RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLESŁAWIEC

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (l. dz. 227/2018), informuję:
1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
-NIE
2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
- NIE
3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)
- NIE
4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
- Tak - Uchwała Nr XXIV/162/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bolesławiec (w załączeniu scan opublikowanej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 112 poz. 2419 z dnia 23 czerwca 2005 r.)
5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 r. - 50 uchwał Kadencja VI (do wyborów samorządowych); VII Kadencja: 2014 - 13 uchwał, 2015 - 74 uchwały, 2016 - 81 uchwał;
6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
na podstawie w.w. uchwały 3 konsultacje w 2015 r. (w pozostałych latach brak);
7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
- NIE
8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
- NIE
9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
- TAK - Uchwała Nr III/18/15 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ( w załączeniu scan uchwały)
10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
- BRAK
11 czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
-NIE
12 jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)
- NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016
-NIE DOTYCZY

z poważaniem
Marzena Komarnicka
Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLESŁAWIEC 2

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (l. dz. 227/2018), informuję:
1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
-NIE
2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
- NIE
3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)
- NIE
4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
- Tak - Uchwała Nr XXIV/162/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bolesławiec (w załączeniu scan opublikowanej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 112 poz. 2419 z dnia 23 czerwca 2005 r.)
5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 r. - 50 uchwał Kadencja VI (do wyborów samorządowych); VII Kadencja: 2014 - 13 uchwał, 2015 - 74 uchwały, 2016 - 81 uchwał;
6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
na podstawie w.w. uchwały 3 konsultacje w 2015 r. (w pozostałych latach brak);
7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
- NIE
8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
- NIE
9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
- TAK - Uchwała Nr III/18/15 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ( w załączeniu scan uchwały)
10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
- BRAK
11 czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
-NIE
12 jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)
- NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016
-NIE DOTYCZY

z poważaniem
Marzena Komarnicka
Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRZEŃ WIELKI

Dobrzeń Wielki, 11 stycznia 2018r.
Or.1431.4.2018

Sieć Obywatelska Watschdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
e-mail: sprawa- 5624@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Stosowanie do art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 1764,
zm: Dz.U. z 2017 poz. 933), w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018r. uprzejmie informuję (wg
kolejności zadanych pytań):
1) Rada Gminy nie podejmowała uchwały dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej;
2) W Gminie nie utworzono Gminnej Rady Działalności pożytku publicznego;
3) W Gminie nie powołano rady oświatowej;
4) W Gminie obowiązuje Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia
13 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki. Uchwała jest dostępna na stronie BIP -
http://prawomiejscowe.pl/GminaDobrzenWielki/document/97068/Uchwa%C5%82a-XIV_110_2016
;
5) Rad Gminy Dobrzeń Wielki podjęła:
• w 2014r. 134 uchwały,
• w 2015r. 89 uchwał,
• w 2016r. 106 uchwał;
6) w latach 2014-2016 przeprowadzono 4 razy konsultacje z mieszkańcami;
7) W Gminie utworzono młodzieżowa radę gminy;
8) W Gminie utworzono rade seniorów,
9) W Gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego;
10) Nie dotyczy - w związku z pkt 9;
11) W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski;
12) Nie dotyczy -w związku. z pkt 11.

Kornelia Lauer-Konecka
Sekretarz Gminy Dobrzeń Wielki

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź na wniosek przez KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 1

Witam,

Przekazuję w załączeniu zeskanowaną odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Krzysztof Pipiński

Zastępca Burmistrza

odpowiedź na wniosek przez KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 1

Witam,

Przekazuję w załączeniu zeskanowaną odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Krzysztof Pipiński

Zastępca Burmistrza

udostępnienie danych przez ZABÓR 1

W załączeniu

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na udost. infor. publicznej gmina Kargowa przez KARGOWA 1

W załączeniu gmina Kargowa przesyła odpowiedź na wniosek dotyczący
udostępnienia informacji publicznej.

Alicja Żachowska

pracownik Urzędu Miejskiego

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
Odpo. infor. publ. 10.01.2018 r.

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź dot. udostępnienia informacji publ. gmina Kargowa przez KARGOWA 1

W załączeniu gmina Kargowa przesyła odpowiedź na wniosek dotyczący
udostępnienia informacji publicznej.

Alicja Żachowska

pracownik Urzędu Miejskiego

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
Odpo. infor. publ. 10.01.2018 r.

Informacja publiczna odpowiedź Łódź przez Łódź 2

Dzień dobry,
w związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej przekazuję w załączeniu odpowiedź w formie pdf i doc.
pozdrawiam

--

odpowiedz na wniosek przez BARUCHOWO 1

W załączeniu przekazuję pismo stanowiące odpowiedź na złożony wniosek o
udostępnieni informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Magdalena Zielińska

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel. 0/54 2845-611 wew. 28

odpowiedź na wniosek przez ZGIERZ

Dzień dobry,
odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej podaję następujące dane:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała

Uchwała Nr XXIV/224/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 kwietnia 2012 r. - http://www.zgierz.pl/umz/uchwaly_baza/f224.pdf

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza powstała jesienią 2008 roku jako grupa nieformalna zgierskich NGO.

http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_id=483
http://rop-zgierz.pl/

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)

Nie, Rada Miasta Zgierza nie powołała Rady Oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała

Uchwała Nr XXVIII/267/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.
http://www.zgierz.pl/umz/uchwaly_baza/f267.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016

rok 2014 http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/tabBrowser/yearBooks/2014/
rok 2015 http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/tabBrowser/yearBooks/2015/
rok 2016 http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/tabBrowser/yearBooks/2016/

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016

http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_id=347

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Tak, szczegółowe informacje: http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_id=123

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

Prezydent Miasta Zgierza powołał Zgierskie Centrum Seniora - http://www.senior.zgierz.pl/

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

nie dotyczy - Gmina Miasto Zgierz nie tworzy funduszu sołeckiego z mocy ustawy

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie

j.w. nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

Tak W Gminie Miasto Zgierz funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako konsultacje społeczne - http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/document/263480/Uchwa%C5%82a-XXXIV_432_17 oraz https://budzet.zgierz.pl/

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

j.w.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016

https://budzet.zgierz.pl/pierwsza-edycja-bo
https://budzet.zgierz.pl/druga-edycja-bo-2016
https://budzet.zgierz.pl/pliki/files_c3c7bdb46c9a5aa4ec83a3bc90f95f58332663.pdf

W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt.

Aleksandra Wiaderkiewicz
Zastępca Naczelnika
Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem
Administrator BIP

Urząd Miasta Zgierza
Zgierz 95-100, pl. Jana Pawła II 16
tel. 42 7143 156
tel. 503 007 046

[ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.umz.zgierz.pl ] [ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.miasto.zgierz.pl ]

----- Oryginalna wiadomość -----
Od: "E-URZAD" <e-urzad@umz.zgierz.pl>
Do: "Biuro Obsługi Urząd Miasta Zgierza" <bok@umz.zgierz.pl>, "Aleksandra Wiaderkiewicz" <awiaderkiewicz@umz.zgierz.pl>
Wysłane: wtorek, 9 stycznia, 2018 8:07:39
Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

proszę o rejestracje EOD

----- Przekazana wiadomość -----
Od: sprawa-5425@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: e-urzad@umz.zgierz.pl
Wysłane: wtorek, 9 stycznia, 2018 8:01:21
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-5425@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Informacja publiczna z dnia 09.01.2018 przez KRYNICE 1

sprawa-4528@fedrowanie.siecobywatelska.pl;

Przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 9 stycznia 2018r.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, – nie obowiązuje
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - nie utworzono
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), – nie powołano
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,- tak https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=1144088

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, -1
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - nie utworzono
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),- nie utworzono
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, -https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=110&p1=szczegoly&p2=800503
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,- w załączeniu skan zarządzenia
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), – nie funkcjonuje
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - nie dotyczy
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016, - nie dotyczy

Z poważaniem

Sekretarz Gminy

Jadwiga Chwaleba

FW: odp. przez DOBROMIERZ

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 r. odpowiadam na zawarte w nim pytania:

Ad.-1) Nie.

Ad.-2) Nie.

Ad.-3) Nie.

Ad.-4) Tak.

Ad.-4, 5, 9, 10) Uchwały i zarządzenia dostępne są w BIP Gminy Dobromierz.

Ad.-6, 7) Informacja dostępna w BIP Gminy Dobromierz.

Ad.-7) Tak.

Ad.-8) Nie.

Ad.-11, 12, 13) W Gminie Dobromierz funkcjonuje fundusz sołecki. Informacje
o środkach finansowych zaplanowanych i wydatkowanych na ten cel dostępne są
w BIP Gminy Dobromierz.

Z poważaniem, Monika Borysewicz, sekretarz

Gmina Dobromierz

odpowiedź na informację publiczną przez BELSK DUŻY

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną, informuję:

1. Uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nie została
podjęta.

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

3. Nie utworzono gminnej rady oświatowej

4. Uchwała Nr XXXIV/203/2017 z 20 grudnia 2017, dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami uchwały z tej sesji są pod
poniższym linkiem
<http://www.bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2580>
http://www.bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2580

5. Od początku kadencji w 2014 roku do końca 2016 - podjęto 145
uchwał. W pełnych latach: 2014 - 70 uchwał; 2015- 53 uchwały; 2016 - 74
uchwały

6. W 2014 - 0 konsultacji; w 2015 - 1 konsultacja; w 2016 - 1
konsultacja. Co roku odbywają się też konsultacje z organizacjami
pozarządowymi dotyczące rocznych programów współpracy.

7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. Nie wyodrębnia się funduszu sołeckiego. Uchwała na rok 2018 została
podjęta 15 lutego 2017 uchwała Nr XXVI/148/2017, link:
<http://www.bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2061>
http://www.bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2061

10. Fundusz sołecki nie jest wyodrębniany, w związku z tym brak jest
zarządzeń w tej sprawie.

11. Nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Joanna Otulak

UG Belsk Duży

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOBOLICE 1

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Ewelina Szymańska

Urząd Miejski w Bobolicach

Biuro Rady Miejskiej

rada@bobolice.pl

94 34 58 434

664 494 971

pokój nr 24

odpowiedz przez KAMPINOS 1

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pozdrawiam,

Urząd Gminy Kampinos

Ul. Niepokalanowska 3

05-085 Kampinos

Tel. (022) 725-00-40 wew. 219

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYRYKI

Wyryki, dn. 12.01.2018r

Urząd Gminy Wyryki
Wyryki 154
22-205 Wyryki

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku, powołując się na treść art.3 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej wzywam do ewentualnego wskazania przesłanek, które świadczyłyby o istnieniu okoliczności szczególnie istotnych dla interesu publicznego związanych z uzyskaniem przez Państwo informacji przetworzonej we wskazanym we wniosku zakresie.
Brak stanowiska w tym przedmiocie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma skutkować będzie umorzeniem postępowania stosownie do treści art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem
Andrzej Ćwirta
Wójt Gminy Wyryki

odpowiedź na złożony wniosek przez JEZIORA WIELKIE

Jeziora Wielkie, 12 stycznia 2018r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedni na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej
uprzejmie informujemy że:

1) W gminie Jeziora Wielkie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.

2) W gminie Jeziora Wielkie nie utworzono gminnej rady działalności
pożytku publicznego.

3) W gminie Jeziora Wielkie nie powołano radę oświatową.

4) W gminie Jeziora Wielkie jest podjęta uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami link
http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/wiadomosci/3041/wiadomosc/130997/uchwala_nr_v222007_rady_gminy_w_jeziorach_wielkich_z_dnia_1_lute

5) Rada Gminy w Jeziorach Wielkich w 2014r. przyjęła 59 uchwal, w 2015r.
67, a w 2016 - 50 uchwał.

6) Gmina Jeziora Wielkie przeprowadzała konsultacje w poszczególnych
latach 2014 - 2 , 2015 -4 , 2016 -1 ,

7)W gminie Jeziora Wielkie nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy.

8) W gminie Jeziora Wielkie nie utworzono gminnej Rady Seniorów.

9) Jest wyodrębniony w gminie Jeziora Wielkie fundusz sołecki link
http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/wiadomosci/3041/wiadomosc/258811/uchwala_nr_vi362015_rady_gminy_w_jeziorach_wielkich_z_dnia_30_ma

10) Wójt Gminy nie wydał zarządzeń dotyczących przedsięwzięć
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

11) W gminie Jeziora Wielkie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12) nie dotyczy.

13) nie dotyczy.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy

G. Leśniewska

Odpowiedź przygotował

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

E. Żurawska

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPNO 1

Dzień dobry.

Odpowiedz na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udzielenie informacji
publicznej w załączniku.

Krzysztof Milak
Sekretarz Gminy Lipno

W dniu 2018-01-09 o 15:54, Urząd Gminy Lipno2 pisze:

dot. odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018r. przez MSZANA DOLNA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inform. pub. Gm. Borowie przez BOROWIE 1

Dzień Dobry.
W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.
Marta Serzysko
Sekretarz Gminy

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3790@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

dot. odpowiedzi na infor. publicz. przez ŻYRZYN 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁOWIEŻA 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informacje o które prosiliście w emailu z dnia 9
stycznia 2018 r

Pozdrawiam

Barbara Bajko

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KIERNOZIA

<html><head><style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>&#13;</head><body><p><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:RelyOnVML/>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--></p>&#13;<p><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:EnableOpenTypeKerning/>
<w:DontFlipMirrorIndents/>
<w:OverrideTableStyleHps/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="375">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Normal Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footnote text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="header"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footer"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index heading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="table of figures"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="envelope address"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="envelope return"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footnote reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="line number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="page number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="endnote reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="endnote text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="table of authorities"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="macro"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="toa heading"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Closing"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Signature"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Message Header"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Salutation"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Date"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text First Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text First Indent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Note Heading"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Block Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Hyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="FollowedHyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Document Map"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Plain Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="E-mail Signature"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Top of Form"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Bottom of Form"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Normal (Web)"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Acronym"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Address"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Cite"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Code"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Definition"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Keyboard"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Preformatted"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Sample"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Typewriter"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Variable"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Normal Table"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation subject"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="No List"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Outline List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Outline List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Outline List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Simple 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Simple 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Simple 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Colorful 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Colorful 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Colorful 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table 3D effects 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table 3D effects 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table 3D effects 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Contemporary"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Elegant"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Professional"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Subtle 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Subtle 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Balloon Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Theme"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true"
Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true"
Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true"
Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true"
Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true"
Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true"
Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Mention"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Smart Hyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Hashtag"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Unresolved Mention"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]--></p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">W odpowiedzi na e'maila z dnia 9 stycznia 2018 r. Gmina Kiernozia udziela informacji na nast&#281;puj&#261;ce pytania:</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">1) <span style="mso-spacerun: yes;">&#160;</span>czy obowi&#261;zuje w gminie uchwa&#322;a dot. trybu i szczeg&#243;&#322;owych kryteri&#243;w oceny wniosk&#243;w o realizacj&#281; zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego i o wolontariacie), a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod kt&#243;rym jest dost&#281;pna ta uchwa&#322;a,</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">- nie obowi&#261;zuje;<br> -2) czy utworzono gminn&#261; rad&#281; dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego i o wolontariacie),</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">- nie utworzono;<br> 3) czy powo&#322;ano w gminie rad&#281; o&#347;wiatow&#261; (art. 78 ust. 1 Prawa o&#347;wiatowego),</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">- nie powo&#322;ano;<br> -4) czy obowi&#261;zuje w gminie uchwa&#322;a dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka&#324;cami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie gminnym),&#160;a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod kt&#243;rym jest dost&#281;pna ta uchwa&#322;a,</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">- tak obowi&#261;zuje</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">Link BIP-u http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kiernozia/2062.pdf,<br> 5) informacji o liczbie przyj&#281;tych uchwa&#322; przez rad&#281; w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016,</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">Liczba podj&#281;tych uchwa&#322; w 2014 roku wynosi 43, w 2015 roku wynosi 48 i w 2016 wynosi 66;<br> 6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszka&#324;cami w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016,</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">- nie by&#322;y przeprowadzane,<br> 7) czy utworzono m&#322;odzie&#380;ow&#261; rad&#281; gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie gminnym),</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">- nie utworzono;<br> 8) czy utworzono gminn&#261; rad&#281; senior&#243;w (art. 5c ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie gminnym),<br> - nie utworzono;</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">9)<span style="mso-spacerun: yes;">&#160; </span>czy wyodr&#281;bniono w gminie fundusz so&#322;ecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu so&#322;eckim), a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dost&#281;pna jest obowi&#261;zuj&#261;ca uchwa&#322;a o wyra&#380;eniu zgody na wyodr&#281;bnienie funduszu so&#322;eckiego; je&#347;li nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dost&#281;pna &#13;jest obowi&#261;zuj&#261;ca uchwa&#322;a o odmowie wyra&#380;enia zgody na wyodr&#281;bnienie funduszu so&#322;eckiego,<br> - nie wyodr&#281;bniono,</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">Link BIP-u http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kiernozia/2144.pdf</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">10) link do obowi&#261;zuj&#261;cych zarz&#261;dze&#324; organu wykonawczego, wydanych w zwi&#261;zku z realizacj&#261; funduszu so&#322;eckiego w gminie,</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">- nie dotyczy,<br> 11) czy w gminie funkcjonuje bud&#380;et obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje spo&#322;eczne, oparte na uchwale/zarz&#261;dzeniu, w sprawie przeznaczenia cz&#281;&#347;ci wydatk&#243;w z bud&#380;etu gminy na wskazane przez mieszka&#324;c&#243;w projekty, a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod kt&#243;rym dost&#281;pna jest uchwa&#322;a/zarz&#261;dzenie (uchwa&#322;y/zarz&#261;dzenia) w &#13;sprawie bud&#380;etu obywatelskiego (partycypacyjnego),</p>&#13;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;">- nie funkcjonuje,<br> 12) je&#380;eli w gminie funkcjonuje bud&#380;et obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inn&#261; konstrukcj&#281; prawn&#261; ni&#380; form&#281; konsultacji z miesza&#324;cami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest bud&#380;et obywatelski (partycypacyjny),<br> - nie funkcjonuje</p>&#13;<p>13) jaka by&#322;a kwota bud&#380;etu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016</p>&#13;<p>- nie dotyczy.</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>Z powa&#380;aniem</p>&#13;<p>Jolanta Koperska-Wojtalewicz</p>&#13;<p>Urz&#261;d Gminy w Kiernozi</p>&#13;<p>tel. (24) 277-90-32</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>Dnia Wtorek, 9 Stycznia 2018 07:56 &lt;sprawa-4378@fedrowanie.siecobywatelska.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>&#13;<p><br><br></p>&#13;<p>&#160;</p><br></body></html>

Inf. publiczna Gmina Mircze przez MIRCZE 2

witam
w załączeniu odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej, w formacie
pdf - skan oraz txt.

pzdr

Krzysztof Filipowicz
UG Mircze