Udostepnianie informacji publicznej przez ZŁOTY STOK 1

W załączeniu przesyłam dane wnioskowane zgodnie z pismem z dnia 09.01.2018
r.

Mirosława Słowiak

Sekretarz Gminy

UM Złoty Stok

74/816-41-35

informacja publiczna przez ZGORZELEC 2

W załączeniu odpowiedz na zadane pytania skierowane droga elektroniczna.

Sekretarz Gminy Zgorzelec

mgr Anna Demuth-Majda

pok. nr 11,

tel. 75 77 214 20

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘPNO 1

Witam,
W załączeniu przesyłam odpowiedz na państwa zapytanie.

Pozdrawiam
Sylwia HumeltUrząd Miasta i Gminy Kępno
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
i Funduszy Europejskich
ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
NIP : 619-10-75-844 Regon : 000524588
tel.: 627825841 fax.: 627825801
e-mail: sylwia.humelt@um.kepno.pl
http://www.um.kepno.pl

Informacja publiczna przez JÓZEFÓW 2

Dzień dobry!
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Krystyna Wasilewska
Sekretarz Miasta

Krystyna Wasilewska

Sekretarz

Urząd Miasta Józefów

ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

Budynek A, pok. 128

Tel.: (22) 779 00 45

e-mail: wasilewska@jozefow.pl

Urząd Miasta Józefowa

ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

Tel.: (22) 779 00 00, Fax: (22) 779 00 15

Fwd: Re: Pd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JADÓW 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Pd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Wed, 17 Jan 2018 15:28:48 +0100
Nadawca: Justyna Winnicka-Bayram <justyna.winnicka@jadow.az.pl>
Adresat: sprawa-4258@ferdowanie.siecobywatelska.pl

W dniu 2018-01-17 o 13:30, jadow pisze:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018r. gmina Jadów informuje, że :

- w 2011 roku została podjęta Uchwała Nr XII/75/2011 z dnia 25.11.2011
r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. Uchwała
znajduje się na stronie www.bip.jadow.az.pl <http://www.bip.jadow.az.pl>
pod linkiem http://bip.jadow.az.pl/userfiles/file/uch74.pdf

- w gminie nie funkcjonuje rada działalności pożytku publicznego

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) – nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała – uchwala z 2011 roku link
http://bip.jadow.az.pl/userfiles/file/uch47.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016 – w okresie 2014-2016 Rada Gminy Jadów podjęła łącznie
249 uchwał tj. w 2014- 78 uchwał, w 2015 – 91 i w 2016 – 80 uchwał.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014 – 1 konsultacje, w 2015 – brak, w 2016 brak

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) – nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) – nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego - uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w gminie Jadów była podjęta 26 czerwca 2009r.
Niestety nie jesteśmy w stanie podać linku, gdyż obowiązujący BIP
zawiera uchwały od 2010 roku.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – wszystkie
zarządzenia znajdują się pod linkiem
http://bip.jadow.az.pl/index.php?id=1016

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) – nie funkcjonuje

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) – nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 – nie dotyczy

--
Justyna Winnicka-Bayram, Urząd Gminy Jadów - Kierownik Referatu
Organizacyjno Społecznego, tel. 25 785-44-09 mail :
justyna.winnicka@jadow.az.pl

odpowiedz na wniosek przez ŻYCHLIN 4

Szanowni Państwo,
w załaczeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej
Z poważaniem, Janina Stasiak
Sekretariat
tel: 24 24 351 20 33 , 285 10 06
fax: 24 351 20 31
sekretariat@gminazychlin.pl

--------------------------------------------------------------------------------

Gmina Żychlin
NIP: 7752406961; REGON 611015514
Konto Bankowe BS w 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007

--------------------------------------------------------------------------------

Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest POUFNA. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części jest zakazane. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem wiadomości prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy poprzez odesłanie maila i usunięcie go.
The information contained in this message is CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja silnika detekcji 16751 (20180117) __________

Wiadomoœć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej - 2018 przez GIŻYCKO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018r.
Z poważaniem,
Barbara Sosnowicz
Inspektor
Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych
Urząd Gminy Giżycko

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej - 2018

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZELCE WIELKIE 1

Dzień dobry,
w załączniku przesyłamy odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez URZĘDÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji złożony przez
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska Urząd Miejski w Urzędowie
informuje: :

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Odp:

TAK

https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=558
<https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=558&p1=szczegoly&p2=388262>
&p1=szczegoly&p2=388262

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp:

Nie została utworzona, przyjęto tryb jej powoływania i działania.

https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72
<https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=99281>
&p1=szczegoly&p2=99281

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp:

NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odp:

NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Odp:

2014 - 89

2015 - 93

2016 - 107

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odp:

2015 -1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp:

NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp:

NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp:

Fundusz utworzono w 2009 roku, a obowiązująca uchwała to:

https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=582
<https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=582&p1=szczegoly&p2=788145>
&p1=szczegoly&p2=788145

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp:

Brak zarządzeń

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp:

NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odp:

NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Odp:

Brak

Z poważaniem,

Wiesława Ciupak

Sekretarz Gminy

(81) 82 25 009

Odpowiedź na udost. info. pub. przez GNIEWKOWO 2

Witam. Do niniejszej wiadomości załączam odpowiedź na Państwa wniosek, który
wpłynął do nas dnia 9 stycznia 2018 r.

Pozdrawiam

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

Bogumiła Michalska

52 354 30 08

Gniewkowo_logo2 małe

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAWOR 1

W załączeniu przesyłamy pismo OR.1431.3.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TELATYN 1

Witam
W załączniku przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
Ewelina Galant-Woźniak
UG Telatyn

-----Oryginalna wiadomość-----

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DREZDENKO

Dzień dobry,
w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
9.01.2018r. poniżej odpowiedzi oraz linki:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- NIE
2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,8148,uchwala-nr-viii-73-2015-rady-miejskiej
-w-drezdenku-z-dnia-17-czerwca-2015-r-w-sprawie-okreslenia-trybu-powolywania
-oraz-organizacji-i-trybu-dzialania-gminnej-rady-dzialalnosci-pozytku-public
znego-w-drezdenku.pdf
3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

-NIE
4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
-PONIŻEJ LINKI DO UCHWAŁ DOT. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH .
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,8403,uchwala-nr-xi-95-2015-rady-miejskiej-w
-drezdenku-z-dnia-26-sierpnia-2015-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzania
-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-drezdenko.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,8734,uchwala-nr-xv-180-2015-rady-miejskiej-
w-drezdenku-z-dnia-9-grudnia-2015-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-sp
olecznych-dotyczacych-zmiany-nazwy-placu-wilenskiego-w-miejscowosci-drezdenk
o.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,9848,uchwala-nr-xxx-275-2016-rady-miejskiej
-w-drezdenku-z-dnia-28-wrzesnia-2016-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji
-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-drezdenko-dotyczacych-projektow-statutow-s
olectw.pdf
-POSIADAMY RÓWNIEŻ NA BIP ZAKŁADKĘ - KONSULTACJE SPOŁECZNE :
http://www.bip.drezdenko.pl/2529,konsultacje-spoleczne.html
5.informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
-W LATACH 2014-2016 RADA MIEJSKA W DREZDENKU PRZYJĘŁA 413 UCHWAŁ
6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, W LAYACH 2014-2016 PRZEPROWADZONO - 29
KONSULTACJI
7. - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- TAK
8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
-NIE
9.czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
-TAK,
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7831,uchwala-nr-v-40-2015-rady-miejskiej-w-
drezdenku-z-dnia-11-marca-2015-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-
w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.pdf
10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- http://www.bip.drezdenko.pl/2812,zarzadzenia-wydane-w-2017-r.html
-
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,11181,zarzadzenie-burmistrza-nr-68-2017-w-s
prawie-zmiany-w-budzecie-na-2017-rok.zip
-
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,11392,zarzadzenie-burmistrza-nr-71-2017-w-s
prawie-zmiany-w-budzecie-na-2017-rok.zip
11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- NIE
12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),-------
13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.--------

Z poważaniem
Aleksandra Pietrzak

Urząd Miejski w Drezdenku
Stanowisko ds. kultury, sportu, turystyki i promocji
tel. 95 762 29 58

Wysyłanie wiadomości e-mail: SKM_C224e18011808380.pdf przez OPORÓW 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
SKM_C224e18011808380.pdf

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUDZYŃ 1

Budzyń, dnia 18 stycznia 2018 r.

Nr 1431.3.2018

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem
Ewa Kasperczak
Sekretarz Gminy Budzyń

Wysyłanie wiadomości e-mail: Scan_20180118_082136.pdf przez LUBICZ 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem
Dorota Woźniak
UG Lubicz

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

Scan_20180118_082136.pdf

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZBĄSZYNEK

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r. przesyłam następujące informacje:
1/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
2/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
3/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).
4/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
5/ W latach 2014-2016 Rada Miejska w Zbąszynku przyjęła łącznie 255 uchwał. Rok 2014- 70 uchwał, rok 2015- 92 uchwały, rok 2016 - 93 uchwały.
6/ W latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami.
7/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
8/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
9/ W Gminie Zbąszynek został wyodrębniony Fundusz Sołecki Uchwałą Nr XXXIX/23/2014 z dnia 27 marca 2014 roku Rady Miejskiej w Zbąszynku. http://www.bip.zbaszynek.pl/system/pobierz.php?plik=UCHWALA_NR_XXXIX_23_2014.pdf&id=6743
Organ wykonawczy nie wydał zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.
10/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców Projekty.

Informacji udzielił:
Jan Makarewicz
Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LESZNO 1

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez OPOCZNO 1

Dzień dobry!
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej /scan pisma/.
Pozdrawiam
B. Kędziora
Biuro Rady Miejskiej w Opocznie

--------------------------------------------
Bogumiła Kędziora
Inspektor
Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. +48 44 736 31 09
fax. +48 44 736 31 11

odpowiedz na pismo z 9 stycznia 2018 r. przez KODEŃ

Odpowiadając na Państwa pismo informuję:

1. 1.

Na terenie gminy nie obowiązuje taka uchwała

1. 2.

Nie utworzono.

1. 3.

Nie powołano

ad.4.

Tak.

https://ugkoden.bip.lubelskie.pl/index.php?id=347&p1=szczegoly&p2=1157513 https://ugkoden.bip.lubelskie.pl/index.php?id=347&p1=szczegoly&p2=1157513

ad.5.

https://ugkoden.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

ad. 6.

Nie przeprowadzano.

ad. 7.

Nie.

ad. 8.

Nie.

ad. 9.

Tak. www https://ugkoden.bip.lubelskie.pl/index.php?id=347&p1=szczegoly&p2=1157509 https://ugkoden.bip.lubelskie.pl/index.php?id=347&p1=szczegoly&p2=1157509

ad. 10 10.

Nie podejmowano.

ad. 11-13.

Nie funkcjonuje.

Andrzej Krywicki

ODP. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 09.01.208 przez PROSZOWICE 2

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam odpowiedź na  Państwa wniosek o dostęp do
informacji publicznej skierowany do naszego Urzędu w dn. 9.01.2018.

z poważaniem

--
__________________________________________________________

Magdalena Koperczak-Basta
Sekretarz Gminy Proszowice

Urząd Gminy i Miasta Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice
NIP: 682-10-90-177

tel. (12) 386-10-20, 386-10-05, 386-19-69 wew. 148
http://www.proszowice.pl
fb.com/proszowice
__________________________________________________________
Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również
objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego
użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie
rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja
lub wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione.
Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy
o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości
z Państwa komputera. / This e-mail may contain confidential
and/or privileged information. If you are not the intended
recipient (or have received this e-mail by mistake) please
notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution
of the material in this e-mail is strictly forbidden.

W dniu 09.01.2018 o 08:02, sprawa-5550@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
----------------------------------------------------------

Fw: watchdog - wniosek przez TOMICE

ROR.1431.4.2018.RG

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 r. Urząd Gminy w Tomicach przesyła odpowiedzi na pytania
zadane we wniosku:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała - NIE,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE,
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
NIE,
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - TAK:
https://bip.malopolska.pl/ugtomice,a,1152586,uchwala-nr-xii862015-rady-gminy-tomice-z-dnia-29-grudnia-2015-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-p.html,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016: 2014 – 80, 2015 – 76, 2016 – 85,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016: 2014 – 2, 2015 – 2, 2016 – 4,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE,
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - TAK,
https://bip.malopolska.pl/ugtomice,a,870759,uchwala-nr-xxxii2662014-rady-gminy-tomice-z-dnia-28-marca-2014-r-w-sprawie-funduszu-soleckiego-w-201.html,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie:
https://bip.malopolska.pl/ugtomice,a,947007,zarzadzenie-nr-592014-wojta-gminy-tomice-z-dnia-4-lipca-2014-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-try.html,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE,
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - NIE DOTYCZY,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016: NIE DOTYCZY.

Informację wytworzył:
Grzegorz Łopatecki
Informację udostępnił:
Ryszard Góralczyk
Sekretarz Gminy Tomice

Urząd Gminy w Tomicach
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
NIP: 551-11-63-935
tel./fax: 33 823 35 98
e-mail: gmina@tomice.pl

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

informacja publiczna przez PACZKÓW 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
doc20180118091448015505.pdf

odpowiedz przez LELKOWO 1

--
Agata Kaziniec
Młodszy referent sd. organizacyjnych, kadr
i obsługi Rady Gminy
(55) 2448152

Urząd Gminy Lelkowo
Lelkowo 21
14-521 Lelkowo
tel/fax: (55) 2448183
www.uglelkowo.pl

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOBÓTKA

W dniu 2018-01-18 o 09:12, Violetta Kościółek UMiG Sobótka pisze: