Odpowiedź na wniosek przez STOCZEK ŁUKOWSKI 1

Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim przesyła w załączeniu odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Zbigniew Drosio
Inspektor Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Supraśl

Twoja wiadomość

Do: suprasl@bialystok.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.08.2017 16:26

usunięto w dniu 09.01.2018 15:06.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KULESZE KOŚCIELNE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@kuleszek.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-11 08:37.

Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. przez BIERAWA 4

Urząd Gminy Bierawa w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku wraz z
trzema dokumentami dotyczącymi przedmiotu wniosku.

http://bip.bierawa.pl/3484/3676/uchwaly-z-xlii-sesji-rady-gminy-z-27-marca-2014-r.html

Barbara Gawlik
Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek przez BEJSCE 1

Urząd Gminy Bejsce w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

dot. wniosku o udostepnienie informacji publicznej przez ŻEGOCINA 1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=text/html;charset=iso-8859-2 http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18702"></HEAD>
<BODY style="PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 15px"
id=MailContainerBody leftMargin=0 topMargin=0 CanvasTabStop="true"
name="Compose message area">
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

odpowiedz na informację publiczną przez WŁODAWA 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body style=""><div>&#160;</div></body></html>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA RUDA 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony
dnia 9 stycznia 2018 r. informujemy, co następuje:
ad. tiret 1 – nie;
ad. tiret 2 – nie;
ad. tiret 3 – nie powołano takowej rady, jednak w zakresie działania
Komisji Spraw Społecznych, będącej zgodnie ze Statutem Gminy Miejskiej
Nowa Ruda jedną z komisji stałych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie,
znajdują się min. sprawy z zakresu edukacji; komisja ta opiniuje
wszelkie działania związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie miasta;
ad. tiret 4 – tak; uchwała Nr 117/XIV/03 z dnia 10 grudnia 2003r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Nowa Ruda
http://www.nowaruda.biuletyn.net/archiwum/dokument.php-iddok=13758&idmp=5921&r=r.htm
ad. tiret 5 – w VI kadencji w 2014 roku podjęto 126 uchwał, a w VII
kadencji (trwającej) podjęto 267 uchwał w latach 2014-2016;
ad. tiret 6 –  przeprowadzono 13 konsultacji;
ad. tiret 7 – tak; uchwała Nr 174/XXII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie i nadania jej statutu
http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=25&bsc=N
ad. tiret 8 – tak; uchwała Nr 403/XLVIII/14 z dnia 7 maja 2014r. w
sprawie powołania oraz nadania Statutu Radzie Seniorów Miasta Nowa Ruda
http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=278&bsc=N
ad. tiret 9 – nie; w Gminie Miejskiej Nowa Ruda nie ma utworzonych sołectw;
ad. tiret 10 – nie dotyczy;
ad. tiret 11 - Rada Miejska w Nowej Rudzie zainicjowała funkcjonowanie
budżetu obywatelskiego Uchwałą Nr 386/XLI/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Nowa Ruda dotyczących realizacji projektu pod nazwą :”Budżet obywatelski
w Mieście Nowa Ruda w 2019 roku”;
http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=2&cid=354&id=5234
ad. tiret 12 - nie ma innych form prawnych funkcjonowania budżetu
obywatelskiego w mieście Nowa Ruda;
ad. tiret 13 – w latach 2014-2016 nie obowiązywał budżet obywatelski.

Skan pisma w załączeniu.
Z poważaniem

--
Justyna Caban
Główny Specjalista
Biuro Obsługi Samorządu
Urząd Miasta Nowa Ruda
tel. 74/872 03 16

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WARLUBIE 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam Panu odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem

Tomasz Stefaniak
UG Warlubie

odpowiedź na wniosek przez KOSTOMŁOTY 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

informacja publiczna przez ZGIERZ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji
publicznej informuję:

-odnośnie pkt 1- czy w gminie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej - NIE

-odnośnie pkt 2 - czy utworzono radę działalności pożytku publicznego -TAK

-odnośnie pkt 3- czy powołano w gminie radę oświatową - NIE

- odnośnie pkt 4- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - TAK, adres:
bip.gminazgierz.pl/Article/get/id,51745.html

- odnośnie pkt 5- informacja o liczbie przyjętych uchwał w poszczególnych
latach 2014-2016: 2014-113 uchwał, 2015-226, 2016-184

- odnośnie pkt 6 - informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016: 2014- 0, 2015-2, 2016-0 ( w
trybie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym)

- odnośnie pkt 7- czy utworzono młodzieżową radę gminy -NIE

- odnośnie pkt 8 - czy utworzono gminną radę seniorów - NIE

- odnośnie pkt 9 - czy wyodrębniono w gminie fundusz solecki - NIE(rok
2018), adres: bip.gminazgierz.pl/Article/get/id,51249.html

- odnośnie pkt 10 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego
wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie -nie dotyczy
(nie wyodrębniono funduszu sołeckiego)

- odnośnie pkt 11 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (.) - NIE

- odnośnie pkt 12 - NIE

- odnośnie pkt 13 - nie dotyczy

Mirosława Maciak

Urząd Gminy Zgierz

RE: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRABÓW NAD PROSNĄ 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

 

EWA KRZYKAŁA

Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego

 

URZĄD MIASTA I GMINY W GRABOWIE NAD PROSNĄ

www.grabownadprosna.com.pl

ul. Kolejowa 8    63-520 Grabów nad Prosną

tel. + 48 62 730 58 87

e-mail: kadry@grabownadprosna.com.pl

 
----------- Oryginalna wiadomość -----------
Od: Urzad urzad@grabownadprosna.com.pl
Data: 2018-01-10 13:03:45
Do: kadry@grabownadprosna.com.pl
Temat: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
----------- Oryginalna wiadomość ----------- Od: sprawa-4180@fedrowanie.siecobywatelska.pl Data: 2018-01-09 06:56:37 Do: urzad@grabownadprosna.com.pl Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-4180@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 r. w spr. udostępnienia informacji publicznej przez ŁASIN 1

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej.

Pozdrawiam

A.Drzymalska

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SEROKOMLA

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Gminy uprzejmie informuje:

- w gminie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - Uchwała Nr IX/36/2015 - https://ugserokomla.bip.lubelskie.pl/index.php?id=253

- utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - Zarządzenie Nr 56/2015

- w gminie nie powołano rady oświatowej

- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - Uchwała Nr XXXV/197/2014 - https://ugserokomla.bip.lubelskie.pl/index.php?id=230

- liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 wynosi -
2014-64
2015-47
2016-48

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 wynosi -
2014-1
2015-2
2016-2

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- nie utworzono gminnej rady seniorów

- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)

Z poważaniem,

Magdalena Hłuszanin-Jaskowska
UG Serokomla

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOWIESY

Kowiesy, dnia 11.01.2018 r.

RG. 1431.1.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r. /data wpływu j.w./ informuję, co następuje:

1. Rada Gminy Kowiesy nie podejmowała uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

2. W Gminie Kowiesy nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

3. W Gminie Kowiesy nie utworzono rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego);

4. Rada Gminy Kowiesy nie podejmowała uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);

5. Rada Gminy Kowiesy podjęła następującą liczbę uchwał:

a) W 2014 r. – 73 ( w tym 45 uchwał podjęła Rada Gminy Kowiesy VI Kadencji, 28 podjęła Rada Gminy Kowiesy VII kadencji),

b) W 2015 r. – 58,

c) W 2016 r. -58.

6. Liczba konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 – 1:

W 2016 r. były przeprowadzane konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy na lata 2016-2022;

7. W Gminie Kowiesy nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);

8. W Gminie Kowiesy nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);

9. W Gminie Kowiesy wyodrębniono fundusz sołecki.

Link do uchwały nr XXVI/156/13 z 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki :

https://www.bip.kowiesy.pl/1479,xxvi-sesja-rady-gminy-z-dnia-26-marca-2013-r

10. Organ wykonawczy nie podejmował żadnych zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego;

11. W Gminie Kowiesy nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) – rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty;

12. W Gminie Kowiesy nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami.

Anna Kałamajska-Nowak
inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr
Urząd Gminy Kowiesy
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
tel. 46 8317026 wew.24

: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 1

W załączeniu przedkładam odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej.

Beata Kostrzewska

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KODRĄB 1

Urząd Gminy w Kodrębie w załączniku przesyła odpowiedź
na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Lidia Sznelińska

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 1

W załączeniu przekazuje odpowiedź na udzielenie informacji publicznej.

Beata Kostrzewska

odpowiedź na wniosek przez BOGDANIEC 1

Bogdaniec, dnia 10 stycznia 2018r.

SIEĆ OBYWATELSKA

WATCHDOG POLSKA

02-605 WARSZAWA

SG.1431.2.2018

Odpowiadając na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. informuję:

1) w gminie Bogdaniec obowiązuje uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Adres strony www (link) BIP:

http://www.bip.bogdaniec.pl/akty/20/32/W_sprawie_okreslenia_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow_o_realizacje_zadania_publicznego_w_ramach_inicjatywy_lokalnej/

2)w gminie Bogdaniec nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

3) w gminie Bogdaniec nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

4) w gminie Bogdaniec obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Adres strony www (link) BIP:

http://www.bip.bogdaniec.pl/akty/20/679/Uchwala_Rady_Gminy_Bogdaniec_w_sprawie_zasad_i_ trybu_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_Gminy_Bogdaniec___0D_0A/

5) informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - 0.

6) informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016:

W roku 2014 – 2 konsultacje w sprawie:

a) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec ,

b) statutów sołectw na terenie gminy,

W roku 2015 – 1 konsultacja w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec,

W roku 2016 – 1 konsultacja w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec

7) w gminie Bogdaniec nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

8) w gminie Bogdaniec nie utworzono rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

9) w gminie Bogdaniec nie wyodrębniono funduszu sołeckiego (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim),

Adres strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego:

http://www.bip.bogdaniec.pl/akty/20/603/Uchwala_Rady_Gminy_Bogdaniec_w_sprawie_funduszu_soleckiego_na_rok_2018/

10) w gminie Bogdaniec nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty.

Informacji udzieliła Jolanta Dauksza – Sekretarz Gminy.

Jolanta Dauksza
Sekretarz Gminy
tel. 95 723 73 96
tel. 605 781 293

Urząd Gminy Bogdaniec
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec
tel.95 7510 210, fax 95 7510 209

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

odpowiedź na wniosek przez BIAŁACZÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Urząd Gminy Białaczów
ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów
tel/fax 44 758-14-14
www.bialaczow.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r..pdf, Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r..pdf.XAdES przez JEMIELNICA 3

Pan

*Szymon Osowski*

Pan**

*Bartosz Wilk*

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

sprawa-4302@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-4302@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W załączeniu przesyłam odpowiedź na na wniosek o udostępnienie
informacji publiczne z dnia 9 stycznia2018 r.

--
Pozdrawiam:

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy / Zastępca Wójta
tel. 774 623 512
fax. 774 623 510
kom. 502 334 014
e-mail: piotr.pyka@jemielnica.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘSOWO

W dniu 09.01.2018 o 07:58, sprawa-4875@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Tak. Uchwała NR XVIII/73/2004 Rady Gminy Kęsowo z dnia 16 lipca 2004 w
sprawie ustalenia trybu o udzielenie dotacji oraz sposobu ich
rozliczania dla organizacji pożytku publicznego.
Link do strony http://bip.kesowo.samorzady.pl/art/id/585

Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Tak. Uchwała Rady Gminy Kęsowo NRXIII/71/2011 w sprawie konsultacji
aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Link do strony http://bip.kesowo.samorzady.pl/art/id/2432

W latach 2014 -2016 przeprowadzono 6 konsultacji z mieszkańcami

Liczba przyjętych uchwał przez Radę Gminy w Kęsowie w poszczególnych latach:

2014 r.  - 14 uchwał

2015 r.   - 81 uchwał

2016 r.  - 61 uchwał

Organ stanowiący jst nie  powołał w gminie rady oświatowej.

Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

Informuję ,żeuchwałą nr XXXII/169/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Rada
Gminy w Kęsowie wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2018 roku. W/w uchwała dostępna jest w wersji elektronicznejna stronie:
bip.kesowo.pl

link: http://bip.kesowo.pl/uchwaly,10_2017-3_74

Ponadto informuję, że na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek zarządzeń
organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego
w Gminie Kęsowo.

W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

--
Z poważaniem
Adam Jakubczyk
Sekretarz Gminy Kęsowo
609456677

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁUBNIANY 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu odpowiedź na poniższy "Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej" z dnia 09 stycznia 2018 r.

Z poważaniem

- -
Joanna Nalepka
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Łubniany
Ul. Opolska 104
46-024 Łubniany
tel. 77 427 05 97
fax. 77 421 50 24
e-mail: ug@lubniany.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BABIAK

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
09.01.2018 r. Urząd Gminy w Babiaku informuje:

- nie została podjęta uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej,

- nie została utworzona gminna rada działalności pożytku publicznego,

- w naszej gminie nie powołano rady oświatowej,

- nasza uchwała  dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami znajduje się: _bip.wokiss.pl/babiak,_

- liczba przyjętych uchwał przez radę  w poszczególnych latach 2014-2016
: 2014 - 47, 2015 - 103, 2016 - 75,_
_

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach 2014-2016:_2014 - 0, 2015 - 1, 2016 - 2, 2017 - 11,
_

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów,

- wyodrębniono w naszej gminie fundusz sołecki, uchwała wraz z
zarządzeniami wykonawczymi znajduje się: _bip.wokiss.pl/babiak,
_

- w naszej gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Krystyna Bąk

Sekretarz Gminy
__

__