Informacja publiczna przez CZERNIEWICE 1

Dzień dobry,

w zał. przesyłam odpowiedź na wniosek z dn. 9.01.2018 r.

Pozdrawiam,

--
Dominik Kępa
Urząd Gminy w Czerniewicach

odpowiedz na informację publiczną przez UNISŁAW 2

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Poniżej:

. Link do : Uchwała nr XLIII/326/14 Rady Gminy Unisław z dnia 25
marca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Unisław środków funduszu sołeckiego ( http://www.bip.unislaw.pl/?app=uchwaly
<http://www.bip.unislaw.pl/?app=uchwaly&nid=1948&y=2014&q=wyodr%C4%99bnienie
+funduszu> &nid=1948&y=2014&q=wyodr%C4%99bnienie+funduszu ).

. W załączeniu uchwała nr III/17/07 Rady Gminy Unisław z dnia 2
kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Unisław.

Magdalena Kwiatkowska

Urząd Gminy Unisław

Parkowa 20

86-260 Unisław

odpowiedź na wniosek przez JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 1

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r.

Pozdrawiam
Dorota Korpacz
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny
857132884

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wrocław 1

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Organizacyjny i Kadr
Krzysztof Nowosławski
71 777 71 47

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź przez KOŚCIERZYNA

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej przekazuję dane z
Gminy Kościerzyna.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

TAK

http://koscierzyna.pl/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/Rada-Gminy/Uchwa%
C5%82y/NR_XI_87_2011/URG-2011-11-09_NR_I_87.aspx

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

TAK

http://koscierzyna.pl/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/Rada-Gminy/Uchwa%
C5%82y/NR_V_44_2011/URG-2011-05-06_NR_I_44.aspx
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014 - 99 uchwał

2015 - 99 uchwał

2016 - 99 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

W tych latach nie prowadzono konsultacji z mieszkańcami.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

NIE
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

NIE DOTYCZY
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.
NIE DOTYCZY

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Knopik

Sekretarz Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686-59-80
Kom. 601656657
Fax: 58 686-59-83
E-mail: <mailto:k.knopik@koscierzyna.pl> k.knopik@koscierzyna.pl
www.koscierzyna.pl

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PĘCZNIEW 1

Dzień dobry.

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku, Urząd Gminy Pęczniew przesyła w załączeniu pismo znak: OSS.033.3.2018.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Augustyniak

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SPYTKOWICE 1

Dzień dobry,

Urząd Gminy w Spytkowicach ( powiat nowotarski ) w załączeniu
przesyła pismo -odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej otrzymany dnia 9 stycznia 2018 roku.

Z poważaniem,

Małgorzata Smółka
Sekretariat UG w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 450
tel. 18 2688370

odp. wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHORKÓWKA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z 9 stycznia 2018 r.

Wioletta Klimek

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Chorkówka

38-458 Chorkówka 175

Tel. 13 43 869 44

www.chorkowka.pl <http://www.chorkowka.pl>

odpowiedz dot. informacji publicznej przez KORFANTÓW 1

Jolanta Grzegorzewicz

Naczelnik Wydziału

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Urząd Miejski w Korfantowie

Rynek 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 43 43 820 wew. 37

odpowiedz na informację Gmina Łącko z dnia 09.01.2018 r. przez ŁĄCKO 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedz na informację publiczną z dnia 09.01.2018 r.

Pozdrawiam
Wojciecha Jamro
Sekretarz Gminy Łącko

Odpowiedz dot. informacji publicznej przez KORFANTÓW 1

Jolanta Grzegorzewicz

Naczelnik Wydziału

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Urząd Miejski w Korfantowie

Rynek 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 43 43 820 wew. 37

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BANIE 1

Dzień dobry,
przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9.01.2018 r.

Pozdrawiam

Anna Myszka
inspektor z Urzędu

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZORSZTYN 1

Gmina Czorsztyn w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Gmina Czorsztyn

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĄKOLEWNICA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem
Beata Mazurek
Sekretarka

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĄKOLEWNICA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem
Beata Mazurek
Sekretarka

-----Oryginalna wiadomość-----

Częściowa odp. na wniosek przez GRODZICZNO

GMINA GRODZICZNO
Grodziczno, 15.01.2018 r.
GRODZICZNO 17A
13-324 GRODZICZNO

RGF.033.1.2018

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do pisma z dnia 9.01.2017 r. podaje do informacji następujące
pkt. zgodnie z zakresem własnych obowiązków:

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki, a jeśli tak to wnosimy o
wskazanie adresu strony BIP

Odp. Tak fundusz sołecki jest wyodrębniony Uchwałą Nr XL/257/2017, poniżej
link do strony:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/
<http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&strona=13&typ=
menu&menu=196&id=2918&str=1> &strona=13&typ=menu&menu=196&id=2918&str=1

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych z związku z
realizacją funduszu sołeckiego

Odp. Obowiązująca uchwała w spr. uchwalenia budżetu na rok 2018 załącznik nr
8 znajduje się pod linkiem:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/
<http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&strona=13&typ=
menu&menu=196&id=4714&str=1> &strona=13&typ=menu&menu=196&id=4714&str=1

Z poważaniem

Elżbieta Straszewska

Podinspektor

Urząd Gminy w Grodzicznie

Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

tel: 56 47 297 18

informacja publiczna przez KOLNO

Kolno, dnia 16 stycznia 2018 roku

Sieć Obywatelska

Watchog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, że

1. W gminie Kolno nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

3 Nie powołano rady oświatowej

4. W gminie Kolno obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, uchwała Nr XIX/119/16 link
do strony:

http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/aktyprawne/e0887db916ff7d5/kadencja20142018/

W 2014 r – podjęta została 1 uchwała w sprawie dotyczącej zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,

W 2016 r. –podjęta została 1 uchwała w sprawie dotyczącej zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,

Konsultacji zostało przeprowadzonych:

2014 – 1

2015 -1

2016 - 2

- W Gminie Kolno nie utworzono rady seniorów

- W Gminie Kolno został wyodrębniony fundusz sołecki uchwała Nr V/29/15
link do
http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/aktyprawne/e0887db916ff7d5/kadencja20142018/

- W Gminie Kolno nie obowiązuje budżet obywatelski

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - GMINA WOHYŃ przez WOHYŃ

ZNAK: Or.1431.3.2018, Wohyń, 16.1.2018r.

W odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej odpowiednio informuję:

Ad. 1 nie
Ad. 2 nie
Ad. 3 nie
Ad. 4 tak, https://ugwohyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=55&id_dokumentu=403771&akcja=szczegoly&p2=403771 oraz https://ugwohyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=55&id_dokumentu=403821&akcja=szczegoly&p2=403821
Ad. 5 2014-55 uchwał, 2015-62, 2016-53
Ad. 6 po 1 na rok
Ad. 7 nie
Ad. 8 nie
Ad. 9 tak, https://ugwohyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=55&id_dokumentu=787720&akcja=szczegoly&p2=787720
Ad. 10 zarządzeń w tym zakresie nie wydawano
Ad. 11 nie
Ad. 12 nie dotyczy
Ad. 13 nie dotyczy

Tomasz Jurkiewicz UG Wohyń

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MNISZKÓW

W dniu 2018-01-09 o 08:01, sprawa-5344@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Gmina Mniszków

RO.1431.1.2018

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 r. informuję, że w Gminie Mniszków :
- nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano rady oświatowej,
- nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami,
- Rada Gminy Mniszków przyjęła w 2014 r. 70 uchwał, w roku 2015 - 59
uchwał, a w 2016 r. - 73 uchwały,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,uchwała w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego pod adresem
http://www.bip.mniszkow.pl/mniszkow/bip/web/uploads/pub/pages/page_275/text_images/Uch.%20XXVII-153-17.pdf
- nie funkcjonuje budżet  obywatelski.

Z poważaniem
Katarzyna Kuśmierska
Urząd Gminy w Mniszkowie

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZABELIN

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie dostępu do informacji publicznej uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
- nie;
- nie;
- nie;
- tak, link:
http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2017/XXV.207.17.pdf
- uchwały Rady Gminy Izabelin podjęte w poszczególnych latach 2014-2016:
2014 – 80,
2015 – 92,
2016 – 74;
- Konsultacje społeczne przeprowadzone z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014 – 2016:
- 2014r. – 2,
- 2015r. – 8,
- 2016r. – 7;
- nie utworzono;
- nie utworzono;
- tak link
http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2015/V.19.15.pdf
- w Gminie Izabelin Wójt Gminy nie wydaje zarządzeń regulujących układ wykonawcy budżetu. Uchwały budżetowe przyjmowane przez Radę Gminy Izabelin są przygotowane w układzie: działy, rozdziały i paragrafy, dlatego też nie ma konieczności wydawania wyżej wskazanego zarządzenia. Poniżej link do budżetu Gminy Izabelin na rok 2018r.
http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2015/V.19.15.pdf
http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2017/XXXIII.290.17_z1-12.pdf
- drugi link załącznik nr 11;
- nie;
- nie, jedynie fundusze sołeckie;
- kwoty przeznaczone na fundusze sołeckie w latach 2014 – 2016:
- w 2014r. kwota 226 976,85zł,
- w 2015r. kwota 245 866,05zł.,
- w 2016r. kwota 251 567,09zł.

Z poważaniem
Monika Kacprowicz

tel. (+48 22) 722-89-30
fax (+48 22) 722-80-06
izabelin@izabelin.pl
----------------------------------------------
Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin
www.gmina.izabelin.pl

Odpowiedź na informację publiczną przez BIAŁA

Biała , 16 stycznia 2018 r.

OR.1431.4.2018

**

**

Urząd Miejski w Białej zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016 , poz. 1764) w
odpowiedzi na wniosek
o informację publiczną z dnia 9 stycznia 2018 r. udziela poniżej
odpowiedzi na pytania zawarte wwniosku:

1)w Gminie Biała obowiązuje uchwała Nr VI.37.2015 Rady Miejskiej w Biała
z dnia

31 marca 2015 r. określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie
Gminy Biała – link
http://bip.biala.gmina.pl/1327/846/sesje-od-nr-i-do-xv.html

2)nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

3)nie powołano w gminie rady oświatowej

4)w Gminie Biała obowiązują dwie uchwały dotyczące konsultacji z
mieszkańcami:

a)uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017
r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji - link
http://bip.biala.gmina.pl/2656/846/uchwala-nr-xxii2172017-rady-miejskiej-w-bialej-z-dnia-31-03-2017-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-konsultowania-zorganizacjami-pozarzadowymi-ipodmiotami-wymienionymi-wart3ust3ustawy-zdnia-24kwietnia-2003r.html

b)uchwała Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacjiz
mieszkańcami Gminy Biała – link
http://bip.biala.gmina.pl/753/1393/uchwaly-vi-kadencji-rady-miejskiej-2010-2014.html

5)Rada Miejska w Białej podjęła w poszczególnych latach następującą
liczbę uchwał;

- w 2014 r. 21 uchwał

- w 2015r. 93 uchwały

- w 2016 r. 87 uchwał

6)W Gminie Biała w poszczególnych latach przeprowadzono następującą
liczbę konsultacji z mieszkańcami:

a)- w 2014 r. – 6 konsultacji

b)- w 2015 r. – 3 konsultacje

c)- w 2016 r.– 1 konsultacja

7)nie utworzono młodzieżowej radygminy

8)nie utworzono gminnej rady seniorów

9)wyodrębniono w gminie fundusz sołecki – uchwała Nr VI.34.2015 w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego –
linkhttp://bip.biala.gmina.pl/1327/846/sesje-od-nr-i-do-xv.html

10)obowiązującezarządzeniaorganu wykonawczego w związku z realizacją
funduszu sołeckiego:

a)zarządzenieNr OR.0050.740.2014 Burmistrza Białej z dnia 10
października 2014 r. link :
http://bip.biala.gmina.pl/994/zarzadzenia-burmistrza-vi-kadencji-rok-2014.html

b) Zarządzenie Nr OR.0050.323.2016 Burmistrza Białej z dnia 22 czerwca
2016 r. link:
http://bip.biala.gmina.pl/1973/zarzadzenie-nr-or00503232016-burmistrza-bialej-z-dnia-22-06-2016-w-sprawie-powolania-komisji-do-oceny-zlozonych-wnioskow-w-ramach-funduszu-soleckiego.html

11)w gminie Biała nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Sporządziła G. Prokopowicz

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Białej

informacja publiczna S.1431.4.2018 przez BIAŁYDUNAJEC 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 09.01.2018 r.
Sekretarz Gminy
Anna Wypychowska

Odpowiedź na wniosek z dnia 9.01.2018 przez SZCZAWNO-ZDRÓJ 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 9.01.2018 r. o
udostepnienie informacji publicznej.

Agnieszka Mankiewicz

74/849-39-19

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BROJCE

Brojce, 16 stycznia 2018 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
udzielam następującej odpowiedzi:

1. W gminie Brojce nie obowiązuje  uchwała dotycząca trybu trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie),

2. W gminie Brojce nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie).

3. W gminie Brojce nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego).

4. W gminie Brojce obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami:
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyBrojce/document/241439/Uchwa%C5%82a-XXVII_124_2013

5.Ilość Uchwał Rady Gminy Brojce przyjętych w kolejnych latach
przedstawia się następująco: 2014 rok - 69 , 2015 rok  -77 , 2016 rok  -
51,

6. Liczba przeprowadzonych konsultacji w kolejnych latach: 2014 - 1 ,
2015 - 3 , 2016 - 1.

7. W gminie Brojce nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8. W gminie Brojce nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. W gminie Brojce prowadzony jest program naprawczy w związku z czym
Fundusz Sołecki nie jest realizowany:
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyBrojce/document/244236/Uchwa%C5%82a-XV_97_2016

10. W związku z nierealizowaniem Funduszu Soleckiego nie podaje się
linku do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

11, 12, 13, 14 W gminie Brojce nie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny).

Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

Anna Bielecka-Tyszer

Sekretarz Gminy Brojce

tel. 91 3861194

W dniu 2018-01-09 o 08:11, Urząd Gminy w Brojcach pisze:

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA KAMIENICA

Twoja wiadomość

Do: starakamienica@starakamienica.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:57

odczytano w dniu 16.01.2018 15:32.