Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROPA 1

W dniu 15.01.2018 o 08:54, Gmina Ropa pisze:
Urząd Gminy w Ropie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 9
stycznia 2018 r.
Urząd Gminy w Ropie
Ewa Wantuch

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BAŁTÓW

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku informujemy, iż:
- W gminie Bałtów nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
- Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
- Nie powołano w gminie rady oświatowej
- Tak. Uchwała Nr XXII/150/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bałtów.
http://www.bip.gminabaltow.pl/index.php?cid=2&typ=3&idT=183
- Liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy w Bałtowie w 2014 roku: 87 uchwał
Liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy w Bałtowie w 2015 roku: 87 uchwał
Liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy w Bałtowie w 2016 roku: 89 uchwał
- Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w 2014 roku: 3 konsultacje
Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w 2015 roku: 4 konsultacje
Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w 2016 roku: 1 konsultacja
- W 2014r. powołano na dwuletnią kadencję Młodzieżową Radę Gminy w Bałtowie.
- Nie utworzono gminnej rady seniorów.
- Wyodrębniono fundusz sołecki na rok 2018 - Uchwała Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018.
http://www.bip.gminabaltow.pl/index.php?cid=2&typ=3&idT=256
- W 2017 brak zarządzeń, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego.
- W gminie Bałtów nie funkcjonuje budżet obywatelski.
- Nie dotyczy
- Nie dotyczy.

Z poważaniem
Agnieszka Kopała
Sekretarz
Urząd Gminy w Bałtowie

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOTLA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem
Barbara Rybak
Kierownik Referatu
Organizacyjno- Administracyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty
Urząd Gminy Kotla
76 8318361 wew. 52

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4478@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
---
avast! antywirus: Wychodzace wiadomosc czysta.
Baza sygnatur wirusow (VPS): 180112-2, 2018-01-12
Przetestowano na: 2018-01-15 08:44:07
avast! - copyright (c) 1988-2018 AVAST Software.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIENICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<gmina@kamienica.iap.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-15 08:56

informacja publiczna przez KRZYŻANÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018r.

Urząd Gminy Krzyżanów
Izabella Sobolewska

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIENICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<gmina@kamienica.iap.pl> o 2018-01-09 08:02

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-15 08:58

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 09.01.2018r. przez DĘBOWA KŁODA

RO.OR.1431.2.2018.BK

Witam,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
9 stycznia 2018 r., Urząd Gminy Dębowa Kłoda informuje wg następującego:

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie): NIE

2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): NIE

3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego): NIE

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała:
http://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=149
<http://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=149&p1=szczegoly&p2=3927
40> &p1=szczegoly&p2=392740

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016: 2014- 68 szt., 2015- 70 szt., 2016- 80 szt.

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016: 2014- 1, 2015- 1, 2016- 1

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym): NIE

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym): NIE

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego:
http://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=296
<http://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=296&p1=szczegoly&p2=1056
139> &p1=szczegoly&p2=1056139

10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie: BRAK ZARZĄDZEŃ

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty: NIE

Z poważaniem

Beata Keler

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

tel. 83 3557048

fax 83 3557044

referatorganizacyjny@debowakloda.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUK 2

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 09.01.2018 roku poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez
Państwo pytania:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

*Odpowiedź: Nie obowiązuje. *
2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).**
**Odpowiedź: Nie utworzono.* *
3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).
****Odpowiedź: Nie powołano. **4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.

*Odpowiedź: Uchwała z dnia 28 maja 2002 r. link:
https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/wsCMS/uploads/files/buk_-_uchwala.pdf*

5.Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016.

*Odpowiedź: **W 2014 r. - 81 uchwał, w 2015 r. - 88 uchwał, **w 2016 r. - 89 uchwał.*

6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016.

**Odpowiedź: Nie przeprowadzono konsultacji. **7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

**Odpowiedź: Nie utworzono. **8.****Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

**Odpowiedź: Nie utworzono**.

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

**Odpowiedź: Tak wyodrębniono. Link:
http://bip.buk.gmina.pl/content.php?cms_id=214 (***Sesja XL z dn. 25 marca 2014 r - poz. nr. 1),
http://bip.buk.gmina.pl/content.php?cms_id=232 (***Sesja X z dn. 23 czerwca 2015 r - poz. 5). Ponadto załączam uchwały w
tym przedmiocie. **10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

**Odpowiedź: Nie ma takich zarządzeń.**

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

**Odpowiedź: Nie funkcjonuje budżet obywatelski ****rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty. **12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny).****
****Odpowiedź: Nie funkcjonuje budżet obywatelski ********w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z
mieszańcami. ** **13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

*Odpowiedź: Nie dotyczy.*

Z wyrazami szacunku
Robert Kłos
p.o. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych
Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk
tel. 61 888 44 32


****

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek przez JEDLINA-ZDRÓJ 1

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
Krystyna Szemiel
UM Jedlina - Zdrój

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GAĆ 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek.

Pozdrawiam,
Mariusz Pawlak

Urząd Gminy Gać
Gać 275, 37-207 Gać
NIP: 794-16-85-583
Tel. 16 641 14 29 wew. 29

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HANNA 1

W odpowiedzi na poniższy wniosek Gmina Hanna informuje
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,NIE
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Rada Gminy Hanna podjęła następująca liczbę uchwał:
2014 r. - 51
2015 r.- 40
2016 r.- 60
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, 0
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
TAK 17 MARCA 2015 R. (UCHWAŁA W ZAŁĄCZENIU)
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, NIE MA TAKICH ZARZADZEŃ
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),NIE
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.NIE

Jolanta Goleman
Urząd Gminy Hanna

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHEŁMNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@chelmno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-15 09:25.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁABOSZÓW 1

W odpowiedzi na informację publiczną informuję, że:

1. W Gminie Słaboszów nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Nie utworzono rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
3. Nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).
4. Nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
5. Rada Gminy Słaboszów w poszczególnych latach 2014-2016 podjęła następujące ilości uchwał:
- w kadencji 2010 – 2014 w 2014 roku podjęła 43 uchwały,
- w kadencji 2014 – 2018 podjęła Uchwały:
2014 r. – 9 uchwał,
2015 r. – 63 uchwały,
2016 r. – 61 uchwał.
6. Przeprowadzone zostały dwie konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016: w 2014 roku jedna i w 2016 roku jedna.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
9.Wyodrębniony został w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)
Przejdź do: Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
https://bip.malopolska.pl/ugslaboszow,m,275259,2015.html?page=7&limit=10&offset=0
10. Brak zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.
11. W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
12. W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami.

--
Pozdrowienia
Urząd Gminy Słaboszów,
Agata Pasek

Witaj Sprawa-5569,

W Twoim liście datowanym 9 stycznia 2018 (08:02:03) można przeczytać:

s5fsp> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
s5fsp> udostępnienie następujących informacji:

s5fsp> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
s5fsp> kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
s5fsp> ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o
s5fsp> działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli
s5fsp> tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod
s5fsp> którym jest dostępna ta uchwała,
s5fsp> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
s5fsp> (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
s5fsp> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
s5fsp> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
s5fsp> przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2
s5fsp> ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o
s5fsp> wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
s5fsp> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
s5fsp> poszczególnych latach 2014-2016,
s5fsp> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
s5fsp> mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
s5fsp> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
s5fsp> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
s5fsp> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
s5fsp> ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o
s5fsp> wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
s5fsp> jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
s5fsp> funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
s5fsp> strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca
s5fsp> uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
s5fsp> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego,
s5fsp> wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
s5fsp> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
s5fsp> (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte
s5fsp> na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków
s5fsp> z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli
s5fsp> tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym
s5fsp> dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
s5fsp> sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
s5fsp> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
s5fsp> (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
s5fsp> konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
s5fsp> realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
s5fsp> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
s5fsp> poszczególnych latach 2014-2016.

s5fsp> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie
s5fsp> elektronicznej na adres
s5fsp> sprawa-5569@fedrowanie.siecobywatelska.pl

s5fsp> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

s5fsp> --
s5fsp> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
s5fsp> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
s5fsp> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
s5fsp> www.siecobywatelska.pl
s5fsp> www.watchdogportal.pl
s5fsp> www.funduszesoleckie.pl
s5fsp> www.informacjapubliczna.org
s5fsp> NIP 526282872
s5fsp> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
s5fsp> XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

informacja publiczna przez KRUKLANKI 1

<style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>
<p><br /><br />W załaczeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. </p>
<p>Barbara Ginkowska</p>
<p>&nbsp;</p><br />

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŚWIDNICA 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Beata Łuckiewicz-Kropska

Sekretarz Gminy

_____

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis:
Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis:
http://bip.swidnica.zgora.pl/system/pobierz.php?id=1644

tel. +48 68 327 31 15 wew. 123
<mailto:b.kropska@swidnica.zgora.pl> b.kropska@swidnica.zgora.pl

Urząd Gminy Świdnica
ul. Długa 38 66-008 Świdnica

<http://www.swidnica.zgora.pl/> www.swidnica.zgora.pl

_____

P Pomyśl o ŚRODOWISKU zanim wydrukujesz

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA

OG.1431.2.2018

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie informuję:

- nie
- nie
- nie
- tak http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2010/1281/
- 2014 - 66, 2015 - 69, 2016 - 55
- 2014 - 0, 2015 - 0, 2016 - 0
- nie
- nie
- tak http://ugbialapodlaska.bip.lublin.pl/upload/pliki/XIV.86.2016_fundusz_solecki.pdf
- brak takich zarządzeń
- nie
- -
- -

Z poważaniem
Maja Fila

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA

OG.1431.2.2018

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie informuję:

- nie
- nie
- nie
- tak http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2010/1281/
- 2014 - 66, 2015 - 69, 2016 - 55
- 2014 - 0, 2015 - 0, 2016 - 0
- nie
- nie
- tak http://ugbialapodlaska.bip.lublin.pl/upload/pliki/XIV.86.2016_fundusz_solecki.pdf
- brak takich zarządzeń
- nie
- -
- -

Z poważaniem
Maja Fila

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GARWOLIN 1

Urząd Miasta Garwolina w załączeniu przesyła odpowiedź na pytania zawarte we
wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Justyna Wawer

Inspektor SO

Tel. 25 786 42 13

jwawer@garwolin.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHEŁMNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@chelmno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:58

odczytano w dniu 2018-01-15 09:41.

Odpowiedź na wniosek o udostępniebie informacji publicznej_UG Pszczew przez PSZCZEW 1

W załączeniu Urząd Gminy w Pszczewie przesyła odpowiedź na wniosek w trybie udostępnienia informacji publicznej.
sprawa nasz znak: SO.1431.2.2018

Marek Minge
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pszczewie
Urząd Gminy Pszczew
ul. Rynek 13
66-330 Pszczew
Tel. 095-749-23-20
Fax:095-749-23-12
email:usc@pszczew.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez CEWICE 2

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem
Marzena Krakowiak

<http://www.cewice.pl/> Cewice

84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, woj. Pomorskie
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, 59 861 34 66
fax +48 59 861 34 62
e-mail: <mailto:sekretariat@cewice.pl> sekretariat@cewice.pl,
<http://www.cewice.pl/> www.cewice.pl, <mailto:sekretarz@cewice.pl>
sekretarz@cewice.pl

Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GÓRNO

W dniu 2018-01-12 o 08:28, Gmina pisze:
> W odpowiedzi na przesłanego przez Państwa e-maila Urząd Gminy Górno udziela następujacych informacji:

-czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

*http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=gorno/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=216&podmenu=374&str=3&id=3086*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

*http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=gorno/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=216&podmenu=374&str=2&id=3158*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

*Odp.W Gminie Górno nie powołano rady oświatowej*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
*Odp.W Gminie Górno nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
*Odp.*
*W 2014 roku przyjęto 104 uchwały, w 2015 roku -117 uchwał i w 2016 roku
-102 uchwały*

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami
w poszczególnych latach 2014-2016,
*Odp. W latach 2014-2016 przeprowadzono dwie konsultacjami z mieszkańcami.*

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*Odp. W Gminie Górno nie utworzono młodzieżowej rady gminy.*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*Odp. W Gminie Górno nie utworzono rady seniorów.*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
*Odp. W Gminie Górno nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.*

*http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=gorno/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=216&podmenu=415&str=4&id=3969*

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
*Odp. W związku z nie wyodrębnieniem funduszu sołeckiego Gmina Górno nie
posiada ww zarządzeń.*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
*Odp. W Gminie Górno nie wyodrębniono budżetu obywatelskiego.*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Pozdrawiam. Magdalena Skowron-inspektor ds. obsługi Rady Gminy
>
> -----Original Message-----
> From: sprawa-4168@fedrowanie.siecobywatelska.pl [mailto:sprawa-4168@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
> Sent: Tuesday, January 09, 2018 7:57 AM
> To: gmina@gorno.pl
> Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:
>
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-4168@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2017 przez ŻARNÓW

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam odpowiedzi zawarte w przesłanym wniosku o udostępnienie
informacji publicznej:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Rada Gminy przyjęła 29 października 2010 r. w/w uchwałę.

Uchwała dostępna jest pod adresem:
http://bip.zarnow.tensoft.pl/uchwaly/0b0a3ab5643598d4ea1eb8321797ef4c_1/uchw
ala%20xlvi_204_2010%20z%20dnia%2029%20pazdziernika%202010.pdf

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

W Gminie Żarnów nie utworzono Rady działalności pożytku publicznego.
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

W Gminie Żarnów nie powołano Rady oświatowej.
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Rada Gminy nie przyjęła w/w uchwały.
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

1. W roku 2014 zostało przyjętych - 96 sztuk,

2. W roku 2015 zostało przyjętych - 92 sztuk,

3. W roku 2016 zostało przyjętych - 80 sztuk.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014

1. konsultacje społeczne projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska
Gminy Żarnów na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2021"
2. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie "Programu Opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności tych zwierząt na
terenie gminy Żarnów w 2014
3. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego
Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2015 r."

2015

1. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie "Programu Opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności tych zwierząt na
terenie gminy Żarnów w 2015
2. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego
Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2016 r."

2016

1. konsultacje społeczne opracowania "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Żarnów" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarnów na lata 2015-2020
2. konsultacje społeczne w sprawie projektu "Strategii Rozwoju Gminy
Żarnów na lata 2016-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
3. konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: " Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarnów"
4. konsultacje społeczne opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Żarnów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy Żarnów na lata 2015-2020
5. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie "Programu Opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności tych zwierząt na
terenie gminy Żarnów w 2016
6. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego
Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2017 r."

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Rada Gminy przyjęła 26 września 2013 r. uchwałę Nr XXVII/217/2013 w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzieżowa Rada funkcjonowała w roku
szkolnym 2013/2014 i 2015/2016. Obecnie jest zawieszona z powodu małego
zainteresowania uczniów.
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

W Gminie Żarnów nie utworzono Rady seniorów.
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W Gminie Żarnów nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie dotyczy
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W Gminie Żarnów nie funkcjonuje budżet obywatelski.
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Nie dotyczy.
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Nie dotyczy.

Pozdrawiam

Monika Kurzyk

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy w Żarnowie

Szymon Osowski i Bartosz Wilk - odpowiedź przez OPATÓW 1

Gmina Opatów odpowiada na poniższe pytania:
- w gminie nie obowiązuje taka uchwała
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
nie powołano w gminie rady oświatowej
-w gminie w okresie 2014-2016 podjęto 124 uchwały (szczegóły na BIP)
- nie ma danych dot. konsultacji z mieszkańcami
- w gminie nie utworzono rady młodzieżowej
- nie utworzono rady seniorów
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki uchwała Rady Gminy nr
189/LI/2014 z dnia 27 marca 2014r ( na BIP)

- w gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KORCZEW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Elwira Kwaśniewska- Urząd Gminy Korczew
ul. Ks. Stanisława Brzóski 20a
08-108 Korczew
tel. 256312022 w. 20