Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWONIA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@zawonia.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:57

odczytano w dniu 2018-01-16 15:33.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KIJEWO KRÓLEWSKIE 1

Kijewo Królewskie, dn. 16.01.2018 r.

RSO.1431.2.2018.MO

*Pan Szymon Osowski
Pan Bartosz Wilk *

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w
dniu 09.01.2018 r., zgodnie z art. 13 ust. 1, w związku z art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), informuję:

1)W Gminie Kijewo Królewskie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.

2)Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3)Nie powołano w gminie rady oświatowej.

4)Na terenie gminy obowiązuje uchwała Nr XXI/171/2017Rady Gminy Kijewo
Królewskie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kijewo
Królewskie (http://www.bip.kijewo.pl/?app=uchwaly&nid=2364&y=2017).

5)Liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy Kijewo Królewskie w latach
2014-2016:
2014 - 53 uchwały
2015 - 64 uchwały
2016 - 50 uchwał

6)Liczba konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami gminy w latach
2014-2016:
2014 - 1 konsultacja
2015 - 4 konsultacje
2016 - 3 konsultacje

7)Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8)Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9)Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego.
(http://www.bip.kijewo.pl/?app=uchwaly&nid=2270&y=2017).

10)Nie funkcjonuje w gminie budżet obywatelski.

*Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości. *

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4381@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KIJEWO KRÓLEWSKIE 1

Kijewo Królewskie, dn. 16.01.2018 r.

RSO.1431.2.2018.MO

*Pan Szymon Osowski
Pan Bartosz Wilk *

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w
dniu 09.01.2018 r., zgodnie z art. 13 ust. 1, w związku z art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), informuję:

1)W Gminie Kijewo Królewskie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.

2)Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3)Nie powołano w gminie rady oświatowej.

4)Na terenie gminy obowiązuje uchwała Nr XXI/171/2017Rady Gminy Kijewo
Królewskie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kijewo
Królewskie (http://www.bip.kijewo.pl/?app=uchwaly&nid=2364&y=2017).

5)Liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy Kijewo Królewskie w latach
2014-2016:
2014 - 53 uchwały
2015 - 64 uchwały
2016 - 50 uchwał

6)Liczba konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami gminy w latach
2014-2016:
2014 - 1 konsultacja
2015 - 4 konsultacje
2016 - 3 konsultacje

7)Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8)Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9)Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego.
(http://www.bip.kijewo.pl/?app=uchwaly&nid=2270&y=2017).

10)Nie funkcjonuje w gminie budżet obywatelski.

*Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości. *

W dniu 2018-01-09 o 07:58, sprawa-4876@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek przez KWIDZYN

OR.1431.1.3.2018

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska,
z siedzibą w Warszawie 02-605, ul. Ursynowska 22/2, złożony drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Kwidzyn w dniu 9 stycznia 2018r. o udostępnienie informacji publicznej - udostępniam informację publiczną w zakresie objętym niniejszym wnioskiem:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - Tak, w gminie obowiązuje Uchwała Nr XXXII/177/134 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zmiana do tej uchwały z 28 marca 2014r. Uchwała Nr XLI/231/14. Link do tych uchwał:

http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=5559

http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=5154 ;

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.

1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE, nie utworzono takiej rady;

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - NIE, nie powołano w gminie rady oświatowej;

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy
o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - TAK,
w gminie obowiązuje Uchwała Nr XXI/119/12 Rady Gminy Kwidzyn w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kwidzyn, link do uchwały: http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=4750

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

2014r. – 75 uchwał, 2015r.- 122 uchwał, 2016r. – 89 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - W roku 2014 przeprowadzono 4 konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy; w roku 2015 - przeprowadzono 37 konsultacji społecznych; w roku 2016 - przeprowadzono 5 konsultacji społecznych

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - TAK, w gminie powołano Młodzieżową Radę Gminy Kwidzyn Uchwałą Nr XVIII/106/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn, zmiany do tej uchwały wprowadzono Uchwałą Nr XXI/135/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn (link do uchwał poniżej), której pierwsze wybory odbyły się 14 stycznia 2016r. Obecnie rozpoczęła się II kadencja.

http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?k=116

http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?k=116

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim),
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie,
o wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - TAK, w gminie wyodrębniono fundusz sołecki stosowną Uchwałą Rady Gminy Nr VII/26/15 z dnia 27 marca 2015r. Link do uchwały: http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=6282

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - NIE wydano żadnych zarządzeń wykonawczych wójta
w związku z realizacją funduszu sołeckiego;

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków
z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy
o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE,
w gminie nie ma funduszu obywatelskiego

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - NIE dotyczy, w związku
z powyższym;

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 - NIE dotyczy, w związku z powyższym.

Informację publiczną przygotowała Anna Mielniczek - Sekretarz gminy i Katarzyna Kisiel - Inspektor do spraw obsługi biura rady.

Informację publiczną udostępniła Anna Mielniczek - Sekretarz gminy

-----------------------------------------
Pozdrawiam,
Anna Mielniczek
Sekretarz Gminy Kwidzyn
tel. 55 261 41 55

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MŚCIWOJÓW 1

Witam,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pozdrawiam
Robert Kopeć

odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej przez DUKLA 1

 Witam, w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem, Natalia Belcik

Pismo w spr. udostępnienia informacji przez GRODZICZNO

<style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>
<p><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:EnableOpenTypeKerning/>
<w:DontFlipMirrorIndents/>
<w:OverrideTableStyleHps/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--></p>
<p><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="371">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Normal Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footnote text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="header"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footer"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index heading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="table of figures"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="envelope address"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="envelope return"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footnote reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="line number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="page number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="endnote reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="endnote text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="table of authorities"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="macro"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="toa heading"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Closing"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Signature"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Message Header"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Salutation"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Date"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text First Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text First Indent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Note Heading"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Block Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Hyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="FollowedHyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Document Map"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Plain Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="E-mail Signature"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Top of Form"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Bottom of Form"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Normal (Web)"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Acronym"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Address"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Cite"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Code"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Definition"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Keyboard"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Preformatted"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Sample"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Typewriter"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Variable"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Normal Table"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation subject"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="No List"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Outline List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Outline List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Outline List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Simple 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Simple 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Simple 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Colorful 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Colorful 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Colorful 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table 3D effects 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table 3D effects 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table 3D effects 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Contemporary"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Elegant"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Professional"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Subtle 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Subtle 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Balloon Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Theme"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true"
Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true"
Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true"
Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true"
Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true"
Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true"
Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}
</style>
<![endif]--></p>
<p class="MsoNormal">GMINA
GRODZICZNO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<br /> GRODZICZNO 17A<br /> 13-324 GRODZICZNO</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">RGF.033.1.2018&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Grodziczno, 15.01.2018 r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong>Szanowni Państwo</strong></p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">W nawiązaniu do pisma z dnia 9.01.2017 r. podaje do informacji następujące pkt. zgodnie z zakresem własnych obowiązk&oacute;w:</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki, a jeśli tak to wnosimy o wskazanie adresu strony BIP</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Odp. Tak fundusz sołecki jest wyodrębniony Uchwałą Nr XL/257/2017, poniżej link do strony:</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&amp;strona=13&amp;typ=menu&amp;menu=196&amp;id=2918&amp;str=1">http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&amp;strona=13&amp;typ=menu&amp;menu=196&amp;id=2918&amp;str=1</a></p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych z związku z realizacją funduszu sołeckiego</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Odp. Obowiązująca uchwała w spr. uchwalenia budżetu na rok 2018 załącznik nr 8 znajduje się pod linkiem:</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&amp;strona=13&amp;typ=menu&amp;menu=196&amp;id=4714&amp;str=1">http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&amp;strona=13&amp;typ=menu&amp;menu=196&amp;id=4714&amp;str=1</a></p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Gabriola; mso-fareast-language: PL;">Z poważaniem</span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Gabriola; mso-fareast-language: PL;">Elżbieta Straszewska</span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Gabriola; mso-fareast-language: PL;">Podinspektor</span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Gabriola; mso-fareast-language: PL;">Urząd Gminy w Grodzicznie</span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Gabriola; mso-fareast-language: PL;">Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno</span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Gabriola; mso-fareast-language: PL;">tel: 56 47&nbsp;297 18</span></em></p><br />

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWY WIŚNICZ 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŁÓW

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 roku , Urząd Gminy w Iłowie udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Tak - obowiązuje, dostępna na stronie: bip-ilow.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy
2. Nie - do końca stycznia Rada zostanie wyłoniona zgodnie z treścią uchwały
3. Nie - w Gminie nie funkcjonuje Rada Oświatowa
4. Nie - nie funkcjonuje taka Uchwała
5. Liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy w Iłowie
6.Liczba uchwał przyjęta przez Radę Gminy Iłów w poszczególnych latach:
-2014 - 67
-2015 - 55
-2016 - 49
7. Liczba przeprowadzonych konsultacji w poszczególnych latach:
- 2014 -2
- 2015 -3
- 2016 -3
8. Nie - nie utworzono Rady Młodzieżowej
9. Nie - nie wyodrębniono
10. W Gminie Iłów nie funkcjonuje budżet obywatelski
11.Brak kwoty

Pozdrawiam

Przemysław Nowacki
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy w Iłowie
ul. Płocka 2, 96-520 Iłów
tel: 24 267 50 83
mobile: 512 212 599
e-mail: pnowacki@ilow.pl, sekretarz@ilow.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARCZMISKA

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję jak poniżej:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

- Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 czerwca 2015
r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=974512

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- Na terenie Gminy nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- W Gminie nie powołano gminnej rady oświatowej.

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

- Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Karczmiska.
https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=951869

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

- Rada Gminy Karczmiska przyjęła :
- w roku 2014 – 83 uchwały,
- w roku 2015 – 86 uchwał,
- w roku 2016 – 78 uchwał.

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

- W latach 2014-2016 przeprowadzono 7 konsultacji społecznych, w tym:
- w 2014 roku – brak danych,
- w 2015 roku – 5,
- w 2016 roku – 2.

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

- Na terenie Gminy nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

- Na terenie Gminy nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

- W Gminie Karczmiska wyodrębniony jest fundusz sołecki na podstawie
Uchwały Nr XXXVI/266/14 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2014 r. w
sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=789343

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- Wójt Gminy Karczmiska nie wydawał zarządzeń związanych z realizacją
funduszu sołeckiego. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w
danym roku budżetowym w ramach funduszu sołeckiego oraz zmiany w
zakresie przedsięwzięć ujmowane są w uchwałach budżetowych gminy na
poszczególne lata oraz w uchwałach w sprawie zmian w budżecie gminy.

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

- Nie funkcjonuje.

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

- W Gminie Karczmiska budżet obywatelski (partycypacyjny) realizowany
jest poprzez wyodrębnienie funduszu sołeckiego. W gminie funkcjonuje 19
sołectw, które w każdym roku budżetowym otrzymują do dyspozycji środki,
obliczone zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim.

13 jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

- Wysokość środków poniesionych na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego (ogółem):
- w 2014 r. – 223 301,17 zł
- w 2015 r. – 233 117,58 zł
- w 2016 r. – 246 828,48 zł.

--
Marcin Dyka
Starszy informatyk

Urząd Gminy Karczmiska
ul. Centralna 17
24-310 karczmiska
tel: 81 828 70 26
informatyk@poczta.karczmiska.pl
www.karczmiska.pl

udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez HAJNÓWKA 1

Or.1431.8.2018
Dzień dobry>
Przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi wniosku o udostępnienie informacji publicznej .

Pozdrawiam.
Olga Niczyporuk

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYFÓW ŚLĄSKI

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej – dot. Sprawa 4210 i sprawa 4682 ( oba o tej samej treści ) uprzejmie informujemy :
1. http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1294/uchwaly_rady
2. Nie ma gminnej rady pożytku publicznego,
3. Nie ma gminnej rady oświaty,
4. Tak – link jak w pkt. 1,
5. W 2014r. podjęto 51 uchwał, w 2015r. -68 uchwał, w 2016r. – 70 uchwał,
6. W 2016r. przeprowadzono jedną konsultację w spr. Statusów sołectw,
7. Nie ma młodzieżowej rady gminy,
8. Nie ma gminnej rady seniorów,
9. Tak – link jak w pkt. 1,
10. Nie wydawano zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego,
11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski,
12. Nie dotyczy,
13. Nie dotyczy.

Z poważaniem
Jerzy Andrzejczak
Sekretarz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYFÓW ŚLĄSKI

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej – dot. Sprawa 4210 i sprawa 4682 ( oba o tej samej treści ) uprzejmie informujemy :
1. http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1294/uchwaly_rady
2. Nie ma gminnej rady pożytku publicznego,
3. Nie ma gminnej rady oświaty,
4. Tak – link jak w pkt. 1,
5. W 2014r. podjęto 51 uchwał, w 2015r. -68 uchwał, w 2016r. – 70 uchwał,
6. W 2016r. przeprowadzono jedną konsultację w spr. Statusów sołectw,
7. Nie ma młodzieżowej rady gminy,
8. Nie ma gminnej rady seniorów,
9. Tak – link jak w pkt. 1,
10. Nie wydawano zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego,
11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski,
12. Nie dotyczy,
13. Nie dotyczy.

Z poważaniem
Jerzy Andrzejczak
Sekretarz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PĘCŁAW 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu Urząd Gminy Pęcław przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018r.

Julita Krzykała
Urząd Gminy Pęcław
tel. 76 8317 126

-----Oryginalna wiadomość-----

wniosek przez RYGLICE 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

--
Anna Zielińska
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ryglicach
ul.Rynek 9
33-160 Ryglice
tel. 14 6443635
e-mail: gmina@ryglice.pl

Odpowiedź na wniosek - miasto Kolno przez KOLNO 1

Witam!

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 r. o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Ewa Okurowska

Zastępca Naczelnika

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Urząd Miasta Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. 86 278-21-33 wew. 57.

Informacja publiczna przez BRANIEWO 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej OR.1431.4.2018.SC


Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam.

Joanna Maziarz
sekretarka

Urząd Miasta Braniewa
(55)644-01-02
ul. Kościuszki 111
www.braniewo.pl <http://www.braniewo.pl/>

htmlsig.com
<https://htmlsigs.s3.amazonaws.com/banners/files/000/047/611/medium/herbbran
iewa.png>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez BRUSY 2

Witam!

W załączeniu przesyłam skan pisma-odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Pozdrawiam

Adam Mochol

Inspektor

Wydział Organizacyjno-Prawny

tel. 52 39 69 324

Urząd Miejski w Brusach

ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

tel. 52 39 69 300, fax. 52 39 69 303

herb

odpowiedź przez SKAŁA 1

Dzień dobry,

Urząd Miasta i Gminy w Skale, w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Katarzyna Karlik

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAŃCZUGA

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Tel 16 642 31 42 w. 20
W odpowiedzi na wniosek informuję, co następuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014.734 Z DNIA 21.02.2014 NR UCHWAŁY XXX/345/2014 Z 7.02.2014 r.
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, - 299
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, - 5
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - NIE
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, -
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - TAK
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - FUNKCJONUJE W RAMACH POROZUMIENIA USTRZYCKO-RZESZOWSKIEGO OD 1994 r.
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. - 24% Z PODATKÓW t.j.:
2014 R. – 298 500,00 ZŁ
2015 R. – 306 900,00 ZŁ
2016 R. – 281 700,00 ZŁ

Z poważaniem,
Urszula Lech-Inglot
Tel. 16 642 31 42 w. 20

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-4348@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek-Andrzejewo przez ANDRZEJEWO

Odpowiadając na wniosek z dnia 9 stycznia Urząd Gminy w Andrzejewie
informuje:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej oraz uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami,

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

-nie powołano rady oświatowej,

- w latach 2014-2016 przeprowadzono 3 konsultacje z mieszkańcami (rok 2016),

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów,

- wyodrębniono fundusz sołecki w budżecie gminy Andrzejewo,

- w gminie nie obowiązuje budżet obywatelski

- wszystkie uchwały Rady Gminy Andrzejewo oraz zarządzenia organu
wykonawczego umieszczone zostały na stronie www.bip.andrzejewo.pl

Z poważaniem

Piotr Skłodowski

Sekretarz Gminy Andrzejewo

--
Ta wiadomość zawiera informacje chronione i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby.
Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera.
Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej wykorzystanie, ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań jest zabronione i może być objęte sankcjami przewidzianymi prawem.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez SOŚNO 1

Urząd Gminy Sośno przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek
z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

Danuta Zenel

Urząd Gminy Sośno

Ul.Nowa 1

89-412 Sośno

Tel.52 389-01-16

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARY BRUS 1

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź na wniosek - UG Sędziejowice przez SĘDZIEJOWICE 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Urszula Pasowska

--
Urząd Gminy Sędziejowice
Urszula Pasowska
Inspektor
tel. 43 6771146

odpowiedź wniosek w sprawie informacji publicznej przez STRZEGOM 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

---------------------------------------------------------

Magdalena Kuczyńska

Zespół ds. Bezpieczeństwa, Profilaktyki i Organizacji Pozarządowych

Urząd Miejski w Strzegomiu

ul. Rynek 38

tel. 74 / 85 60 566 fax 74 / 85 60 516

magdalena.kuczynska@strzegom.pl

www.strzegom.pl