Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŚNICA

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku informuję:

1. w gminie Leśnica nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
3. nie powołano rady oświatowej;
4. w gminie Leśnica obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami http://bip.lesnica.pl/1232/2326/uchwala-nr-xxxiii18505-rady-miejskiej-w-lesnicy-z-dnia-08-sierpnia-2005-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzenia-konsultacji-z-mieszkancami-miasta-i-gminy-lesnica.html
5. liczba podjętych przez radę miejską uchwał w roku: 2014 – 70, 2015 – 62, 2016 – 56;
6. liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 – 0;
7. nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
8. nie utworzono gminnej rady seniorów;
9. wyodrębniono fundusz sołecki, http://bip.lesnica.pl/4373/2265/uchwala-nr-xxix14917-rady-miejskiej-w-lesnicy-z-dnia-27-marca-2017-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.html
10. nie wydano zarządzeń związanych z realizacją funduszu sołeckiego
11. w gminie Leśnica nie funkcjonuje budżet obywatelski;
12. nie dotyczy,
13. nie dotyczy

Pozdrawiam.
Edyta Gola
tel. 77 4639858

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
el. +48 / 77 / 461 52 81, fax +48 / 77 / 461 53 42 www.lesnica.pl e-mail: um@lesnica.pl

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez LUBRANIEC 2

W załączeniu przesyłam uzupełnienie do odpowiedzi na pismo z dnia 9
stycznia 2018 roku.

Z poważaniem:
Jerzy Pawłowski
Sekretarz Gminy

odpowiedź na wniosek przez BRZEZINY 1

Witam,

Gmina Brzeziny przesyła w załączeniu odpowiedz na złożoną informację
publiczną.

Z poważaniem

Wójt Gminy
Brzeziny

Barbara
Hojnacka

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZASTARKA 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek.

Urząd Gminy Szastarka

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA BISKUPIA

Odpowiedź na informację publiczną:
- w Gminie Dąbrowa Biskupia obowiązuje uchwała Nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej
http://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxxvi2552014-rady-gminy-dabrowa-biskupia-z-dnia-30-kwietnia-2014/
- w Gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,
- w Gminie nie powołana rady oświatowej,
- w Gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami,
- w roku 2014 przyjęto 72 uchwały, w roku 2015 przyjęto 56 uchwał, w roku
2016 przyjęto 76 uchwał,
- w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- w Gminie w 2016 roku nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,
http://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxiv1682017-rady-gminy-dabrowa-biskupia-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-dabrowa-biskupia-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki/
- w Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski w żadnej formie,

Z poważaniem
Marzena Gustaw
Sekretarz Gminy
Dąbrowa Biskupia

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA BISKUPIA

Odpowiedź na informację publiczną:
- w Gminie Dąbrowa Biskupia obowiązuje uchwała Nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej
http://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxxvi2552014-rady-gminy-dabrowa-biskupia-z-dnia-30-kwietnia-2014/
- w Gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,
- w Gminie nie powołana rady oświatowej,
- w Gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami,
- w roku 2014 przyjęto 72 uchwały, w roku 2015 przyjęto 56 uchwał, w roku
2016 przyjęto 76 uchwał,
- w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- w Gminie w 2016 roku nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,
http://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxiv1682017-rady-gminy-dabrowa-biskupia-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-dabrowa-biskupia-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki/
- w Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski w żadnej formie,

Z poważaniem
Marzena Gustaw
Sekretarz Gminy
Dąbrowa Biskupia

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA RUDA 1

Witam.
W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
złożonego za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 9 stycznia 2018 roku, w
załączeniu przesyłam skan udzielonej odpowiedzi przez Wójta Gminy Nowa Ruda.
Z poważaniem
--
Iwona Sudoł
Sekretarz Gminy Nowa Ruda
Urząd Gminy Nowa Ruda
ul.Niepodległości 1
57-400 Nowa Ruda
tel.748720910

odp na wniosek - przez JABŁOŃ

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję informację w związku z przesłanym wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie). Odp. NIE.

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), Odp.
NIE.

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)
Odp. NIE.

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym).Odp. NIE.

5. Liczba wszystkich przyjętych uchwał przez radę w 2014 roku - 46,

6. Liczba wszystkich przyjętych uchwał przez radę w 2015 roku - 65,

7. Liczba wszystkich przyjętych uchwał przez radę w 2016 roku - 57,

8. Liczb przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach 2014-2016 - Odp. 3.

9. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), Odp. NIE.

10.Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), Odp. NIE.

11.Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), Odp. TAK.
http://ugjablon.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//uchwala_nr_XXII.144.17_fundus
z_solecki.pdf
<http://ugjablon.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala_nr_XXII.144.17_fundus
z_solecki.pdf>

12.Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, Odp.
http://ugjablon.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80

13.Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, Odp. NIE

Pozdrawiam

Piotr Denejko

Sekretarz Gminy Jabłoń

sekretarz@jablon.pl

(83) 356 00 06 w. 31

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZŁAWIEŚ WIELKA

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, że:

1. w Gminie Zławieś Wielka nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
2. w Gminie Zławieś Wielka nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
3. w Gminie Zławieś Wielka nie powołano rady oświatowej,
4. uchwała Rady Gminy Zławieś Wielka w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami została podjęta 16 marca 2016 r. i jest dostępna pod adresem http://bip.zlawies.pl/uchwala-nr-xviii1042016-rady-gminy-zlawies-wielka-z-dnia-16-marca-2016-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-zlawies-wielka/,
5. Rada Gminy Zławieś Wielka podjęła: w roku 2014 - 69 uchwał, w roku 2015 - 79 uchwał, w roku 2016 - 84 uchwały,
6. w trybie uchwały wymienionej w pkt. 4 przeprowadzono 1 konsultacje, ponadto corocznie ogłaszane są konsultacje dot. projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi /na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/,
7. w Gminie Zławieś Wielka nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
8. w Gminie Zławieś Wielka nie utworzono gminnej rady seniorów,
9. w Gminie Zławieś Wielka wyodrębniono fundusz sołecki. Uchwała w tej sprawie jest dostępna pod adresem http://zlawies.home.pl/www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/indexd67c.html?app=uchwaly&nid=2330&y=2015,
10. Wójt Gminy Zławieś Wielka nie wydawał zarządzeń dotyczących zasad/procedur realizacji zadań i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego,
11. w Gminie Zławieś Wielka nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z up. wójta
Grażyna Krystosiak
Sekretarz gminy Zławieś Wielka

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez KUNÓW 1

Witam,
w załączeniu przesyłam udostępnienie informacji publicznej.

pozdrawiam
M. Stojak

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZEWÓZ

W odpowiedzi na wniosek Urząd Gminy w Przewozie informuje:
- nie obowiązuje wymieniona uchwała,
- nie utworzono gm. rady pożytku publ.,
- nie powołano rady oświatowej,
- nie ma uchwalonej uchwały dot. konsultacji społecznych,
- uchwały podjęte w 2014 r. - 65, 2015 r. - 46, 2016 r. - 66,
- nie przeprowadzano konsultacji,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- nie wyodrębniono funduszu sołeckiego w budżecie gminy,(link:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz/akty/20/282/Wyodrebnienie_w_budzecie_gminy_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/)
- nie dotyczy,
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski,
- nie dotyczy,
- nie dotyczy.

Kazimierz Kurpiel
Sekretarz Gminy

-----Oryginalna wiadomość-----

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOMUNICE 1

Gomunice, dn. 12.01.2018 r.

Znak: ORG.1431.4.2018

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 z późn. zm.) udziela się odpowiedzi na zapytanie skierowane we wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r.
Informuję, iż:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - UCHWAŁA W ZAŁĄCZNIKU
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - rok 2014-67 UCHWAŁ, rok 2015 - 77 UCHWAŁ, rok 2016 - 72 UCHWAŁY
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - rok 2014 - 1, rok 2015 - 1, rok 2016 - 1
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - WYODRĘBNIONO - http://gwgomunice.peup.pl/rejestr.seam?cid=116038
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - NIE DOTYCZY
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 - NIE DOTYCZY

Pozdrawiam
Aneta Szczepocka
Urząd Gminy w Gomunicach
ul. Armii Krajowej 30
97-545 Gomunice
tel. 44 684-24-85 wew. 210

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLWÓW

Witam,
Poniżej Gmina Klwów udziela odpowiedzi w zakresie wskazanym we wniosku o udostepnienie informacji publicznej:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - odp. NIE;
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - odp. NIE;
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - odp. NIE;
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - odp. TAK w zakładce PRAWO LOKALNE - UCHWAŁY 2010 - UCHWAŁA NR XXXV/228/2010
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - odp. 204;
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - odp. 9
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - odp. NIE;
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - odp. NIE;
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego- odp. NIE, a uchwały znajdują się w zakładce PRAWO LOKALNE - UCHWAŁY;
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - odp. NIE DOTYCZY;
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - odp. NIE DOTYCZY;
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny- odp. NIE DOTYCZY;)
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016- odp. NIE DOTYCZY;

Z poważaniem
Lidia Wiaderna

odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej przez GŁUCHOŁAZY 2

Dzień dobry

w załączeniu przekazuję odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do
informacji publicznej

z poważaniem

--
Piotr Wierzbicki
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Głuchołazach
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
77/409 21 00
502 342 062

Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PROCHOWICE 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 09.01.2018r.

Barbara Rosiak

Urząd Miasta i Gminy Prochowice

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
odp. wniosek SO.1431.1.2018.BR1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BULKOWO

Bulkowo, dnia 15.01.2018 r.

USC.KU.1431.3.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r.(data wpływu do Urzędu 09.01.2018 r.) przesyłam poniżej wnioskowane informacje.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
ODPOWIEDŹ: NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
ODPOWIEDŹ: NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
ODPOWIEDŹ: NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
ODPOWIEDŹ: NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
ODPOWIEDŹ:
2014- 73
2015- 75
2016- 79

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
ODPOWIEDŹ:
2014- 4
2015- 1
2016- 2

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
ODPOWIEDŹ: NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
ODPOWIEDŹ: NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
ODPOWIEDŹ: TAK
UCHWAŁA Nr 181/XXV/17 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w Budżecie Gminy na 2018 rok
http://www.bip.bulkowo.pl/content.php?cms_id=2250

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
ODPOWIEDŹ: TAK
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego
http://www.bip.bulkowo.pl/content.php?cms_id=2282

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
ODPOWIEDŹ: NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
ODPOWIEDŹ: NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
ODPOWIEDŹ: NIE DOTYCZY

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Robert Wiśniewski
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie

Wysyłanie wiadomości e-mail: 2018-01-15-14-33-47-01.pdf przez SUSIEC 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):
2018-01-15-14-33-47-01.pdf

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLKUSZ

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany
do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu przez Sieć Obywatelską Watchdog
Polska informujemy co następuje:

1. W Gminie Olkusz nie zostały określone uchwałą tryb i szczegółowe
kryteria oceny wniosków o realizację zadania Publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.

2. Tak, w Gminie Olkusz utworzona została Rada Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Olkusz.

3. W Gminie Olkusz nie powołano rady oświatowej

4.Tak, w 2012 roku ( zmiana w 2015 roku ) Rada Miejska w Olkuszu
uchwaliła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych, poniżej
link

https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,a,1075365,uchwala-nr-vi962015-rady-miejskiej-w-olkuszu-z-dnia-5-maja-2015-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii2.html

5. Informuję, że Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwały w ilości :

2014 r. – 122

2015 r. – 210

2016 r. -146

6. Liczba konsultacji społecznych :

2014 - 2

2015 - 2

2016 - 2oraz rozległe konsultacje dot. GPR
https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,m,287546,konsultacje-spoleczne.html?page=3&limit=10&offset=30

7. Tak, w Gminie Olkusz działa Młodzieżowa Rada Miejska w Olkuszu.

8. Tak, w Gminie Olkusz utworzona została Gminna Rada Seniorów w Olkuszu.

9. Tak , w Gminie Olkusz wyodrębniony został fundusz sołecki, poniżej
link do Uchwały Rady Miejskiej:

https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,a,1075365,uchwala-nr-vi962015-rady-miejskiej-w-olkuszu-z-dnia-5-maja-2015-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii2.html

10. W załączeniu skan ostatniego Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz w sprawie funduszu sołeckiego.

11. Tak, w Gminie Olkusz od 2015 r. funkcjonuje budżet obywatelski
realizowany w oparciu o przepisy dotyczące konsultacji społecznych.

12.  2015 - 1 000 000,00 PLN

      2016 - 1 200 000,00 PLN

Informację sporządzili:

Jacek Imielski, Wydział Spraw Społecznych

Zofia Dziura, Wydział Organizacyjny

Informację udostępnił:

Maciej Kaliś

Biuro Promocji i InformacjiPublicznej UMiG Olkusz , pok. 312,tel: 32 626
01 62

--- Treść przekazanej wiadomości ---

*Temat: *

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

*Data: *

Tue, 09 Jan 2018 07:02:02 -0000

*Nadawca: *

sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

*Odpowiedź-Do: *

sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

*Adresat: *

poczta@umig.olkusz.pl <mailto:poczta@umig.olkusz.pl>

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>

www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>

www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>

www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>

NIP 526282872

KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Uzupełnienie do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLKUSZ 1

W uzupełnieniu do odpowiedzi w załączniku przesyłamy zarządzenie dot.
Funduszu Sołeckiego wymienione w treści odpowiedzi.

Z poważaniem

Maciej Kaliś

Biuro Promocji i InformacjiPublicznej UMiG Olkusz , pok. 312,tel: 32 626
01 62

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Mon, 15 Jan 2018 14:38:17 +0100
Nadawca: Maciej Kaliś <m.kalis@umig.olkusz.pl>
Adresat: sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany
do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu przez Sieć Obywatelską Watchdog
Polska informujemy co następuje:

1. W Gminie Olkusz nie zostały określone uchwałą tryb i szczegółowe
kryteria oceny wniosków o realizację zadania Publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.

2. Tak, w Gminie Olkusz utworzona została Rada Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Olkusz.

3. W Gminie Olkusz nie powołano rady oświatowej

4.Tak, w 2012 roku ( zmiana w 2015 roku ) Rada Miejska w Olkuszu
uchwaliła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych, poniżej
link

https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,a,1075365,uchwala-nr-vi962015-rady-miejskiej-w-olkuszu-z-dnia-5-maja-2015-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii2.html

5. Informuję, że Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwały w ilości :

2014 r. – 122

2015 r. – 210

2016 r. -146

6. Liczba konsultacji społecznych :

       2014 - 2

       2015 - 2

       2016 - 2oraz rozległe konsultacje dot. GPR
https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,m,287546,konsultacje-spoleczne.html?page=3&limit=10&offset=30

7. Tak, w Gminie Olkusz działa Młodzieżowa Rada Miejska w Olkuszu.

8. Tak, w Gminie Olkusz utworzona została Gminna Rada Seniorów w Olkuszu.

9. Tak , w Gminie Olkusz wyodrębniony został fundusz sołecki, poniżej
link do Uchwały Rady Miejskiej:

https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,a,1075365,uchwala-nr-vi962015-rady-miejskiej-w-olkuszu-z-dnia-5-maja-2015-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii2.html

10. W załączeniu skan ostatniego Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz w sprawie funduszu sołeckiego.

11. Tak, w Gminie Olkusz od 2015 r. funkcjonuje budżet obywatelski
realizowany w oparciu o przepisy dotyczące konsultacji społecznych.

12.  2015 - 1 000 000,00 PLN

      2016 - 1 200 000,00 PLN

Informację sporządzili:

Jacek Imielski, Wydział Spraw Społecznych

Zofia Dziura, Wydział Organizacyjny

Informację udostępnił:

Maciej Kaliś

Biuro Promocji i InformacjiPublicznej UMiG Olkusz , pok. 312,tel: 32 626
01 62

--- Treść przekazanej wiadomości ---

*Temat: *

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

*Data: *

Tue, 09 Jan 2018 07:02:02 -0000

*Nadawca: *

sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

*Odpowiedź-Do: *

sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

*Adresat: *

poczta@umig.olkusz.pl <mailto:poczta@umig.olkusz.pl>

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>

www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>

www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>

www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>

NIP 526282872

KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedz na wniosek dot. uchwal 15.01.2018 przez ŚWIEDZIEBNIA 1

Dzień dobry,
Przekazuję w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

Z poważaniem
Ewa Szymańska
Urząd Gminy Świedziebnia

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CMOLAS

Cmolas, 2018-01-15

Szymon Osowski, Bartosz Wilk – członkowie zarządu

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Cmolasie niniejszym informuje, że:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

- w gminie nie powołano rady oświatowej,

- Rada Gminy w Cmolasie w dniu 28 sierpnia 2014r. podjęła uchwałę Nr XLI/286/14 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Cmolas (Dz.Urz. Woj. Podkarp. z 2014r. poz. 2577) http://www.cmolas.biuletyn.net/?bip=1&cid=1260&bsc=N i http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2577/akt.pdf

- Rada Gminy podjęła następującą ilości uchwał: 2014r. - 70, 2015r. - 74, 2016r. - 76,

- Urząd prowadził konsultacje projektów aktów prawnych: w 2014r. - 7, 2015r. - 10, 2016r. – 7,

- w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów,

- w gminie jest wyodrębniony fundusz sołecki, zgodnie z uchwałą Nr IV/17/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckiego -

http://cmolas.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_09/BIPF55A114F600FDEZ/IV_17_15.pdf

- Wójta Gminy Cmolas z dnia 16 sierpnia 2017r. Zarządzeniem nr 444/17 określił procedury ustalania i wydatkowania środków funduszu sołeckiego

http://cmolas.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_01/BIPF562CE56983DB1Z/444_17_2.pdf

- w gminie nie funkcjonuje „budżet obywatelski”, mieszkańcy nie zainicjowali też żadnego projektu uchwały rady i nie skorzystali z możliwości przedkładania obywatelskich projektów uchwał przez złożenie wniosku zgodnie z przepisami kodeksu postepowania administracyjnego.

W związku z powyższym Rada Gminy w Cmolasie nie podejmowała żadnych uchwał w tej sprawie w latach 2014-2016

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Górzyca. przez GÓRZYCA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Urząd Gminy w Górzycy
Inspektor ds. samorządowych (-) Grażyna Markowska

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Górzyca. przez GÓRZYCA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Urząd Gminy w Górzycy
Inspektor ds. samorządowych (-) Grażyna Markowska

(bez tematu) przez ZŁOTORYJA 1

Witam w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnieniu
informacji publicznej

z poważaniem

Urszula Rajczakowska

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIEDZIEBNIA 1

Dzień dobry,
Przekazuję w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

Z poważaniem
Ewa Szymańska
Urząd Gminy Świedziebnia