(bez tematu) przez BOLESŁAW

Urząd Gminy w Bolesławiu w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej informuje, że:
1. Nie ma uchwały, dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego .
3. Nie powołano gminnej rady oświatowej.
4. Nie ma uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami.
5. Liczba podjętych uchwał przez radę w posazczególnych latach:
- 2014r. - 62 uchwały
- 2015r. - 67 uchwał
- 2016r. - 53 uchwały.
6. Nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
9. Nie wyodrębniano w gminie funduszu sołeckiego.
10. Link do zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie dotyczy.
11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
Dwa pozostałe pytania – nie dotyczy.

Z poważaniem
Aneta Ziemian

Re: Fwd: Fwd: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez BORZĘCIN

Dzień dobry
Przekazuję żądaną informację publiczną:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Nie
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
Nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Nie
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
2014 - 68, 2015 - 102, 2016 - 79
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 3, 2015 - 20, 2016 - 9 -
https://bip.malopolska.pl/ugborzecin,m,301668,2018.html
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
Tak:
https://bip.malopolska.pl/ugborzecin,a,872130,w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-borzecin-srodkow-stanowiacych-fundusz-so.html
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
https://bip.malopolska.pl/ugborzecin,a,1387684,zarzadzenie-nr-1952017-wojta-gminy-borzecin-z-dnia-14-listopada-2017-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-.html
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),
Nie
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
Nie dotyczy
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
Nie dotyczy

Z poważaniem

Franciszek Siudut
Urząd Gminy Borzęcin

(bez tematu) przez BOLESŁAW

Urząd Gminy w Bolesławiu w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej informuje, że:
1. Nie ma uchwały, dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego .
3. Nie powołano gminnej rady oświatowej.
4. Nie ma uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami.
5. Liczba podjętych uchwał przez radę w posazczególnych latach:
- 2014r. - 62 uchwały
- 2015r. - 67 uchwał
- 2016r. - 53 uchwały.
6. Nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
9. Nie wyodrębniano w gminie funduszu sołeckiego.
10. Link do zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie dotyczy.
11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
Dwa pozostałe pytania – nie dotyczy.

Z poważaniem
Aneta Ziemian

Re Wniosek o udostępnienie informacji przez LIPINKI 1

Szanowni Państwo,

W związku z zadanymi przez Państwa pytaniami w ząłączeniu przesyłam
odpowiedzi. Pozwoliłam sobie myślniki zastąpić nr dla ułatwienia i
poprawy czytelności pytań.

W razie dodatkowych pytań służę informacją.
Proszę o potwierdzenie otrzymania widomości.

--
Pozdrowienia,
Marta Gajdzińska
Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej
UM Grodzisk Wlkp.
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 061 44 53 051

Re: Fwd: Fwd: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez BORZĘCIN

Dzień dobry
Przekazuję żądaną informację publiczną:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Nie
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
Nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Nie
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
2014 - 68, 2015 - 102, 2016 - 79
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 3, 2015 - 20, 2016 - 9,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
https://bip.malopolska.pl/ugborzecin,a,872130,w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-borzecin-srodkow-stanowiacych-fundusz-so.html
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
https://bip.malopolska.pl/ugborzecin,a,1387684,zarzadzenie-nr-1952017-wojta-gminy-borzecin-z-dnia-14-listopada-2017-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-.html
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),
Nie
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
Nie dotyczy
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
Nie dotyczy

Z poważaniem

Franciszek Siudut
Urząd Gminy Borzęcin

Odpowiedź na informację publiczną OSO.1431.5.2018 przez MIECHÓW 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" lang="pl-PL"><span style="font-size: 12pt; font-family: symbol;" size="4">OSO1431.5.2018 </span></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" lang="pl-PL"><br></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: symbol; font-size: 12pt;"><span size="4">W odpowiedzi na złożony dnia 9 stycznia 2018 roku wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie informuje, że wskazane przez Państwa żądane dane znajdują się na stronie tut. Urzędu pod adresem: </span><a href="http://miechow.eu/">http://miechow.eu/</a></span><br></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" lang="pl-PL"><span style="font-size: 12pt; font-family: symbol;" size="4"> Po wejściu na przedmiotową stronę, na czerwonym pasku poleceń znajdują się zakładki w kt&#243;rych to znajdziecie Państwo informacje m.in. o Młodzieżowej Radzie Gminy Miech&#243;w, Radzie Senior&#243;w, Budżecie obywatelskim, Oświacie itp. Po rozwinięciu danej zakładki, znajdziecie Państwo niezbędne informację dotyczące przedmiotowego zagadnienia.</span></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" lang="pl-PL"><span style="font-size: 12pt; font-family: symbol;" size="4"> W odniesieniu do zapytań o linki do Uchwał, uprzejmie informujemy, że pod linkiem <a href="https://bip.malopolska.pl/ugimmiechow,m,67402,uchwaly.html">https://bip.malopolska.pl/ugimmiechow,m,67402,uchwaly.html</a> znajdziecie Państwo Uchwały z wnioskowanych lat. Aby doprecyzować szukanie danej uchwały wystarczy w prawym g&#243;rnym rogu wpisać szukany czasu czy frazę czy np. konsultacje i poprzez wyszukiwanie zaawansowane znajdziecie Państwo interesujące Was przepisy. Uchwały można pobrać bądź przeglądać je w przeglądarce. </span></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" lang="pl-PL"><span style="font-size: 12pt; font-family: symbol;" size="4"> Dodatkowo informujemy, że pod linkiem <a href="https://bip.malopolska.pl/ugimmiechow/Article/id,240678.html">https://bip.malopolska.pl/ugimmiechow/Article/id,240678.html</a> w prawym g&#243;rnym rogu w wyszukiwaniu zaawansowanym możecie Państwo znaleźć szukane przez Was informację np. Zarządzenia, Konsultacje. </span></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" lang="pl-PL"><span style="font-size: 12pt; font-family: symbol;" size="4"><br></span></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" lang="pl-PL"><span style="font-size: 12pt; font-family: symbol;" size="4">Z poważaniem<br></span></p><div class="io-ox-signature"><p><span style="color: #3366ff; font-size: 8pt;"><strong><span style="font-family: georgia,palatino,serif;">mgr Paulina Koprowska</span></strong></span></p><p><span style="color: #3366ff; font-size: 8pt;"><strong><span style="font-family: georgia,palatino,serif;">Urząd Gminy i Miasta w Miechowie</span></strong></span><br></p><p><span style="color: #3366ff; font-size: 8pt;"><strong><span style="font-family: georgia,palatino,serif;">ul. Henryka Sienkiewicza 25</span></strong></span><br></p><p><span style="color: #3366ff; font-size: 8pt;"><strong><span style="font-family: georgia,palatino,serif;">32-200 Miech&#243;w</span></strong></span><br></p><p><span style="color: #3366ff; font-size: 8pt;"><strong><span style="font-family: georgia,palatino,serif;"><img id="5f109131-35c4-49be-aef4-c70d3bc9a837" style="max-width: 100%;" src="cid:5f109131-35c4-49be-aef4-c70d3bc9a837" alt=""><br></span></strong></span></p><p><span style="color: #3366ff; font-size: 8pt;"><strong><span style="font-family: georgia,palatino,serif;"><br></span></strong></span></p></div></body></html>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZBICA KUJAWSKA

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

- w gminie Izbica Kujawska nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o
wskazanie adresu strony www (link),

- w gminie Izbica Kujawska nie utworzono gminnej rady działalności
pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie),

- w gminie Izbica Kujawska nie powołano w gminnej rady oświatowej (art.
78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- w gminie Izbica Kujawska obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link) BIP, uchwała znajduje się w BIP w Zakładce Uchwały Rady
(http://www.bip.izbicakuj.pl/index.php?id=91#91),

*

liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

w roku 2014 – 71, w roku 2015 – 60, w roku 2016 – 92.

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach 2014-2016, w 2016 roku – 1,

- w gminie Izbica Kujawska nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art.
5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- w gminie Izbica Kujawska nie utworzono gminnj rady seniorów (art. 5c
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- w gminie Izbica Kujawska wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - Uchwała Nr
XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017
roku w sprawie budżetu na 2018 roku (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.12) –
załącznik nr 13 znajdujący się w części trzeciej,
http://www.bip.izbicakuj.pl/index.php?id=176

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie wydano,

- w gminie Izbica Kujawska nie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu
gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o
wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest
uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego),

--
Pozdrawiam

Agata Szmudzińska
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Urządu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez GUBIN 1

Witam, w związku z wnioskiem z dnia 09.01.2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej przesyłam informację zwrotną:
1. Nie obowiązuje
2. Nie
3. Nie
4. http://www.bip.gminagubin.pl/system/obj/989_Uchwala_nr_X_34_2011.pdf
5. 2014r. - 44, 2015r. - 73, 2016r. - 66
6. 3
7. Nie
8. Nie
9.
http://www.bip.gminagubin.pl/system/obj/2080_Uchwala_nr_26_VI_2015.pdf
10. -
11. Nie
12. -
13. -

Pozdrawiam
--
_Katarzyna Fiedorowicz_

Urząd Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
tel. 68 3591640 w. 107

odpowiedz na wniosek przez IZBICA KUJAWSKA

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

- w gminie Izbica Kujawska nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o
wskazanie adresu strony www (link),

- w gminie Izbica Kujawska nie utworzono gminnej rady działalności
pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie),

- w gminie Izbica Kujawska nie powołano w gminnej rady oświatowej (art.
78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- w gminie Izbica Kujawska obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link) BIP, uchwała znajduje się w BIP w Zakładce Uchwały Rady
(http://www.bip.izbicakuj.pl/index.php?id=91#91),

*

liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

w roku 2014 – 71, w roku 2015 – 60, w roku 2016 – 92.

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach 2014-2016, w 2016 roku – 1,

- w gminie Izbica Kujawska nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art.
5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- w gminie Izbica Kujawska nie utworzono gminnj rady seniorów (art. 5c
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- w gminie Izbica Kujawska wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - Uchwała Nr
XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017
roku w sprawie budżetu na 2018 roku (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.12) –
załącznik nr 13 znajdujący się w części trzeciej,
http://www.bip.izbicakuj.pl/index.php?id=176

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie wydano,

- w gminie Izbica Kujawska nie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu
gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o
wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest
uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego),

--
Pozdrawiam

Agata Szmudzińska
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Urządu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez GUBIN 1

Witam, w związku z wnioskiem z dnia 09.01.2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej przesyłam informację zwrotną:
1. Nie obowiązuje
2. Nie
3. Nie
4. http://www.bip.gminagubin.pl/system/obj/989_Uchwala_nr_X_34_2011.pdf
5. 2014r. - 44, 2015r. - 73, 2016r. - 66
6. 3
7. Nie
8. Nie
9.
http://www.bip.gminagubin.pl/system/obj/2080_Uchwala_nr_26_VI_2015.pdf
10. -
11. Nie
12. -
13. -

Pozdrawiam
--
_Katarzyna Fiedorowicz_

Urząd Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
tel. 68 3591640 w. 107

odpowiedź na wniosek o udostepnienie infromacji publicznej przez ROGÓŹNO 1

GMINA ROGÓŹNO
Dzień Dobry

W załączniku przesyłam pismo Nr RO.1431.3.2018 dotyczące odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2018 r. o udostepnienie informacji publicznej.

pozdrawiam
Paweł Żuchowski
Sekretarz Gminy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUBICZE CERKIEWNE 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 9.01.2018r.
Z Poważaniem
M. Ławrynowicz - Sekretarz Gminy

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź na wniosek z 9.01.2018 r. przez BRAŃSK 2

Urząd Miasta w Brańsku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Małgorzata Jakimiuk

Inspektor Urzędu Miasta Brańsk

Tel. 85 7375005 w. 26

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRUDZEW 1

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018r.

Z poważaniem

Agnieszka Waliszek

Inspektor ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu

Urząd Gminy Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

tel. 63 279 83 47 / 63 279 83 33

informacja publiczna przez RABKA-ZDRÓJ 1

--
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. 18 2692000, fax. 182677700

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez WIELGOMŁYNY

W dniu 2018-01-09 07:01, sprawa-5410@fedrowanie.siecobywatelska.pl
napisał(a):
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
> następujących informacji:
>
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
> kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
> inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
> publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
> adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Nie była podjęta

> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
> 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
> wolontariacie),

Nie utworzono

> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
> oświatowego),

Nie powołano

> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
> konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
> (link)
> BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

http://www.wielgomlyny.bip.net.pl/?a=3905

> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
> latach 2014-2016,

w 2014 - 82
w 2015 - 115
w 2016 - 96

> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
> poszczególnych latach 2014-2016,

w 2014 - 0
w 2015 - 0
w 2016 - 2

> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym),

Nie utworzono

> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym),

w nie utworzono

> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
> funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
> www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
> wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
> wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
> jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
> funduszu sołeckiego,

nie wyodrębniono

> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
> związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

nie dotyczy

> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
> rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu,
> w
> sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane
> przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres
> strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
> (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
> (partycypacyjnego),
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
> oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z
> mieszańcami,
> wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet
> obywatelski (partycypacyjny),

nie funkcjonuje

> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
> poszczególnych latach 2014-2016.

nie dotyczy
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres sprawa-5410@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
> reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRABOWO 1

Urząd Gminy Grabowo przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.
Izabela Konopka
UG Grabowo

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

*
*

*Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
09.01.2018 r.*

W Gminie Rzepiennik Strzyżewski:

- obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski,a,1263367,uchwala-nr-xxvi1712016-rady-gminy-rzepiennik-strzyzewski-z-dnia-25-listopada-2016-r-w-sprawie-okresl.html

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

- nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) ,

- nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski w latach 2014-2016 przyjęła
następującą liczbę uchwał:

-w roku 2014 - 67,

-w roku 2015 - 79,

-w roku 2016 - 101

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016,

-w roku 2014 - 1

-w roku 2015 - 1

-w roku 2016 - 5

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)

- nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)

- wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim)
https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski,a,1044207,uchwala-nr-v192015-rady-gminy-rzepiennik-strzyzewski-z-dnia-27-lutego-2015-r-w-sprawie-zgody-na-wyod.html

*- *link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - *BRAK*

- nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako
konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty .

- nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną
konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,

- w latach 2014-2016 nie wyodrębniono kwoty budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego).

Barbara Wołkowicz
Inspektor UG

W dniu 2018-01-11 o 12:01, rzepiennik@rzepiennik.pl pisze:
--
Barbara Wołkowicz
Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski
33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
tel. 14 65 35 505
e-mail: barbara.wolkowicz@rzepiennik.pl
SEKRETARIAT
14 65 35 501
www.rzepiennik.pl

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez KOMORNIKI 2

Szanowni Państwo

Przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Komorniki na wniosek o dostęp do informacji
publicznej otrzymany 9 stycznia 2018 r. Odpowiedź jest udzielana tylko drogą
elektroniczną, zgodnie z Państwa wnioskiem.

Z poważaniem

Olga Karłowska

Sekretarz Gminy Komorniki

tel. +48 (61) 8 100 643

e-mail: sekretarz@komorniki.pl

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

tel. +48 (61) 8 107 751

fax. +48 (61) 8 107 985

e-mail: sekretariat@komorniki.pl

<http://www.komorniki.pl/> www.komorniki.pl

zapytanie z dnia 9 stycznia 2018 przez JEŻÓW SUDECKI

Poniżej przekazujemy odpowiedź na zapytanie otrzymane mailem 9 stycznia
2018r.

Ewa Nidzgorska

Sekretarz Gminy Jeżów Sudecki

<mailto:sekretarz@jezowsudecki.pl> sekretarz@jezowsudecki.pl

tel 757-132-254 w.130

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUCHÓW

Nasz znak: OA.1431.4.2018.JL

Sz. P.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. informuję co następuje:

- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – link: https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,20026,w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-tuch.html
-liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach wynosi:
2014 – 92,
2015 – 107,
2016 - 101,
- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach wynosi:
2014 – 2,
2015 – 3,
2016 - 5,
- utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim) – link: https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1307665,w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-funduszu-soleckiego.html,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie: https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1330695,w-sprawie-regulaminu-funduszu-soleckiego-gminy-tuchow.html,
- w gminie funkcjonował budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, linki:
https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1102607,w-sprawie-zmiany-do-zarzadzenia-nr-20215-burmistrza-tuchowa-z-dnia-17-lipca-2015-roku-w-sprawie-powo.html,
https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1102601,w-sprawie-wprowadzenia-tuchowskiego-budzetu-obywatelskiego-tbo-na-2016-rok.html,
https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1082442,w-sprawie-powolania-zespolu-zadaniowego-do-opracowania-i-przeprowadzenia-procedur-zwiazanych-z-wdroz.html,
https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,794563,w-sprawie-wprowadzenia-budzetu-obywatelskiego-miasta-tuchowa-na-2014-rok.html,

- kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach wyniosła:
2014 – 200 000 zł,
2015 – 200 000 zł,
2016 – 200 000 zł.

Z poważaniem,

Jerzy Laska
Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Tuchowie
Rynek 1, 33-170 Tuchów
tel.: +48 14 652 51 76 w. 21
tel. kom. 665505521
www.tuchow.pl

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez KAZIMIERZA WIELKA 1

Szanowni Państwo,

W załączonym pliku PDF Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej przesyła
odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do
tut. Urzędu w dniu 9 stycznia br.

Małgorzata Maj

Urząd M i G w Kazimierzy Wielkiej

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNA

Witam

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. informujemy:

1. W gminie obowiązuje uchwała rady Gminy dot. trybu i kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
http://gminaczarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD001820/1820.pdf
2. Nie utworzono rady pożytku publicznego.
3. Nie powołano rady oświatowej.
4. Tryb i formę konsultacji w danej sprawie w razie potrzeb ustala się
odrębnie.
5. W roku 2014 Rada Gminy podjęła 92 uchwały, w 2015 r. 122 uchwały, w
2016 r. – 93 uchwały.
6. W latach 2014 – 2016 przeprowadzono 12 konsultacji społecznych z
mieszkańcami
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
8. Nie utworzono rady seniorów.
9. Wyodrębniony został fundusz sołecki:
http://gminaczarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD003197/3197.pdf
10. Nie wydano zarządzeń organu wykonawczego w tej sprawie.
11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski, tę funkcję pełni fundusz
sołecki ustalany przez mieszkańców na Zebraniach Wiejskich w każdym z
sołectw gminy.

Z poważaniem
Ewa Panek
sekretarz Gminy Czarna

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHRZĄSTOWICE 2

Chrząstowice, 10 stycznia 2018 r.

BR.1431.1.2018

Sz. P. Szymon Osowski

Sz. P. Bartosz Wilk

Członkowie Zarządu

Stowarzyszenia Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w odniesieniu do poszczególnych kwestii uprzejmie informuję, co następuje:

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała

Na terenie gminy Chrząstowice obowiązuje uchwała nr XXXII.256.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 1352).

Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice (zwanym dalej BIP) pod adresem: http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=5374.

Uchwała opublikowana została również w Bazie Aktów Własnych Urzędu Gminy Chrząstowice (zwanej dalej BAW) pod adresem:

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyChrzastowice/document/98248/Uchwa%C5%82a-XXXII_256_2014

2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Na terenie gminy Chrząstowice nie utworzono Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgodnie z art. 41e ust. 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909) organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku odpowiednio Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej odpowiednio „Radą Powiatową” lub „Radą Gminną”.

Informuję, iż dotychczas nie wpłynął do Wójta Gminy Chrząstowice wniosek o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może powołać radę oświatową działającą przy tym organie.

Rada Gminy Chrząstowice dotychczas nie powołała rady oświatowej.

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

W gminie Chrząstowice obowiązuje uchwała nr XXXI.237.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chrząstowice

Uchwała opublikowana została w BIP pod adresem:

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=5247

Uchwała dostępna jest również w BAW pod adresem:

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyChrzastowice/document/97974/Uchwa%C5%82a-XXXI_237_2014

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Rada Gminy Chrząstowice w latach 2014-2016 podjęła następującą liczbę uchwał:

- w 2014 r. – 82 uchwały podjęte przez Radę Gminy Chrząstowice kadencji 2010-2014 oraz 16 uchwał podjętych przez Radę Gminy Chrząstowice kadencji 2014-2018,

- w 2015 r. – 77 uchwał,

- w 2016 r. – 59 uchwał.

Uchwały Rady Gminy Chrząstowice dostępne są w BIP pod adresem:

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=243

oraz w BAW pod adresem:

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyChrzastowice/tabBrowser/bags//780/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Gminy-Chrz%C4%85stowice

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

W roku 2014 przeprowadzono 1 konsultację z mieszkańcami, dotyczyła ona projektu Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024.

W roku 2015 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami.

W roku 2016 przeprowadzono 2 konsultacje z mieszkańcami, dotyczyły one projektu Statutu Gminy Chrząstowice oraz projektu zmiany granic Powiatu Opolskiego zaproponowanego przez Radę Miasta Opola.

Informacje z konsultacji społecznych prowadzonych nie tylko z mieszkańcami gminy, ale także z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami dostępne są w BIP pod adresem:

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=351

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Na terenie gminy Chrząstowice nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Na terenie gminy Chrząstowice nie utworzono gminnej rady seniorów.

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Od 2009 r. Rada Gminy Chrząstowice wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Aktualnie obowiązująca uchwała nr V.32.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego dostępna jest w BIP pod adresem: http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=575

Uchwała opublikowana została również w BAW pod adresem:

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyChrzastowice/document/99102/Uchwa%C5%82a-V_32_2015

10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie

Przepisy prawne dotyczące funduszu sołeckiego publikujemy w BIP pod adresem:

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=575

Wszelkie informacje dotyczące realizacji funduszu sołeckiego w gminie Chrząstowice publikujemy w BIP pod adresem: http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=573

Aktualnie obowiązujące zarządzenie nr 63.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego dostępne jest BIP pod wskazanym wyżej adresem, a także opublikowane zostało w BAW pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyChrzastowice/document/99357/Zarz%C4%85dzenie-63_2015

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

W gminie Chrząstowice nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)

W gminie Chrząstowice nie funkcjonuje budżet obywatelski.

13) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

W gminie Chrząstowice nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

mgr Brygida Dulęba

Informacja udostępniona zostaje w formie elektronicznej na adresy:

1) sprawa-3901@fedrowanie.siecobywatelska.pl

2) sprawa-5620@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Sprawę prowadzi

St. Insp. Grażyna Fila

tel. 774219613 wew. 116