołano.*

Pyt. 4 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,- *odp. - nie
obowiązuje.*

Pyt. 5. - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
poszczególnych latach 2014-2016,

*Odp. w 2014 roku przyjęto 66 uchwał, w 2015 roku przyjęto 61 uchwał, w
2016 roku przyjęto 63 uchwały.*

Pyt. 6 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,- *odp. w 2014 roku
przeprowadzono 1 konsultacje, w 2015 roku przeprowadzono 1 konsultacje,
w 2016 roku przeprowadzono 1 konsultacje (konsultacje z organizacjami
przed przyjęciem uchwał w sprawie współpracy z organizacjami
pozarządowymi).*

Pyt. 7 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),- *odp.- nie utworzono*

Pyt. 8- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), - *odp.- nie utworzono*

Pyt.9 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy
o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, *- odp.- nie wyodrębniono, link do uchwały:
http://bip.bartniczka.pl/2749,l1.html . *

Pyt. 10 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, *- odp. - nie dotyczy.*

Pyt. 11 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),- *odp. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski. *

Pyt. 12. - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),- *odp. - nie dotyczy.*

Pyt. 13 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. - *odp. - nie dotyczy.*

*Pozdrawiam*

Benedykt Kamiński

Sekretarz Gminy Bartniczka

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŁŻA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ilza@ilza.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odp. na wniosek przez HEL 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
9 stycznia 2017 r.
Mirela Figurska
Urząd Miasta Helu

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CIĘŻKOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@ciezkowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CIĘŻKOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@ciezkowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GDÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@gdow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

odczytano w dniu 2018-01-09 14:49.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁOCZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@kloczew.pl> o 2018-01-09 07:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 14:49

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁOCZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@kloczew.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 14:49

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLEMBÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@klembow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 14:55.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KWIDZYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gminakwidzyn.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 14:56

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REŃSKA WIEŚ

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@renskawies.pl> o 2018-01-09 08:03

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 15:10

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POLSKACEREKIEW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@polskacerekiew.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:03

odczytano w dniu 2018-01-09 15:15.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁYDUNAJEC 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@dunajec.net.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Krosno

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@um.krosno.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 15:27

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRODZISKO DOLNE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@grodziskodolne.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 15:39.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUCHOŁAZY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@glucholazy.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZECISZÓW

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała- TAK obowiązuje link. https://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow,a,1377142,uchwala-nr-xxxii-180-17-rady-gminy-przeciszow-z-dnia-27-wrzesnia-2017-r-w-sprawie-okreslenia-trybu-i.html

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)- NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),�a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, https://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow,a,1071008,uchwala-nr-vii4415-rady-gminy-przeciszow-z-dnia-27-maja-2015-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-pr.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014- 61
2015-70
2016-55
2017-62
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-0,
2015 -1
2016-1
2017-3
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),- TAK
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; TAK link https://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow,a,949794,uchwala-nr-xxxiv24814-rady-gminy-przeciszow-z-dnia-14-kwietnia-2014-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - zał nr 6 do uchwały budżetowej http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2018/242/akt.pdf

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),-NIE

Z poważaniem
Dorota Nykiel-Urban
Sekretarz Gminy Przeciszów

tel. 33 8414 146

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŻAJSK

Wiadomość przeczytano 2018-01-09 08:03:08

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KORZENNA

Twoja wiadomość

Do: gmina@korzenna.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

odczytano w dniu 2018-01-10 07:14.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@czarna.com.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 07:28.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez OSIELSKO

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
styczeń 2018 do "sekretarz@osielsko.nazwa.pl" <sekretarz@osielsko.pl> z tematem
"Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.