FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIENNA GÓRA 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Cecylia Skulska
Naczelnik Wydziału Edukacji
tel. 75/ 64 50 129
_________________ __
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
ul. Wł. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra
tel. 75/64 50 100, fax.75/64 50 111
e-mail: powiat@kamienna-gora.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OTMUCHÓW 2

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowidając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany mailem z dnia 09.01.2018r. przesyłam w imieniu Burmustrza Otmuchowa odpowedzi na zadane pytania.

Z poważaniem
Kazimierz Mentel - Urząd Miejski w Otmuchowuie

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIENNA GÓRA 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Cecylia Skulska
Naczelnik Wydziału Edukacji
tel. 75/ 64 50 129
_________________ __
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
ul. Wł. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra
tel. 75/64 50 100, fax.75/64 50 111
e-mail: powiat@kamienna-gora.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#WOA.1431.6.2018] przez MIĘDZYRZECZ 4

Dokumenty: WOA.KW.00016.2018
Znak sprawy: WOA.1431.6.2018
Rej. koresp. wych.: RKWe-00013/18
Wysłane przez: Marcin Rzepa
Tel. służbowy: (095) 742 69 55
Miejsce urzędowania: Rynek 1, pok. 301

Urząd Miejski w Międzyrzeczu w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek.
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZYCIĄŻ

Odpowiedź na wniosek o  udostępnienie informacji publicznej przesłany
przez: sprawa-5592@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5592@fedrowanie.siecobywatelska.pl>:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp.: Nie obowiązuje.

 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp.: Nie utworzono.

 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp.: Nie powołano.

 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp.: Nie obowiązuje.

 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Odp.: Uchwały o podanym zakresie czasowym są zamieszczone i dostępne na
stronie BIP Urzędu Gminy Trzyciąż:
https://bip.malopolska.pl/ugtrzyciaz,m,161743,uchwaly.html

 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odp.: 3.

 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp.: Nie utworzono.

 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp.: Nie utworzono.

 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

Odp.: Nie wyodrębniono.

https://bip.malopolska.pl/ugtrzyciaz,a,1183616,uchwala-nr-xix1552016-rady-gminy-trzyciaz-z-dnia-16-marca-2016-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-o-wyod.html

 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp.: Nie dotyczy.

 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp.: Nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odp.: Nie dotyczy.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014 -2016.

Odp.: Nie dotyczy.

--
Edyta Karlik
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Sportu
Urzędu Gminy w Trzyciążu

W dniu 2018-01-09 o 08:02, sprawa-5592@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. przez NAŁĘCZÓW 2

--
Z poważaniem
Anna Krzesińska
Urząd Miejski w Nałęczowie
(81)50-14-500

Odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOCK 3

Urząd Miejski w Kocku przesyła Odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza

Maciej Tracz

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROBIA 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na przesłany wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Sylwia Sierszulska

Podinspektor ds.partycypacji społecznej
Tel. 655712645
Kom.504102998

Urząd Miejski w Krobi
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
Tel/fax 655711111
e-mail krobia@krobia.pl
www.krobia.pl

Gmina Grębów przez GRĘBÓW 1

Witam!

W załączeniu treść pisma.

Z poważaniem

Wiesław Bednarczyk

dot. Udostępnienia Informacji Publicznej ROS. 1431.6.2018.OS przez BARCIN 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o Udostępnienie Informacji Publicznej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Katarzyna Tabaczyńska
Urząd Miejski w Barcinie

dot. Udostępnienia Informacji Publicznej ROS. 1431.6.2018.OS przez BARCIN 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o Udostępnienie Informacji Publicznej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Katarzyna Tabaczyńska
Urząd Miejski w Barcinie

odpowiedź w sprawie 3978 przez DĄBROWA TARNOWSKA 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 3978

Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej
Nr te. 14 64227 75 wew. 108

odpowiedź w sprawie 5460 przez DĄBROWA TARNOWSKA 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 5460

Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej
Nr tel. 14 642 27 75 wew. 108

Odpowiedź: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TERESZPOL

Dzień dobry

> Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
> Data: 2018-01-09 07:59
> Od: sprawa-5130@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Do: gmina@tereszpol.pl

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek Sieć Obywatelska Watchdog Polska udzielamy
> następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), - nie obowiązuje
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie) - nie utworzono;

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego)- nie powołano;

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link>
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,- uchwała Nr XIV/76/16 Rady
Gminy Tereszpol z dnia 26 lutego 2016 r.
link -
https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1053123;

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
w roku 2014 - Rada Gminy przyjęła 41 uchwał
w roku 2015 - Rada Gminy przyjęła 55 uchwał
w roku 2016 - Rada Gminy przyjęła 63 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
w roku 2014 - 1
w roku 2015 - 2
w roku 2016 - 1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - nie utworzono;

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - nie utworzono;

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - tak Uchwała Nr
XIV/80816 Rady Gminy Tereszpol z dnia 26 lutego 2016 r. - link
https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1053145

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:
https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zal_Nr_3_do_Z_46_16.pdf
https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zalaczniki_do_Z_43_16.pdf
https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=365&akcja=szczegoly&p2=1231572
https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Spr.opisowe__z_wyk.budz.__za_2015_rok..pdf

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
-rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane
przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres
strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego)- nie;

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z
mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet
obywatelski (partycypacyjny), - jaka była kwota budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-5130@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
reprezentacji

Z poważaniem
Sekretarz Gminy Tereszpol
Maria Skóra
tel 84 687 66 35

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZĄŚNIA 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem.

--
Urząd Gminy w Rząśni

ul. Kościuszki 16
98-332 Rząśnia
tel. 44 631-71-22, fax 44 631-71-29

pon. - środa, piątek: 7:30-15:00
czwartek: 7:30-17:30
---
Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne.
Lasy będą Ci wdzięczne.

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MOGILNO

Przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem
Teodor Pryka sekretarz gminy Mogilno

Informacja publiczna przez CHRZANÓW 1

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Głowacz Katarzyna

Odpowiedz - udostępnienie informacji publicznej. przez DOMINOWO 1

Urząd Gminy w Dominowie przesyła w załączeniu odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Pozdrawiam:

Zofia Szymanek

Urząd Gminy Dominowo

Udzielenie informacji publicznej przez DŁUGOSIODŁO 1

Odpowiedź na informacje publiczną przez KURYŁÓWKA

S.1431.2.18 Kuryłówka, 2018-01-19

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Udzielając odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r roku dot. udzielanie informacji publicznej Wójt Gminy Kuryłówka informuję :

Odpowiedzi na postawione w wniosku pytania :

- nie,

- nie,

- nie,

- tak , www.kurylowka.pl / BIP / prawo miejscowe,

- 2 uchwały,

- 2 konsultacje ,

- nie ,

- nie,

- tak , www.kurylowka.pl / BIP / prawo miejscowe ,

- www.kurylowka.pl / BIP / prawo miejscowe ,

- nie,

-nie dotyczy,

- nie dotyczy

Z poważaniem

Roman Szałajko

Sekretarz gminy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BROCHÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r., Urząd Gminy Brochów informuje, że:

a.. w Urzędzie Gminy Brochów nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
b.. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
c.. nie powołano w gminie rady oświatowej,
d.. nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,
e.. Rada Gminy Brochów przyjęła w roku 2014 – 57 uchwał, w roku 2015 - 78 uchwał, w roku 2016 – 98 uchwał,
f.. liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami: rok 2014 – 0, rok 2015 – 0 , rok 2016 – 4,
g.. nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
h.. nie utworzono gminnej rady seniorów,
i.. nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego, http://brochow.bip.org.pl/pliki/brochow/uchwala_nr_xxviii-218-2017_z_dnia_30-03-20170001.pdf
j.. nie funkcjonuje w gminie budżet obywatelski

Anna Ścigocka
Urząd Gminy w Brochowie

tel. (+48) 22 725-70-03 wew.17 | a.scigocka@brochow.pl
www.brochow.pl

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 1

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję odpowiedź na złożony wniosek o dostępie do
informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 i zgodnie z prośbą złożoną
przez Państwa we wniosku przesyłam ją w formie elektronicznej na podany
adres e-mail.

Proszę o potwierdzenie otrzymania powyższej korespondencji.

Z  poważaniem
Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail. kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Wysyłanie wiadomości e-mail: Uchwała Nr XXXII.259.05 z dnia 30 marca 2005 r., pismo OR.1431.6.2018 z dnia 19.01.2018 r. przez LWÓWEK ŚLĄSKI 2

Dzień Dobru
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. - pismo nr OR.1431.6.2018. z dnia
19 stycznia 2018 r. wraz z załączonym skanem uchwały.
z poważaniem

--
Katarzyna Rosołek
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
75 64 77 882

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIEK 1

Urząd Gminy w Osieku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Izabella Kubińska

Podinspektor

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125

32-608 Osiek

Tel. 033 84 58 261 wew. 123