Odpowiedź informacja publiczna przez GRĘBOCICE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam żądaną informację oraz link do uchwały.

http://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/kadencja-2014-2018/uchwaly/2017-rok/11410,Uchwala-Nr-XXXIX1772017-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-funduszu-.html

Pozdrawiam,

Justyna Tesarska
Podinspektor ds. informacji publicznej
tel.76 8325 315
centrum@grebocice.com.pl
________________________________________________

Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
NIP 692-22-57-472
e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl

Urząd Miejski w Chojnowie przez CHOJNÓW 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<style>
<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
{color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:Arial;
color:windowtext;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=PL link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>

Odpowiedź na wniosek z 11.01.2018r przez STARE KUROWO

Szymon Osowski, Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Nasz znak: RO.1431.7.2018.MKon Stare Kurowo, dnia 19.01.2018r

Urząd Gminy w Starym Kurowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 11 stycznia 2018 roku informuje jak niżej:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, – Tak, uchwała Nr XXXV.181.2017 z 29.11.2017r (link
BIP Akty Prawne – Uchwały 2016: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo/akty/20/typ/
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, – TAK , uchwała Nr XX.114.2016 z 08.09.2016r.
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, – w 2014 - 77 uchwał, w 2015 – 54 uchwały, w 2016 – 68 uchwał.
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, w 2016 -1
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, TAK – Uchwała Nr XXXVIII.235.2014 z 25.03.2014 roku, ( link- BIP Akty Prawne – Uchwały 2016: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo/akty/20/typ/
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, Zarządzenie Nr 0050.31.2016 z 14.06.2016r. ( link- BIP Akty Prawne – Uchwały 2016: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo/akty/20/typ/
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), – NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. – NIE DOTYCZY

Z poważaniem
Marian Konkowski
Sekretarz Gminy

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARSIN

W dniu 2018-01-19 o 08:46, Sekretariat Urzędu Gminy w Karsinie pisze:
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
> Data: Tue, 09 Jan 2018 06:56:42 -0000
> Nadawca: sprawa-4357@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-4357@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: ug@karsin.pl
>
>
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:
>
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Nie
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Tak, Uchwała nr XXIII/161/12 Rady Gminy w Karsinie w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Karsin.
<http://www.bip.ires.pl/gfx/karsin/files/uchwaly/VI_KADENCJA/Sesja_XXIII/UXXIII161-12.pdf>

http://karsin.ires.pl/14967,20097/20097/
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 73
2015 - 91
2016 - 74
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 2
2015 - 3
2016 - 4
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Tak
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Tak
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Nie
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Nie dotyczy
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Nie
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie dotyczy
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Nie dotyczy

z poważaniem

Tomasz Urbański
Urząd Gminy w Karsinie
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-4357@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
>
>

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SIEDLISZCZE 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielnie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018 r.

Pozdrawiam

Urząd Miejski w Siedliszczu

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZESZOWICE

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r., poniżej przekazuję wnioskowane informacje.

Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
W gminie Krzeszowice nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
W gminie Krzeszowice nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
W gminie Krzeszowice nie powołano rady oświatowej.

Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
W gminie Krzeszowice nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Rada Miejska w Krzeszowicach w latach 2014-2016 przyjęła odpowiednio 155, 142, 131 uchwał.

Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016
Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach:
2014 – 22
2015 – 22
2016 – 27

Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
W gminie Krzeszowice utworzono młodzieżową radę gminy

Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
W gminie Krzeszowice utworzono gminną radę seniorów

Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
W gminie Krzeszowice nie wyodrębniono funduszu sołeckiego

Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
W gminie Krzeszowice nie wyodrębniono funduszu sołeckiego

Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
W budżecie gminy Krzeszowice funkcjonują wyodrębnione środki w formie funduszu drogowego i funduszu wiejskiego dla jednostek pomocniczych gminy zgodnie z § 98 Statutu Gminy Krzeszowice
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,12019,statut.html

Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odpowiedź jw.

Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016
W formie funduszu drogowego i funduszu wiejskiego dla jednostek pomocniczych gminy w poszczególnych latach 2014-2016 przekazano następującą pulę środków finansowych:
2014 – 2 270 944 zł
2015 – 1 810 210 zł
2016 – 2 394 769 zł

Z poważaniem,
Jan Bereza
Sekretarz Gminy Krzeszowice

odp. na wniosek przez HALINÓW 2

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w załączeniu
przesyłam odpowiedź na ww. wniosek.

Pozdrawiam,

Sekretariat

Karolina Karpińska

Urząd Miejski w Halinowie | ul. Spółdzielcza 1 | 05-074 Halinów

Tel. (022) 783-60-20 wew. 122 | Fax. (022) 783-61-07

Email: halinow@halinow.pl | Internet: www.halinow.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOGUSZÓW-GORCE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r.

*********************************************
Agnieszka Oldecka-Świetlik
Wydział Organizacyjno-Prawny
Biuro Rady Miejskiej
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
Pl.Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74/844-93-11 wew. 38
*********************************************

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOGUSZÓW-GORCE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r.

*********************************************
Agnieszka Oldecka-Świetlik
Wydział Organizacyjno-Prawny
Biuro Rady Miejskiej
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
Pl.Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74/844-93-11 wew. 38
*********************************************

Zapytanie z redakcji przez Przykładowa instytucja

<p>Dzień dobry,</p><p>Piszę do Państwa z gazety &#34;<i>Dzień Dobry </i>&#34; wydawanej w największych miastach Polski. W kolejnym wydaniu piszemy artykuł ściśle związany z Państwa branżą i chcielibyśmy aby pod artykułem znalazła się reklama firmy, z której usług nasi czytelnicy będą mogli skorzystać. Reklama będzie miała rozmiar 1/4 strony. <br/></p><p></p><p><!--StartFragment-->W przypadku zainteresowania, proszę o odpowiedź zwrotną wraz z numerem kontaktowym do Państwa. <br/></p><!--StartFragment--><pre class="moz-signature" cols="72">Z wyrazami szacunku,<br/><br/>Barbara Klimczak,<br/>Redaktor Gazety &#34;Dzień Dobry&#34;<br/>tel. 575 440 975<br/>www.gazetadziendobry.pl<br/>referencje: gazetadziendobry.pl/referencje/<br/></pre><!--StartFragment--><!--EndFragment--><!--StartFragment--><h6><i>W przypadku gdy nie chcą Państwo otrzymać podobnych maili w przyszłości proszę o kliknięcie w poniższy link <a href="http://vps265534.ovh.net/mailing/web/unsubscribed-customer/create?id=2547259&customer_id=999418&domain_id=17&key=5a61adf945a0c">usuń mój email</a>,</i></h6>

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PLATERÓWKA

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, TAK http://bip.ugplaterowka.nv.pl/Article/get/id,15243.html
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, 2014 - 33 2015 - 52 2016 - 42
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, 0
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
NIE
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
- NIE - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. NIE DOTYCZY

-
Z wyrazami szacunku
Renata Stalmach
Urząd Gminy w Platerówce
Platerówka 20
59-816 Platerówka
Tel. 75 722 16 90
Fax: 75 724 11 85

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUBIECKO 2

<html><head><style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>&#13;</head><body><p>Szanowni Pa&#324;stwo</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>W za&#322;aczeniu odpowied&#378; na wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej.</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>Z powa&#380;aniem</p>&#13;<p>Urz&#261;d Gminy Dubiecko</p>&#13;<p>ul. Przemyska 10</p>&#13;<p>37-750 Dubiecko</p>&#13;<p>tel. 16 651 11 56</p>&#13;<p>fax. 16 651 11 56 w. 143</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>Dnia Wtorek, 9 Stycznia 2018 07:56 &lt;sprawa-4043@fedrowanie.siecobywatelska.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>&#13;<p><br><br></p>&#13;<p>&#160;</p><br></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MALCZYCE

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 r. poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. W gminie Malczyce obowiązuje uchwała w sprawie określenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała podjęta została przez Radę Gminy
Malczyce w dniu 29 marca 2016 roku.

Link do strony z opublikowaną uchwałą:
http://bip.malczyce.wroc.pl/pliki/XXI_105_2016.pdf

2. W gminie Malczyce nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

3. W gminie Malczyce nie powołano rady oświatowej.

4. W gminie Malczyce obowiązuje uchwała w sprawie sposobu konsultacji z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego.

Link do strony z opublikowaną uchwałą:
http://bip.malczyce.wroc.pl/index.php?id=99,839,1002

5. W latach 2014-2016 podjętych zostało przez Radę Gminy Malczyce 200
uchwał: 2014 r. -57, 2015 r. - 77, 2016 r. - 66.

6. W latach 2014-2016 w gminie Malczyce przeprowadzono 8 konsultacji
społecznych z mieszkańcami.

7. W kwietniu 2017 r. uchwałą Rady Gminy Malczyce powołano Młodzieżową
Radę Gminy Malczyce.

8. W gminie Malczyce nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. W gminie Malczyce wyodrębniono fundusz sołecki, uchwałę można znaleźć
pod adresem:

http://bip.malczyce.wroc.pl/pliki/200.pdf

10. Zarządzenia Wójta Gminy Malczyce publikowane są w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem
http://bip.malczyce.wroc.pl/index.php?id=102,0,0

11. W gminie Malczyce nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

--
Anna Świercz
Sekretarz Gminy Malczyce

tel. 71/317 92 23 wew 208
fax. 71/317 96 17

Urząd Gminy Malczyce
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
www.malczyce.wroc.pl

Odpowiedź na wniosek o nieudostępnianie przez LIMANOWA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnianie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Roksana Fabisz0Franczyk

--
*/Roksana Fabisz-Franczyk /*/
//Wydział Organizacyjny//
Urząd Miasta Limanowa//
ul. Jana Pawła II, 9//
tel. 18 337 20 54 wew.145/

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻAGAŃ 1

Dzień dobry,

W związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w załączniku przesyłam odpowiedź. Równocześnie jego treść przekazuję Państwu poniżej, z uwagi na możliwość skorzystania z podanych w treści odpowiedzi linków.

Z poważaniem

Agnieszka Zychla
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Żagań
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań
Tel. 68 477 10 55

TREŚĆ ODPOWIEDZI NA WNIOSEK

Sz.P.
Szymon Osowski, Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

B.1431.3.2018
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku złożony w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) informuję, iż obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), dostępna pod adresem:
http://www.bip.zagan.pl/akty/163/1316/w_sprawie_okreslenia_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow_o_realizacje_zadania_publicznego_0D_0Aw_ramach_inicjatywy_lokalnej/

Równocześnie informuję, że na terenie miasta Żagań nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego ani nie powołano w gminie rady oświatowej. Obowiązuje natomiast uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami :
http://www.bip.zagan.pl/akty/163/2198/w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_Gminy_Zagan_o_statusie_miejskim/

W latach 2015 i 2016 podjęto 134 uchwały, natomiast w roku 2014 - 142 uchwały. W latach 2014 i 2015 przeprowadzono po 4 konsultacje, natomiast w roku 2016 jedno badanie ankietowe oraz 12 konsultacji z mieszkańcami. W gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy ani nie powołano gminnej rady seniorów. Wszelkie informacje dotyczące zasad oraz wysokości budżetu partycypacyjnego Gminy Żagań o statusie miejskim w poszczególnych latach dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki w zakładce Budżet Obywatelski:
http://bip.zagan.pl/342/Budzet_Obywatelski/

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-5251@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

informacja publiczna przez ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018 roku.

Z poważaniem,

Rafał Kowalczyk

Urząd Gminy Złotniki Kujawskie

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpow.na wniosek przez JASTROWIE 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
 
--
Pozdrawiam / Regards,
Renata Szewczyk
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
ul. Gdańska 79
64-915 Jastrowie
tel /67/265-72-15
email sekretarz@jastrowie.pl

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku
lub łącza:

Odpow.na wniosek

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail
mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików.
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę
załączników.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROGOWO 1

Urząd Gminy Rogowo, przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Joanna Brzykca-Myszkowska
Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo

odpowiedź na wniosek przez DRAWSKO POMORSKIE

Witam

Odpowiedź na wniosek dotyczący gminy Drawsko Pomorskie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), TAK

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, TAK


http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2014/2063/akt.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014 - 141, 2015 - 130; 2016 - 105

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014 - 7; 2015 - 1; 2016 - 1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,


http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=262920

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=250531

http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=262782

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), TAK OD 2017 ROKU

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016 - BUDŻET OBYWATELSKI FUNKCJONUJE OD 2017 ROKU

pozdrawiam

Elżbieta Koba

Sekretarz Gminy Drawsko Pomorskie

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

tel:943633485, 943632394

fax: 943633113

Wysyłanie wiadomości e-mail: Black and White0413.pdf przez KARPACZ 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

Black and White0413.pdf

Udzielenie informacji publicznej przez LUBENIA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:black;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><span style='color:black'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div></body></html>

informacja publiczna przez BURZENIN 1

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję odpowiedź na informację publiczną.

pozdrawiam,
Marlena Nawrocka | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Burzeninie
tel. +48 43 821 40 95 wew. 17

dot. u.i.p przez KRZĘCIN 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
09.01.2018r. w załączeniu przesyłam odpowiedź.

*Z poważaniem*

*Podinspektor*

*ds. zamówie**ń** publicznych, obs**ł**ugi wniosk**ó**w, skarg *

*i petycji mieszka**ń**c**ó**w oraz wniosków o udost**ę**pnienie informacji
publicznej*

*mgr in**ż**. Dariusz S. Kusal*

*tel. nr (95) 765 52-28*

informacja publiczna przez BURZENIN 1

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję odpowiedź na informację publiczną.

pozdrawiam,
Marlena Nawrocka | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Burzeninie
tel. +48 43 821 40 95 wew. 17

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZERZYNY

Witam, w odpowiedzi na Wasz wniosek w sprawie udzielenia informacji w
trybie dostępu do informacji publicznej informuję co następuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
W Gminie Szerzyny nie obowiązuje taka uchwała.
 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
W Gminie Szerzyny nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.
 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
W Gminie Szerzyny nie utworzono rady oświatowej.
 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
W Gminie Szerzyny nie obowiązuje taka uchwała.
 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
W Gminie Szerzyny przyjęto w tym okresie 275 uchwał
 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
W gminie Szerzyny przeprowadzono w powyższym okresie 9 konsultacji
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
W Gminie Szerzyny nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
W Gminie Szerzyny nie utworzono gminnej rady seniorów
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Tak, link: https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,a,1024948,uchwala-nr-v302015-rady-gminy-szerzyny-z-dnia-11-lutego-2015-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebn.html
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
W Gminie Szerzyny nie obowiązuje budżet obywatelski
 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie dotyczy
 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Nie dotyczy

Z poważaniem
Grzegorz Ciombor
Urząd Gminy Szerzyny