Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLUKOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@klukowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odpowiedź przez GAWŁUSZOWICE 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania

Sekretarz Urzędu
Wiktor Kowalik

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

SKMBT_C454e18011209430

informacja publiczna przez BIEŻUŃ 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń
tel. 23 657 80 56
fax: 23 657 80 39
e-mail: umig@biezun.pl
http://www.biezun.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HACZÓW 1

Witam.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 9 stycznia 2018r.

 

 

Anna Musiał

Sekretarz Gminy Haczów

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GAWŁUSZOWICE 1

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przesyłam odpowiedź w załączeniu. Z poważaniem W.Kowalik

Odpowiedź na informację publiczną z dnia 09.01.2018 r. przez ALEKSANDRÓW 1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23588">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

Odpowiedź na wniosek przez CHOTCZA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

odpowiedź na wniosek przez ŁOMAZY 1

Dzień dobry. W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia
9 stycznia 2018r  w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczący
Gminy Łomazy. Pozdrawiam. M Łojewska UG Łomazy

--

*Marianna Łojewska*

tel: 83 341 70 38

*Urząd Gminy Łomazy*
ul. Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy

www.lomazy.pl <http://www.lomazy.pl>

lomazy

odpowiedź przez BLIZANÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018r.

Urząd Gminy Blizanów
Marzena Kmieć
( 62) 7512-108

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DRELÓW

Witam.
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie Informuję, iż:
ad1. Nie
ad2. Nie
ad3. Tak link uchwała XXIII/204/2017 link: http://drelow.e-bip.eu/index.php?id=184&p1=szczegoly&p2=232811
ad4. Uchwały w latach 2014-33 poprzednia kadencja + 21 obecna kadencja = 54, 2015-60, 2016-72
ad5. Konsultacje 2014-1, 2015-1, 2016-1
ad6. Nie
ad.7 Nie
ad8. Tak uchwała XXIV/183/2014 z dnia 31.03.2014 link: http://drelow.e-bip.eu/index.php?id=184&p1=szczegoly&p2=41393
ad9. Nie
ad10. Nie
ad11. Nie.
Ad12. 0 zł

Urszula Abramowicz
inspektor ds. mienia komunalnego
Urząd Gminy Drelów
ul. Szkolna 12
21-570 Drelów
tel. 83 372 32 29

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KWILCZ

ROO.1431.2.2018.DK

W nawiązaniu do złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Gmina Kwilcz nie posiada uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego


- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Uchwała Nr VII/43/2011(http://bip.kwilcz.pl/content.php?cms_id=18||m=11)

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 – 21 uchwał, 2015 - 83 uchwały, 2016 – 85 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 – 2, 2015 – 1, 2016 - 1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Nie utworzono

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Nie utworzono

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
http://bip.kwilcz.pl/content.php?cms_id=11||m=11
Uchwała Nr XL/308/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kwilcz środków stanowiących fundusz sołecki

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
http://bip.kwilcz.pl/content.php?cms_id=194||w=5
Zarządzenie Nr 65A/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego


- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Nie funkcjonuje budżet obywatelski

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Nie dotyczy

Pozdrawiam,

Daniel Kozubowski

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64 - 420 Kwilcz

NIP: 787-10-16-657, REGON: 000535853

www.kwilcz.pl

tel. 61 29 15 065 wew. 43
----------------------------------------------------

Uwaga: Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że rozpowszechnianie lub kopiowanie oraz jakiekolwiek czynienie z niej użytku jest zakazane i może naruszać prawo. Dziękujemy za poinformowanie nadawcy oraz za usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Data:

Tue, 09 Jan 2018 06:56:48 -0000

Nadawca:

sprawa-4564@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiedź-Do:

sprawa-4564@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Adresat:

office@kwilcz.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-4564@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedz na wniosek przez BOGUCHWAŁA 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

odpowiedz udostępnienie informacji publicznej przez KOSÓW LACKI 1

Gmina Kosów Lacki przekazuje w załączeniu  odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej  przesłany drogą elektroniczną w
dniu 09.01.2018r. przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.

Grabowska Angelika

Urząd Miasta i Gminy w Kosowie Lackim

ul. Kolejowa 2

 08-330 Kosów Lacki

tel. 257879105

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REJOWIEC FABRYCZNY

W dniu 2018-01-12 o 09:29, Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny pisze: W
odpowiedzi na wniosek

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
nie ma podjętej odrębnie uchwały.
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),- nie utworzono
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),- nie powołano
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Tak ale Uchwała funkcjonuje od roku 2017 Nr XXVII/175/2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rejowiec Fabryczny

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
czy chodzi o uchwały Rady Gminy ogólnie podjętych w tych latach, czy zawężającą do wspomnianych dziedzin
2014 -Rada Gminy podjęła ogólnie 69
2015 - Rada Gminy podjęła ogólnie 73
2016 - Rada Gminy podjęła ogólnie 70
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, - przeprowadzono raz w 2017 roku
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - nie utworzono
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - nie utworzono
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - fundusz sołecki

Uchwała Nr XLIII /246/2014 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 27 marca
2014r.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środkówstanowiących fundusz sołecki - nadal obowiązuje

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
nie funkcjonuje
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- tylko fundusz sołecki
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 - nie ma

Wiesław Korzeniewski
Sekretarz Gminy

odpowiedź na wniosek przez JANÓW LUBELSKI 1

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

Szymon Osowski

Bartosz Wilk

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych, z dnia 9
stycznia 2018 r., przesyłam odpowiedź z Gminy Janów Lubelski:

1) W gminie nie jest przyjęta uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. Uchwała jest w przygotowaniu i planowane jest jej
procedowanie na najbliższych posiedzenia Komisji stałych i na sesji Rady
Miejskiej (styczeń - luty b. r.)

2) Nie utworzono gminnej rady działalności publicznego.

3) W gminie nie jest powołana rada oświatowa.

4) Obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami, uchwała dostępna jest pod adresem:
http://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=55&p1=szczegoly&p2=1120
86 (BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim).

5) Rada Miejska w Janowie Lubelskim w kolejnych latach podjęła uchwały
w liczbie: 2014 r. - 83 uchwały, 2015 rok - 105 uchwał, 2016 rok - 102
uchwały.

6) Na podstawie uchwały uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych, przeprowadzono konsultacje: 2014 rok - 0, 2015 rok
- 3 konsultacje, 2016 rok - 0. W ramach rewitalizacji przeprowadzono w 2016
roku 5 spotkań konsultacyjnych. Konsultacje odbywały się na podstawie
wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020, wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Rokrocznie
prowadzone są konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi: 2014 - 1, 2015 rok - 1, 2016 rok - 1.

7) W Gminie Janów Lubelski nie została utworzona młodzieżowa rada
gminy.

8) W gminie nie utworzono gminnej rady seniorów.

9) Wyodrębniony jest w gminie fundusz sołecki. Uchwała dostępna jest
pod adresem:
umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=55&p1=szczegoly&p2=1090189
(BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim).

10) Zarządzenie Burmistrza Janowa Lubelskiego dot. realizacji funduszu
sołeckiego w załączniku.

11) W Gminie Janów Lubelski Budżet Obywatelski funkcjonuje od 2017 r. ,
realizacja zadań nastąpi w roku 2018. Informacje o budżecie obywatelskim
dostępne są pod adresem: http://bo.janowlubelski.pl/.

Z poważaniem

Ewa Misztal

Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

Ul. Zamoyskiego 59

23 - 300 Janów Lubelski

Tel. 15/8724330, 320

Fax: 15/8724670

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez WOŁCZYN

W odpowiedzi na poniższe pytania, informuję co następuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała – *NIE*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – *NIE *

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) – *NIE*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała – *NIE*

- przyjęte uchwały przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 –
*poprzednia kadencja *
*2014 – 63 uchwały*
*obecna kadencja *
*2014 – 13 uchwał*
*2015 – 86 uchwał *
*2016 – 83 uchwały*

- przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w poszczególnych latach
2014-2016 -
2014 - 0
2015 - 1
2016 – 2

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) – *NIE* Młodzieżowa Rada Miejska działała w latach
2008/2009
http://www.bip.wolczyn.pl/index.php?gid=474a6210831428e6ba5d3a7ab58177c4&p=12&order=2&order_t=2#menuscroll

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) – *NIE*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim) – *TAK*
http://www.bip.wolczyn.pl/uchwaly/4936a305d1c471ff645750cf79bf27d5_1/uchw_302.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – *BRAK ZARZĄDZEŃ*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty – *NIE *

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - *NIE *

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 - w związku z powyższym *BRAK *Julita
Matelska Naczelnik Biura Rady Miejskiej Urząd Miejski w Wołczynie ul.
Dworcowa 1 tel. 77 418 88 340 wew. 205 **

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZESZCZANY 1

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi (pismo znak RGW.1431.1.2018 z dnia
12.01.2018 r.) na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

U.G Trzeszczany.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez BRZEŻNO 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji.

Grażyna Trojanowska

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez KROBIA 2

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam w
załączeniu skan pisma .

Pozdrawiam

Katarzyna Szablewska

Sekretarz Gminy Krobia

Urząd Miejski w Krobi

ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Tel.: (65) 57-12-810

Fax: (65) 57-38-780

Kom.: 504-103-256

cid:image002.jpg@01CFB60F.D18DF5A0

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HAŃSK

W Gminie Hańsk w latach 2014 - 2017 nie wyodrębniono funduszu sołeckiego
(art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)
Stanisław Doliński - inspektor UG Hańsk

Informacja publiczna, sprawa : OA.1431.4.2018.KR przez KAMIEŃSK 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Sekretarz Gminy Ryszard Kurman

odpowiedz na wniosek o udostepnienie danych - gmina Dobrzany przez DOBRZANY

Urząd Miejski w DobrzanachDobrzany, dnia 10 stycznia 2018

Ul. Staszica 1

73-130 Dobrzany

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Miejski

w Dobrzanach informuje, że w Gminie Dobrzany:

1)Nie została podjęta uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

2)nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

3)nie powołano rady oświatowej,

4)nie ma podjętej uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

z mieszkańcami,

5)nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

6)nie utworzono gminnej rady seniorów,

7)w ramach budżetu Gminy wyodrębniono środki finansowe na fundusz
sołecki, uchwała dostępna jest pod adresem:
http://bip.dobrzany.pl/dokumenty/3441,

8)nie wyodrębniono budżetu obywatelskiego.

--

Anna Dumowska

Urząd Miejski w Dobrzanach
ul. Staszica 1
73-130 Dobrzany
tel. 915620201

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź przez KARNICE 1

W załączeniu odpowiedź na poniższy wniosek.

Małgorzata Rudź
Samodzielny referent

Urząd Gminy Karnice
ul. 11 marca 7
72-343 Karnice
tel. 91 3877220

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIE

Osie dnia, 12.01.2018 r.

*Urząd Gminy Osie*

*ul. Dworcowa 6*

*86-150 Osie*

ORG.1431.4.2018

*Sz. P.*

*SZYMON ŁAJSZCZAK***

*Starszy analityk ds. prawnych***

*Polityka INSIGHT***

***ul. Słupecka 6 *

*02-309 Warszawa**
*

**

Urząd Gminy Osie w odpowiedzi na Pana wniosek
udostępnienie informacji publicznej poniżej udziela odpowiedzi :

1) wskazanie czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie
zastosowanie znalazła wprowadzona z dniem 1 czerwca 2017 r. instytucja
posiedzenia w trybie współdziałania (art. 106a k.p.a.), w szczególności
zaś czy:

a) do urzędu skierowano wnioski o przeprowadzenie posiedzenia w trybie
współdziałania - *nie***

b) zwołano z urzędu lub na wniosek posiedzenie w trybie współdziałania*-
nie***

2) przesłanie wszelkich wniosków o przeprowadzenie posiedzenia w trybie
współdziałania oraz wszelkich dokumentów skierowanych do urzędu lub
wytworzonych w urzędzie w związku z posiedzeniem (w szczególności
protokołów z posiedzeń oraz wydanych w związku z nim postanowień) – *nie
było***

3) wskazanie, czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie
zastosowanie znalazła zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści
normy prawnej na korzyść strony (art. 7a k.p.a.) – *nie było*

4) przesłanie rozstrzygnięć, w których zasada rozstrzygania wątpliwości
co do treści normy prawnej na korzyść strony została powołana wprost –
*nie było***

5) wskazanie, czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie
zastosowanie znalazła zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na
korzyść strony (art. 81a k.p.a.)- *nie było***

6) przesłanie rozstrzygnięć, w których zasada rozstrzygania wątpliwości
faktycznych na korzyść strony została powołana wprost – *nie było*

7) wskazanie, czy w skierowanych do stron zawiadomieniach o możliwości
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań wskazano przesłanki zależne od strony, które nie zostały na dzień
wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem
decyzji niezgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.) – *nie było*

8) przesłanie kopii zawiadomień zawierających wskazanie, o którym mowa w
art. 79a k.p.a. – *nie było*

9) wskazanie, czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie
zastosowanie znalazły przepisy wprowadzone w ramach działu IVa k.p.a., w
tym w szczególności czy:

a) zastosowano dyrektywy wymiaru kary wskazane w art. 189d k.p.a. – *nie
było***

b) odstąpiono od wymierzenia kary ze względu na wystąpienie siły wyższej
(art. 189e k.p.a.) –*nie było*

c) odstąpiono od wymierzenia kary ze względu na wystąpienie przesłanek
wskazanych w art. 189f k.p.a. -*nie było***

d) umorzono postępowanie lub zakończono postępowanie w innym trybie ze
względu na wystąpienie przedawnienia (art. 189g k.p.a.) – *nie było*

10) przesłanie kopii decyzji i postanowień wydanych z powołaniem
wskazanych przepisów działu IVa k.p.a. *– nie było.*

****

*/Z poważaniem/**//*

Beata Jagła

Sekretarz Gminy

W dniu 2018-01-09 o 07:58, sprawa-4905@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: