Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PLATERÓWKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzadgminywplaterowce@xl.wp.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 roku przez LIPSKO 3

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji Publicznej
poniżej udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

odpowiedź: według dokumentów w latach 2014 -2018 nie była podjęta taka
uchwała.

Pytanie 2 Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),-

odpowiedź: NIE - według posiadanych dokumentów

Pytanie 3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego), -

odpowiedź: NIE - według posiadanych dokumentów

Pytanie 4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała

odpowiedź: TAK - Uchwała Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
26 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Lipsko (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2012 r. poz. 8458 -  data publikacji : 4 grudnia 2012 r.

Pytanie 5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź:-ogółem  podjęto 247 uchwał: wyszczególnienie:*2014 - 16; 2015
-134; 2016 - 97*

Pytanie 6.informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

odpowiedź: rok 2014 - 0, rok 2015 - 2, rok 2016 - 2

Pytanie 7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)

odpowiedź: TAK - Uchwała Nr XIX/98/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania i funkcjonowania młodzieżowej
Rady MiastaLipska;

Pytanie 8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)

Odpowiedź: NIE

Pytanie 9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;

odpowiedź: Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23
marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego i Uchwała Nr VIII/46/2015
Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 3 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr
VII/35/2015 z dnia 23 marca 2015 r.

Pytanie 10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego,
wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

odpowiedź: wszystkie zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
przesyłamy w formie skanów w załączeniu niniejszej odpowiedzi.( 3
załączniki)

Pytanie 11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
- rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

odpowiedź: W mieście i Gminie Lipsko nie funkcjonuje budżet obywatelski

Pytanie 12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

odpowiedź: W mieście i Gminie Lipsko nie funkcjonuje budżet obywatelski

Pytanie 13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

odpowiedź: W mieście i Gminie Lipsko nie funkcjonuje budżet obywatelski

--
Z Poważaniem,
Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko
Artur Dygas
tel.: (48) 37 84 123

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIŚNIOWA 2

SG.1431.1.2018.JW
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej o
treści jak poniżej, w załączeniu odpowiedź.

Z poważaniem
Jolanta Wolak
Sekretarz Gminy Wiśniowa

*Gmina Wiśniowa*
*Wiśniowa 441
32-412 Wiśniowa*
Tel: 12 271 40 86; 12 271 45 52
Fax: 12 271 45 50
Nip: 6811381938
Regon: 351556286
www.ug-wisniowa.pl <http://www.ug-wisniowa.pl/>
info@ug-wiśniowa.pl
<https://poczta.home.pl/mail/write?to=info@ug-wisniwoa.pl>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej S.1431.03.2018 przez OZIMEK

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji, przesyłam wnioskowane
informacje:
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
w gminie nie obowiązuje przedmiotowa uchwała

> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
w gminie nie utworzono

> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
nie powołano
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
http://ozimek.pl/static/img/k01/uchway_2013/277_03.pdf
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-75 uchwał
2015-102 uchwały
2016-96 uchwał
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-0
2015-3
2016-3
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
nie utworzono
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
nie utworzono
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
http://ozimek.pl/static/img/k01/uchway_2014/370_3.pdf
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
http://ozimek.pl/static/img/k01/zarzadzenia2014/ZarzadzenieBO.0050.71.2014.pdf
http://ozimek.pl/static/img/k01/zarzadzenia2016/zarzadzenieBO.0050.89.2016.pdf
http://ozimek.pl/static/img/k01/zarzadzenia2016/zarzadzenieBO.0050.88.2016.pdf
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
http://ozimek.pl/static/img/k01/RM%202017/kwiecie%C5%84/XXXVII_232_17.pdf
http://ozimek.pl/static/img/k01/projekty_uchwal2016/maj%202016/XXIII_149_16.pdf
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
nie dotyczy
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
budżet obywatelski funkcjonuje dopiero o 2017 roku
2017 rok- 200000,00 zł
2018 rok-250000,00 zł
>
> z poważaniem
>
> Barbara Durkalec
>
> Sekretarz Gminy Ozimek
>
> Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
>
> Ul. Ks. Jana Dzierżona 4B
>
> 46-040 Ozimek
>
> Tel. +48 77 4622 837, Fax: +48 77 4622 811
>
> e-mail: sekretarz@ugim.ozimek.pl

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOLCZEWO 3

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Weronika Pabianek

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

tel. 91 38 60 127

fax. 91 38 60 123

tel. bezpośredni 91 32 25 156

<http://www.golczewo.pl/> www.golczewo.pl

logo Golczewo

Informacja publiczna przez JAKUBÓW 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku o
udostępnienie informacji, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764późn.
zm.), Wójt Gminy Jakubów w załączeniu przesyła odpowiedź.

--
Z poważaniem:
Hanna Wocial
Wójt Gminy Jakubów

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYBÓW 1

--
Urząd Gminy w Grybowie
33-330 Grybów
Jakubowskiego 33
tel 18 445-02-04

dot. udostępnienia informacji publicznej przez BIELAWA 1

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 r. Pozdrawiam.

--
Beata Jagieła-Pastuszka
Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej
Urząd Miejski w Bielawie
Pl. Wolności 1
tel. 74 8328703

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CIECHANOWIEC 1

Dzień dobry,

w załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
--
Łączę wyrazy szacunku
Magdalena Kondraciuk
------------------------------------------------------------------------

Urząd Miejski
w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

/tel. (86) 277-11-45 wew.36 fax. (86) 277-10-66
kondraciuk.m@ciechanowiec.pl <mailto:kondraciuk.m@ciechanowiec.pl%20.>
www.ciechanowiec.pl/

informacja publiczna przez KOWALE OLECKIE 1

Biuro Rady Gminy

Halina Lasota

informacja publiczna przez JELCZ-LASKOWICE

Dzień dobry,

Poniżej wnioskowana informacja publiczna:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

odp. ww. uchwała jest w trakcie opracowania

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

odp. brak wniosku organizacji - nie utworzono rady, współpraca poprzez
konsultacje programu współpracy i udział w komisjach oceny ofert

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

odp. nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

odp. nie

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

odp. 2014 - 85 uchwał, 2015 - 114 uchwał, 2016 - 85 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

odp. w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji społecznych

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

odp. nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

odp. nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

odp. tak

http://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/res/serwisy/bip-jelczlask/komunikaty/_
010_004_014_441557.pdf?version=1.0

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

odp. organ wykonawczy nie wydał zarządzeń w tej sprawie

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

odp. tak w 2017 przeprowadzono pierwsze konsultacje na 2018 r., na najbliżej
sesji w dniu 26.01.2018 r. Radni podejmą uchwałę w sprawie konsultacji na
2019 r.

http://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/res/serwisy/pliki/15378491?version=1.0

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

odp. nie

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

odp. 2014-2016 nie funkcjonował budżet obywatelski

Ewa Kocjan

Kierownik Wydziału Organizacji i Obsługi

Tel. 71 381 71 49

informacja publiczna przez JELCZ-LASKOWICE

Dzień dobry,

Poniżej wnioskowana informacja publiczna:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

odp. ww. uchwała jest w trakcie opracowania

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

odp. brak wniosku organizacji - nie utworzono rady, współpraca poprzez
konsultacje programu współpracy i udział w komisjach oceny ofert

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

odp. nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

odp. nie

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

odp. 2014 - 85 uchwał, 2015 - 114 uchwał, 2016 - 85 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

odp. w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji społecznych

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

odp. nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

odp. nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

odp. tak

http://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/res/serwisy/bip-jelczlask/komunikaty/_
010_004_014_441557.pdf?version=1.0

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

odp. organ wykonawczy nie wydał zarządzeń w tej sprawie

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

odp. tak w 2017 przeprowadzono pierwsze konsultacje na 2018 r., na najbliżej
sesji w dniu 26.01.2018 r. Radni podejmą uchwałę w sprawie konsultacji na
2019 r.

http://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/res/serwisy/pliki/15378491?version=1.0

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

odp. nie

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

odp. 2014-2016 nie funkcjonował budżet obywatelski

Ewa Kocjan

Kierownik Wydziału Organizacji i Obsługi

Tel. 71 381 71 49

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŚCIAN

1431.5.2018

Sz. P.

Szymon Osowski, Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 roku, Wójt Gminy Kościan informuje, iż w Gminie Kościan:

1) nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

2) nie utworzono Rady działalności pożytku publicznego,

3) nie powołano rady oświatowej,

4) zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
określa Uchwała Nr XXIII / 301 / 17 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia
2017 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
http://bip.gminakoscian.pl/bip/5522.html

5) a) w roku 2014 Rada Gminy Kościan podjęła 123 uchwały, w tym: 91
uchwał w ramach kadencji 2010 - 2014 oraz 32 uchwały w kadencji 2014 -
2018,

b) w roku 2015 Rada Gminy Kościan podjęła 121 uchwał,

c) w roku 2016 Rada Gminy Kościan podjęła 132 uchwały,

6) w latach 2014 - 2016 nie przeprowadzono konsultacji społecznych z
mieszkańcami,

7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

8) nie utworzono gminnej rady seniorów,

9) fundusz sołecki został wyodrębniony Uchwałą Nr XXXIII/410/17 Rady
Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy
Kościan na rok 2018: http://bip.gminakoscian.pl/bip/6186.html

10) zarządzenia organu wykonawczego publikowane są pod następującym
adresem: http://bip.gminakoscian.pl/bip/98.html

11) nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) rozumiany jako
konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu w sprawie przeznaczenia
części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,

12) nie funkcjonuje również budżet obywatelski (partycypacyjny) oparty o
inną konstrukcję prawną.

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAKLICZYN

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.01.2018 r. Urząd Miejski w Zakliczynie
informuje:

> czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
> oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
> lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
> wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
> (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - nie obowiązuje

> czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
> ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -
> nie utworzono

> czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
> oświatowego) - nie powołano

> czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
> konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
> BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - nie obowiązuje

> informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
> latach 2014-2016:
- 2014: 110 uchwał,
- 2015: 98 uchwał,
- 2016: 115 uchwał

> informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
> poszczególnych latach 2014-2016: 2 konsultacje

> czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym) - nie utworzono

> czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym) - nie utworzono

> czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
> funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
> www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
> wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
> wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
> jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
> funduszu sołeckiego - tak:
UCHWAŁA NR XXXIX/382//2014 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE z dnia 31 marca
2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Zakliczyn środków
Funduszu Sołeckiego:
https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,a,874515,uchwala-nr-xxxix3822014-rady-miejskiej-w-zakliczynie-z-dnia-31-marca-2014-r-w-sprawie-wyodrebnienia-.html

> link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
> związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:
UCHWAŁA NR XLII/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2018 – tabela
nr 10 (WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA GMINY ZAKLICZYN W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018):
https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,a,1407188,uchwala-nr-xlii3492017-rady-miejskiej-w-zakliczynie-z-dnia-28-grudnia-2017-r-w-sprawie-uchwala-budze.html

> czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
> rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
> sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
> mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
> www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
> (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
> partycypacyjnego) - nie funkcjonuje

> jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
> oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
> wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
> (partycypacyjny) - nie funkcjonuje

> jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
> poszczególnych latach 2014-2016 - nie dotyczy

Janusz Krzyżak
Sekretarz Gminy Zakliczyn
tel. 146326470

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej UG.1431.5.2018.AF przez DĘBNO 1

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, przesłany dnia
9 stycznia 2018 r. drogą elektroniczną, Urząd Gminy Dębno udziela następujących informacji:

Ad. 1. Nie została podjęta uchwała określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Ad. 2. W Gminie Dębno nie utworzono Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Ad. 3. W Gminie Dębno nie powołano Rady Oświaty. Zadania Rady wypełniane są przez Komisję Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu Rady Gminy Dębno.
Ad. 4. Obowiązująca uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami to Uchwała Nr VII/400/2014 z dnia 25 września 2014 r. Link do uchwały: http://www.gminadebno.bip.net.pl/?a=1896
Ad. 5. Liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy Dębno w latach 2014-2016 to:
• rok 2014 - 123 uchwały,
• rok 2015 - 114 uchwał,
• rok 2016 - 97 uchwał.

Ad. 6. Liczba konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami zgodnie z uchwałą Nr VII/400/2014 z 25 września 2014 r. to:

• rok 2014 - 15 konsultacji,
• rok 2015 - 4 konsultacje,
• rok 2016 - 1 konsultacja.

Ad. 7. W Gminie Dębno nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy.
Ad. 8. W Gminie Dębno nie utworzono Gminnej Rady Seniorów.
Ad. 9. W Gminie Dębno wyodrębniono fundusz sołecki. Obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego to Uchwała Nr II/51/2015 z dnia
27 lutego 2015 r.
Link do uchwały: http://www.gminadebno.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3916&bar_id=2125
Ad. 10. Fundusz sołecki realizowany jest na podstawie Ustawy o funduszu sołeckim z dnia
21 lutego 2014 r. Dz. U. 2014.301.
Ad. 11. W Gminie Dębno nie funkcjonuje budżet obywatelski.

z poważaniem,
Urząd Gminy Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
14 631-85-60

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJCIESZKÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

Magdalena Woźniak
UG Wojcieszków

W dniu 09.01.2018 o 07:59, sprawa-5157@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNIA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres st_pysk@wp.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚRODAŚLĄSKA

*Dzień dobry,*

*poniżej odpowiedź na wniosek:*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

*nie*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

*nie*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

*nie*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

_*http://bip.srodaslaska.pl/104810.xml?pattern=NO&view=0*_
<https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbip.srodaslaska.pl%2F104810.xml%3Fpattern%3DNO%26view%3D0&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNG8byRMSRm9P1UHYJCqK5Ay9ylm8A>**

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

*w 2014 r. - 102 *

*w 2015 r. - 139*

*w 2016 r. - 148*

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

*2*

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*nie*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*nie*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

_*http://bip.srodaslaska.pl/288406.xml?pattern=NO&view=0*_
<https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbip.srodaslaska.pl%2F288406.xml%3Fpattern%3DNO%26view%3D0&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNHXWhE7BM9DZnb_FgNRYH7BnmQvgQ>**

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

*nie wydawano*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

*link do zarządzenia:
*_*http://bip.srodaslaska.pl/380808.xml?pattern=NO&view=0*_
<https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbip.srodaslaska.pl%2F380808.xml%3Fpattern%3DNO%26view%3D0&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNHfcj1R6CpMtBg6cngHraCEyxUmIg>
*link do strony www: *_*https://srodaslaska.budzet-obywatelski.org/*_
<https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsrodaslaska.budzet-obywatelski.org%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNGsasvvIxhpjj6TKQZx0DFlbcMHxQ>**

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

*nie dotyczy*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

*budżet obywatelski wprowadzono w 2017 r.*

Andrzej Bielski
Sekretarz Gminy Środa Śląska
tel. 71 39 60 735
e-mail: sekretarz@srodaslaska.pl

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
tel. 71 39 60 715
fax. 71 317 34 05
e-mail: um@srodaslaska.pl
www.srodaslaska.pl

W dniu 2018-01-15 o 12:09, Sandra Grzelec pisze:

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ULHÓWEK

W odpowiedzi na wniosek poniżej podaję informacje:
1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli
tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna
ta uchwała,
TAK http://www.ugulhowek.bip.lubelskie.pl/

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

4.czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
uchwała,
TAK z 2003r http://www.ugulhowek.bip.lubelskie.pl/

5.informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
133

6.informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
NIE BYŁO

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
NIE

8.czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
NIE

9.czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

10.link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

11.czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako
konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia
części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli
tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest
uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),
NIE

12.jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie
w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE

13.jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAWORZYNA ŚLĄSKA 1

Dzień dobry,

W załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Tomasz Strzałkowski
Sekretarz Gminy Jaworzyna Śląska
strzalkowski@jaworzyna.net

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOSZYCE

Dzień Dobry
W nawiązaniu do e – maila z dnia 9 stycznia 2018 roku dotyczący wniosku o udostępnienie informacji publicznej, poniżej udziela się odpowiedzi na zgłoszone pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
TAK
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 – 70
2015 – 45
2016 - 51
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 – 1
2015 – 3
2016 - 3
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,874125,uchwala-nr-xix1932014-rady-gminy-koszyce-z-dnia-31-marca-2014-roku-w-sprawie-wyodrebnienia-funduszu-.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,780610,zarzadzenie-nr-12013-wojta-gminy-koszyce-z-dnia-07012013-roku-w-sprawie-wydatkow-srodkow-funduszu-so.html

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,1075789,uchwala-nr-iv362015-rady-gminy-koszyce-z-dnia-29-czerwca-2015-r-w-sprawie-przeprowadzenia-na-terenie.html

https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,1244262,uchwala-nr-x962016-rady-gminy-koszyce-z-dnia-27-wrzesnia-2016-roku-w-sprawie-przeprowadzenia-na-tere.html

https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,1361946,uchwala-nr-xv1432017-rady-gminy-koszyce-z-dnia-11-wrzesnia-2017-r-w-sprawie-przeprowadzenia-na-teren.html

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

2014- 0,00 zł
2015- 0,00 zł
2016- 158 369,00 zł

Z poważaniem
Monika Molenda

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOSZYCE

Dzień Dobry
W nawiązaniu do e – maila z dnia 9 stycznia 2018 roku dotyczący wniosku o udostępnienie informacji publicznej, poniżej udziela się odpowiedzi na zgłoszone pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
TAK
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 – 70
2015 – 45
2016 - 51
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 – 1
2015 – 3
2016 - 3
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,874125,uchwala-nr-xix1932014-rady-gminy-koszyce-z-dnia-31-marca-2014-roku-w-sprawie-wyodrebnienia-funduszu-.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,780610,zarzadzenie-nr-12013-wojta-gminy-koszyce-z-dnia-07012013-roku-w-sprawie-wydatkow-srodkow-funduszu-so.html

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,1075789,uchwala-nr-iv362015-rady-gminy-koszyce-z-dnia-29-czerwca-2015-r-w-sprawie-przeprowadzenia-na-terenie.html

https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,1244262,uchwala-nr-x962016-rady-gminy-koszyce-z-dnia-27-wrzesnia-2016-roku-w-sprawie-przeprowadzenia-na-tere.html

https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,1361946,uchwala-nr-xv1432017-rady-gminy-koszyce-z-dnia-11-wrzesnia-2017-r-w-sprawie-przeprowadzenia-na-teren.html

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

2014- 0,00 zł
2015- 0,00 zł
2016- 158 369,00 zł

Z poważaniem
Monika Molenda

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Czarnia przez CZARNIA

Odpowiedz na wniosek z 09.01.2018
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
w gminie Czarnia nie obowiązuje taka uchwała
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie utworzono
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie powołano
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Obowiązują uchwały . Uchwały dotyczą np Uchwała Nr XXII/119/10 Rady
Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących projektu statutu sołectwa.
Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
sołectwa Bandysie w przedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia strona BIP
http://czarnia.samorzady.pl/kat/id/12
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-58
2015-56
2016-52
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-0
2015-0
2016-1
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
nie utworzono
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Nie utworzono
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W gminie Czarnia jest wyodrębniony  fundusz sołecki Uchwała Nr VI/32/15
Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

http://czarnia.samorzady.pl/kat/id/12
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Nie funkcjonuje budżet obywatelski
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie dotyczy
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
>
> Nie dotyczy

--
pozdrawiam
Grzegorz Kamzelski
Sekretarz Gminy
tel. 29 7727017 wew. 23
Czarnia 41, 07-431 Czarnia
email: sekretarzczarnia@wp.pl

inf.publ. przez Legnica

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie następujących informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

- NIE,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- TAK. Prezydent Miasta Legnicy zarządzeniem Nr 1/PM/2016 z 7 stycznia 2016 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy III kadencji.

Link http://um.bip.legnica.eu/uml/organizacje-pozarzadowe/miejska-rada-dzialalnosc/

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

-NIE;

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

NIE;

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

- rok – 2014 – podjęto 145 uchwał,

rok - 2015 – podjęto 105 uchwał,

rok – 2016 – podjęto 127 uchwał.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

W ramach konsultowania Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2014 i 2016, odbyło się w rożnych częściach miasta 13 spotkań z mieszkańcami Legnicy. Oprócz tego Prezydent Miasta Legnicy w każdy wtorek przyjmuje w siedzibie UML-cy mieszkańców w sprawach indywidualnych.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

TAK:

Uchwała Nr XXII/207/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Legnicy,

Uchwała Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Legnicy,

Uchwała Nr LV/450/10 Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Legnicy.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

TAK. Miejska Rada Seniorów została powołana Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy w marcu 2014 roku, a ukonstytuowała się 30 czerwca 2014 roku.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

NIE. W Legnicy nie ma sołectw.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

j.w.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

- TAK;

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

- Legnicki Budżet Obywatelski działa w oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy:

- Zarządzenie Nr 182/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad oraz trybu i realizacji Budżetu Obywatelskiego - Partycypacyjnego Miasta Legnicy

- Zarządzenie Nr 216/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad oraz trybu i realizacji Budżetu Obywatelskiego - Partycypacyjnego Miasta Legnicy

- Zarządzenie Nr 853/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i realizacji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego;

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

- wydatki na LBO kształtowały się w poszczególnych latach następująco:
2014 - 2 mln zł,

2015 - 2,2 mln zł,

2016 - 2,2 mln zł.

--------------------------------------------------------------------------------

ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 72-12-174
fax. 76 72-12-115
e-mail: zwroblewski@legnica.eu
www.legnica.eu


Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIESZAWA

Dzień Dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r. Urząd Miasta w Nieszawie uprzejmie informuje :
Ad 1. - Brak,
Ad 2. - Brak
Ad 3. - Brak
Ad 4. - Brak
Ad 5. - Wszystkie podjęte przez tut. Radę Miejską uchwały w 2014r -17, 2015 r.-68, 2016-45.
Ad 6. - Liczba wszystkich konsultacji w 2014 r. - 0, 2015r.- 0, 2016 r. - 1.
Ad 7. - Brak
Ad 8. - Brak
Ad 9. - Brak
Ad 10. - Brak
Ad 11. - Brak
Ad 12. - Brak
Ad 13. - Brak

z poważaniem,
Teresa Zwierzchowska, Sekretarz Miasta Nieszawa.