Gmina Gołuchów odp. przez GOŁUCHÓW 1

Z poważaniem

Urząd Gminy w Gołuchowie

ul. Lipowa 1

63-322 Gołuchów

www.goluchow.pl <http://www.goluchow.pl>

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej sprawa nr 3817 i nr 4658 przez BRZEG DOLNY 1

Dzień dobry,

W dniu 9 stycznia 2018 rok do Urzędu Miejskiego drogą mailową wpłynęły
od Państwa dwa wnioski 3817 i 4658 zawierające te same pytania dotyczące
udostępnienia informacji publicznej. W załączeniu przesyłam odpowiedz w
sprawie Państwa wniosków.

Pozdrawiam

Katarzyna Zagórska

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez KŁECKO

ROGiK 1431/3/18

Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej przesyłam linki do stron internetowych, gdzie będzie
możliwość zapoznania się z treścią następujących dokumentów:

* uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen
wniosków o realizację zadania publicznego

http://bip.klecko.pl/zasoby/files/sabin_mucha/iv_sesja_/u_-_45.pdf

* uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Kłecko na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyKlecko/document/227021/Uchwa%C5%82a-V_23_15

* Zarządzenie Burmistrza

*http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyKlecko/tabBrowser/bags//1822/Zbi%C3%B3r-zarz%C4%85dze%C5%84-Burmistrza-Gminy-K%C5%82ecko*

* uchwała w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy KŁECKO

*http://bip.klecko.pl/zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/organy-wladzy-publicznej/rada-miejska-gminy-klecko/uchwaly-2005/uchwala-xxix20505-z-dnia-5-grudnia-2005r/konsultacje.pdf**
*
Ponadto informuję:
- w gminie Kłecko *_nie utworzono_* - gminnej rady działalności pożytku
publicznego, rady oświatowej, młodzieżowej rady gminy,gminnej rady seniorów,
- w latach od stycznia 2014r. do października 2014r. podjęto 54 uchwały
i od listopada 2014r. do końca 2016r. (obecna kadencja)podjęto 163 uchwały,
- przeprowadzono 15 konsultacji społecznych,
- nie wyodrębniono budżetu obywatelskiego.

-----------------------------------------
*Z poważaniem*
Ryszarda Wolny
Referat społeczno organizacyjny, gospodarki lokalowej i zdrowia
Obsługa Rady Miejskiej,osiedli i sołectw, oswiata-organizacyjne

Urząd Miejski Gminy Kłecko
62-270 Kłecko ul.Dworcowa 14
tel: +48 61 427 01 25 wew 307
e-mail: *rada@klecko.pl* <mailto:rada@klecko.pl>
*www.klecko.pl* <http://www.klecko.pl>

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
w pn w godzinach 8:00-16:00
od wt-pt w godzinach 7:00-15:00

Urząd Gminy Gołuchowie przez GOŁUCHÓW 1

z poważaniem
Urząd Gminy w Gołuchów

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŚCIELISKO 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłamy odpowiedź na PAństwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem

Mariusz Koperski

Sekretarz Gminy Kościelisko

--
Zmiana adresu z sekretarz@koscielisko.com.pl na
sekretarz@gminakoscielisko.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOMINO 1

W załączeniu przesyłam odp na inf. publiczną.

Ilona Basałygo
podinspektor UG
d/s organizacyjnych i obsługi rady
tel. 89 532 44 50
e-mail: sekretariat@lubomino.ug.gov.pl

Odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej przez ZAPOLICE 1

Dzień dobry

W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia
2018r., dot. udostepnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Kowalska

St. ds. ogólno-administracyjnych

Urząd Gminy Zapolice

Pl. Strażacki 5

98-161 Zapolice

udostępnienie informacji publicznej przez KUTNO

Kutno, dnia 11.01.2018r.

UIP.1431.1.2018

SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA
ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

1) w Gminie Kutno nie obowiązuje uchwała określająca tryb i szczegółowe
kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej;
2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
3) nie powołano gminnej rady oświatowej;
4) nie obowiązuje w gminie uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami;
5) Rada Gminy Kutno przyjęła następującą liczbę uchwał:  2014 rok - 91; 
2015 rok - 68;  2016 rok - 73.
6) w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami gminy;
7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
8) nie utworzono gminnej rady seniorów;
9) w Gminie Kutno nie wyodrębniono z budżetu gminy funduszu sołeckiego,
 link do obowiązującej uchwały:
http://www.bip.gminakutno.pl/strony/4246.dhtml;
10) w Gminie Kutno nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Elżbieta Koralewska-Kowalczyk
Sekretarz Gminy Kutno

Urząd Gminy Kutno
ul. Witosa 1, 99-300 Kutno

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ADAMÓWKA

Twoja wiadomość

Do: ug_adamowka@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-11 11:33.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ADAMÓWKA 1

Wójt Gminy Adamówka przesyła w załączeniu informację na wniosek.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DRAGACZ 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018r.

--
Z poważaniem,

Anita Sosnowska
inspektor ds. obsługi rady
Urząd Gminy
Dragacz 7A
86-134 Dragacz
tel. 531 474 307
52 33249 69 wew. 139

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SIEMKOWICE 1

Dzień dobry. W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
w załączeniu przesyłam odpowiedź.

--
Edyta Drab
insp. ds. samorządu terytorialnego
tel. (43) 841 72 17 wew. 204

odp. na wniosek o udz. informacji publ. przez TUPLICE

W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy :

ad.1
*http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/632/Programu_Wspolpracy_Gminy_Tuplice_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2018/*
ad.2 W Gminie Tuplice nie powołano gminnej rady pożytku publicznego

ad.3.W Gminie Tuplice nie powołano rady oświatowej

ad.4 tak, Uchwała NrXXII/147/2013 Rady Gminy Tuplice z dn. 29 czerwca 2013 r

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/64/okreslenia_szczegolowego_sposobu_konsultowania_z_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego_lub_z_organizacjami_pozarzadowymi_i_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_2C_projekt_aktow_prawa_miejscowego_w_dziedzinach_dotyczacych_dzialalnosci_statutowej_tych_organizacji/
--

ad.5 liczba przyjętych uchwał w latach 2014-2016:

2014 - 62 uchwały

2015 - 55 uchwał

2016 - 68 uchwał

ad.6 We wskazanych latach nie prowadzono konsultacji społecznych. wW
2017 r. przeprowadzono konsultacje dot. zmiany nazw ulic.

ad.7. Nie utworzono Gminnej Rady Seniorów

ad.8. Nie utworzono  Rady Gminy

ad.9.
*)
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/*

*ad.10 . link do obowiązujących zarządzeń.......*
****http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/**
****ad.11.** w Gminie Tuplice nie funkcjonuje partycypacyjny budżet
obywatelski.

ad.12. nie dotyczy

ad.13. nie dotyczy

Z poważaniem

Mariola Kowalska

sekretarz Gminy Tuplice

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MICHAŁOWICE

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej poniżej informacje, o które Państwo wnioskowaliście:

- UCHWAŁA NR XXIX/197/2013 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,431661,uchwala-nr-xxix1972013-w-sprawie-trybu-i-szczegolowych-kryteriow-oceny-wnioskow-o-realizacje-zadan-p.html)

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego; nie wpłynął stosowny wniosek przewidziany art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- nie powołano w gminie rady oświatowej,

- UCHWAŁA NR XL/307/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowice (https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1390505,uchwala-nr-xl3072017-rady-gminy-michalowice-z-dnia-27-listopada-2017-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-.html)

- liczba uchwał Rady Gminy Michałowice:

* rok 2014 - 78 uchwał,
* rok 2015 - 79 uchwał,
* rok 2016 - 104 uchwały.

- liczba konsultacji społecznych:

* rok 2014 - 4 konsultacje,
* rok 2015 - 3 konsultacje,
* rok 2016 - 9 konsultacji.

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów; aktualnie trwają rozmowy w przedmiotowym zakresie (http://www.michalowice.malopolska.pl/aktualnosci/archiwum/2017/listopad/zapraszamy-na-spotkanie-ws-powolania-gminnej-rady-seniorow)

- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1287997,uchwala-budzetowa-gminy-michalowice-na-2017-rok.html)

- zarządzenia dot. realizacji funduszu sołeckiego: Zarządzenie nr 90/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków stanowiących fundusz sołecki,

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Jednocześnie przypominam, że, zgodnie z art. 10 ust. 1 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępniana na wniosek jest informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium. Państwa wniosek w znaczącym zakresie dotyczył informacji zawartych w BIP Gminy Michałowice, niemniej organ wykazał dobrą wolę w przedmiotowej kwestii.

Z poważaniem,
Anna Długosz
Sekretarz Gminy Michałowice
<mailto:adlu@michalowice.malopolska.pl> adlu@michalowice.malopolska.pl

<http://www.michalowice.malopolska.pl/assets/michalowice/media/files/a802ec0b-f729-4748-a3bf-bec94437e8c0/logo-big.png> Urząd Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
Tel. 12-388-57-40, wew. 49
<http://www.e-michalowice.pl> www.e-michalowice.pl

-----Oryginalna wiadomość-----

odp. na wniosek o udostepnienie inf. publicznej przez CHEŁMNO 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź ROO.BR.1431.1.2018.AK na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Pozdrawiam

Anna Kukulska

Inspektor

ds. obsługi rady gminy

sekretariatu Wójta

i jednostek pomocniczych

Urząd Gminy Chełmno

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno

<mailto:urzad@gmina-chelmno.pl> urzad@gmina-chelmno.pl

<http://www.gmina-chelmno.pl/> www.gmina-chelmno.pl

<http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl/> www.bip.chelmno.ug.gov.pl

odpowiedź na wniosek o udostepnienie inf. publicznej. przez CHEŁMNO 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź ROO.BR.1431.2.2018.AK na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Pozdrawiam

Anna Kukulska

Inspektor

ds. obsługi rady gminy

sekretariatu Wójta

i jednostek pomocniczych

Urząd Gminy Chełmno

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno

<mailto:urzad@gmina-chelmno.pl> urzad@gmina-chelmno.pl

<http://www.gmina-chelmno.pl/> www.gmina-chelmno.pl

<http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl/> www.bip.chelmno.ug.gov.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LNIANO 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnię informacji publicznej podajemy
informacje dotyczące gminy Lniano:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

- TAK, link:
http://bip.lniano.pl/?app=uchwaly&nid=1046&y=2010&which=Rady+Gminy+Lniano

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- Nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

TAK: link:
http://bip.lniano.pl/?app=uchwaly&nid=146&y=2005&which=Rady+Gminy+Lniano

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

- 2014 - 97

- 2015 - 85

- 2016 - 87

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

- 2014 - 1

- 2015 - 1

- 2016 - 2

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego;

-TAK link:
http://bip.lniano.pl/?app=uchwaly&nid=2423&y=2015&which=Rady+Gminy+Lniano

jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

NIE DOTYCZY

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- http://bip.lniano.pl/?app=zarzadzenia&nid=3357&y=2017

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

NIE DOTYCZY

Pozdrawiam
Mariola Zdziarska
Podinsp. ds. obsługi
organów gminy,kultury sportu

Urząd Gminy w Lnianie
Bez nazwy
ul. Wyzwolenia 7

86 - 141 Lniano
tel. +48 52 332 30 02 wew. 37
email: <mailto:promocja@lniano.pl> promocja@lniano.pl

odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez KOLONOWSKIE

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
9 stycznia 2018 r. poniżej informuję, iż:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała;

Tak. Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXX/253/17 z dnia 4.12.2017 r.
www.bip.kolonowskie.pl <http://www.bip.kolonowskie.pl> zakładka: Akty
prawne/Uchwały RM VII Kadencji (Sesja Nr 30 z dn. 4 grudnia 2017 r.),

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

Nie,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego);

Nie,

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała;

Tak. Uchwała Rady Miejskiej Kolonowskiego Nr XXV/226/17 z dn. 26.06.2017 r.
www.bib.kolonowskie.pl <http://www.bib.kolonowskie.pl> zakładka: Akty
prawne/Prawo miejscowe/Prawo miejscowe w 2017 r.

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016;

Rok 2014 - 94 szt., rok 2015 - 80 szt., rok 2016 - 88 szt.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Rok 2014 - 3 szt., rok 2015 - 3 szt., rok 2016 - 3 szt.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym);

Nie.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym);

Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeżeli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;

Tak. Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr IV/17/15 z dn. 9.02.2015 r.
www.bip.kolonowskie.pl <http://www.bip.kolonowskie.pl> zakładka: Akty
prawne/Uchwały RM VII Kadencji (Sesja Nr 3 z dn. 9 lutego 2015 r.),

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie;

Tak. Zarządzenie Burmistrza Kolonowskiego Nr.Or.0050.95.2014 z dn. 16
września 2014 r. www.bip.kolonowskie.pl <http://www.bip.kolonowskie.pl>
zakładka Archiwum Aktów prawnych/Zarządzenia Burmistrza (Zarządzenia
Burmistrza w 2014 r.).

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego);

Nie.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny);

Nie.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016;

Nie.

Pozdrawiam

Maria Bednorz

Insp. ds. obsługi władz gminy

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem

ul. ks. Czerwionki 39

47-110 Kolonowskie

Tel nr 77 4611140 w. 27

odpowiedż przez KULESZE KOŚCIELNE 1

Hanna Włostowska

Sekretarz

Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych

Wniosek o udostępnienie injform. publ. przez SEROKOMLA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻABNO

Gmina Żabno
Ul Jagieły 1
33-240 Żabno
w odpowiedzi na zapytania o informacje publiczną przesyła odpowiedz na poszczególne pytania

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,30133,uchwala-nr-xlvii51610-rady-miejskiej-w-zabniez-dnia-26-sierpnia-2010r-w-sprawie-okreslenia-trybu-i-s.html

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,28691,uchwala-nr-xviii21512-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-3-lipca-2012-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-try.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 – 143
2015 – 121
2016 - 165

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 – 2
2015 – 2
2016 - 2

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
TAK
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1032694,uchwala-nr-v2915-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-5-marca-2015-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebn.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Na stronie internetowej nie zmieszczono zarządzenia

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski(partycypacyjny),
NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

BRAK BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W razie jakichkolwiek Pytań prosimy o kontakt

Z poważaniem

Mateusz Libera

odpowiedź na wniosek o informację publiczną GMINA CZERNIKOWO przez CZERNIKOWO

Dzień dobry!
W odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy:
- w gminie Czernikowo nie była podejmowana uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej;
- nie ma gminnej rady działalności pożytku publicznego, rady oświatowej,
gminnej rady seniorów, młodzieżowej rady gminy;
- brak uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami, w latach 2014-2016 przeprowadzono dwa razy konsultacje
społeczne z mieszkańcami;
- w latach 2014-2016 podjęto łącznie 113 uchwał  ( w 2014 r.- 19 uchwał,
w 2015 r. – 48 uchwał, w 2016 r. – 46 uchwał);
- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki na 2017 rok (uchwała budżetowa)
http://www.bip.czernikowo.pl/7507,sesja-xxii-rady-gminy-w-czernikowie-z-dnia-30-stycznia-2017-r
;
- o rozdysponowaniu funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy na
zebraniach wiejskich (protokoły zebrań), nie ma zarządzeń wójta;
- w gminie Czernikowo nie funkcjonuje budżet obywatelski.
 Anna Baranowska Sekretarz Gminy Czernikowo

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MOGILNO

Twoja wiadomość

Do: burmistrz@mogilno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:58

odczytano w dniu 11.01.2018 12:01.