Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HAŃSK 1

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4221@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Urząd Gminy Hańsk w załączeniu przesyła odpowiedź na powyższy wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HAŃSK 1

W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-5004@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Urząd Gminy Hańsk w załączeniu przesyła odpowiedź na powyższy wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

odpowiedź na wniosek z dn. 9.01.2018 r. przez CZARNY DUNAJEC 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 9.01.2018 r.w sprawie
udostępnienia informacji publicznej

Zofia Czyszczoń
insp. ds. obsługi rady

Gmina Murów przez MURÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.
Martyna Leja
Inspektor ds.obsługi sekretariatu i Rady Gminy
___________________
Urząd Gminy w Murowie
ul. Dworcowa 2
46-030 Murów
Tel: 77 4 214 034
Fax: 77 4 214 032
www.murow.pl
E-mail: ug@murow.pl

Urząd Gminy Włocławek przez WŁOCŁAWEK 1

Witam Serdecznie,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Michał Szymczak
Informatyk Urzędu Gminy Włocławek
Tel.: 54 230 53 45
Kom.: 668 579 355

udostepnienie informacji przez GOŁYMIN-OŚRODEK

Witam.

Odpowiadając na e-mail z dnia 09.01.2018 r. poniżej udostępniam następujące informacje:

- nie obowiązuje

- nie utworzono

- nie powołano

- ogólnej uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami nie podjęto, podjęto jedynie w 2015 roku uchwałę w sprawie konsultacji z mieszkańcami sołectw, które wnioskowały o podział sołectwa, załączam link do tej uchwały
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=golymin-osrodek/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=1&podmenu=119&str=1&id=1275

- w 2014 roku przyjęto 62 uchwały

- w 2015 roku przyjęto 62 uchwały

- w 2016 roku przyjęto 53 uchwały

- w 2014 i 2016 roku nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami, w 2015 roku buły przeprowadzane raz konsultacje z mieszkańcami (link do uchwały powyżej),

- nie utworzono

- nie utworzono

- nie wyodrębniono załączam link do uchwały http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=golymin-osrodek/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=1&podmenu=133&str=1&id=1670

- nie dotyczy

- nie funkcjonuje

- nie funkcjonuje

- nie dotyczy

W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Borkowska Katarzyna

Odpowiedź na wniosek przez STRZELCE KRAJEŃSKIE 2

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Jolanta Budacz
Główny specjalista

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 76 36 313
biuletyn@strzelce.pl

informacja publiczna przez KUNICE 2

-- Dzień dobry!
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halina Ługowska
insp. ds. organizacyjnych
Urząd Gminy Kunice
ul. Gwarna 1
59-216 Kunice
tel. 76/8575 172 wew. 34

Urząd Gminy w Borzytuchomiu przez BORZYTUCHOM 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. w
sprawie udzielenia informacji publicznej.

Z poważaniem

I.Megier

UG Borzytuchom

--
Pozdrawiam
Irena Megier
59 821 13 16 (wew. 35)
Inspektor ds. obsługi rady i oświaty
Urząd Gminy Borzytuchom

Odpowiedź przez STARE BOGACZOWICE 2

W załączeniu odp. na wniosek

Z poważaniem
Wiesław Ślawski

odpowiedź przez LUBACZÓW

Dzień Dobry,

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie
informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała – nie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),- nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - ogólnej uchwały regulującej
zasady przeprowadzania konsultacji społecznej nie ma

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016, 2014r. – 166, 2015r. – 117, 2016r. -132.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 – ok. 8

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),- tak

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),- tak

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, - nie dotyczy

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),-
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiLubaczow/document/421968/Uchwa%C5%82a-346_XXXVII_2017

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), - j.w.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

2015rok - 250.000 zł, 2016r. – 280 000 zł,

pozdrawiam

Dorota Zwierzyńska

--

*Dorota Zwierzyńska*

Urząd Miejski w Lubaczowie

/Sekretarz Miasta/

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

tel. 16.632.80.10 wew. 34 | fax 16.632.15.77

tel. 16.632.80.10 | fax 16.632.11.91

d.zwierzynska@um.lubaczow.pl

poczta@um.lubaczow.pl


Chroń środowisko Pamiętaj o środowisku! Przed wydrukowaniem tej
wiadomości, zastanów się czy potrzebujesz wersji papierowej!

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje
o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie
i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.
Dziękujemy. Urząd Miejski w Lubaczowie

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONECK

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2017 r. Urząd Gminy w Konecku informuje:

- w odniesieniu do pkt 1: W Gminie Koneck nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- w odniesieniu do pkt 2: W Gminie Koneck nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,

- w odniesieniu do pkt 3: W Gminie Koneck nie powołano rady oświatowej,

- w odniesieniu do pkt 4: W Gminie Koneck nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,

- w odniesieniu do pkt 5: Rada Gminy Koneck w 2014 r. podjęła 64 uchwały, w 2015 r. podjęła 56 uchwał, w 2016 r. - 62 uchwały,

- w odniesieniu do pkt 6: W Gminie Koneck w 2014 r. przeprowadzono 1 konsultację z mieszkańcami, w 2015 r. przeprowadzono 1 konsultację, w 2016 r. - 4 konsultacje,

- w odniesieniu do pkt 7: W Gminie Koneck nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- w odniesieniu do pkt 8: W Gminie Koneck nie utworzono gminnej rady seniorów,

- w odniesieniu do pkt 9: W Gminie Koneck nie wyodrębniono funduszu sołeckiego na 2018 rok, uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2018 roku znajduje się pod adresem: http://www.bip.koneck.eu/upload/pliki/0XXI.147.17.pdf,

- w odniesieniu do pkt 10: W Gminie Koneck nie wyodrębniono funduszu sołeckiego na 2018 rok,

- w odniesieniu do pkt 11: W Gminie Koneck nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny),

- w odniesieniu do pkt 12: W Gminie Koneck nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny),

- w odniesieniu do pkt 13: W Gminie Koneck nie funkcjonował budżet obywatelski (partycypacyjny) w latach 2014 - 2016.

Z poważaniem

Anna Żak
Urząd Gminy w Konecku
tel. 54 2722302 w.17

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TARNOGRÓD 1

Dzień dobry,

Urząd Miejski w Tarnogrodzie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r.

--
Z poważaniem
Kurzydło Anna
Urząd Miejski w Tarnogrodzie,
ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród,
tel. 84 6897161, fax. 84 6897731

odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji przez JANOWIEC WIELKOPOLSKI 1

Dzień Dobry,

Załączam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Danuta Rutkowska

Sekretarz Gminy

UM w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
TEL: 52 3023034 w.35
e-mail: <mailto:sekretarz@um-janowiecwlkp.pl> sekretarz@um-janowiecwlkp.pl

www: <http://www.um-janowiecwlkp.pl> www.um-janowiecwlkp.pl

BIP: <http://www.janowiec.wlkp.bip.net.pl> www.janowiec.wlkp.bip.net.pl

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROZPRZA

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji poniżej udzielam
odpowiedzi na zadane pytania:

/Pyt. 1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała./

/Odp. *TAK*/

Link do strony:
http://archiwbip.rozprza.pl/index5a26.html?app=uchwaly&nid=1174&y=2010&which=Rady+Gminy+Rozprza*//*

//

/Pyt. 2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust. 1 ustawyo działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie)?/

/Odp. *NIE*/

//

/Pyt. 3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego)?/

Odp. *NIE*

/Pyt. 4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacjiz mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimyo wskazanie adresu strony
www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała./

Odp. *TAK*

Link do strony: http://rozprza.pl/1810/384/konsultacje-spoleczne.html

Pyt. 5. Podanie informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odp.

2014 *– 82 uchwały*

2015*– 84 uchwały*

2016*– 74 uchwały*

Pyt. 6. Podanie informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcamiw poszczególnych latach 2014-2016.

Odp.

2014*– 2 konsultacje*

2015 *– 1 konsultacje*

2016*– 2 konsultacje*

Pyt. 7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?

*Odp. NIE*

Pyt. 8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?

*Odp. NIE*

Pyt. 9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy
o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

*Odp. NIE*

Link do strony:
http://bip.rozprza.pl/613/148/uchwaly-kadencji-2014-2018.html

Pyt. 10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
w związkuz realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

*Odp. BRAK*

Pyt. 11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

*Odp. NIE*

Pyt. 12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny).

*Odp. BRAK*

Pyt. 13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

*Odp. *

*2014 - 0*

*2015 - 0*

*2015 - 0.*

Urząd Gminy w Rozprzy

Aleksandra Jarosz

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KORYTNICA 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Magdalena Jaczewska
Urząd Gminy Korytnica
sekretariat@korytnica.pl
tel.(025)6612284

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Gdynia

Szanowni Państwo,

poniżej odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.
W razie wątpliwości lub dalszych pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam
Katarzyna Manikowska
Biuro Rady Miasta Gdyni

*- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,*

Uchwała Rady Miasta w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(URM Nr XXI/408/12 z 27.06.12.; MRMG Nr 111/12; _zmiana:_URM Nr
XXIII/494/12 z 26.09.12.; MRMG Nr 198/12; URM Nr XXVIII/685/17 z
01.02.17.; MRMG Nr 7/17)

link:

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2012_07/56087_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2012_10/58961_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2017_02/116330_fileot.pdf

* - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), *

*Radę Pożytku Publicznego powołano *Uchwałą Rady Miasta w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z
Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 (URM Nr XLIII/961/10 z
26.05.10.; MRMG Nr 13/10, poz. 120; *_zmiana:_* URM Nr XIV/267/11 z
23.11.11.; MRMG Nr 28/11, poz. 255; *_zmiana:_* URM Nr XXXII/683/13 z
26.06.13.; MRMG Nr 130/13)

*- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),*

Nie, nie powołano.

**

* - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,*

2014 - 269*uchwał i *5*rezolucji*
2015 - 303*uchwały i *1*rezolucję*
2016 - 328*uchwał i 2 rezolucje*

**

* - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), *

Młodzieżową Radę Miasta Gdyni powołano uchwałą Rady Miasta w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu (URM Nr
XII/223/11 z 28.09.11.; MRMG Nr 21/11, poz. 206; _zmiana:_ URM Nr
XIV/273/11 z 23.11.11.; MRMG Nr 28/11, poz. 261; URM Nr XXV/533/12 z
28.11.12.; MRMG Nr 239/12; _zmiana:_ URM Nr XVI/366/16 z 27.01.16.; MRMG
Nr 17/16; URM Nr XXII/531/16 z 22.06.16.; MRMG Nr 182/16)

link:

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2011_10/48351_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2011_10/48353_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2011_11/49890_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2012_12/61991_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2016_02/104673_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2016_06/109755_fileot.pdf

**

*- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), *

Nie, nie powołano.

*- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, *

W Gdyni nie ma sołectw, nie ma więc również podstaw do wyodrębniania
funduszu sołeckiego.

*- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, *

**

*„czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała”*

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasta Gdynia (prowadzone na podstawie
art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) przeprowadzane są w oparciu
o obowiązującą Uchwałę dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami.

Od lutego 2017 roku podstawę tę stanowi Uchwała nr XXVIII/684/17 Rady
Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni. Dostęp:

BIP UM Gdyni:
http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2017_02/116329_fileot.pdf,
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego:
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2017&book=0&position=533

Przed 1 lutego 2017 podstawą prawną do prowadzenia konsultacji z
mieszkańcami stanowiła Uchwała nr XLIV/1075/2006 Rady Miasta Gdyni z 30
sierpnia 2006 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni. Dostęp w BIP UM Gdyni:
http://gdynia.pl/g2/2016_10/113076_fileot.doc.

**

*„informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016”*

Jeśli chodzi o konsultacje z mieszkańcami za które odpowiedzialne było
Laboratorium Innowacji Społecznych lub które dotyczyły tematów, którymi
zajmuje się nasza jednostka (lub przed jej wydzieleniem - Innowacje
Społeczne Gdynia w ramach PPNT), to *w latach 2014-2016 miał miejsce 1
taki proces*: przeprowadzone w roku 2014 konsultacje w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady Miasta
Gdyni w sprawie Budżetu Obywatelskiego”.

*„czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) –
rozumiany jako konsultacje społeczne , oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczeni części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).*

**

Budżet obywatelski funkcjonuje w Gminie Miasta Gdynia od roku 2014.
Poniżej podano podstawy prawne kolejnych jego edycji, wraz z odnośnikami
do stosownych dokumentów.

BO w roku 2014:

* Uchwała nr XXXVI/756/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013
r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu
Obywatelskiego. Dostęp w BIP UM Gdyni:
http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2013_12/77976_fileot.pdf.
* Zarządzenie nr 13264/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 20
grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia procedur przeprowadzania i
wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do
spraw Budżetu Obywatelskiego:
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2013-12-20%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%2013264-13-VI-R%20Prezydenta%20Miasta%20Gdyni.pdf.

BO w roku 2015:

* Uchwała nr VI/65/15 Rady Miasta Gdyni z dn. 25 lutego 2015 r. w
sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu
Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację w
roku 2015. Dostęp w BIP UM Gdyni:
http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2015_03/94380_fileot.pdf
* Zarządzenie nr 1725/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 22
kwietnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia procedur przeprowadzania i
wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do
spraw Budżetu Obywatelskiego. Dostęp:
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2015-04-22%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%201725-15-VII-R%20Prezydenta%20Miasta%20Gdyni.pdf

BO w roku 2016:

* Uchwała nr XVII/428/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. w
sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego 2016 oraz ustalenia wysokości środków na jego
realizację. Dostęp w BIP UM Gdyni:
http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2016_03/105904_fileot.pdf
* Zarządzenie nr 4266/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
09.03.2016 roku w sprawie przyjęcia procedur przeprowadzania i
wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do
spraw Budżetu Obywatelskiego i Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
Dostęp:
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2016-03-09%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%204266-16-VII-M.pdf

* Zarządzenie nr 4740/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
07.06.2016 roku w sprawie zmiany przyjęcia procedur przeprowadzania
i wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do
spraw Budżetu Obywatelskiego i Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
Dostęp:
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2016-06-07%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%204740-16-VII-M%20Prezydenta%20Miasta%20Gdyni.pdf

* Zarządzenie nr 5056/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6
września 2016 r. w sprawie ostatecznej listy projektów
zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na
rok 2016 oraz metody głosowania na projekty w ramach Budżetu
Obywatelskiego i "Przyjaznej Dzielnicy". Dostęp:
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2016-09-06%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%205056-16-VII-R%20Prezydenta%20Miasta%20Gdyni.pdf

BO w roku 2017

* Zarządzenie nr 5832/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28
lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego. Dostęp:
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2017-02-28%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%205832.pdf.

**

4. *„jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016”*

W kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego w Gdyni przeznaczono na
niego następujące kwoty:

- BO w roku 2014: 3 000 000 zł

- BO w roku 2015: 4 597 797 zł

- BO w roku 2016: 5 203 543,65 zł

- BO w roku 2017: 5 310 198 zł

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 09 Jan 2018 06:56:34 -0000
Nadawca: sprawa-4098@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-4098@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: umgdynia@gdynia.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-4098@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej przez ŁOWICZ

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014 http://bip.uglowicz.nv.pl/uglowicz/Article/id,347.html

2015 http://bip.uglowicz.nv.pl/uglowicz/Article/id,379.html

2016 http://bip.uglowicz.nv.pl/uglowicz/Article/id,872.html

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, NIE ODBYŁY SIĘ

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, Uchwała Nr
VI/28/15 Rady Gminy Łowicz z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki. http://bip.uglowicz.nv.pl/uglowicz/Article/id,379.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie, Zarządzenie Nr 31/17 Wójta Gminy
Łowicz z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków
funduszu sołeckiego na 2018 rok przypadających na poszczególne sołectwa oraz
sposobu wnioskowania przedsięwzięc wskazanych do wykonania w ramach funduszu
sołeckiego <http://bip.uglowicz.nv.pl/uglowicz/Download/get/id,16714.html>

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. NIE DOTYCZY

Anna Kozyra

Biuro Rady Gminy

SA.1431.02.2018.SS - RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEBIESZÓW

Trzebieszów 16.01.2018r.

SA.1431.02.2018.SS

W odpowiedzi n Państwa zapytania informuje co następuje: (odpowiedzi przy poszczególnych zapytaniach)

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

ODP: TAK
LINK: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=980862
Link2: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//RG_V-33-15_-_inicjatywa_lokalna.doc

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

ODP: NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
ODP: NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

ODP: TAK
LINK: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=1079928
https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//20160704155306.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
ODP: wg bip:
Rok 2014 - 20
Rok 2015 - 63
Rok 2016 - 69

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
ODP: 1 /rok = 3

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

ODP: NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

ODP: NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

ODP: TAK
LINK: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=961167
LINK2: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//RG_IV-24-15-_fundusz_solecki.doc

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

ODP: NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. - NIE DOTYCZY

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-5134@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z wyrazami szacunku.

Sławomir Smolak
Sekretarz Gminy Trzebieszów
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41 wew. faks: (25)796-03-73
Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-4040 Trzebieszów
www.trzebiweszow.gmina.pl
https://www.facebook.com/trzebieszow/
skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka
Rachunek podstawy jednostki i budżetu – 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
Gmina Trzebieszów: NIP: 825-206-49-43, REGON: 7115825517 Kod terytorialny: 0611092

Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JÓZEFÓW nad Wisłą

<html>&#13; <head>&#13; &#13; </head>&#13; <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">&#13; <div class="moz-cite-prefix">Witam serdecznie,<br>&#13; <br>&#13; Udzielamy odpowiedzi na nast&#281;puj&#261;ce zapytanie:<br>&#13; <br>&#13; <pre>- czy obowi&#261;zuje w gminie uchwa&#322;a dot. trybu i szczeg&#243;&#322;owych kryteri&#243;w oceny wniosk&#243;w o realizacj&#281; zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego i o wolontariacie), a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod kt&#243;rym jest dost&#281;pna ta uchwa&#322;a,</pre>&#13; <pre> NIE&#13;- czy utworzono gminn&#261; rad&#281; dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego i o wolontariacie),</pre>&#13; <pre> NIE&#13;- czy powo&#322;ano w gminie rad&#281; o&#347;wiatow&#261; (art. 78 ust. 1 Prawa o&#347;wiatowego),</pre>&#13; <pre> NIE&#13;- czy obowi&#261;zuje w gminie uchwa&#322;a dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka&#324;cami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie gminnym),&#160;a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod kt&#243;rym jest dost&#281;pna ta uchwa&#322;a,</pre>&#13; <pre>TAK - <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://ugjozefow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&amp;p1=szczegoly&amp;p2=307839">https://ugjozefow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&amp;p1=szczegoly&amp;p2=307839</a> , <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://ugjozefow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&amp;p1=szczegoly&amp;p2=309925">https://ugjozefow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&amp;p1=szczegoly&amp;p2=309925</a>&#13;- informacji o liczbie przyj&#281;tych uchwa&#322; przez rad&#281; w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016,</pre>&#13; <pre>2014 - 60, 2015 - 54, 2016 - 58&#13;- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszka&#324;cami w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016,</pre>&#13; <pre>2014 - 1, 2015 - 1, 2016 - 1&#13;- czy utworzono m&#322;odzie&#380;ow&#261; rad&#281; gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie gminnym),</pre>&#13; <pre> TAK&#13;- czy utworzono gminn&#261; rad&#281; senior&#243;w (art. 5c ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie gminnym),</pre>&#13; <pre> NIE&#13;- czy wyodr&#281;bniono w gminie fundusz so&#322;ecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu so&#322;eckim), a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dost&#281;pna jest obowi&#261;zuj&#261;ca uchwa&#322;a o wyra&#380;eniu zgody na wyodr&#281;bnienie funduszu so&#322;eckiego; je&#347;li nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dost&#281;pna jest obowi&#261;zuj&#261;ca uchwa&#322;a o odmowie wyra&#380;enia zgody na wyodr&#281;bnienie funduszu so&#322;eckiego,</pre>&#13; <pre><b>TAK - <a moz-do-not-send="true" href="https://ugjozefow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&amp;p1=szczegoly&amp;p2=800601">https://ugjozefow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&amp;p1=szczegoly&amp;p2=800601</a></b>&#13;- link do obowi&#261;zuj&#261;cych zarz&#261;dze&#324; organu wykonawczego, wydanych w zwi&#261;zku z realizacj&#261; funduszu so&#322;eckiego w gminie,</pre>&#13; <pre>BRAK&#13;- czy w gminie funkcjonuje bud&#380;et obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje spo&#322;eczne, oparte na uchwale/zarz&#261;dzeniu, w sprawie przeznaczenia cz&#281;&#347;ci wydatk&#243;w z bud&#380;etu gminy na wskazane przez mieszka&#324;c&#243;w projekty,a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod kt&#243;rym dost&#281;pna jest uchwa&#322;a/zarz&#261;dzenie (uchwa&#322;y/zarz&#261;dzenia) w sprawie bud&#380;etu obywatelskiego (partycypacyjnego),</pre>&#13; <pre> NIE&#13;- je&#380;eli w gminie funkcjonuje bud&#380;et obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inn&#261; konstrukcj&#281; prawn&#261; ni&#380; form&#281; konsultacji z miesza&#324;cami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest bud&#380;et obywatelski (partycypacyjny),</pre>&#13; <pre>NIE DOTYCZY&#13; - jaka by&#322;a kwota bud&#380;etu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016.</pre>&#13; NIE DOTYCZY.<br>&#13; <br>&#13; Z powa&#380;aniem,<br>&#13; Andrzej Zar&#281;bski<br>&#13; Sekretarz<br>&#13; <br>&#13; <br>&#13; <br>&#13; <br>&#13; </div>&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; <div class="moz-signature">-- <br>&#13; &#13; <meta name="ProgId" content="Word.Document">&#13; <meta name="Generator" content="Microsoft Word 12">&#13; <meta name="Originator" content="Microsoft Word 12">&#13; <link rel="File-List" href="Marcin%20%C5%9Awierzyna%20stopka_pliki/filelist.xml">&#13; <link rel="Edit-Time-Data" href="Marcin%20%C5%9Awierzyna%20stopka_pliki/editdata.mso">&#13; <!--[if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]-->&#13; <link rel="themeData" href="Marcin%20%C5%9Awierzyna%20stopka_pliki/themedata.thmx">&#13; <link rel="colorSchemeMapping" href="Marcin%20%C5%9Awierzyna%20stopka_pliki/colorschememapping.xml">&#13; <!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:Zoom>150</w:Zoom>
<w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>
<w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->&#13; <style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
@font-face
{font-family:Tahoma;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:238;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
color:blue;
mso-themecolor:hyperlink;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
color:purple;
mso-themecolor:followedhyperlink;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
pre
{mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-link:"HTML - wst&#281;pnie sformatowany Znak";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Courier New";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;}
span.HTML-wstpniesformatowanyZnak
{mso-style-name:"HTML - wst&#281;pnie sformatowany Znak";
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-unhide:no;
mso-style-locked:yes;
mso-style-link:"HTML - wst&#281;pnie sformatowany";
font-family:"Courier New";
mso-ascii-font-family:"Courier New";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-hansi-font-family:"Courier New";
mso-bidi-font-family:"Courier New";
mso-fareast-language:PL;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="5122"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</o:shapelayout></xml><![endif]-->&#13; <div class="WordSection1">&#13; <div>&#13; <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><b style="mso-bidi-font-weight:&#13; normal"><span style='font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:"Tahoma","sans-serif";letter-spacing:1.6pt'>Marcin&#13; &#346;wierzyna<p></p></span></b></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><b style="mso-bidi-font-weight:&#13; normal"><span style='font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:"Tahoma","sans-serif";letter-spacing:1.6pt'>Informatyk</span></b></p>&#13; <pre><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style='font-size:9.0pt;&#13;font-family:"Tahoma","sans-serif";letter-spacing:1.6pt'>Urz&#261;d Gminy J&#243;zef&#243;w nad Wis&#322;&#261;</span></b></pre>&#13; <p class="MsoNormal" style="line-height:115%;tab-stops:35.4pt"><span style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Tahoma","sans-serif"'>ul.&#13; Opolska 33F, 24-340 J&#243;zef&#243;w nad Wis&#322;&#261;, <p></p></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="line-height:115%;tab-stops:35.4pt"><span style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Tahoma","sans-serif";&#13; mso-ansi-language:EN-US' lang="EN-US">tel. 81 828 83 37,&#13; fax 81 828 50 70,<p></p></span><span style="mso-ansi-language:EN-US" lang="EN-US"><p></p></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="tab-stops:35.4pt"><span style='font-size:&#13;8.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US' lang="EN-US">e-mail: <a href="mailto:informatyk@gminajozefow.pl">informatyk@gminajozefow.pl</a><p></p></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="tab-stops:35.4pt"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype
id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:formulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="Obraz_x0020_2" o:spid="_x0000_s1030" type="#_x0000_t75"
alt="http://gminajozefow.pl/wp-content/uploads/2017/02/herbmatryca.gif"
style='position:absolute;margin-left:-1pt;margin-top:15.05pt;width:58.4pt;
height:70.5pt;z-index:1;visibility:visible;mso-wrap-style:square;
mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute;
mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute;
mso-position-vertical-relative:line' o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="http://gminajozefow.pl/wp-content/uploads/2017/02/herbmatryca.gif"/>
<w:wrap anchory="line"/>
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><span style="mso-ignore:vglayout;position:&#13;absolute;z-index:1;margin-left:-1px;margin-top:20px;width:78px;height:94px"><img src="http://gminajozefow.pl/wp-content/uploads/2017/02/herbmatryca.gif" alt="http://gminajozefow.pl/wp-content/uploads/2017/02/herbmatryca.gif" v:shapes="Obraz_x0020_2" width="78" height="94"></span><!--[endif]--><span style='font-size:8.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-ansi-language:&#13; EN-US' lang="EN-US"><a href="http://www.gminajozefow.pl">www.gminajozefow.pl</a><p></p></span></p>&#13; </div>&#13; </div>&#13; </div>&#13; </body>&#13;</html>

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim - odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r. przez STRONIE ŚLĄSKIE 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek w sprawie
udostępnienia informacji publicznej. Wniosek wpłynął do Urzędu
Miejskiego w Stroniu Śląskim w dniu 09.01.2018 r.

Z poważaniem,

odpowiedź na wniosek- Gmina Kobylin przez KOBYLIN

Kobylin, 16 stycznia 2018 r.

 Nr RG.0001.3.2018

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa *

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji z dnia 9 stycznia br.
uprzejmie informuję, że w Gminie Kobylin:

- nie posiadamy uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

- nie powołano rady oświatowej,

- obowiązuje uchwała Nr XVI/113/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia
22 marca 2004 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacjiz
mieszkańcami Gminy Kobylin. Jest ona dostępna na stronie
www.poznan.uw.gov.pl <http://www.poznan.uw.gov.pl> (Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 64, poz. 1437).

- od stycznia 2014 r. do grudnia 2016 r. Rada Miejska podjęła 189 uchwał,

- w latach 2014-2016 nie przeprowadzono żadnych konsultacji z mieszkańcami,

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów,

- nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. Obowiązująca uchwała w tej
sprawie Nr XXIX/151/17 znajduje się na stronie www.bip.kobylin.pl
<http://www.bip.kobylin.pl> (Prawo lokalne>>uchwały, zarządzenia,
protokóły>>Uchwały Rady Miejskiej>> 2017),

- nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Magdalena Nowakowska

inspektor ds. Rady Miejskiej i jej organów

Informacja publiczna przez KAMIONKA 2

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z 9.01.2018 r.

Z poważaniem

Marcin Stępień

Urząd Gminy Kamionka
ul. Lubartowska 1
21-132 Kamionka
www.kamionka.pl
tel. 81 8527039

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBACZÓW 1

ORG.1431.7.2018

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--

Pozdrawiam
------------------------------
Mariusz Pieróg
Sekretarz Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
tel. (16) 632 16 84 w. 20, fax. (17) 717 36 55,
kom. 600445761
sekretarz@lubaczow.com.pl, mariusz.pierog@lubaczow.com.pl
http://www.lubaczow.com.pl

Informacja publiczna przez KAMIONKA 2

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9.01.2018 r.

Z poważaniem

Marcin Stępień

Urząd Gminy Kamionka
ul. Lubartowska 1
21-132 Kamionka
www.kamionka.pl
tel. 81 8527039