Gmina Ludwin przez LUDWIN 1

Witam przesyłam odpowiedzi na państwa pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, - NIEOBOWIĄZUJE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.

1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE ZOSTAŁA
UTWORZONA

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE ZOSTAŁA POWOŁANA

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, NIE OBOWIĄZUJE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016, (2014 -68, 2015 - 58, 2016 - 59)

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, BRAK KONSULTACJI

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE UTWORZONO

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE UTWORZONO

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, WYODRĘBNIONO I
JEST DOSTĘPNE W UCHWALE BUDŻETOWEJ
http://www.e-bip.pl/Start/12373/ActDetails/133606

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE FUNKCJONUJE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), BRAK

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. BRAK

Pozdrawiam

Monika Gryglicka

Inspektor ds. rady i jej organów, kultury, sportu i turystyki

Tel. 81 75 70 901

e-mail: <mailto:m.gryglicka@ludwin.powiatleczynski.pl>
m.gryglicka@ludwin.powiatleczynski.pl

Gmina Ludwin

Ludwin 51

21-075 Ludwin

NIP 5050123397

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZANIEC 1

Witam,
Otrzymaliśmy od Państwa wniosek o udostępnienie informacji. Niestety jest on nieczytelny w związku z pojawiającymi się ikonami (w załączeniu przesyłam skan wiadomości). W związku z tym proszę o przesłanie zapytania w formacie .pdf lub .doc.

Pozdrawiam,
Natalia Kubiak

Urząd Gminy Szczaniec
66-225 Szczaniec 73
woj. Lubuskie
tel. (+48 68) 34 10 700
tel/fax (+48 68) 34 10 379
E-mail: ug@szczaniec.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIŃSKO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@winsko.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁAWATYCZE

Dzień dobry.
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Gminy Sławatycze podaje poniższe informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,- nie obowiązuje
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),- nie utworzono
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),- nie powołano
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,- obowiązuje:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=slawatycze/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=17&podmenu=73&str=1&id=946
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 r. – 44 uchwały
2015 r. – 44 uchwały
2016 r. – 70 uchwał
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 r. - 0
2015 r. - 0
2016 r. - 3
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),- nie utworzono
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - nie utworzono
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,- nie wyodrębniono:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=slawatycze/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=17&podmenu=82&str=1&id=1088
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,- brak zarządzeń
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),-nie funkcjonuje
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),-nie funkcjonuje
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.-brak budżetu obywatelskiego

Pozdrawiam
/-/ Gerard Skalski
Sekretarz Gminy Sławatycze

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOCHNIA

Urząd Miasta Bochnia uprzejmie informuje, iż Państwa wniosek o informację publiczną
z dnia 09 stycznia 2018 roku został zarejestrowany na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta pod nr 653 / 2018

Artur Woźny
Pomoc Administracyjna Wydziału Ogólnego i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia
tel. (014) 61-49-107
www.bochnia.pl
umb@um.bochnia.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOCHNIA

Urząd Miasta Bochnia uprzejmie informuje, iż Państwa wniosek o informację publiczną
z dnia 09 stycznia 2018 roku został zarejestrowany na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta pod nr 652 / 2018

Artur Woźny
Pomoc Administracyjna Wydziału Ogólnego i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia
tel. (014) 61-49-107
www.bochnia.pl
umb@um.bochnia.pl

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZABIERZÓW

Twoja wiadomość

Do: Bartosz Barański
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 9 stycznia 2018 08:02:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 10 stycznia 2018 09:06:31 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BAŁTÓW

Twoja wiadomość

Do: ug_baltow@wp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 09:05.

ODP. przez OBSZA

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYFICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gryfice.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDUNY

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gminazduny.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-10 09:21.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKOROSZYCE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@skoroszyce.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:03

odczytano w dniu 2018-01-10 09:21.

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez BOJANOWO 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo dot. wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

jw

odpowiedź na wniosek przez LIPUSZ

W odpowiedzi na wniosek w sprawie informacji publicznej Informuję, że:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, TAK adres strony
https://biuletyn.net/lipusz/fls/bip_pliki/2016_09/BIPF53C5DA42D3285Z/XXVI185
2009_z_dnia__2009.02.04.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014 - 73; 2015- 78; 2016 - 73; 2017 -72

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, 2015 - 1 2016 -1 z org. Pozarządowymi

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, TAK adres
strony
https://biuletyn.net/lipusz/fls/bip_pliki/2015_04/BIPF5134712AD6214Z/Uchwala
_nr_38.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie, NIE WYDANO

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Pozdrawiam

Maria Żywicka

Sekretarz Gminy

586874515

maria.zywicka@lipusz.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Elbląg

Twoja wiadomość

Do: umelblag@umelblag.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 09:35.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JANÓW PODLASKI

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@janowpodlaski.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 09:34.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JANÓW PODLASKI

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@janowpodlaski.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:59

odczytano w dniu 2018-01-10 09:34.

sprawa - 3679 przez BANIE MAZURSKIE 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
z dnia 09.01.2018 r. dot. sprawy - 3679.

Z poważaniem

Zofia Gwóźdź

Inspektor

--
Zofia Gwóźdź
Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
Tel/fax: (87) 615 71 78, 615 71 79

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOLBÓRZ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@wolborz.ugm.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na wniosek przez JELENIEWO

Jeleniewo, dnia 10.01.2018 r.

Urząd Gminy Jeleniewo w odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej przekazuje następujące informacje:

1. W gminie nie została podjęta uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Nie było wniosków o utworzenie gminnej rady działalności pożytku publicznego.
3. W gminie nie została powołana rada oświatowa.
4. Rada Gminy Jeleniewo nie podejmowała uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
5. W latach 2014-2016 Rada Gminy Jeleniewo przyjęła 121 uchwał.
6. W latach 2014-2016 przeprowadzonych było 10 konsultacji z mieszkańcami.
7. W gminie nie została utworzona młodzieżowa rada gminy.
8. W gminie nie została utworzona gminna rada seniorów.
9. W gminie został wyodrębniony fundusz sołecki, obowiązująca uchwała nr XXXII.178.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 rok
dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo pod adresem http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/prawo lokalne/uchwały rady/2010-2014.
10. Obowiązujące zarządzenie nr 44.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz procedur ustalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie
Jeleniewo dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo pod adresem http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/prawo lokalne/zarządzenia wójta/2014-2018-1.
11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Maria Waszkiewicz
Sekretarz Gminy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIE

Urząd Gminy Osie w odpowiedzi na udostępnienie informacji przesyła
odpowiedzi:

- uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:
http://www.bip.osie.pl/?app=uchwaly&nid=2454&y=2017

- nie została utworzona gminna rada działalności pożytku publicznego

- nie została powołana w gminie rada oświatowa

- uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
http://www.bip.osie.pl/?app=uchwaly&nid=551&y=2008

- uchwały podjęte przed Radę Gminy Osie w:

* 2014 roku: http://www.bip.osie.pl/?app=uchwaly&y=2014

* 2015 roku: http://www.bip.osie.pl/?app=uchwaly&y=2015

* 2016 roku: http://www.bip.osie.pl/?app=uchwaly&y=2016

- Gmina nie przeprowadzała konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016

- nie została utworzona młodzieżowa rada gminy

- nie została utworzona rada seniorów

- w gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego

- nie posiadamy zarządzeń wydanych w związku z realizacją funduszu
sołeckiego w gminie

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

--
Agnieszka Nowak
Sekretariat UG Osie
(tel.) 523329540

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁABOWA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@labowa.sacz.pl> o 2018-01-09 08:02

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-10 09:52

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CIEPIELÓW 1

Urząd Gminy w Ciepielowie przesyła odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@ciepielow.pl dnia 09.01.2018 roku, skan w załączeniu.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - nie obowiązuje

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - nie utworzono

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, -Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, http://bip.ciepielow.pl/upload/uchwala_IV_27_2015.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, - Rada Gminy w latach 2014-2016 przyjęła 162 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, - konsultacje przeprowadzono w 2015 roku – 4

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - nie utworzono

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - nie utworzono

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - nie wyodrębniono

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - nie funkcjonuje

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - nie funkcjonuje

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. – nie dotyczy

--

Marcin Bielecki

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów

Tel. 483788080

admin@ciepielow.pl

Odp na wniosek UG Laszki przez LASZKI

Laszki dnia 10.01.2018 r.

SG.1431.3.2018

Stowarzyszenie

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

Urząd Gminy Laszki w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuje, i tak:

1) W gminie Laszki nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

2) Nie utworzono gminne rady działalności pożytku publicznego,

3) Nie powołano rady oświatowej,

4) W gminie Laszki nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

5) Liczba przyjętych uchwał przez radę gminy,

- rok 2014 – 62 uchwały,

- rok 2015 – 69 uchwał,

- rok 2016 – 87 uchwał,

6) w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji,

7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

8) nie utworzono gminnej rady seniorów,

9) wyodrębniono fundusz sołecki: (Uchwała Nr XXVI/246/14 Rady Gminy w Laszkach z dnia 28 marca 2014 r.) http://laszki.pl/bip/ w zakładce „Prawo lokalne”,

10) w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

Andrzej Piekuś

Sekretarz Gminy Laszki