Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez JÓZEFÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres jozefow@ejozefow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Gmina Sitno odp na pismo z dnia 9 styczeń 2018 przez SITNO

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,
NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
TAK
http://www.sitno.bip.net.pl/?a=2206
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
243
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
5
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
http://www.sitno.bip.net.pl/?a=2824
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
NIE
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.
BRAK

Pozdrawiam
Robert Mazurek

FW: Odpowiedż na wniosek o informację publiczną przez PAJĘCZNO 1

Nr. OG.1431.4.2018

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. przekazuję informacje
dotyczące Gminy Pajęczno:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Odp. Nie obowiązuje

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. Nie utworzono

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. Nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odp. Nie obowiązuje

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Odp. 2014 - 94; 2015 - 97; 2016 - 72 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. Nie prowadzono

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp. Nie utworzono

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp. Nie utworzono

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp. Nie wyodrębniono

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp. Nie ma takich zarządzeń

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp. Nie funkcjonuje

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odp. Nie funkcjonuje

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Odp. Nie ma budżetu obywatelskiego.

Justyna Stochniałek

Sekretarz Gminy i Miasta Pajęczno

ul. Parkowa 8/12

98-330 Pajęczno

tel. 34 311-15-23

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PUŁAWY 2

Dzień dobry<br /><br />Szanowni Państwo,<br /><br />w załączniku umieściłem odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.<br /><br />Z poważaniem<br />Łukasz Kołodziej<br />Wydział Komunikacji Społecznej<br />Urząd Miasta Puławy<br />Tel.: 81 458 61 46

informacja publiczna przez OZORKÓW 2

Witam

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w
dniu 9 stycznia 2018 r. przesyłam odpowiedzi na poszczególne pytania
zawarte w niniejszym wniosku.

Z wyrazami szacunku

--

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STĘŻYCA

W nawiązaniu do wniosku z dnia 9 stycznia 2018r. informuję co następuje:

- Rokrocznie jest podejmowana uchwała w sprawie „Rocznego programu
współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
(Dostępne na BIP: ugstezyca.bip.lubeskie.pl)

- nie utworzono rady działalności pożytku publicznego

- nie powołano rady oświatowej

- nie obowiązuje uchwała w sprawie konsultacji społ.

- liczba uchwał w 2014 – 2016: 2014 – 62 , 2015 – 54, 2016 – 49

- konsultacje z mieszkańcami 2014 – 2016: 2014 -2, 2015 – 3, 2016 – 2

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- nie utworzono gminnej rady seniorów

- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki : Nr XIII/73/2013 z dnia
30.03.2012r.

- strona ugstezyca.biplubelskie.pl

- nie funkcjonuje budżet obywatelski

Z poważaniem

Andrzej Wąsik

W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-5116@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Wniosek o udostepnienie informacji publicvznej przez KOZIENICE 1

W załączeniu odpowiedź na zapytanie z dnia 09.01.2018 r.

Sekretarz Gminy Kozienice

Stanisław Siderski

odpowiedź Dębno przez DĘBNO 1

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polsk

Dębno, 11.01.2018r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09
stycznia 2018 roku Burmistrz Dębna przekazuje w/w informacje:

Lp.

pytanie

odpowiedź

1

Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

nie

2

Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego

nie

3

Czy powołano w gminie radę oświatowa (art. 78 ust 1 Prawa oświatowego)

W Gminie Dębno nie powołano rady oświatowej na podstawie art. 78 ust 1
ustawy Prawo oświatowe

4

Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami

Uchwała w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami
http://www.bip.debno.com.pl/strony/6109.dhtml

5

Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016

2014 - 79 uchwał

2015 - 122 uchwały

2016 - 95 uchwał.


Informacje o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach

Informacja o konsultacjach społecznych w poszczególnych latach
http://www.bip.debno.com.pl/strony/menu/66.dhtml

6

2014

1 - konsultacja projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Gminie Dębno na rok 2014

2015

1 - konsultacja projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Gminie Dębno na rok 2015

2016

1 - konsultacja projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Gminie Dębno na rok 2016

7

Czy utworzono młodzieżową radę gminy

uchwała Rady Miejskiej w Dębnie nr XV/101/2011 z dnia 29.IX.2011r

8

Czy utworzono gminną radę seniorów

uchwała Rady Miejskiej Dębna nr XLIII/280/2017 z dnia 4.VII.2017 r.

9

Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki

nie

10

Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego

nie

11

Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski

Uchwała w sprawie funkcjonowania budżetu obywatelskiego
http://www.bip.debno.com.pl/strony/menu/74.dhtml

12

Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję
prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej
formie realizowany jest budżet obywatelski

nie

13

Jaka była kwota budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach

Budżet obywatelski funkcjonuje od 2014 r. (pierwszy wydatek w roku 2015)
kwota od początku BO wynosi 300 000 zł.

Z wyrazami szacunku

Anna Szymczyk

Sekretarz Gminy Dębno

t. (+48) 95 760 30 02 do 04 (w. 102)

f. +(48) 95 760 20 30

<mailto:e.jenda@debno.pl> sekretarz@debno.pl

Urząd Miejski w Dębnie

ul. J. Piłsudskiego 5

74-400 Dębno

<http://www.debno.pl/> www.debno.pl

ZUH-2K-RGB

Dołącz do nas na <https://www.facebook.com/debno.gmina?ref=ts&fref=ts>
facebooku!

Odpowiedź na wniosek przez BIŁGORAJ 1

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r.

Pozdrawiam

Anna Momot

Urząd Miasta Biłgoraj

Plac Wolności 16

23 - 400 Biłgoraj

84 686 96 00

sekretariat@bilgoraj.pl <mailto:sekretariat@bilgoraj.pl>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez BOGORIA

Bogoria, dn. 15.01.2018 r.

Or.1431.1.2018

**

**

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*Ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 09.01.2018 r. udzielam następujących informacji:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

Tak obowiązuje.

http://www.bip.bogoria.pl/pliki/2011_U_45.pdf

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).

Nie powołano w gminie rady oświatowej.

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.

W gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami, natomiast obowiązuje uchwała w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

http://www.bip.bogoria.pl/pliki/2010_U_19.pdf

5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016.

Rada Gminy Bogoria przyjęła w latach 2014-2016 następującą ilość uchwał:

2014 – 97;2015 – 88;2016 - 100

6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016.

Przeprowadzono następującą liczbę konsultacji:

2014 – 1;2015 – 2; 2016 – 5

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym).

Nie utworzono.

8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym).

Nie utworzono.

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego.

Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego.

http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyBogoria/document/196799/Uchwała_XXVII_229_2017

http://www.bip.bogoria.pl/page.php?id=311http://prawomiejscowe.pl/institution/19457/keywords

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

Nie posiadamy linku do obowiązujących zarządzeń wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego, ponieważ gmina nie realizuje funduszu
sołeckiego.

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

W gminie Bogoria nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny).

W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski oparty o inną konstrukcję
prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami.

13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Nie wyznaczono w latach 2014-2016 kwoty budżetu obywatelskiego.

Urząd Gminy w Bogorii

ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria

Pyza Monika

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZEREMCHA

W związku ze złożonym wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej
Urząd Gminy Czeremcha udziela odpowiedzi na Wasze zapytania :

1. W Gminie Czeremcha nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
2. Nie jest utworzona Gminna rada działalności pożytku publicznego.
3. Nie powołano w gminie rady oświatowej,
4. Obowiązuje uchwała Nr IV/19/10 z dnia 30.12.2010r. Rady Gminy Czeremcha
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi lub radnymi działalności pożytku publicznego oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
- Uchwała jest udostępniona w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy
Czeremcha w zakładce : " Prawo lokalne" -"uchwały Rady Gminy "- "uchwały RG
kadencji 2010-2014"

4. w roku 2014 podjęto 51 uchwał Rady Gminy
w roku 2015 podjęto 56 uchwał RG
w roku 2016 podjęto 30 uchwał RG
5. W latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji społecznych ,
natomiast rok rocznie Wójt Gminy Czeremcha poddaje do konsultacji
społecznych projekty uchwał w sprawie Programu współpracy z
organizacjami pożytku publicznego ..... gdzie można wnosić swoje uwagi
, propozycje dot. przedłożonego programu .
6. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
7. Nie utworzono gminnej rady seniorów,
8. Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego
9. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Sporz. M. Iwaniuk

-----Oryginalna wiadomość-----

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK przez TRZEBIECHÓW 1

Odpowiadając na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. informuję, ze:

1) w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków ...

2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

3) nie powołano rady oświatowej,

4) w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji ...
http://www.bip.trzebiechow.pl/akty/138/976/w_sprawie_programu_wspolpracy_Gminy_Trzebiechow_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2018/

5) w latach 2014-2016 przyjęto 3 uchwały,

6) w latach 2014-2016 przeprowadzono 3 konsultacje,

7) w gminie utworzono radę młodzieżową,

8) nie utworzono rady seniorów,

9) w gminie wyodrębniono fundusz sołecki

http://www.bip.trzebiechow.pl/akty/138/655/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_Gminy_Trzebiechow__0D_0Asrodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/

10) zarządzenie

http://www.bip.trzebiechow.pl/akty/138/836/w_sprawie_powolania_Komisji_do_spraw_oceny_wnioskow_solectw_skladanych_w_ramach_Funduszu_Soleckiego_na_rok_2017/

11) w gminie nie wyodrębniono funduszu obywatelskiego.

Z. Rychły

--

--

*Magdalena Kramska*

Sekretariat

sekretariat@trzebiechow.pl

tel. 68 351 41 31, fax 68 351 41 22

*
*

*Urzšd Gminy Trzebiechów*

ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

www.trzebiechow.pl

Re: Wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez GRODZICZNO 1

Cytowanie sprawa-4189@fedrowanie.siecobywatelska.pl:

Odpowiedź na informację publiczną z dnia 9.01.2018r.; przez Łęki Szlacheckie

Urząd Gminy Łęki Szlacheckie Łęki Szlacheckie 15.01.2017 r.
Łęki Szlacheckie 13D
97-352 Łęki Szlacheckie

Urząd Gminy Łęki Szlacheckie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. zgodnie z kolejnymi pytaniami (tiretami):
- uchwała Nr XLIII/217/2017 Rady Gminy Łęki Szlacheckie - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok; link www.lekiszlacheckie.i-bip.pl,
- nie utworzono,
- nie powołano,
- tak obowiązuje uchwała Nr XL/184/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; link www.lekiszlacheckie.i-bip.pl,
- Rada Gminy podjęła 3 uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, 2016, 2017,
- przeprowadzane zostały konsultacje z mieszkańcami w każdym roku przed przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z uchwałą XL/184/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- nie wyodrębniono środków w ramach funduszu sołeckiego,
- w Gminie Łęki Szlacheckie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Marzena Macherowska
Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy

FW: Skan przez BORKOWICE 1

Pan Szymon Osowski

Pan Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostepnienia informacji publicznej z dnia
9.01.2018r. w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1764 ze zm.) Wójt Gminy
Borkowice, ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice przesyła w
załączeniu scan wystąpienia zawierający odpowiedzi na przedstawione pytania.

Zup. Wójta -Sławomir Tamioła - sekretarz gminy

Odpowiedz na Informacje publiczna przez WISZNIAMAŁA 1

-- Treść oryginalnej wiadomości --
Temat: scan2mail
Data: Mon, 15 Jan 2018 10:22:14 +0100
Nadawca: ksero@wiszniamala.pl
Adresat: Mariusz Fedzin <m.fedzin@wiszniamala.pl>

Informacja publiczna SG.1431.6.2018 przez SŁOMNIKI 2

SG.1431.6.2018                                                        
            Słomniki, 15 stycznia 2018 roku

* *

*Pan Szymon Ossowski*

*Pan Bartosz Wilk*

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

* *

            W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej przesłany mailem w dniu 9 stycznia 2018 roku, proszę przyjąć
poniższe wyjaśnienia:

/a)     //czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,///

*- Obowiązuje uchwała XL/421/10 Rady Miejskiej w Słomnikach  z dnia 26
sierpnia 2010 roku dostępna na stronie*

* https://bip.malopolska.pl/api/files/557792*

/b)     //czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),/

*- Nie tworzono gminnej rady pożytku publicznego;*

/c)      // czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),/

*- Nie powołano gminnej rady oświatowej*

/d)     // //czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,/

*- Obowiązuje uchwała XL/419/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26
sierpnia 2010 roku dostępna na stronie*

* https://bip.malopolska.pl/api/files/557779*

/e)      //  //informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
poszczególnych latach 2014-2016,/

*- pytanie w tej wersji jest nieprecyzyjne. Jeśli chodzi o uchwały Rady
Miejskiej (a nie rady seniorów, młodzieży, pożytku publicznego,
oświatowej) w Słomnikach, ich liczba kształtuje się następująco:*

*                  - 2014 – 105*

*                  - 2015 – 121*

*                  - 2016 – 137*

/f)       // //informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,/

*- 2014 - 2*

*- 2015 - 1*

*- 2016 - 2*

/g)     // //czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym),/

*- Nie utworzono młodzieżowej rady gminy*

/h)     // czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),/

*- Nie utworzono gminnej rady seniorów*

/i)       // czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,/

*- Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. Uchwała dostępna na stronie
https://bip.malopolska.pl/api/files/1585388*

/j)       // link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego,
wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,/

*- Nie dotyczy*

/k)     // czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
- rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),/

*- W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski*

/ /

/l)       // jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),/

*- Nie dotyczy*

/m)   // jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016./

*- Nie dotyczy*

/ /

/ /

/Z up. Burmistrza/

--
/Z poważaniem/
*/Tomasz Ciałowicz/*
sekretarz gminy
<http://www.slomniki.pl> Urząd Miejski w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
tel. (12) 388-11-02
fax. (12) 388-21-02

------------------------------------------------------------------------
Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
------------------------------------------------------------------------
Dokument ten może zawierać informacje poufne, które mogą być również
objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku
adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie
rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub
wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.

odpowiedż przez HORYNIEC-ZDRÓJ 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PAPOWOBISKUPIE

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z dn. 09 stycznia 2018 r., poniżej przedstawiamy odpowiedzi, na zawarte w nim pytania:

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, – Rada Gminy Papowo Biskupie nie podejmowała uchwały w powyższej sprawie.

2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), – nie, na terenie gminy Papowo Biskupie nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.

3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - nie, na terenie gminy Papowo Biskupie nie utworzono rady oświatowej.

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, – tak – obowiązuje taka uchwała nr XII/54/2011 z dn. 28.12.2011 r. (http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/papowobiskupie/606.pdf).

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, – w 2014 łącznie podjęto 71 uchwał (z tego 54 w kadencji 2010-2014 i 17 uchwał w kadencji 2014-2018), w 2015 r. podjęto 44 uchwały i w 2016 r. 47 uchwał.

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, - w latach 2014 i 2015 nie konsultowano żadnego projektu uchwały, w roku 2016 – konsultacjom poddano 1 projekt uchwały.

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – nie, na terenie gminy Papowo Biskupie nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - nie, na terenie gminy Papowo Biskupie nie utworzono gminnej rady seniorów.

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – tak, w budżecie gminy Papowo Biskupie został wyodrębniony Fundusz Sołecki. Link do ostatniej uchwały w powyższej sprawie http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/papowobiskupie/1460.pdf. Uchwała ta na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – zadania realizowane są w oparciu o wykaz ujęty w uchwale budżetowej gminy Papowo Biskupie na dany rok, opracowany na podstawie wniosków sołectw.

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), – w gminie Papowo Biskupie nie funkcjonuje budżet obywatelski

12) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - nie dotyczy

13) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. - nie dotyczy

Z poważaniem
Aleksandra Szymańska
___________________________
Urząd Gminy Papowo Biskupie
86-221 Papowo Biskupie 128
tel./fax 56 6768101, 56 6768144
www.papowobiskupie.pl

odpowiedź przez HORYNIEC-ZDRÓJ 1

W załączeniu odpowiedź word na zapytania w trybie przepisów ustawy o
dostępnie do informacji publicznej

------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam

Joanna Styczeń

Urząd Gminy Horyniec-Zdrój
Al.Przyjaźni 5 37-620 Horyniec-Zdrój

Tel.16 632 54 61

(bez tematu) przez BOJADŁA 1

Dzień dobry. W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację
publiczną. R. Piwowar UG Bojadła

Odpowiedź na wniosek przez ŁYSZKOWICE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r.

Ewa Pokora

odpowiedx na informację publiczną przez WOLBÓRZ 1

dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018 r.

--
Pozdrawiam
Katarzyna Krośnia
Podinspektor ds. organizacyjnych
Urząd Miejski w Wolborzu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wrocław

Return Receipt

Your Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
document:

was biana.smolarkiewicz@um.wroc.pl
received
by:

at: 01/15/2018 11:53:12 AM