Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARTOSZYCE 1

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3692@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GARDEJA 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Beata Kalinowska

Udostępnienie informacji publicznej - gmina Głowaczów przez GŁOWACZÓW 1

Dzień dobry,

W nawiązaniu do pisma dotyczącego udostępnienia informacji publicznej,
w załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Głowaczów na przedmiotowy
wniosek.

Z poważaniem
Magdalena Konopka

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z gminy Drwinia przez DRWINIA 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

SK.1431..4.2018 przez IMIELNO 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej.

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4237@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Informacja publiczna przez ŚCINAWA 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 9 stycznia 2018 r.
w załączeniu przesyłam odpowiedzi na zapytania.
z poważaniem
Magdalena Ratajczak
Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
tel 76/ 74 00 211

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JANOWO 1

Janowo, dnia 19.01.2018 roku

*Szymon Osowski*

*Bartosz Wilk*

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

SEK.1431.5.2018

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2018 roku o udostępnienie
informacji publicznej informuję, jak niżej:

1. **w Gminie Janowo obowiązuje uchwała nr XL/186/2017 Rady Gminy
Janowo z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku,
http://bip.janowo.pl/art,469,uchwala-nr-xl1862017-rady-gminy-janowo-z-dnia-29-listopada-2017-r

2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
3. nie powołano w gminie rady oświatowej,
4. w Gminie Janowo obowiązuje uchwałanr XXIX/143/2009 Rady Gminy Janowo
z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych,
http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/janowo_gmina_wiejska/akty/58/11/Uchwala_Rady_Gminy_nr_XXIX_143_2009__w_sprawie_okreslenia_zasad_i_trybu_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych/
5. liczba uchwał podjętych przez radę gminy w latach: 2014 -65,
2015-72, 2016-54,
6. liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach: 2014-1,
2015-1, 2016-1,
7. w Gminie Janowo nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
8. w Gminie Janowo nie utworzono gminnej rady seniorów,
9. w Gminie Janowo wyodrębniono fundusz sołecki,
http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/janowo_gmina_wiejska/akty/58/751/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_gminy_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/
10. w Gminie Janowo nie wydano zarządzeń w związku z realizacją funduszu
sołeckiego w gminie,
11. w Gminie Janowo nie funkcjonuje fundusz obywatelski,
12. nie dotyczy,
13. nie dotyczy.

Z poważaniem *Dorota Paczyńska* Sekretarz Gminy Janowo Urząd Gminy
Janowo ul.Przasnyska 14 13-113 Janowo tel./89/626-41-06 sekretarz@janowo.pl

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4266@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych przez GNIEWOSZÓW 1

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych.

Monika Gogacz

Urząd Gminy Gniewoszów

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLIMÓW 1

Urząd Gminy w Bolimowie w załączeniu przesyła odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej (data wpływu do tut. Urzędu 09.01.2018r.)

Z poważaniem,
Urząd Gminy w Bolimowie

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BEŁŻEC

Urząd Gminy Bełżec odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji
publicznej podaje następujące dane:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała - tak;

link:
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=89&p1=szczegoly&p2=318502>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=89&p1=szczegoly&p2=318502

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), -
nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - tak;

Link:
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=89&p1=szczegoly&p2=318484>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=89&p1=szczegoly&p2=318484

i
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=118&p1=szczegoly&p2=862657>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=118&p1=szczegoly&p2=862657

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016

2014 - 53; 2015 -78; 2016 - 64

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014 - 1; 2015 - 1; 2016 - 1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - na 2017 rok
nie, link:
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=132&p1=szczegoly&p2=1065789>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=132&p1=szczegoly&p2=1065789

Na 2018 rok tak, link:
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=140&p1=szczegoly&p2=1174143>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=140&p1=szczegoly&p2=1174143

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - nie wydawano zarządzeń w tej
sprawie

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - nie

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. - nie dotyczy

Alicja Kopczan

Sekretarz Gminy Bełżec

Odpowiedź na informacje publiczną przez BEŁŻYCE 1

Witam,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną
Znak:OR.1431.2.2018.MW z dnia 19.01.2018 r.

Pozdrawiam
Marzena Wojtachnio

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BEŁŻEC

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy
Bełżec podaje następujące dane:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała - tak;

link:
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=89&p1=szczegoly&p2=318502>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=89&p1=szczegoly&p2=318502

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), -
nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - tak;

Link:
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=89&p1=szczegoly&p2=318484>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=89&p1=szczegoly&p2=318484

i
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=118&p1=szczegoly&p2=862657>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=118&p1=szczegoly&p2=862657

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016

2014 - 53; 2015 -78; 2016 - 64

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014 - 1; 2015 - 1; 2016 - 1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - na 2017 rok
nie, link:
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=132&p1=szczegoly&p2=1065789>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=132&p1=szczegoly&p2=1065789

Na 2018 rok tak, link:
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=140&p1=szczegoly&p2=1174143>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=140&p1=szczegoly&p2=1174143

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - nie wydawano zarządzeń w tej
sprawie

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - nie

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. - nie dotyczy

Alicja Kopczan

Sekretarz Gminy Bełżec

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIELSK PODLASKI 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem
Jolanta Mierzwińska
Kierownik Referatu Obsługi Burmistrza i Rady Miasta

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
tel. +48 85 731 81 07
www.bielsk-podlaski.pl
kom. +48 690 607 700

W dniu 2018-01-09 o 13:03, Urząd Miasta Bielsk Podlaski pisze:

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJCIECHÓW 1

> Wojciechów, 18.01.2018r.
>
> 1431.3.2018
>
> *Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> *ul. Ursynowska 22/2
> 02 - 605 Warszawa
>
>  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na
> podstawie art.10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
> informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.)
> informuję:
>
> * Pytanie 1.*Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i
> szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
> publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o
> działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to
> wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna
> ta uchwała.
>
> */Odpowiedź: Nie obowiązuje w/w uchwała./*
>
> *Pytanie 2.*Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
> (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
> wolontariacie).
>
> */Odpowiedź: Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
> publicznego./*
>
> *Pytanie 3.*Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
> oświatowego).
>
> */Odpowiedź: Nie powołano rady oświatowej./*
>
> *Pytanie 4.*Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
> przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
> strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.
>
> */Odpowiedź: Nie obowiązuje w/w uchwała./*
>
> *Pytanie 5.*Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
> poszczególnych latach 2014-2016.
>
> */Odpowiedź: Liczba przyjętych uchwał:/*
>
> */rok 2014 – Rada Gminy VI kadencji: .43 uchwały;/*
>
> */rok 2014 – Rada Gminy VII kadencji : 16 uchwał;/*
>
> */rok 2015 – Rada Gminy VII kadencji: 53 uchwały;/*
>
> */rok 2016 – Rada Gminy VII kadencji: 70 uchwał./*
>
> *Pytanie 6.*Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
> mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016.
>
> */Odpowiedź: W latach 2014 – 2016 przeprowadzono konsultacje z
> mieszkańcami czterokrotnie./*
>
> *Pytanie 5.*Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2
> ustawy o samorządzie gminnym).
>
> */Odpowiedź: Nie utworzono młodzieżowej rady gminy./*
>
> *Pytanie 6.*Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy
> o samorządzie gminnym).
>
> */Odpowiedź: Nie utworzono gminnej rady seniorów./*
>
> *Pytanie 7.*Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
> ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
> adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca
> uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli
> nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
> dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
> wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
>
> */Odpowiedź: Fundusz sołecki w Gminie Wojciechów funkcjonuje począwszy
> od roku 2016, na podstawie uchwały Nr VII/27/15 Rady Gminy Wojciechów
> w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
> stanowiących fundusz sołecki./*
>
> Link:
> http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWojciechow/document/45217/Uchwa%C5%82a-VII_27_15
>
> *Pytanie 8.*Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego,
> wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.
>
> */Odpowiedź: W związku z realizacją funduszu sołeckiego wydano
> zarządzenia:/*
>
> */1)/**/Nr 4/16 Wójta Gminy Wojciechów z dnia 19 stycznia 2016r.w
> sprawie zasad ujmowania w ewidencji Urzędu Gminy wydatków wykonywanych
> w ramach Funduszu Sołeckiego./*
>
> https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//214.pdf
> <https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/214.pdf>
>
> */2)/**/Nr 48/15 Wójta Gminy Wojciechów z dnia 21 lipca 2015r. w
> sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego./*
>
> http://www.wojciechow.pl/221-al-fundusz-solecki.html?PHPSESSID=trv6pft0ksih57h7ue3o6r7us3
>
> https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=53&p1=szczegoly&p2=1023946
>
> * Pytanie 9.*Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
> (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
> uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu
> gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy
> o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest
> uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
> obywatelskiego (partycypacyjnego).
>
> */Odpowiedź: W gminie Wojciechów nie funkcjonuje budżet obywatelski./*
>
> *Pytanie 10.*Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
> (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
> konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
> realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny).*//*
>
> */Odpowiedź: Nie dotyczy – nie funkcjonuje budżet obywatelski./*
>
> * Pytanie 11.*jaka była kwota budżetu obywatelskiego
> (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
>
> */Odpowiedź: Nie dotyczy – nie funkcjonuje budżet obywatelski./*
>
> Z poważaniem
> Agata Gliwka
> Sekretarz UG Wojciechów

W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-5156@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:
>
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-5156@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Agata Gliwka
Sekretarz Gminy Wojciechów
tel: 81-51-77-241
kom: 603-614-995
www.wojciechow.pl

[E-mail] Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#SG.1431.3.2018] przez RABA WYŻNA

Dokumenty: SG.KW-00004/18
Znak sprawy: SG.1431.3.2018
Rej. koresp. wych.: RKW_EMAIL-00003/18
Wysłane przez: Robert Migiel

Szymon Osowski, Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
e-mail: sprawa-5552@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Raba Wyżna, 19.01.2018r.
Znak: SG.1431.3.2018

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłany drogą mailową i zarejestrowany w tut. Urzędzie 9.01.2018 r. udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

-Uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w latach 2014 &#8211; 2016:

- Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=269245)
- Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innym i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=379573)
- Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=426945)

- Nie utworzono gminnej radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- Nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- Uchwałę o przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami w trybie art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ostatnio podjęto w 22.11.2012r. Uchwała nr XXVI/185/2012 (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=211982),
ponadto przyjęto "Regulamin konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=112456)

- Liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016:
104 uchwały w 2014 r.
110 uchwał w 2015 r.
87 uchwał w 2016 r.

- W latach 2014-2016 przeprowadzono 3 konsultacje z mieszkańcami po jednej w każdym roku,

- Nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- Nie utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- Wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), adres strony www BIP :
Wyodrębnienie w budżecie Gminy Raba Wyżna środków stanowiących fundusz sołecki. (lhttp://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=297648),

- Informacja o realizacji zadań również zgłoszonych w ramach funduszy sołeckich są zamieszczane w zarządzeniach wójta w/s przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia jst i tak:
- za rok 2014 &#8211; Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 27.03.2015r., Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raba Wyżna oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok. (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rzwg&trejId=316&eid=397347)
- za rok 2015 &#8211; Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 30.03.2016r., Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raba Wyżna oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rzwg&trejId=316&eid=451798)
- za rok 2016 &#8211; Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 29.03.2017r., Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raba Wyżna oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok (link: http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rzwg&trejId=316&eid=509061)

- W naszej gminie nie funkcjonuje odrębnie budżet obywatelski (partycypacyjny) .

Z poważaniem
Z up. Wójta
Robert Migiel
Sekretarz Gminy

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

(bez tematu) przez BURZENIN 1

W załączeniu odpowiedź na inf. Publiczną. Proszę o potwierdzenie odbioru
wiadomości.

...................

Urząd Gminy Burzenin

Ul. Sieradzka 1

98 - 260 Burzenin

Tel. 043 821 40 95

Fax. 43 821 40 13

odpowiedź na wniosek przez CIECHANÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018 r.

Gmina Kołaczyce - informacja publiczna przez KOŁACZYCE

Dzień dobry, w odpowiedzi na informację publiczną z dnia 9 stycznia 2018 r.
przedstawiam poniżej odpowiedzi:

1) W Gminie Kołaczyce, Rada Miejska nie podejmowała uchwały dot. trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej

2) Utworzono Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego

3) Nie powołano rady oświatowej

4) Obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami http://www.bip.kolaczyce.pl/upload/uchwala_131.pdf

5) Uchwały: 2014 - podjęto 68 uchwał; 2015 - podjęto 64 uchwały; 2016 -
podjęto 78 uchwał

6) Konsultacje: 2014 - nie było konsultacji; 2015 -1 konsultacja; 2016
-3 konsultacje

7) Nie utworzono młodzieżowej rady gminy

8) Nie utworzono gminnej rady seniorów

9) Wyodrębniono fundusz sołecki
http://www.bip.kolaczyce.pl/upload/uchwala_279.pdf

10) Nie ma zarządzeń wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego

11) Nie funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako konsultacje
społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części
wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty

12) Nie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję prawną
niż formę konsultacji z mieszańcami.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi na informację
publiczną

Marta Baran, sekretarz gminy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZWIERZYNIEC

Zwierzyniec, dn. 22.01.2018 r.
Or-II.1431.2.2018

Sz.P

Szymon Osowski, Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Urząd Miejski w Zwierzyńcu przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej ( e- mail z dnia 9 stycznia 2018 roku )

Ad. 1. TAK. Link strony gdzie dostępna jest ta uchwała https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=447&p1=szczegoly&p2=50376

Ad.2. NIE

Ad.3. NIE

Ad.4. TAK. Link strony gdzie dostępna jest ta uchwała https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=447&rok=2008

Ad.5. Uchwały podjęte w latach: 2014 - 96, 2015- 104, 2016 – 113

Ad.6. Liczba konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami w latach: 2014-6, 2015-5, 2016-3

Ad.7. NIE

Ad.8. NIE

Ad.9. TAK. Link strony gdzie dostępna jest ta uchwała https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=447&rok=2014&p1=szczegoly&p2=22238

Ad.10. NIE

Ad.11. NIE

Ad.12. NIE

Ad.13. NIE

Sylwia Mędziak

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZATOR 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@zator.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBAWKA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Magdalena Pietrzak
pomoc administracyjna
Urząd Miasta Lubawka

Odpowiedż przez SZCZUROWA 1

Urząd Gminy w Szczurowej przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej

Z poważaniem

Grażyna Oleksy

UG Szczurowa

Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2017r. przez DĄBIE 3

Dzień Dobry,

Przesyłamy odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r.

Wanda Bogdańska

Inspektor

tel. 68 383 2161 fax 68 383 2148

Urząd Gminy Dąbie ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie

www.dabie.pl

Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2017r. przez DĄBIE 3

Dzień Dobry,

Przesyłamy odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r.

Wanda Bogdańska

Inspektor

tel. 68 383 2161 fax 68 383 2148

Urząd Gminy Dąbie ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie

www.dabie.pl

(bez tematu) przez LUBAŃ 1

Witam,

W załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018
r. o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

-------------------

Patrycja Ślimak

Urząd Gminy Lubań

tel. 75 646 59 22

<mailto:sebastian.kiszka@luban.ug.gov.pl> patrycja.slimak@luban.ug.gov.pl