Odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez Opole 1

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania w kolejności ich zadania:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

W mieście Opolu obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.

BIP: http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/1348/18386

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

W mieście Opolu utworzono Opolską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

BIP: http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6409/18386

Obecnie działa Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,
powołana Zarządzeniem nr OR-I.0050.663.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia
09 października 2017 r. w sprawie powołania Opolskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego na II kadencję.

www:
http://www.opole.pl/dzial/miasto/centrum-dialogu-obywatelskiego/rada-dzialal
nosci-pozytku-publicznego/

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

W mieście Opolu nie powołano Rady Oświatowej.

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

W mieście Opolu obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami.

www: <http://www.opole.pl/konsultacje-z-mieszkancami-uchwala/>
http://www.opole.pl/konsultacje-z-mieszkancami-uchwala/

BIP:
<http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/4979/18386/htm
lpreview>
http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/4979/18386/html
preview

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Rada Miasta Opola przyjęła następującą liczbę uchwał w poszczególnych
latach:

2014: 243 uchwały (211 uchwał w VI kadencji Rady + 32 uchwały w VII kadencji
Rady)

2015: 342 uchwały

2016: 343 Uchwały

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

W mieście Opolu prowadzone są konsultacje z mieszkańcami.

w 2014 odbyły się 3 konsultacje

w 2015 odbyły się 7 konsultacji

w 2016 odbyły się 2 konsultacje

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

W mieście Opolu utworzono młodzieżową Radę Miasta.

www: http://www.opole.pl/dzial/rada-miasta-opola/mlodziezowa-rada-miasta/

BIP:
http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5051/18386/html
preview;
http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/755/18386

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

W mieście Opolu utworzono Radę Seniorów.

www:
http://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/senior-w-opolu/rada-senioro
w-miasta-opola/

BIP:
http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/517/18386/htmlp
review

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W mieście Opolu działa 28 Jednostek Pomocniczych. Pod poniższym linkiem
dostępny jest akt prawa miejscowego w sprawie zasad przyznawania środków
budżetowych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Opola.

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5222/18386

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

W mieście Opolu działa 28 Jednostek Pomocniczych. Poniżej znajdują się linki
do regulacji.

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5305/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5223/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5222/18386

http://baw.umo.lokalna/institution/18386/legalact/6662/18386

http://baw.umo.lokalna/institution/18386/legalact/6658/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5780/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6277/18386

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Nie dotyczy. W mieście Opolu budżet obywatelski funkcjonuje w oparciu o
zarządzenie Prezydenta miasta Opola.

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

W mieście Opolu budżet obywatelski funkcjonuje w oparciu o zarządzenie
Prezydenta miasta Opola.

http://www.bip.um.opole.pl/?id=41882

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6069/18386

http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego/

http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego-miasta-opola-w-2015-rok
u/

http://www.opole.pl/dzial/miasto/centrum-dialogu-obywatelskiego/budzet-obywa
telski-opola/;
http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego-na-2018-rok/

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

2014: 2.000.000 zł.

2015: 2.000.000 zł.

2016: 2.500.000 zł.

Informacje zgodnie z Państwa prośbą zostają udostępnione w formie
elektronicznej na adres sprawa-5655@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5655@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem,

Paweł Sadło

Podinspektor

Centrum Dialogu Obywatelskiego

Referat ds. Organizacji Pozarządowych

Urzędu Miasta Opola

ul. Koraszewskiego 7-9

45-011 Opole

Tel. +48 77 44 61 569

E-mail: <mailto:pawel.sadlo@um.opole.pl> pawel.sadlo@um.opole.pl

<http://www.opole.pl/> www.opole.pl

Urząd Miasta Opola

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRANOWO 2

W załączeniu przesyłam  odpowiedź dot. wniosku o udostępnienie
informacji publicznej.

Ilona Hertig-Kruszona

Urząd Gminy Granowo

ul.Sportowa 2

62-066 Granowo

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULEJÓW 2

Witam
W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania email

Pozdrawiam
Sylwia Miller
Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców
Urząd Miejski w Sulejowie
Ul. Konecka 42
97-330Sulejów
Tel 44 6102 509

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAROSŁAW 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam,
Artur Bżdżoła
Urząd Gminy Jarosław

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedz przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedz Pana Burmistrza na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia.

Aneta Thiede
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
tel. (54) 282 68 30

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LĄDEK

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Wed, 17 Jan 2018 13:56:49 +0100
Nadawca: Marzena Orchowska <marzena.orchowska@gminaladek.pl>
Adresat: Urząd Gminy Lądek <gmina@gminaladek.pl>

W dniu 2018-01-17 o 13:43, Marzena Orchowska pisze:
--
Z poważaniem
Marzena Orchowska - Stanowisko ds. obsługi samorządu / Pożytek publiczny i wolontariat / Biuletyn Informacji Publicznej

Tel. 63 276 38 85
e-mail:marzena.orchowska@gminaladek.pl

Urząd Gminy Lądek
ul. Rynek 26
tel. 63 275 35 12, fax. 63 276 38 69
e-mail:gmina@gminaladek.pl
strona www:www.gminaladek.pl
strona BIP:www.bip.gminaladek.pl

odpowiedz przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedz Pana Burmistrza na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia.

Aneta Thiede
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
tel. (54) 282 68 30

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERNICHÓW 2

Przesyłam odpowiedź
Ewa Lipowczan
sekretarz gminy

Urząd Gminy Czernichów
32-070 Czernichów, ul. Gminna 1
pow. krakowski, woj. małopolskie

tel.: 122 702 104 wewn. 103
kom.: +48 509 959 241
e-mail: sekretarz@czernichow.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERNICHÓW 2

Przesyłam odpowiedź

Ewa Lipowczan
sekretarz gminy

Urząd Gminy Czernichów
32-070 Czernichów, ul. Gminna 1
pow. krakowski, woj. małopolskie

tel.: 122 702 104 wewn. 103
kom.: +48 509 959 241
e-mail: sekretarz@czernichow.pl

Odpowiedź przez TUŁOWICE 2

W załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

--

Odpowiedź na wniosek w sprawie informacji publicznej przez BIAŁOBRZEGI 1

W załączeniuprzesyłam skan odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia2018
r. o udostępnienie informacji publicznej.

--

GminaKęty - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘTY 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek skierowany do naszego
urzędu.

Pozdrawiam,
Artur Christ
Wydział Rozwoju
Tel. 519-190-011

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej sprawa RAO1431.4.2018 przez CIESZKÓW

W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej inform :
- Nie podejmowano w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- Nie powołano w gminnej rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- Nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
- Rada przyjęła w latach 2014-2016 następującą liczbę uchwał; 2014-44 szt. 2015-51 szt. 2016- 49 szt,
- Nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016,
- Nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- Nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- W gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), adres http://bip.cieszkow.pl/Article/get/id.16311.html
- Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,http://bip.cieszkow.pl/Article/get/id.16311.html
- W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,

--
Z poważaniem : Władysław Szydełko Sekretarz Urzędu Gminy Cieszków tel.
71 384 81 02 wewn. 44

odpowiedź na zapytanie przez NOWA WIEŚ WIELKA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBISZYN 2

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018r. informuję:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała – TAK
Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXII/231/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018”
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/lubiszyn/5376.pdf
 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) –
NIE, natomiast powoływana jest Komisja konkursowa w skład, której
wchodzą przedstawiciele Wójta, osoby reprezentujące organizacje
pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku
publicznego (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, w tym
podmioty biorące udział w konkursie) oraz przedstawiciele Rady Gminy
Lubiszyn w ilości 2 osób.
 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) - NIE
 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE
 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016:
    2014 – 83, 2015 – 90, 2016 - 63
 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 – Konsultacje z mieszkańcami
przeprowadzane są na zebraniach wiejskich zwłaszcza przy tworzeniu
wniosków dotyczących wykorzystania funduszy sołeckich lub w innych
sprawach ważnych dla gminy.
 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - NIE
 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - NIE
 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego – TAK
Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXV/246/2014 z dnia 31 marca 2014 r w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubiszyn
środków stanowiących fundusz sołecki
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/lubiszyn/3763.pdf

 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - brak
 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
Mieszkańcy mają możliwość wskazywania swoich potrzeb i inicjowania zadań
w ramach funkcjonującego funduszu sołeckiego.
 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)
 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

_*
URZĄD GMINY LUBISZYN*_/*

*/Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
woj. lubuskie/

/tel. +48 95 727 71 30
tel. +48 519 513 130
fax +48 95 727 71 46

http: www.lubiszyn.pl
e-mail:urzad@lubiszyn.pl

Zastanówmy się czy jest konieczność drukowania każdego maila. Wspólnie
zadbajmy o środowisko.
W dniu 2018-01-09 o 08:00, sprawa-5203@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez OTYŃ

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

1.1. W Gminie Otyń nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.

2.2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3.      3. Nie powołano rady oświatowej.

4.      4. W Gminie Otyń obowiązuje uchwała nr XI.81.2011 Rady Gminy w
Otyniu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otyń. Link do
uchwały:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/118/508/Uchwala_nr_XI_84_2011_Rady_Gminy_w_Otyniu_w_sprawie_3A_okreslania_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_z_mieszkancami_Gminy_Otyn/

5.5. Rada Gminy Otyń podjęła:

w 2014 roku – 95 uchwał

w 2015 roku – 133 uchwały

w 2016 roku – 88 uchwał

w 2017 roku – 128 uchwał

6.6. W Gminie Otyń przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami na
podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym:

w 2014 roku – 0

w 2015 roku – 0

w 2016 roku – 1

w 2017 roku – 1

7.7. W Gminie Otyń nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8.8. W Gminie Otyń utworzono radę seniorów link do uchwały:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/system/obj/1316_XXX.74.2016.pdf

9.9. Tak, wyodrębniono fundusz sołecki link do uchwały:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/system/obj/1011_XXI.17.2016.pdf

10.10. Nie ma zarządzeń wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

11.11. W Gminie Otyń nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12.12. Nie dotyczy

13.13. Nie dotyczy

Sporządziła

Izabela Tłuczek-Zając

Inspektor

Fwd: FW: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez MARCINOWICE

Witam
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o
udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż :
1) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- brak takiej uchwały

2)Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- nie utworzono takiej rady

3)Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
- nie powołano

4)Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- Uchwała Nr XX/154/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=1&rok=2016&mc=6&eid=681

5)informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
Liczba podjętych uchwał przez Radę Gminy Marcinowicach w latach
2014-2016: 189, w tym w roku 2014 - 10, w roku 2015 - 112, w roku 2016 -
67

6)informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016
- 11

7)Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- nie utworzono takiej rady

8)Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- nie utworzono takiej rady

9)Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki
,http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=1&rok=2014&mc=3&eid=500

10)link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- brak wyodrębnionego linku do zarządzeń dotyczących funduszu
sołeckiego

11)Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Z poważaniem
Alicja Synowska
Sekretarz Gminy Marcinowice

odpowiedź na zapytanie przez PAKOŚĆ 3

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska**
**Watchd**o**g Polska*

Urząd Miejski w Pakości w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Anna Emeschajmer

inspektor UM

tel. 52 566 60 80

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄDROŻEWIELKIE 1

Sent: Wednesday, January 17, 2018 12:55 PM
To: 'sprawa-4793@fedrowanie.siecobywatelska.pl.'
Cc: Wiesława Włodarska <rada.gminy@wadrozewielkie.pl>; h.sprysak@wadrozewielkie.pl
Subject: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej znajduje się w załączniku.

Alina Czaja
Młodszy referent ds. Samorządowych
i Ochrony Zdrowia
Urząd Gminy Wądroże Wielkie
tel.: 76 887 43 23, fax.: 76 887 43 25
www.wadrozewielkie.pl

Odpowiedź na wniosek - Gmina Turobin przez TUROBIN 1

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Ewelina Zdybel

Urząd Gminy Turobim

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRAŃSK 1

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018r.

Z poważaniem,
Sekretariat Urzędu Gminy Brańsk
<mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
<mailto:sekretariat@bransk.pl> sekretariat@bransk.pl
----------------------------------------------------------------------------
-------------


<http://www.bransk.pl/_portals_/bransk/Resources/news/264/m_15852f1cf61445.p
ng>

Urząd Gminy Brańsk
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
tel.: 85 737 50 31, 85 731 92 00; fax: 85 737 58 04
<mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
<http://bransk.pl/> http://www.bransk.pl/ ;
<http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/>
http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/

----------------------------------------------------------------------------
-------------

Uwaga: niniejsza wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i
może być poufna.
Jeśli nie jest Pani/Pan adresatem, prosimy o poinformowanie nadawcy i
skasowanie wiadomości.
Rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest
zabronione.

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail.

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018r.

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEDŹWIADA 1

W dniu 2018-01-17 o 15:11, Zdzisława Pietrzela pisze:
--
Urząd Gminy Niedźwiada
Niedźwiada - Kolonia 43
21-104 Niedźwiada
http://niedzwiada.pl

odp. na wniosek przez ŻELECHLINEK 3

W załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

--
Aneta Michniewska
Sekretarz Gminy Żelechlinek
tel. 44 712 27 12 wew. 21

OA.1431.2.2018_odpowiedź przez BĘDZINO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 9.01.2018 roku.
z poważaniem
Sylwia Halama
Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego

Urząd Gminy Będzino
76-037 Będzino 19
(94)3162547
www.bedzino.pl
_______
Dbaj o środowisko! Zanim wydrukujesz, pomyśl, czy potrzebujesz.
Please take care of the environment, print only if necessary.
-----Oryginalna wiadomość-----