RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZBICKO

W związku z Państwa zapytaniem poniżej przy pytaniach podaję odpowiedzi.
Z poważaniem
Sekretarz Gminy Marzena Baksik

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIE

Urząd Gminy Osie prosi o zniszczenie poprzedniej odpowiedzi (znak
ORG.1431.4.2018) . Wysłano ją pomyłkowo. Miała być przekazana na inny adres.

Przepraszamy.

Beata Jagła

Sekretarz Gminy

W dniu 2018-01-09 o 07:58, sprawa-4905@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek w sprawie udostepnienia informacji publicznej przez KLESZCZEWO 2

Dzień dobry!

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej Urząd
Gminy Kleszczewo przekazuje następującą In formację :

1) w Gminie Kleszczewo nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie),

2) w Gminie Kleszczewo nie utworzono gminej rady działalności pożytku
publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),

3) w Gminie Kleszczewo nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1
Prawa oświatowego),

4) na terenie Gminy obowiązuje Uchwała Nr XIV/93/2007 Rady Gminy
Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy ( scan uchwały w załączeniu),

5) liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy Kleszczewo w
poszczególnych latach:

a) 2014r. - 79

b) 2015r. - 75

c) 2016r - 77

6) Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach:

a) 2014r. - 1

b) 2015r. - 2

c) 2016r.- 2

7) w Gminie Kleszczewo nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

8) w Gminie Kleszczewo nie utworzono gminnej rady seniorów,

9) fundusz sołecki wyodrębniany był w budżecie Gminy w latach 2010-2014
na podstawie uchwał podejmowanych każdego roku- obecnie funkcjonuje
nieprzerwanie na podstawie Uchwały Nr XXXIX/294/2014 Rady Gminy Kleszczewo z
dnia 27 marca 2014r. w s sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Gminy środków stanowiących fundusz sołecki ( scan uchwały w załączeniu)

10) organ wykonawczy nie wydał zarządzeń w związku z realizacją funduszu
sołeckiego w gminie,

11) W Gminie Kleszczewo nie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny).

Sekretarz Gminy

Genowefa Przepióra

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez POTOK WIELKI 1

Potok Wielki, dn. 11.01.2018 r.

Or. 1431.2.2018


Sieć Obywatelska Watchdog Polska


ul. Ursynowska 22/2


02-605 Warszawa

Odpowiadając na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 9 stycznia 2018 roku - niniejszym
informuję, że:

1) Rada Gminy nie podjęła uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,

2) Nie została utworzona gminna rada działalności pożytku publicznego,

3) Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie powołania rady oświatowej,

4) W gminie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami link:

https://ugpotokwielki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72
<https://ugpotokwielki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1066
95> &p1=szczegoly&p2=106695

https://ugpotokwielki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=10711
4

5) Liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy w latach: 2014 - 61; 2015
- 66; 2016 - 66,

6) W poszczególnych latach przeprowadzono po jednej konsultacji z
mieszkańcami,

7) Nie została utworzona młodzieżowa rada gminy,

8) Nie została utworzona rada seniorów,

9) W gminie nie został wyodrębniony fundusz sołecki,

10) W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z up. WÓJTA GMINY

Bożena Kusz

SEKRETARZ GMINY

Odpowiedź na wniosek przez ZAWIDÓW 1

Zawidów, dn. 12.01.2018 r.

OK.1431.04.2018

Pan

Szymon Osowski

Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą
elektroniczną w dniu 09.01.2018 r. uprzejmie informuję, iż:

- tak,
<http://miasto.zawidow.sisco.info/zalaczniki/1175/161_27-11-2017_13-46-56.pd
f>
http://miasto.zawidow.sisco.info/zalaczniki/1175/161_27-11-2017_13-46-56.pdf

- nie,

- nie,

- nie, tylko z organizacjami pozarządowymi,

- 2014 - 43 uchwały, 2015 - 55 uchwał, 2016 - 60 uchwał,

- org. pozarządowe,

- nie,

- nie,

- nie,

- -

- nie,

- nie,

- nie.

Pozdrawiam

Izabela Matuszczyk

Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej organów gminy

Urząd Miejski w Zawidowie
Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów
tel. +48 (75) 77 88 282, (75) 77 88 360 wew.105
fax: +48 (75) 77 88 205
e-mail: <blocked::blocked::mailto:urzad@zawidow.eu> urzad@zawidow.eu
<blocked::blocked::mailto:kancelaria@zawidow.eu> kancelaria@zawidow.eu
<blocked::blocked::mailto:umzawidow@wp.pl> umzawidow@wp.pl
<blocked::blocked::mailto:radazawidow@wp.pl> radazawidow@wp.pl | NIP:
615-10-12-205 | REGON: 000526676

Odpowiedź na wniosek o udostdepnienie informacji publicznej przez BĘDKÓW 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. Józefa Kubala Urząd Gminy Będków tel. 44 725 70 16

informacja publiczna przez NOWE

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną – gmina Nowe

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała – nie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – nie,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) – nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała – tak, http://bip.gminanowe.pl/?c=3110

- informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016:2014r.-99,2015r.-83,2016r.-58,

- informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - 3
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – nie,

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – tak, http://www.bip.gminanowe.pl/?c=2466

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie wydano zarządzeń,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) – nie funkcjonuje,

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) – nie funkcjonuje,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. –0

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie wydano zarządzeń,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) – nie funkcjonuje,

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) – nie funkcjonuje,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. -0,0.

Grzegorz Matusiak

(bez tematu) przez CZYŻE 1

W załączeniu udzielenie informacji publicznej.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BĘDKÓW 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. Józefa Kubala Urząd Gminy Będków tel. 44 725 70 16

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Dobroń. przez DOBROŃ 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek z dnia 09.01.2018 roku o
udzielenie informacji publicznej - Gmina Dobroń.

Z poważaniem,

Dariusz Płuciennik

Urząd Gminy w Dobroniu,

ul. 11 Listopada 9,

95-082 Dobroń,

Tel. (43) 677 26 83, 677 21 30 wew. 141

udostępnienie informacji publicznej przez DĘBLIN 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

odp.na wniosek przez DZIAŁDOWO 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Marta Nazarewicz
Urząd Gminy w Działdowie

OZ.1431.1.2018 informacja publiczna- Gmina Paszowice przez PASZOWICE

Dzień Dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji, informuję że Uchwały
podjęte przez Radę Gminy Paszowice oraz Zarządzenia Wójta Gminy
Paszowice są dostepne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Paszowice
na podstawie art. 7 ust.1, w nawiązaniu do art. 8 ust.2 ustawy z dnia 6
wrzenia 2001 roku o dostepnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r.,
poz. 1764 ze zm.).

Z poważaniem

Iwona Chruściel

podinsp. ds. rady gminy i infrastruktury społecznej

--
Z poważaniem
podinspektor ds. rady gminy i infrastruktury społecznej
mgr Iwona Chruściel

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r. przez BRZESZCZE 1

Dzień dobry
w załączeniu przesyłam odpowiedź na w/w wniosek.

Z powiażaniem

--
Renata Kuder
Sekretarz Gminy
UG w Brzeszczach

Informacja zawarta w tym e-mailu jest poufna i objęta tajemnicą zawodową.
Jeżeli e-mail otrzymany został przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę o
natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu.
Dziękuję.

The information contained in this e-mail transmission is confidential and
privileged. If you have received this e-mail in error, please immediately
notify the sender by telephone and destroy the document. Thank you.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r. przez BRZESZCZE 1

Dzień dobry
w załączeniu przesyłam odpowiedź na w/w wniosek.

Z powiażaniem

--
Renata Kuder
Sekretarz Gminy
UG w Brzeszczach

Informacja zawarta w tym e-mailu jest poufna i objęta tajemnicą zawodową.
Jeżeli e-mail otrzymany został przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę o
natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu.
Dziękuję.

The information contained in this e-mail transmission is confidential and
privileged. If you have received this e-mail in error, please immediately
notify the sender by telephone and destroy the document. Thank you.

Odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej przez ZAWADZKIE 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu

przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

Joanna Zawadzka

Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuro Rady Miejskiej

udostępnienie informacji publicznej - sprawa 5193 (Burmistrz) przez IŁOWA 2

Ta wiadomość została wysłana automatycznie przez system eDOK
Treść pisma znajduje się w pliku: Tresc pisma 21372.doc

udostępnienie informacji publicznej - sprawa 4233 (Burmistrz) przez IŁOWA 2

Ta wiadomość została wysłana automatycznie przez system eDOK
Treść pisma znajduje się w pliku: Tresc pisma 21373.doc

Odpowiedź przez OLESNO 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Karolina Wiktor

UM Olesno

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GORZÓW ŚLĄSKI

Or-I.1431.4.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r. udzielamy odpowiedzi na pytania jn.:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedz: NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odpowiedz: NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odpowiedz: NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedz: NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź:

2014 – 92

2015 – 92

2016 – 81

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź:

2014 – 2

2015 – 3

2016 – 4

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odpowiedz: NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odpowiedz: NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odpowiedź: TAK

http://bip.gorzowslaski.pl/a1831-Uchwala-nr-V-30-2015-roztrzygniecia-o-wyodrebnieniu-w-budzecie-gminy-na-2016-rok-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odpowiedź:

http://bip.gorzowslaski.pl/a4103-ZARZADZENIE-BURMISTRZA-NR-2017.0050.131-W-SPRAWIE-ZMIANY-ZARZADZENIA-NR-0050.69.2015-BURMISTRZA-GORZOWA-SL.-Z-27.07.2015-R.-W-SPRAWIE-OKRESLENIA-PROCEDUR-WYKORZYSTYWANIA-SRODKOW-FUNDUSZU-SOLECKIEGO

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odpowiedz: NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odpowiedz: NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odpowiedz: NIEDOTYCZY

informacja publiczna przez KOŹMIN WIELKOPOLSKI 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odpowiedź w sprawie udzielenia informacji publicznej przez ANDRESPOL

Dzień Dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej,
Urząd Gminy w Andrespolu udziela odpowiedzi na Państwa wniosek, w kolejności
chronologicznej:

Ad. 1. W Gminie Andrespol nie obowiązuje uchwała, która uwzględnia tryb
szczególny oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, w trybie przewidzianym w art. 19c wymienionej ustawy.

Ad. 2. W Gminie Andrespol nie funkcjonuje Gminna Rada Działalności Pożytku
Publicznego, uprzednio funkcjonująca Rada po upływie jej kadencji nie
została reaktywowana.

Ad.3. W Gminie Andrespol nie powołano Gminnej Rady Oświatowej w trybie
przewidzianym art. 78 prawo oświatowe.

Ad.4. Jednolita uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Andrespol nie obowiązuje, jeśli istnieje taka
konieczność Rada Gminy podejmuje stosowne uchwały w sprawie przedmiotu
konsultacji.

Ad. 5. W latach 2014 - 2016 Rada Gminy Andrespol podjęła 420 uchwał.

Ad. 6. W latach 2014 - 2016 przeprowadzono pięciokrotnie konsultacje
społeczne z mieszkańcami Gminy Andrespol.

Ad. 7. W Gminie Andrespol nie utworzono młodzieżowej rady gminy, której
utworzenie przewiduje art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Ad. 8. W Gminie Andrespol utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym).

Ad. 9. W Gminie Andrespol nie wyodrębniono Funduszu Sołeckiego w myśl art. 2
ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim.

Ad. 10. W Gminie Andrespol nie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy
na wskazane przez mieszkańców projekty.

Z poważaniem

Konrad Gucwa

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy w Andrespolu

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

wniosek o udostępnienie informacji publicznej-WO.1431.5.2018 przez CZERSK

Odpowiadając na e-mail z dnia 9 stycznia 2018 r. udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp: Tak, uchwała nr XVII/166/16 z 22.03.2016 r.
( http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/4932fd70-e0e5-e511-9add-74867ae26072/ )

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odp: Nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odp: Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp: Tak, uchwała nr XXXVI/289/14 z 28.02.2014 r.
( http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/19ebe10f-dbe2-e411-bb79-d42c7dcb1d40/ )

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp:
-2014 r. – 98,
-2015 r. – 122,
-2016 r. – 110.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp:
-2014 – 1 (dot. CzBO 2015),
-2015 – 1 (dot. CzBO 2016),
-2016 – 1 (dot. CzBO 2017).

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp: Tak

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp: Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp: Tak, uchwała nr XXXVII/304/14 z 22.03.2014 ( http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/67201017-dbe2-e411-bb79-d42c7dcb1d40/ )

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp: http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/68e0bc87-6e6c-e711-b710-74867ae26072/

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty ,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp: Tak, http://czersk.pl/kategoria/czerski-budzet-obywatelski/

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odp: Nie

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odp:
-2014 r. – ------
-2015 r. – 750 tys. zł,
-2016 r. – 750 tys. zł.

Z poważaniem
Tomasz Stoltmann
Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRONOWO ELBLĄSKIE

W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE
2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE
3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - NIE
4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - TAK, ALE NIE JEST JESZCZE OGŁOSZONA
5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - 2014 - 65, 2015 - 87, 2016 - 71
6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - W ROKU 2015 - JEDNA KONSULTACJA
7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE
8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE
9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - TAK, http://bip.gronowo.warmia.mazury.pl/akty/723/w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-gronowo-elblaskie-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.html
10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - BRAK
11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE
12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - NIE
13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 - NIE DOTYCZY

Z poważaniem:


Izabela Kukla
Inspektor

URZĄD GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elblaskie
tel./fax: (055) 231 56 13 wew. 31

e-mail:
i.kukla@gminagronowo.pl
sekretariat@gminagronowo.pl
gminagronowo@gminagronowo.pl

www: bip.gminagronowo.pl