Gmina Pątnów przez PĄTNÓW 1

Witam.

W załączniku przesyłam pismo z odpowiedziami na Państwa wniosek z dnia
09.01.2018 r.

Pozdrawiam

A. Mirowka-Konieczna
UG Pątnów

informacja publiczna przez JÓZEFÓW

Józefów, 19.01.2018 r.

OR.1431.04.2018.RR

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska *

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
09.01.2018 r. informuję:

·http://umjozefow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//uchwala_nr_IX_46_2015.pdf
<http://umjozefow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala_nr_IX_46_2015.pdf>

·nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

·nie powołano gminnej rady oświatowej,

·http://umjozefow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala_nr_XXIII_161_2012.pdf

·w latach 2014-2016 podjęto 201 uchwał,

·w latach 2014-2016 przeprowadzono 8 konsultacji z mieszkańcami,

·nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

·nie utworzono gminnej rady seniorów,

·nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,

·w gminie funkcjonuje *kadencyjny budżet oby­watelski**. *Tuż po
wyborach wszystkie miejscowości i osiedla z gminy Józefów organizują
ze­brania, podczas których mieszkań­cy wyszczególniają zadania, jakie
chcieliby, żeby gmina dla nich wyko­nała podczas kadencji. Tak powstaje
kadencyjny budżet obywatelski. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń, a
jeśli sołtysi wpiszą więcej niż gmi­na jest w stanie wykonać podczas
jednej kadencji – zadanie przecho­dzi na kolejną. To jednak zdarza się
rzadziej niż sytuacje, w których w danej miejscowości wykonamy więcej
zadań, nawet o 50 proc. W przeciwieństwie do rocznych bu­dżetów
obywatelskich projekty nie konkurują między sobą, a gmina może
kompleksowo planować inwestycje.

Z poważaniem

Robert Rabiega – Sekretarz gminy Józefów powiat Biłgorajski

Udostępnienie informacji publicznej przez RUDNA 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję informację publiczną zgodnie z zakresem wniosku.
Poniżej udostępniam linki do uchwał,które zostały wskazane w
przedmiotowym załączniku:

/http://bip.rudna.mserwer.pl/cms_tmp/20110603134325_UV_34_11.pdf//
/
//http://bip.rudna.pl/content.php?cms_id=648||m=11/
<http://bip.rudna.pl/content.php?cms_id=648%7C%7Cm=11>
/
Z poważaniem/
/
Kamila Mazurek
Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Gminy Rudna

W dniu 2018-01-09 o 12:57, Sekretariat pisze:

udostępnienie informacji publicznej przez KĄTY WROCŁAWSKIE 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Pozdrawiam,

Magdalena Olszewska

Biuro Rady Miejskiej

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Rynek-Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

tel. (71) 390 72 14

fax. (71) 390 72 01

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

RE: Odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez Opole 2

Szanowni Państwo,

Informacja wysłana przez Pana Pawła Sadło będzie aktualizowana - wkradł się na pewno jeden błąd w przypadku linku do uchwały o inicjatywie lokalnej!

Ta uchwała była zmieniana pod koniec 2017 roku i jest zdecydowanie lepszym i ambitniejszym dokumentem niż tez z 2011!

Serdecznie pozdrawiam i proszę nam wybaczyć pomyłkę!

Zdarza się niestety ;)

Pozdrawiam

Dorota Piechowicz-Witoń
Naczelnik
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Koraszewskiego 7-9 w Opolu
Tel. 77 446 15 66
Kom. 505 435 055
e-mail: Dorota.Piechowicz@um.opole.pl<mailto:Dorota.Piechowicz@um.opole.pl>

https://www.facebook.com/cdo.opole/
www.opole.pl<http://www.opole.pl/>

Urząd Miasta Opola
Rynek-Ratusz
45-015 Opole

[Macintosh HD:Users:mkula:Desktop:LOGO-OPOLA-KOLOR_rgb.jpg]

Odpowiedź na wniosek przez BISKUPIEC

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 r.
informuję, że:
ad. 1 - nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,
ad. 2- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
ad. 3- nie powołano w gminie rady oświatowej,
ad. 4- link do uchwały
www.bip.ires.pl/gfx/biskupiec/files/uchwaly/2017/sesja_38/UCHWALA_NR_XXXVIII_254_2017.pdf
ad.5- rok 2014-64 uchwały, 2015-87 uchwał, 2016-90 uchwał,
ad.6- przeprowadzono 1 konsultacje
ad.7- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
ad.8- nie utworzono gminnej rady seniorów,
ad.9- w budżecie gminy Biskupiec wyodrębniono fundusz sołecki, link do
strony z uchwałą nr XIX/127/2016 z dnia 25.03.2016
www.bip.biskupiec.pl/16754.16757,25995,26299/26299/art32864.html
ad.10-nie przyjęto zarządzeń burmistrza w związku z realizacją funduszu
sołeckiego,
ad.11- obecnie nie funkcjonuje w gminie budżet obywatelski,
Budżet obywatelski funkcjonował w 2015 r. , konsultacje przeprowadzono
na podstawie Zarządzenia nr 239/2014 Burmistrza Biskupca z 03.09.2014
ad.13- kwota budżetu obywatelskiego w 2015 r. to 151.500 zł

Z poważaniem
Jolanta Zawadzka
Biuro Rady

dot. Udzielenie informacji publicznej, znak WO.1431.5.2018 przez GIŻYCKO 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam skan udzielonej informacji.

z poważaniem,

--
Angelika Chodnicka-Konopko
Wydział Ogólny
Urząd Miejski w Giżycku
Witryna sieci Web: www.mojegizycko.pl
Telefon: 877 324 143 | Faks: 877 285 241
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

odpowiedź informacja publiczna przez BORÓW 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Mariusz Majewski

Sekretarz Gminy Borów

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez INOWROCŁAW 1

W załączniku znajduje się odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOSNOWICA

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018r. udzielam następujących informacji:
- w Gminie Sosnowica nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
- nie powołano w gminie rady oświatowej;
- w Gminie Sosnowica obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami – Uchwała Nr XXXI/180/17 z dnia 3 listopada 2017r.; www.bip.sosnowica.pl; na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 4.12.2017r. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wykreślono z § 4 pkt 3 i z § 10 ust.2 pkt 4.
- w latach 2014-2016 rada podjęła 177 uchwał;
- w latach 2014-2016 przeprowadzono 3 konsultacje społeczne z mieszkańcami;
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
- nie utworzono gminnej rady seniorów;
- w dniu 29 marca 2017 r. uchwała Rady Gminy Sosnowica w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku nie została przyjęta;
- brak zarządzeń w sprawie funduszu sołeckiego;
- w Gminie Sosnowica nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny);
- kwota budżetu obywatelskiego w latach 2014-2016 wynosiła „0”.
Pozdrawiam
Ewa Szymaniak - Inspektor ds. Obsługi Organów Gminy, Zdrowia, Kultury i Oświaty

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZŁUCHÓW

Odpowiadając na Wasze zapytanie poniżej podajemy następujące informacje:
 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała – NIE
 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – NIE
 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) –NIE
 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała –NIE. Niemniej Rada Gminy podjęła uchwałę IX/95/15
z dnia 29.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w
zakresie projektów statutów sołectw
http://www.bip.ugczluchow.pl/content.php?cms_id=1793||m=11
 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016:
2014 – 101(kadencja 2010-2014) + 26(kadencja 2014-2018); 2015 – 104;
2016-89.
 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016: 2014 – 3; 2015 – 5; 2016- 4.
 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) –NIE
 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) –NIE
 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link),pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – NIE,
uchwała Nr XXVII/230/17 Rady Gminy Człuchów z dnia 27 marca 2017 r. w
sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
http://www.bip.ugczluchow.pl/content.php?cms_id=2070||m=11
 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – NIE DOTYCZY
 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) –
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały /zarządzenia)
w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) –NIE
 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)-NIE
 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 –NIE DOTYCZY

Z poważaniem
Arkadiusz Kubalewski
Sekretarz Gminy

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASIENIEC

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zarejestrowany w dniu 09.01.2018r., znak L.dz. 92.2018, poniżej
przesyłam odpowiedzi na zadane we wniosku pytania, a mianowicie:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała, *Odp:tak, została uchwalona
i obowiązuje **-****Uchwała Nr IV.18.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia
23.04.2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
link do strony: http://e-bip.pl/Start/75/ActDetails/118226 * - czy
utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), *Odp:w
gminie Jasieniec nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,* -
czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
*Odp:w gminie Jasieniec nie powołano rady oświatowej,* - czy obowiązuje
w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak,
to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest
dostępna ta uchwała, *Odp:**tak, została uchwalona i obowiązuje
-**Uchwała nr V.23.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Jasieniec, link do strony:
**http://e-bip.pl/Start/75/ActDetails/124390 *- informacji o liczbie
przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, *Odp:
ilość podjętych uchwał w poszczególnych latach:****2014 rok - **70
uchwał **2015 rok - 71 uchwał****2016 rok - 62 uchwały***** - informacji
o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach 2014-2016, *Odp: ilość przeprowadzonych konsultacji
poszczególnych latach:****2014 rok - **0 szt. **2015 rok - **3 szt.
**2016 rok - 1 szt**. * - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), *Odp:w gminie Jasieniec nie
utworzono młodzieżowej rady gminy,* - czy utworzono gminną radę seniorów
(art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), *Odp:w gminie Jasieniec
nie utworzono gminnej rady seniorów,* - czy wyodrębniono w gminie
fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak,
to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, *Odp: w budżecie
gminy Jasieniec ***nie wyodrębniono *funduszu sołeckiego - Uchwała Rady
Gminy Jasieniec Nr III.16.2017 z dnia 30.03.2017r. **w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki, link do strony:
http://e-bip.pl/Start/75/ActDetails/135427 *- link do obowiązujących
zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu
sołeckiego w gminie, **Odp: nie dotyczy,* ***- czy w gminie funkcjonuje
budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje
społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części
wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli
tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna
jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego), *Odp:**w **gminie Jasieniec nie
funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)*, - jeżeli w gminie
funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną
konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), *Odp: nie dotyczy,* - jaka była kwota budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
*Odp: nie dotyczy,*

*_Proszę o elektroniczne potwierdzenie otrzymania wiadomości, na adres z
którego została wysłana, korzystając z opcji odpowiedz.  ,
_*

Z poważaniem

Tomasz Podhorecki
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Jasieniec
ul. Warecka 42
05-604 Jasieniec
tel. 48 6613570 wew. 104
fax. 48 6613581
mail:sekretarz@jasieniec.pl
www.jasieniec.pl

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4277@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowieź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NAKŁO NAD NOTECIĄ 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam
Józefa Jankowiak
Biuro Rady Miejskiej
w Nakle nad Notecią
52 386-79-07

Odpowiedź przez Grudziądz 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek.

informacja publiczna przez BRZEŹNICA 2

Witam,
przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Danuta Roszak

Herb
*Urząd Gminy Brzeźnica*
ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
www.brzeznica.com.pl <http://www.brzeznica.com.pl>
------------------------------------------------------------------------
Danuta Roszak - Sekretarz
tel.: 68 3681612
e-mail: roszakd@brzeznica.com.pl <mailto:roszakd@brzeznica.com.pl>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informachji publicznej przez STRYSZÓW

Stryszów, dnia 19 stycznia 2018 r.
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
Warszawa

Urząd Gminy w Stryszowie poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania we wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09 stycznia 2018 r.:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - www.stryszow.pl - BIP - Uchwała Nr XXX/193/2010 z dnia 21.05.2010 r.
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014- 1, 2015 - 1, 2016 - 3
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)- TAK www.stryszow.pl - BIP - Uchwała Nr IV/18/2015 z dnia 06.03.2015
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty - NIE

Z poważaniem
Sekretarz Gminy
Krystyna Pułka

Odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej przez BOLESŁAWIEC

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął w dniu 9 stycznia 2018 r., informuję:

Ad 1 Gmina Miejska Bolesławiec nie przyjęła uchwały dotyczącej trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej.

Ad 2 W Gminie Miejskiej Bolesławiec nie funkcjonuje gminna rada działalności
pożytku publicznego.

Ad 3 W Gminie Miejskiej Bolesławiec nie powołano rady oświatowej.

Ad 4 W Gminie Miejskiej Bolesławiec obowiązuje uchwała Nr XL/327/09 Rady
Miasta Bolesławiec z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad
przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=51887

Ad 5 2014 r. - 117; 2015r. - 173; 2016r. - 121.

Ad 6 2014 r.- 4 ; 2015 r. - 6 ; 2016 r. - 6

Ad 7 W Gminie Miejskiej Bolesławiec działa Młodzieżowa Rada Miasta.

Ad 8 W Gminie Miejskiej Bolesławiec działa Bolesławiecka Rada Seniorów.

Ad 9 W Gminie nie ma sołectw.

Ad 10 Nie dotyczy.

Ad 11 Nie funkcjonuje.

Ad 12 Nie funkcjonuje.

Ad 13 Nie dotyczy.

pozdrawiam

Sylwia Chruszcz

Kierownik Referatu Organów Gminy Miejskiej

Urząd Miasta Bolesławiec

Bolesławiec, ul. Rynek 41

tel. 75 645 64 14

wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź przez PODGÓRZYN 1

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na przesłany prze Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentu.

Przemek Linke
UG w Podgórzynie

informacja publiczna przez LIDZBARK WARMIŃSKI 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam skan z odpowiedzią na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Wiesław Skrętkowski- Kierownik Referatu

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

udostępnienie informacji publicznej OS. IV.143.5/ 2018 przez TORZYM 2

OS.IV.143.4.2018
Odpowiedź (w załącznikach) na wniosek (data wpływu 10.01.18) o udostępnienie informacji publicznej

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZEPIN 1

Witam,
W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. Proszę o potwierdzenie otrzymania ODPOWIEDZI.
Z POWAŻANIEM
Natalia Kliszczak
Sekretariat UM Rzepin

Informacja Publiczna przez KOŃSKOWOLA

Końskowola, dnia 18 stycznia 2018r.

Or.1431.4.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Końskowola informuje:

1.Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu… - NIE

2.Czy utworzono gminna radę działalności pożytku publicznego – TAK

3.Czy powołano w gminie radę oświatową – NIE

4.Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami… - NIE

5.Informacja o liczbie przyjętych uchwał…. – w 2014 r. – 58, 2015 – 93,
2016 -55.

6.Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami… -
proszę określić rodzaj konsultacji.

7.Czy utworzono młodzieżową radę gminy – NIE

8.Czy utworzono gminna radę seniorów – NIE

9.Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki… - NIE

10.Link do obowiązujących zarządzeń… - Nie dotyczy

11.Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski… - NIE

12.Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski 9 partycypacyjny)… -
NIE DOTYCZY

13.Jaka była kwota budżetu obywatelskiego…… - NIE DOTYCZY

Krzysztof Bartuzi

Sekretarz Gminy Końskowola

--
Pozdrawiam
Stanisława Próchniak
Insp ds. obsługi organów gminy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CERANÓW

Ceranów dnia 19 stycznia 2018 roku

1431.3.2018 Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Urząd Gminy Ceranów w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Anastazja Kierył
Urząd Gminy Ceranów
25 7870779 wew.27

Wysyłanie wiadomości e-mail: wniosek o udost. przez CHRZYPSKO WIELKIE 1

Szanowni Państwo,

wywiązując się z ustawowego obowiązku udzielenia informacji publicznej,
w załączniku przesyła żądane informacje.

Z poważaniem

Małgorzata Borowicz
e-mail: promocja@chrzypsko.pl tel: 61 29 51 011

Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie
ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie
www.chrzypsko.pl e-mail:urzad@chrzypsko.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOSTYŃ

O.1431.018

Szymon Osowski

Bartosz Wilk

Sieć obywatelska

Watchdog Polska

Szanowni Państwo,

poniżej przekazuję odpowiedzi na postawione przez Panów pytania złożone
w dniu 9 stycznia 2018 r. w trybie udostępnienia informacji publicznej.

1.Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała?

/Odpowiedź:/

/W gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej, jednak kryteria oceny są zawarte w Regulaminie prac Komisji
Konkursowej przyjętego zarządzeniem Burmistrza Gostynia nr 664/2018 z
dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej
na 2018 rok oraz regulaminu jej pracy./

/http://biuletyn.gostyn.pl/ordinances/content/9797 /

2.Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?

/Odpowiedź:/

/Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego./

3.Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)?

/Odpowiedź:/

/Nie powołano rady oświatowej./

4.Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała?

/Odpowiedź:/

/Tak, http://biuletyn.gostyn.pl/resolutions/content/837/

5.Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016.

Odpowiedź:

/Podjęte uchwały publikowane są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej http://biuletyn.gostyn.pl/resolutions/86 /

6.Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016.

/Odpowiedź:/

/Rok 2014 – 0/

/Rok 2015 – 1 raz/

/Rok 2016 – 1 raz/

7.Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?

/Odpowiedź:/

/W gminie Gostyń utworzono Młodzieżową Radę Miejską./

8.Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?

/Odpowiedź:/

/W gminie Gostyń powołano Gminną Radę Seniorów./

9.Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego?

/Odpowiedź:/

/W gminie Gostyń wyodrębniono fundusz sołecki./

/http://biuletyn.gostyn.pl/resolutions/content/941 /

10.Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

/Odpowiedź:/

/Fundusz sołecki realizowany jest na podstawie ustawy o samorządzie
gminnym./

11.Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)?

/Odpowiedź:/

/W gminie od 2018 roku nie funkcjonuje budżet obywatelski./

12.Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny).

/Odpowiedź:/

/Nie funkcjonuje./

13.Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

/Odpowiedź:/

/Rok 2014 – 350.000 zł/

/Rok 2015 – 1.000.000 zł/

/Rok 2016 – 1.000.000 zł/

--
Ewa Dąbrowska-Gulcz
Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2, 63-800 Gostyń
tel. 65 5752113; fax 65 5752114
www.gostyn.pl