Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RĘCZNO 1

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Wasz wniosek przesyłam w załączeniu stosowne informacje.

M.Lesiakowska -Sekretarz Gminy Ręczno

W dniu 2018-01-09 o 08:01, sprawa-5375@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDUŃSKA WOLA 1

Witam!
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Ewa Padzik
Sekretarz Gminy Zduńska Wola
tel. 43 825 33 70
sekretarz@ugzw.com.pl

Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98- 220 Zduńska Wola
NIP: 829-164-31-31
REGON: 730934447
tel.: (43)823-41-20
tel.: (43)823-41-29
fax: (43)823-27-50
e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl
www: www.ugzw.com.pl

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jeśli wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę poprzez

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź na wniosek - Sieć obywatel. Watchdog Polska 2018 przez BORNE SULINOWO 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 11 stycznia 2018 r.

Pozdrawiam
Anna Łozińska
Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej i samorządów lokalnych

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

odpowiedź na wniosek - Sieć obywatel. Watchdog Polska 2018

odpowiedź na wniosek przez BARANOWO

Witam!

Gmina Baranowo przekazuje informacje, o które pytacie Państwo we
wniosku :
1)w Gminie Baranowo nie obowiązuje uchwała w spr. trybu i kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej,
2) w Gminie Baranowo nie utworzono Rady Działalności Pożytku
Publicznego,
3) W Gminie Baranowo nie powołano Rady Oświatowej,
4) w Gminie Baranowo obowiązuje uchwała dotycząca konsultacji
społecznych, jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym i na BIP Gminy
:www.bip.baranowo.pl
5) w Gminie Baranowo podjęto uchwały : 2014 rok - 88 uchwał, 2015 rok - 65 uchwał, 2016 rok - 79
uchwał,
6)W Gminie Baranowo przeprowadzono konsulatcje : w 2014 roku - 1 konsultacja, 2015 roku - 1 konsultacja, 2016 roku
1 konsultacja,

7) w Gminie Baranowo nie działa Młodzieżowa Rada Gminy,
8) w Gminie Baranowo nie działa Gminna Rada Seniorów,
9) w Gminie Baranowo wyodrebniono fundusz sołecki -
www.bip.baranowo.pl
10) W Gminie Baranowo nie wydawano zarządzeń odnoścnie realizacji
funduszu sołeckiego,
11) w Gminie Baranowo nie funkcjonuje budżet obywatelski,

--
Pozdrowienia,
Gmina Baranowo

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REŃSKA WIEŚ 5

Pozdrawiam
Maria Zaniewska
tel. 77 4820123

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Błonie przez BŁONIE

WOA.1431.05.01.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
informuję:

1. Nie

2. Nie

3. Nie

4. Tak - www.bip.blonie.pl / Rada Miejska / Uchwały Rady / 2005 / 12
(uchwała nr XXXVIII/257/05

5. 2014 - 105; 2015 - 118; 2016 - 90

6. 2014 - 0; 2015 - 1; 2016 - 1

7. Tak

8. Nie

9. Tak - www.bip.blonie.pl / Rada Miejska / Uchwały Rady / 2015 / 116
(uchwała nr IV/24.15)

10. Nie dotyczy

11. Tak - www.bip.blonie.pl / Rada Miejska / Uchwały Rady / 2017 / 83
(uchwała nr XXXII/271/17

12. Nie dotyczy

13. 2014 - 0 zł; 2015 - 1 mln zł; 2016 - 1,2 mln zł

--
Przemysław Kubicki
Sekretarz Gminy Błonie
tel. 600 007 142

Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. 22 725 30 04
www.blonie.pl

odpowiedź na wniosku o udostepnienie informacji publicznej - Gmina Kowala przez KOWALA 2

Szanowni Państwo OR.1431.3.2018

W załączeniu przekazuję skan pisma na wniosek o udostępnieniu informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem

Aldona Solecka tel. 48/610-17-60 wew. 38

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku przez HANNA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Maria Grot

Sekretarz Gminy Komprachcice

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEGIONOWO 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4572@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBNIEWICE 1

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 4 stycznia 2018r.

Z poważaniem

--
Aleksandra Sosnowska
Kierownik Referatu Organizacyjnego

tel.: (95) 755 70 52, 728 920 916
fax: (95) 755 70 24
email: organizacja@lubniewice.pl
www.lubniewice.pl

Urząd Miejski w Lubniewicach
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice

ODP: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZGÓW 1

Sprawa nr: OR.B.1431.006.2018
Szymon Osowski, Bartosz Wilk
sprawa-5382@fedrowanie.siecobywatelska.pl
W załączeniu odpowiedź na Panów e-mail z 09.01.2018 r. - data wpływu do
tut. Urzędu- z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.
Mariusz Rutecki
Urząd Miejski w Rzgowie
18.01.2018

-----Wiadomość oryginalna-----
Od: Urząd Miejski w Rzgowie-sekretariat [mailto:sekretariat@rzgow.pl]
Wysłano: 9 stycznia 2018 09:50
Do: mrutecki@rzgow.pl; zastepca@rzgow.pl
Temat: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ważność: Wysoki

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TOPÓLKA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy
Topólka informuje:
-W gminie nie obowiązuje uchwała w sprawie trybu i odpowiednich kryteriów
oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art.19c, ust.1 ustawy ).
- Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art.41 e ust.
Ustawy).
- Nie powołano gminnej rady oświatowej (art.78 ust.1 prawo oświatowe).
-Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XV/111/05 w dniu 10 marca 2005r. w sprawie:
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. Uchwała
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Nr
79, poz.1451 z dnia 29.06.2005r.)
link
http://bip.topolka.pl/upload/2Uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20zasad%20i%20trybu%20przeprowadzania%20konsultacji%20z%20m.pdf
- Rada podjęła uchwały:
W 2014 roku – 14,
W 2015 – 82,
W 2016 – 48.
- W 2015 roku przeprowadzono 24 konsultacje z mieszkańcami gminy, w 2016
roku przeprowadzono 1 konsultację
- Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
- Nie utworzono gminnej rady seniorów.
-W części dotyczącej funduszu sołeckiego wskazuję link pod, którym jest
dostępna uchwała dotycząca wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego:
http://www.bip.topolka.pl/upload/uchwa%C5%82a%20nr%2020%20fundusz%20so%C5%82ecki.pdf.
Ponadto informuję, że nie zostały wydane zarządzenia organu wykonawczego w
związku z realizacją funduszu sołeckiego, a budżet obywatelski
(partycypacyjny) na terenie Gminy Topólka nie obowiązuje.

Sekretarz Gminy
Joanna Kosińska

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź przez KRZYKOSY 1

Gmina Krzykosy woj. Wielkopolskie

W załączeniu odpowiedź na Wasze zapytania

Z poważaniem

M. Skowrońska

Insp. Ds. Rady

wniosek przez BRODNICA 1

W załączeniu przysyłam odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 r.

odpowiedź informacja publiczna przez BABICE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Nie, do chwili obecnej uchwała taka nie została podjęta.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie, nie utworzono

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie, nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Nie, do chwili obecnej uchwała taka nie została podjęta.

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Rok 2014 – 86 uchwał

Rok 2015 – 103 uchwały

Rok 2016 – 76 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

W roku 2016 zostały przeprowadzone 2 konsultacje z mieszkańcami w związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponadto w roku 2016 przeprowadzono dwie dyskusje publiczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Nie, nie utworzono

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Tak, Gminna Rada Seniorów została utworzona w roku 2017.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W Gminie został wyodrębniony fundusz sołecki. Link do uchwały: https://bip.malopolska.pl/ugbabice,a,887273,uchwala-nr-xlviii3422014-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-babice-srodkow-.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie były wydane zarządzenia w tym zakresie, czynności były wykonywane na podstawie przepisów ustawy o funduszu sołeckim.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Nie, w chwili obecnej nie funkcjonuje.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Nie dotyczy

Stanisław Rokosz

Urząd Gminy Babice

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź informacja publiczna przez BABICE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Nie, do chwili obecnej uchwała taka nie została podjęta.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie, nie utworzono

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie, nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Nie, do chwili obecnej uchwała taka nie została podjęta.

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Rok 2014 – 86 uchwał

Rok 2015 – 103 uchwały

Rok 2016 – 76 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

W roku 2016 zostały przeprowadzone 2 konsultacje z mieszkańcami w związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponadto w roku 2016 przeprowadzono dwie dyskusje publiczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Nie, nie utworzono

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Tak, Gminna Rada Seniorów została utworzona w roku 2017.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W Gminie został wyodrębniony fundusz sołecki. Link do uchwały: https://bip.malopolska.pl/ugbabice,a,887273,uchwala-nr-xlviii3422014-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-babice-srodkow-.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie były wydane zarządzenia w tym zakresie, czynności były wykonywane na podstawie przepisów ustawy o funduszu sołeckim.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Nie, w chwili obecnej nie funkcjonuje.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Nie dotyczy

Stanisław Rokosz

Urząd Gminy Babice

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedźnainformację publiczną przez ŻMIGRÓD 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek.
Marcelina Halikowska
Sekretariat
Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
Tel. 71 385 30 57 wew. 14

INFORMACJA PUBLICZNA przez BYCZYNA 1

Witam,
w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na informację publiczną.

Z poważaniem
Dorota Migoń
Referent w Urzędzie Miejskim w Byczynie
Referat Organizacyjny i Oświaty
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1
tel.: 77/ 413 41 50 wew. 11

Fwd: odpowiedż na wniosek z dnia 09 stycznia 2018 roku przez KSIĘŻPOL 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z 9 stycznia 2018 roku.

            Henryk Kłało
        Sekretarz Gminy

informacja publiczna- wniosek z dnia9 stycznia 2018r. przez KRZYWDA

Krzywda, dnia 18 stycznia 2018 r.

Sieć obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Stosownie do wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r. przedstawiam informacje:

1) Obowiązuje uchwała Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Krzywda z dnia 6
listopada 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej(Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2013 r. poz. 4831) -
https://ugkrzywda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63

2) Gminna Rada Działalności Pożytku publicznego została utworzona
stosownie do uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Krzywda z dnia 27 maja 2015
r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Krzywda
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 2061) - BIP Krzywda-
https://ugkrzywda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63

3) Nie powołano rady oświatowej,

4) W gminie obowiązuje uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Krzywda z dnia
29 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywda ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011
r. poz.2702) - https://ugkrzywda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63

5) Rada Gminy Krzywda w kadencji 2014-2018 przyjęła uchwały w liczbie:

2014 r. - 13 bieżącej kadencji(w całym roku 66)

2015 r. - 74

2016 r. - 100

6) Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach:

2014 - 1

2015 - 3

2016 - 2

7) Nie utworzono młodzieżowej rady gminy

8) Nie utworzono gminnej rady seniorów

9) Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego(dotyczy lat 2014-2017
i wcześniejszych)

10) Nie ma w gminie budżetu obywatelskiego.

Zastępca Wójta

Inż. Barbara Kot

Odpowiedź na wniosek przez DOMANIEWICE 1

W imieniu Urzędu Gminy w Domaniewicach przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Z poważaniem,  Magdalena Sut

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAMBINOWICE 3

Witam

W załączeniu pismo wraz z załącznikami.z wyrazami szacunku

Ewa Błaszczyk

UG Łambinowice

odpowiedz na wniosek przez LUBAWA 1

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018r

Urząd Gminy Lubawa

Elżbieta Gawarzewska

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Wyszków

Twoja wiadomość

Do: wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 16:26

usunięto w dniu 2018-01-18 12:56.

SWOP-KMB28318011813160.pdf przez ZGORZELEC 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Gabriela Tyczyńska