RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TYMBARK 1

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnianie informacji publicznej
B. KLimek

miasto Ozorków - wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OZORKÓW 1

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie pocztą elektroniczną w dniu 9 stycznia 2018
r. przekazuję w załączeniu wskazane w ww. wniosku informacje.

Dominika Bakalarz

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Urzędu Miejskiego w Ozorkowie

tel. 427103134

udostępnienie_informacji_publicznej_na_wniosek przez KCYNIA 1

Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia

Znak: ROO.1431.3.2018

dotyczy: udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Działając na zasadzie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764), przekazuję poniższe
informacje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, tj. w formie
elektronicznej, poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail

- załącznik: informacja

Andrzeja Ćwiklińska
Urząd Miejski w Kcyni

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r. przez KAMIENIEC 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018 r.

--
Z poważaniem
Patrycja Schulz
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i spraw kadrowych
Urząd Gminy Kamieniec
tel. 614430721

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GUBIN 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

Pozdrawiam
Magdalena Ziętka
Sekretariat Burmistrza
Urząd Miejski w Gubinie
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin
tel. 68 4558100
fax. 68 4558102

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GUBIN 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

Pozdrawiam
Magdalena Ziętka
Sekretariat Burmistrza
Urząd Miejski w Gubinie
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin
tel. 68 4558100
fax. 68 4558102

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MILANÓW 1

Witam,

w załączeniu przesylam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09 stycznia 2018 r.

--
Justyna Wodowska
Sekretariat
Urząd Gminy Milanów
e-mail: gmina@milanow.pl
tel:83 356 70 02

odpowiedź na wniosek przez GOŚCIERADÓW 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 9 stycznia 2018r.

--
Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel. 15 838 11 05
fax. 15 838 11 40
www.goscieradow.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: odp na wniosek o udostepnienei informacji publicznej dla WATCHDOG przez PRUDNIK 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku
lub łącza:

odp na wniosek o udostepnienei informacji publicznej dla WATCHDOG

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail
mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików.
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę
załączników.

udostępnienie informacji przez OLSZYNA 1

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOGOLIN

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyła się poniższe informacje:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
-- Nie,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
-- Nie,
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
-- Nie,
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
-- Tak; http://bip.gogolin.pl/6494/251/uchwaly-rady-miejskiej-w-gogolinie-2014-2018.html; Uchwała Nr XXIX_259_2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin.pdf,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
-- 2014 rok – 122 uchwały,
-- 2015 rok – 118 uchwał,
-- 2016 rok – 116 uchwał,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
-- w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
-- Tak,
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
-- Tak,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
-- Tak, http://bip.gogolin.pl/237/251/uchwaly-rady-miejskiej-w-gogolinie-2010-2014.html; Uchwała Nr XLV_413_2014 w sprawie wyobrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
-- załącznik nr 8 do budżetu:
--- http://bip.gogolin.pl/10160/12011/budzet-gminy-gogolin-na-2018-rok.html; Uchwała Nr XL_392_2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok.pdf,
--- http://bip.gogolin.pl/8817/11786/budzet-gminy-gogolin-na-2017-rok.html; Uchwała Nr XXVIII_244_2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.pdf,
--- http://bip.gogolin.pl/7854/11610/budzet-gminy-gogolin-na-2016-rok.html; Uchwała Nr XV_131_2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.pdf,
--- http://bip.gogolin.pl/6599/11427/budzet-gminy-gogolin-na-2015-rok.html; Uchwała Nr IV_12_2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
-- http://bip.gogolin.pl/8215/zarzadzenia-burmistrza-2016.html; ZARZADZENIE Nr Or.I.0050.94.2016.pdf (w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolin),
-- http://www.gogolin.pl/9630/bo-2018.html; Budżet Obywatelski Miasta Gogolin 2018.pdf,
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
-- nie dotyczy,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
-- nie dotyczy; fundusz obywatelski od roku 2017

Z poważaniem,
Bogusław Leśkiewicz
Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOGOLIN

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyła się poniższe informacje:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
-- Nie,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
-- Nie,
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
-- Nie,
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
-- Tak; http://bip.gogolin.pl/6494/251/uchwaly-rady-miejskiej-w-gogolinie-2014-2018.html; Uchwała Nr XXIX_259_2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin.pdf,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
-- 2014 rok – 122 uchwały,
-- 2015 rok – 118 uchwał,
-- 2016 rok – 116 uchwał,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
-- w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
-- Tak,
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
-- Tak,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
-- Tak, http://bip.gogolin.pl/237/251/uchwaly-rady-miejskiej-w-gogolinie-2010-2014.html; Uchwała Nr XLV_413_2014 w sprawie wyobrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
-- załącznik nr 8 do budżetu:
--- http://bip.gogolin.pl/10160/12011/budzet-gminy-gogolin-na-2018-rok.html; Uchwała Nr XL_392_2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok.pdf,
--- http://bip.gogolin.pl/8817/11786/budzet-gminy-gogolin-na-2017-rok.html; Uchwała Nr XXVIII_244_2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.pdf,
--- http://bip.gogolin.pl/7854/11610/budzet-gminy-gogolin-na-2016-rok.html; Uchwała Nr XV_131_2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.pdf,
--- http://bip.gogolin.pl/6599/11427/budzet-gminy-gogolin-na-2015-rok.html; Uchwała Nr IV_12_2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
-- http://bip.gogolin.pl/8215/zarzadzenia-burmistrza-2016.html; ZARZADZENIE Nr Or.I.0050.94.2016.pdf (w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolin),
-- http://www.gogolin.pl/9630/bo-2018.html; Budżet Obywatelski Miasta Gogolin 2018.pdf,
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
-- nie dotyczy,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
-- nie dotyczy; fundusz obywatelski od roku 2017

Z poważaniem,
Bogusław Leśkiewicz
Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WŁODAWA 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej otrzymany drogą elektroniczną w dniu 09-01-2018 r.

Z poważaniem

Joanna Pogonowska

Urząd Miejski we Włodawie

Al. J. Piłsudskiego 41

22-200 Włodawa

tel. 82 57 21 444

Odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji publicznej_Gmina Biecz przez BIECZ 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z P. Anna Bochenek – Koordynatorem Zespołu ds. Organizacyjnych lub P. Karolina Serwońską – Inspektorem ds. administracyjnych.
tel. 13 44 06 811

Odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji publicznej_Gmina Biecz przez BIECZ 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z P. Anna Bochenek – Koordynatorem Zespołu ds. Organizacyjnych lub P. Karolina Serwońską – Inspektorem ds. administracyjnych.
tel. 13 44 06 811

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez JEDLICZE 1

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018r.

Urząd Gminy Jedlicze
Sekretariat

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WAGANIEC 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Sekretarz Urzędu
Edward Musiał

--------------------------------------------------

Re: wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLESZCZÓW 2

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.01.2018 w sprawie wniosku o udostępnienie
informacji publicznej informuję, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane
pytania:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp.: Uchwała nie obowiązuje

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp.: Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

Odp.: Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odp.: W Gminie Kleszczów obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Uchwała nr XLV/457/05 jest
dostępna w BIP pod adresem http://www.bip.kleszczow.pl/bipkod/014. Skan
uchwały w załączeniu.

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Odp.:

W latach 2014 - 2016, Rada Gminy przyjęła następującą liczbę uchwał:

Rok 2014 - 130 szt.

Rok 2015 - 137 szt.

Rok 2016 - 102 szt.

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odp.: W latach 2014 - 2016 nie było przeprowadzanych konsultacji z
mieszkańcami w trybie uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami.

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp.: Nie utworzono

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp.: Nie utworzono

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp.: Rada Gminy Kleszczów przyjęła uchwałę XXIX/276/2017 w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących
fundusz sołecki. Link do uchwały https://www.bip.kleszczow.pl/bipkod/014.
Skan uchwały w załączeniu.

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp.: Nie dotyczy

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp.: W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odp.: Nie dotyczy

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odp.: Nie dotyczy

Kalina Pierzak

Urząd Gminy w Kleszczowie

ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Tel.: 44 731 66 10

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLESZCZELE

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej podaję poniżej odpowiedzi na zapytania zawarte w przedmiotowym wniosku:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
odp.:brak takiej uchwały
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
odp.: nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
odp.: nie powołano
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
odp.: tak, adres: http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/Rada_Miejsk/uchwaly_rad/uchw_kad_2002_2006/uchwaly2004/uchw126_04.html oraz uchwała zmieniająca Nr X/65/2011 z dnia 30.12.2011 r.: http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/Rada_Miejsk/uchwaly_rad/uchwaly_kadencja_2010_2014/uchwaly_2011/
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp.: 2014 r. - 53
2015 r. - 64
2016 r. - 43
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
odp.: 2014 r. - 0
2015 r. - 0
2016 r. - 0
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
odp.: nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp.: nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp.: nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, adres strony: 2017 r. http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/Rada_Miejsk/uchwaly_rad/50b191c6ceba9c7/654a8d1255e95a1/uchwala_nr_viii_89_2016.html, 2018 r. http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/Rada_Miejsk/uchwaly_rad/50b191c6ceba9c7/uchwalyradyz2017r/uchwala-nr-xv1372017.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp: nie dotyczy
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp.: nie
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odp.: nie dotyczy
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odp.: nie dotyczy

Informację wytworzyła i udostępniła:
Walentyna Sidoruk
Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Kleszczelach
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
tel. 856818004
----- Oryginalna wiadomość -----

--- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 09 Jan 2018 06:56:43 -0000
Nadawca: sprawa-4388@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiedź-Do: sprawa-4388@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Adresat: kleszczeleum@fr.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-4388@fedrowanie.siecobywatelska.pl Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNA

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję:

Ad. tired 1 - nie;
Ad. tired 2 - nie utworzono;
Ad. tired 3 - nie powołano;
Ad. tired 4 - nie;
Ad. tired 5 - uchwały w latach: 2014 - 57 uchwał,
2015 - 87
2016 - 109;

Ad. tired 6 - 3 konsultacje z mieszkańcami;
Ad. tired 7 - została utworzona mlodziezowa rada gminy;
Ad. tired 8 - nie utworzono rady seniorów;
Ad. tred 9 - Link do uchwały wyodrębniającej Fundusz Sołecki http://archiwumbip.czarna.pl/bip.czarna.pl/upload/38.pdf, http://archiwumbip.czarna.pl/bip.czarna.pl/upload/50.pdf

Ad. tired 10 - zarządzeń nie było;
Ad. tired 11 - nie funkcjonuje;
Ad. tired 12 - negatywnie;
Ad. tired 13 - negatywnie.

Wójt Gminy Czarna
Bogusław Kochanowicz

Odpowiedź na wniosek ouip - Gmina Sokolniki przez SOKOLNIKI 1

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 r. oraz działając zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764
z późn. zm.) przekazuję poniżej następujące dane:

1)w Gminie Sokolniki obowiązuje uchwała w sprawie określenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 366,
poz.3824);

http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/upload/20111108112756bna5o26018c2.pdf
2)w Gminie Sokolniki nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego;
3)w Gminie Sokolniki nie powołano rady oświatowej;
4)w Gminie Sokolniki obowiązuje uchwała w sprawie przyjęcia procedury
konsultacji społecznych (Dz.Urz. Woj.Łódzkiego z 2009 r. Nr 352, poz.2880)
http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/upload/20091124103417nn7vc5yymhsi.pdf
5)Rada Gminy Sokolniki podjęła w 2014 roku – 52 uchwały, w 2015 roku –
66 uchwał, w 2016 roku – 57 uchwał;
6)w Gminie Sokolniki przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami
w liczbie: w 2014 roku – 3, w 2015 roku – 3, w 2016 roku – 5;
7)w Gminie Sokolniki nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
8)w Gminie Sokolniki nie utworzono gminnej rady seniorów;
9)w Gminie Sokolniki w 2016 i 2018 roku wyodrębniono fundusz sołecki;
http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/upload/20150422103828umaksdamj2jy.pdf
http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/upload/20160405123705dtmedsa9xtsp.pdf
10)http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/upload/20171211095849didfrjj8xll1.pdf
11)w Gminie Sokolniki nie funkcjonuje budżet obywatelski;
12)nie dotyczy;
13)nie dotyczy.

--
Pozdrawiam
Ewelina Kos
Urząd Gminy w Sokolnikach
ul. M.J.Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
tel. 62 6262225

Fwd:Odpowiedź na wniosek o informację publiczną - Gmina Dydnia przez DYDNIA 3

Dzień dobry
W załączonym pliku odpowiedz na złożony wniosek o udostępnienie
informacji publicznej oraz skan zarządzenia o funduszu sołeckim oraz
uchwały o konsultacjach

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pozdrawiam
Beata Czerkies
Sekretarz Gminy Dydnia
PK!2‘oWfĄ[Content_Types].xml ˘( ´”ËjĂ0E÷…ţ�ѶŘJş(ĄÄɢŹehúŠ4NDőBŁĽţľă81Ą$14ÉĆ ĎÜ{Ď1�ŃÚšl µw%ë=–�“^i7+Ů×ä-d&á”0ŢAÉ6€l4Ľ˝L60#µĂ’ÍS
OśŁś�XřŽ*•ŹV$:ĆB~‹đű^ď�K︔§Ú�
/P‰…IŮëš~7$
˛ěąi¬łJ&B0ZŠDuľtęOJľK(HąíÁąxG
ŚL¨+Çvşşš¨dcÓ»°ÔĹW>*®Ľ\XR§mpúŞŇZ}í˘—€HwnMŃV¬ĐnĎ”Ă-ě")/ŇZwB`ÚŔË4ľÝń� ®°sîDXÁôójżĚ;A*Ęť�©�Ëc´Öť‰Ö4ßţŮ
[›S‘Ô9Ž> ­•řŹ±÷{ŁVç4p€�ôéW×&’őŮóA˝’¨Ů|»d‡?˙˙PK!
‘·ďN
_rels/.rels ˘( ¬’ÁjĂ0
@ď�ý�Ń˝QÚÁŁN/cĐŰŮ[ILŰŘj×ţý<ŘŘ]éaGËŇÓ“ĐzsśFuŕ”]đ–U
Š˝ Öů^Ă[űĽx•…ĽĄ1xÖpâ
›ćöfýĘ#I)Ę�‹YŠĎ‘ř��ÍŔĺ*Döĺ§
i")ĎÔc$łŁžqU×÷�~3 ™1ŐÖjH[{Ş=Eľ†
şÎ~
f?±—3-�ŹÂ޲]ÄTꓸ2Ťj)ő,l0/%ś‘b¬
đĽŃęzŁż§Ĺ‰…, ˇ ‰/ű|f\ZţçŠć?6ď!Y´_áoś]Aó˙˙PK!ŘŃËOCt
word/_rels/document.xml.rels ˘( ¬”MNĂ0…÷HÜ!ňľq E¨n7€Ô‚pÇž$Vă±e»ĐpzLˇm*JÄ"ËyÖĽůüFö|ąŐuňÎ+�ŚŚŇ!I…‘
KF^ł‡Á
I|ŕ(ymiŔ“ĺâňbţ
5±ÉWĘú$ş g¤
ÁŢRęEšűÔXŔxR§y�Ą+©ĺbÍK ăápJ]Ű�,N<“•dÄ­ä„$Ycá?ަ(”€;#60śA=„oćŁ'w%FöJ˝=Ź0ë!Ä^8Îß•ß⨋aÜk
ˇ©ˇ
®î?ęs<nt.¦~$8H]Ó>!
�!ăyÝÚĹAꂸN®V¸>BüŘćʦĄVČe#QńÔÖt)�–™/B?™5˙Ě&_‹Ůu>ˇî·
ň?éŻú¤‡üĺ×�j‰űéÉ_±ř˙˙PK!GĄ€˛§
PÖword/document.xmlě]ÝnŰ8ľ_`ß�đU
$ţ‘
;ÎN<Čo7�Ý6h;čĚŢ,h‰±ýP ¨hĄ«A1}‚ą*ćfߡw‹\mă™'ŮCJ˛-Ç–
Çé:6‹"¶äCŠ<<ç|őÝ÷˙rltC�oR÷°T+WK�¸:5L·wXúńýůî~ ů
»¶©KKńKßwţü§ďÂ�ę�C\Ž
×?=ý°ÔçÜ;¨T|˝O
ě—
SgÔ§WĽ¬S§BŻ®LťTBĘŚŠV­Uĺ7ŹQťř><ď»7Ř/ĄŮ9÷sŁ
qáÇ+Ę
Ěá’ő*fVŕíBî
ćf×´M
AŢŐf–
=,Ě=HłŘ
H$9H
”~d)Ř"ĎM’ś¦�O¬0bC¨ë÷MoTŤes�űY&7E•¸qěL.ôjŤÇµÁ)Ă!|Ś2\¤řF’ȱ“’çX«.Đ""‹aŠEŠ�fV›îčÁK©fLąµ˝‡e Mfŕő
×8Ż
ĽQnćăr»p­a^Âł�WÚČăUóW�w}ě�:úÁEĎĄ
wm(4­#aÖĄDś.5"ńéˇđ"–ńö°T­žhZ»ľWĘn]2qłUk
‹ �Ţ<%W8°ů}ń˱[2çK&?ŢńČ& s�íĂŇkah¶} ÝRĄó]e(Ʀ>TüÂ;oß�?”kŤz­,p™,źH$©¶GíZšD›”Ln—A_
ç±?Kň~q7©ĚVÉÁ§°ŮßĂ:��Ç�OŘ
)uN#Ă5ń*ŇtsŻ~t<l­ÉćęRj <zÇ1ă�Ě4 Ť04;𨾢ÇX·„ŤdĎ\c()�ݲĺŮV0ĹüžĘh¦+±r^qÂG„üsđÔY|÷É@Ż
ÓŤP�¤!<ŰĘ$fŚ4­ńl«PoîjŐFŇx
k)©,î�«EŞ6%ŮâákŤ?�fYĽ�Ťó˝““Ó'.";§.÷AJŢôŢt�Ź^“˝ĄvS€Xµm-˘�WVŔp;ř˝K€¬bH8ÄWś�â‹ď¶)¨g˝9Ľxć‡N“<®ő,ű.…Ń(1mđĄ3žăH*{•ýZfŻ
×Nµ„.›}ç2ŹĎŮźełssąMŤX§m­Ůś±RF;
±ĆHîóŽX«ł•Óç$śë]
9ÔEo|Îhč[
ôtňŽ•FŹŮĚacüŠgYhűiÁâ‘něžňV•ÓÓyë1fś‚~0mkľ§~+:˙”ľ7éO[Sч™ĚLłËt’’ĽŁúyU“uxĆÓÇú> jx44‰›ČĹ(tMę
QÔçwź=×$𙮜ˇŃŻMä]ŰÔc—\ŁÉŞś1Ź{.
^čNµ]®ÖÄđçśQÍ'PŤMj
\ß}ŢA�[2TÖŕ?BY^ı¨ţ5ń9\Ku�ě'ý1DznąśťŠň7‹QľŃĐNĎ’ţJjĐ`š~ú™ą‰M®¸HĺQ¨K»ÖL\f–@mż®Kh­F
Íł$ęÍfŁX˘±·źŽľĎ’Řk´ç”´Ů¨Í)i«ž‘�YűZcNIAasJZ«V[ó”Zm·ç”µVkW綦Aqç�Ô[ŤyĹm4÷dq…}¦Ö2
ż+ç{Ř×MóľÁ/|ńČ7ńÔűG®?=Ůâ2ŐUŽ@¦÷l,k;*‚gď^ţmF iú˙­ëŞj)BÔ.ŇăŃ.ÄĚ»Oqp
(ŤzŽ)đ$Đű!
|ÄČ ĽŚ8‹ş2‘ë1é}ý2řHĂHď#‹E`4ć×/!˘:3:ź,yŤÁ¶$Ý}F16d(
bSŹÂłÄęC7őkĚŁ0B6µ€
r˝.VFµ¶Ž_|($ł]:ř]´Ł�Ű�[A.käBjCă`f‚�“—;HŕŔŕwŰD
[;��€K}ÓYB×
ÇXTÇ$úk˘6a�^€ů[�ÜŁ˛ř×/,r@ÉđC†CuíĂŕXÔŢ
š�Ě»3Ç©aµACT÷őĹ™‚ţ ý
úôŻwŕ„ ŕ!e1u©$îÝ'j@|äMp»Q#«Âm¨
P N—P€ŞUęúŞGC
ĐçŠ>oÚżN 041§!`l‚ś­ý
8/ńHŕQ�ˇĐ©ÂB……

>ŁX¦PpÁqćűŘ€^`2Ţě±�xŚ†Ř�łł§1·Ş+X¬„Ť›˘°¨ëZɉí9&ńc
~Ő±c¦Śi'ŚI
5řءrźI
&Ç0"çĺÎ˙ý¨)t|qy`Vs�ƨkZă\†şí3Ó©ł#čŹ_~+RX
�Dkm§Âž§^ş+wřIž;ˇŠ
­őĚžťr‹Ůz9?Ń´V{ĂőŇq0TAŁ„&(ZŚpWNÁŹ¤ë•Ĺů… ´qú ¸Xn`Ř°9[ź`KŐřtđ‘č<Üzšá[”á
~gÔ�+6„
)ë ‹6Ä
MŚ%‹JÖzĽ�P#0szuĆ„6yäAÎľGl[îÇNŠ¶…ľ
$Ň]HMg®±­JšaŚi„ŰŞĐ©Č4ÝB�-Ü}Ňcč�m•I8Ę$¦›„g›ůM›n �˘ľ/·©Á—éťjő-íŠ!9č
Ť:FŹc§Ű ČNč?†›nŻ­ĺúآťt9łî%JĎbëš^Y
6cC
¦SöěĘ÷úˇcĽ‡Śô]Ýą¤Žw›µ˝\+TÔ<®šÇ-Qó¸k!„Ż¦•@Ó\s3j9;îŽo3ĄH,ŰíšDĚÓF×wźą%JńXÎÝĆé*§đŢČśŤąŘřŁUkŤ]řÓ,
ţŢć^ĎóÔK÷ŰhgöJ°ő&,+WO§®z 3†¸
±Ý@LëŹq8Ő«DŚ¦;. 
ĐcŘ Pč{b_§Ç°~Ż3µ}ćԉǦBÄZ“ńÉgŮs|�W
^1xĹŕבÁg+-é˝U“Ëî
IçÓ¸–W˙vŔn1a]_ĹtW­žbÂşĹ2ćxb‘t,L[ř`¶†
pDjs¤MQEYeQ”ĺYÖ˛�˛äĎ$p©XŘ?¸•Ű&“!F1ďeş
n(ěĺ6÷Í}Qu5čř<ôŇ]µv€®©M—Ĺ
7n*Üü˙Fq~|K\�0b\â
9f[‰é,uĘŹO\“2±Ŕ!…Óô>§O2KµExŞĐ´XBˇ©BS…¦ëÜ

#j°»Ď]@ČńĂ|®× 
ÉŠ@+Ű™.3w^*
%ťĺ¦=ľ¸śz8íhçµ<¦vtę‚8ř|´2Ź
ÜÚ(îQ#’çË+(O•żW^ŇŁÉŠ
߲¸ÔpÄŮîŁbă[ŃEOŠéÉűŁ
U±íË­&
Ąy„ÉuřLľT—]ň] }Óç”Eމ^–Qbîť!5áAzLR,Ý[{Đ’ńV=˙váĘ�î•™ÎÚIŠ‘ËĐO?ýT©µ[â-č­ěm(Z
9�¸Č›F˝)»šWo˛ŹŰ=˛őV™Ł(xlŰý4˛˘şÉŞ›|ODu“ׄf«nr¶13ב‹ÄŇĹ(1üš,T &ZÔšXJFwŕĘŔr9YnÝËč-2ź¦†Ęa/\í!™ŐÁËť¦ŕČťôÁ¦ňžU2
ušËŇq`čě‚ë|řúĺšcôJ®Ń8•=
e~óÍoC ÷· Ú>µ’·ŚÓl1t(Ţ]‰XY1î Ÿă^ď~·âÝrzjlBĘŇŻ©+ŽÚîĆŕ–p äQ�9±}1?ĺ°FzůD×nôŇ3Ž 
]c‹ćÖˇűž
™±Kv)‰śr�Í&•1¨€Ä�4ĂbžFîw±žp=ľű,#˛`ů\Fä8+Z�.ß9É
Ršzlă‰HřwM,
©í%\¸ą™®ĐY|âtŢ
='&!łäqŰ&čEvÖĐřmürĚä‡ö<ćkňĄh9w+|“ËÖwVź§bV‹fBj±T±„⤊“®kxSl€ů–ŘbŻđ˛Ś4”TS7LQ˛<YPRÎKľP\ ®¸éš�[$v4Ă˝)›–Ó=Ë;S©A(¨®I®ezńN69ÔLCI‚X¤ 
É’+$WH®�<{‚BňŤBrlaÔŤÄz*+¤
? “»ŔI!ůqw…žCĹ˙ńËo
@GŠN߼˙ůä?/ ¤őZýôüdxłHAłíúŢ8�ząĺ¨ŻĹů9`ÎH7­Ů0b®$JÎÔěâájŞfŇzMQBţ—JPlB±‰9"dZc{ŮÄfTH¶sz­ŞĄŞĄŞĄŞµÝŐôô�@/ťÄ„AĎ(ż�Kł EĚî‹(b†1{x…x¨j©j©j-Ç`fŚIĘď�xő4fqn=ż"9ŠäĚQ$gÍHŽrOĺž#ĺžĘ=•{*÷Tî™{¸rOĺžjˇÖósĎMęŽwŢpGŽ8AăŕÉ;Ř^nŤË‘…=“Ƕéó¤Ŕnŕ$r¦}cgR©ŃÂoFvŻ–Vb�@7ÜTpSÁm2¸
‰Ť™�Ďlgőjăltiq`ÓÎë­˝Ü*xŘT`ŰÄŔ6PęÉb×Ó¶Öl&Řľ!‘˘2}~Á':ż
V~,TH·ď˝E“ćnĘjŔ÷ć~=mzŻ÷w,sꉖŞ%Ż46{}>ş]sꌮE뎮ú˘[Uť®(•
š^öž¶Ż|śNmQýtVEČČŰŐ_1SŃę—&×ű‰
$:HŞ(żv©É/�$p�Ë;˙˙˙PK!·ç.E4¨word/theme/theme1.xmlěYM‹7ľúÄÜ
Źí,ń{l7mv“%»IÉQž‘gkFĂHŢ]%9
Ąiéˇ�Ţz(m ô’ţš´)m
ů
Őh<¶dË,i6°”¬a­Źç}őč}ĄGĎĺ+§1Ç(c�&]«vɶJ|ŕ$ěZ·ŽF•¶‡I MPך#f]Ůýđ�Ëp‡G(F@Ř'lv­�ót§Zeľh†ěMQ"ú&4‹!Ő,¬<~cR­ŰvłCśX �±p»Oůü¤pŠź�“ ö‘µ[2$â_ÂYŢŕ“ě0-,¤ŤjLků›3Źdŕ’®%†
čÉ:ĺ �qŃѵlůgUw/W—F„o±UěFňoa·0¦ui—…㥡ă¸Nł·ô/„o↭asŘ\ú“čűbÂëö;ý�»Ŕ* ˘hđ=h
5
Żřolŕ{nţŃđTť
ühä­b¨€Š˘k�I«î9^‚Šbs߲{§Ąá%("8™n m·ŮđĘŮ.!J®á
×µę
ř
UUYaźđ3–\
ďŇl$p2Ç�ăđyŠ&Đp<Î0ŘĂa$Ö_
ĘDł]·GvCüĎ?Ž,ÉŔŔ
ë˘ÉgM9-Ŕü
§Ľk}"ĽZ
äőóź^?
^<xöâÁŻ/
>|ńŕ�ŐU�„ŞŐ«ľüçńgŕď§ßżzôµĎTü?ţűo_™�\ľüćɟϞĽüö‹ż~|d€÷28VáG8F
\G'ŕ&ŤĹÄ
 qöfGÄŞE/ L`nc@y¤ˇŻĎ!�\鼝 µ0?šÝŐFŮŚcđZkŔ}JIźfĆ9]ËÇRŁ0KBóŕŮLĹÝ„đŘ4¶·–ßá,Ë
›\zŇh
‘r˘DlŚĽŹN2�ÝÁX‹ë>ö3Ęč„�;ô!6†äŹµŐ´2şŠc‘—ą‰ Č·›ýŰ O‰Éý
ëH±+ 1ąDD
ăGpĆald
c˘"÷ ŹL$癯śq‘é
†bĚds#›ktŻ y1§}źĚc
™q<5!÷ Ą*r@§^ăÔČ'‘Šý�MĹ…ŕ€r# Şď�Ľ.ň“­éľ-ÄőÍöö-ˇ¬ć’÷Ě2Ó–@Tߏs2�H:Ż®éyŚ“3Ĺ}MÖÝw+ëBH_~÷ج»RĐ{6î¨u߆[oŹfľřÚ=€łä‰íb€ľ—î÷Ňýż—îműůü{ĄŃň._ŢŘĄ›ř¬ëűrČçí1)ňLĚ2‰FY‘¶Ë‡†4ĹŨ.Ě ,�ŚňO1Ź#�ŠŃjr„�-\‡
¤”‰cB6}ç
dďÓ h­ŐĘçTaůŞ]
3e»8”xŃÚl­
Č–îe-”ĎĎ%�ÜöMH(�é$­˛ń
rfç¢c`ŃÎÝoe!żYŰŔü×)‰e
ň<öevĎ=ÓŰ‚©O»n�^'çz>™ÖH(ËM'ˇ,Ăh˝ůśsÝYĄTŁ—‡b“F«ý.rťkÉš6�DŻ�±ç®păĂ´kMÄQăTřcą|B&]Ëç‹@˙eI3Ć�ELvóŹ1G 8k]MIVÜjőV>Ç
J®c_ĽČÉ/5Éh2A>ßŇ˛ŞŠľÂ‰±÷-Áy…ÎéĂ(8c2ËnB(·UË`Ć—Ń
p¦,îU×äj±µßĎV[’4‚‹Eó.ËK:Ę<$ÓőYéőĹdĆaž¤·>uĎ6Ę;ŃÜr€ä§¦Y?ŢÝ!Ż°ZéľĆŞ�îu­ë”Z·í”xűAˇ¶LŁ–36P[µęÔÎńB 
·\šŰÎ�ó>
ÖWm~@”×KYŰx_AÇwĹĘ�[ëŚp&©˘Sń¨ŕ•?1J [Ku9ĺ`–á®uĎv{ŽWw˝ŠÝv‡§áŘ•¶ŰkTz®Ű¨
Ýš=č×ď‹ đ(®ąĹŘ#ńXCć‹×2˛}ăŐL\޶/ů4®Ry®Jcůj¦V×^Í÷dp”÷[‹ČÜkÖGťF§ß¬t˝QĹôŰ•Ž×ěWMŻ5
<·ÝÝ·Ŕ±;˝†ç4‡íJłćy§içôŰťJË©×{N«×
:˝ű‹X‹™—ßex%ŻÝ˙˙PK!žŚ9(˙Ů
word/settings.xml´V[“Ú6~ďL˙ăç˛ŘĆ�Ĺ
›á˛4›YšL /}“m4«ŰH2,éôż÷H¶Ö�Đ̶™<!źď\ĄďśĂ›·ĎŚöXi"ř4�n ‡y!JÂwÓŕŹíŞô´AĽDTp<
NXoď~ţéÍ1ÓŘPÓ=pÁuĆŠi°7Ff��.ö�!}#$ćVB1dŕSí
©§Zö
Á$2$'”�Ó Ă4hÝ�iP+žµ.úŚJhQk’‰Ş"nĽ…zMÜĆd)Ššan\Ä�Âr\ď‰ÔŢűżŢÜ{'‡oq`Ôë
Łđĺ
…*_,^“ž5�JXkx F}‚„w�“Ż
˝Äľ�Řm‰Î�Gˇ;ťg>úoâ/
húšJč‘ä
©†'m¬Č
v\(”S`%”Ó�Ś‚; ĺg!Xď�I¬
xŕt
ŔŤ�jc�Ák‰)u$/(FĽŃ(q…jj¶(ß!Aë€ ËqxŰŔű“Ücî(ó'4�Ç“xÔŕĹ
)T¬6ŕ{!¸Q‚z˝Rü.Ě�Żŕ]Z
×ÝiÓ´XpÄ ®‹6Y‹8ĚjE^őÖŔEŹ|’W Š”xkďscNŻ ů
ůŚgĽ|_kCŔŁ«ü;2řVpŻů0`{’x…‘©áš~P0÷+Jäš(%Ô/�)?,©*¬ ć­�^D‰Ł»çw•0yż3îŕśF0ÇKíź„0^5
q<¶$°h‡„“d6ik¸D†qś¬ÚöąD’$^Ţ/Ż!éh8›_ő6Ž’4
_Ećăĺd~
™%ăIx5ο׳śÄizą†É}ŰÍ—Č*
%éuŤ'W‘e<lęĽÜ<Ëě
ř¨üɶQŹ5
ÄrEPom7ĹŔjäęiN¸Çs
Łź#›:÷`żßš!JW0g<ŕž‡e%Ńr‰+w¦k¤vťßVC]•ÂĚ{˙âËNL¬~S˘–
zTH6íáU˘$i- 7Ź„yą®óŤ·â0¬Ď š—ĘÝSw=ÇĚÍÝ�yD®]ś®¤ýŹŹm;Qµ±­€×HʦŁň]4
(ŮíMd›ŔŔW (ÜGľ‹[,vXÜ`î¶2Đnť,ö˛3˝ˇ—
;YâeI'y٨“Ą^–Zl
¬`Í<AsűŁ•W‚RqÄĺ»˙JÔ\‚Ţ#‰—Í^z‰FĐ.*Ý;dřv
.‰�˙i’”
=Ű•§ÖĽŐ¦č$jsˇk1«,/=”Č ?V.Ś
ĹżČĹîË‚
7'–wkî—&qJ4ŚB Ńĺ±_
ŤÜŞ4[`ń<ě'\Í‘Će‹•˘x(í:olţZÜ΋Ő|ÜOĆĂU?Igăţíx4ěO–Q:LŁĹ<M&·]č˙“Ţý˙˙PK!�D)l|’word/webSettings.xml”“ŰjĂ0
†ď{‡ŕű6‡vc„¦…R:cŚ

ŔqśÄ̶Śí6kź~JzÜş‹ćĘň/ýź%”LfßJknťť‘x‘€k…ĐUF>?–�8OuA%hž‘
wd6˝˝™4iĂówî=Vş)ÚĄŠe¤öޤačXÍuC0\c˛«¨Ç«­BEí×Ę
(C˝Č…~&QtOö{
ĘR0ľ¶R\űÎZ.‘ÚŐ¸­ą†Ö€-ŚĆťĂy”Üńú�‰Ç %�Ąâ0űŽ:Ú㨋”<îú’#@±ô©Ň`i.qŘI€02Ĺ
bíögФ˘ŔĆńh4Š“dÜäPl]rM%fIŘŞ¸‚g^ú�
Ő7QŐ˙Č`.Ĺ9xꏎŤĚ
ŰFţäŃř鼸m[׆2ľŹHŔŤÓ•‡
BžuÖĎ™˙ꨟמOŢÇž†Ţ…‡ł[
/”Řň%Řą…ĆqŰ˝FĄ„ćőĺqç?ű“¦?˙˙PK!�­Ô;]
<tword/styles.xmlĽťKsŰ8Çď[µß�ĄÓěÁńŰNRăLŮN˛vMěx"gs†HČÂ$¸|ÄV>ý )Qn‚b�=>ŮŐ?čţ7Đ|ţţÇs,�ź<Ë…JÎ&űoö&OB‰äálňýţóÎŰI�,‰�T ?›,y>ůăĂ?˙ńűÓűĽXJž�äďăđl˛(Šôýîn
.xĚň7*ĺ‰Ţ8WYĚ
ý1{ŘŤYöX¦;ˇŠSV�™�˘Xî
ěíťLjL6„˘ćsňŹ*,cžÖ~7ăRU’/Dš7´§!´'•Ei¦BžçşÓ±¬x1É
ł@±3•«yńFw¦n‘Eióý=ű_,×€c
ŕ`�Ă÷׉ĘŘLęŃ×- 4lňA¤ÂŹ|ÎJYäćcv—ŐëOöĎg•yđôžĺˇ÷zĎ
Í»:Or1Ń[8Ë‹ó\°ÎŤ
óOç–0/Z__�HLvÍ
ó_zăO&Ď&Í7—¦ßI–<4ߥrçîK»%gžě|źšŻfš{6aŮÎôÜîÖ
«ţ¶ş›ľüdwś˛PŘý°yÁudíźě¨&�Žß5ľ•flYY¨z'Pý]awÁ�ë€Óá7­T ·ňů>ňhZč
g»/ýĺ÷ë»L¨LGúŮäťÝ§ţrĘcq%˘�'­&
ń
ž|Ďy´ţţŻĎ6Zë/BU&ú˙ĂÓ}2Ź>=‡<5±Ż·&ĚřäÖHóëR¬wnÍ˙×ŔökOtŮ/83 ؉°ÍG!ŚEŢęm7ł|Ńwű+ÔŽ_kGGŻµŁă×ÚŃÉkíčôµvôöµvd1çŽDńçJ�p7€şŤăP#šăšăĐšă�
šăPšăt4ÇÇhŽ#LśB…®(lűˇ#ÚűąŰç?îö)ÁŹ»}đănOř~ÜíůÝŹ»=ťűq·go?îödŤçVK­ŕZË,)F«l®T‘¨‚
Oc‰fŮŞ�†g&=ž‘t’Se¶z"
M
™ýĽ=B¬HýçóÂr�šsńPfş�
ŰpžüäR—µ‹"Í#fĽ(3Ç�řÄtĆç<ăIČ)›j*Á )ăAl¦ě�ŚĹ“�xř"IRX´®źF$‚ ¨cfj|Ó#Ë_D>~¬
$¸(ĄäD¬[šł¬ńµ�ĹŚ/
,f|e`1ă
�–Ϩ†¨¦ŤTM#°šF4nU|RŤ[M#·šF4n5mü¸Ý‹BÚß^uě?vw)•9Ž=ş
Sń�0˝?ÝÔÇL�;–±‡ŚĄ‹Ŕ
•îƶűŚÝĎ…Š–Á=Ĺś¶"Q­ëm�\ę^‹¤
? 4*q­xDňZń�¶âŤ—ŘŤ^&›ÚM=3-gE§h-i�h§L–Ő‚vĽÚX1>ÂÖř,˛śLÝX‚ľ5ËYăNŠĚ·nĺř†­Yăeő2+‘6ŻF´RŞđ‘&
_-Sžé˛ěq4éł’R=ń�Ž8-2UĹZ[ňÖ%�$˙)N,¶VÚ@
źę›3ŕÁ
KGwčN2‘ĐříÓNĚ„
čVW÷7_‚{•š2Ó

đB…ŠÉ�ő‘Ŕß~đŮżhx®‹ŕdIÔŰs˘ĂCv)&™Š¤""’^fŠD�̡–÷'_ÎË"Ú]Ć«‹N
NDś˛8­
ÚŇyńIç‚Ő�ĺý‡eÂ
˘Ő= ¬uŘ0/g˙ĺářTw«’#C_ËÂ
´K]kM‡żLŘŔŤ_"XoęéÁÄ/Ag7pă;»�ŁęěĄdy.ś§P˝yTÝmxÔý
_üŐ<%U6/%Ý6@˛l€dC¨d'9eŹ-Ź°Ă–GÝ_Â�±<‚Cr–÷ďLDdΰ0*OX•,ŚĘFę€ńWč´`ă/ÓiÁĆ_«SÁ�–-Uś‘N˙DgyZ0Ş8ł0Ş8ł0Ş8ł0Ş8;üđů\/‚é¦�’*ćZHş‰&)xśŞŚeK"ä'ÉÁŇŠv—©ąąA%ŐEÜHsŚZ.¶+
•“đYÓ
‹˛]GD™”J
[[O8ÖróÚµmföNŽŃM¸“,ä
%#ž9úä¶Őőň´ş-ăeóm3
öü"
E0]¬Žö·1'{[-›‚}Ălű»Ćü¤ąźĄËě†G˘Ś›†Â›)N‡Ű�Ţ0>ÚnĽ^IlX
´„ű<Ůną^%oXž´„ű|;ĐŇętòOYöا}ńłŞń
ÁwÚE+ăÎÝöŇʲ+Oű˘hC*ÁyšłĐ;Ă4ă¶&
·=FEn
FNnĘ`]ą}űĆ
3łc’¦Ýßęę �÷í"zPćü«TŐqűŤNĂoęşÖ
§$çA'çpř‰«Ť,ă
ÇÁéĆŤśwÜ�Á ČŤ”‰ść¨”ä¦
ÎMnÄŕ$ĺF łśpŮ
Ú㲴÷ÉV�â“­F¬Ü�ÁË7-T�@
uÄJÁŤ@ �{ RĐB…´P!-T¸Ă Úă„
í}„
)>B…´P!-T�@
"ĐB…´P=×öNs/ˇB
Z¨�*D …j׋#„
íqB…ö>B…ˇB
Z¨�*D …
hˇBZ¨�*0÷*¤ …
hˇBZ¨Ő­†ţB…ö8ˇB{ˇBŠŹP!-T�@
"ĐB…´P!-T�@ �{ RĐB…´P!-T{˛p„Pˇ=N¨ĐŢG¨�â#THA
"ĐB…´P!-T�@
"PBć^B…´P!-T�č‹ĎúĄë2ű}üQOçűĂO]ŐŤúÖľ•»Ť:
ŽjZĺf
żáB©Ç óĆĂC[o
��™Ę
˘vśVosí%¨ź_/űďđiÓG>t©ľž3𣡖ŕ�ĘQ_Č·-A‘wÔémK°ę<ęËľmK0

ő%]«Ëć˘=
ăľ4Ó2Ţw�÷eë–9
âľ
Ý2„#Ü—™[†p€űňqËđ80ÉůĄőńŔq:Y]_
}áŘ"śş }a }Ő¤c(ŚˇNs†zĎMęF7ĺO'ďX7
ía7ĘĎŐPfXWű
ŐMŔşĽ\
0ţ®†(oWC”ź«abÄş°®öOÎn‚—«ĆßŐĺíj�ňs5śĘ°®†¬«!ëꑲăďj�ňv5Důą.î°®†¬«!ëjHđr5Ŕř»˘Ľ]
Q~®U2ÚŐ�€u5$`]
^®WC”·«!ŞĎŐö(ʆ«Q
n™ăa-CÜ„Ü2Ä%ç–ˇGµÔ˛ö¬–ZĎj úŞń9®Zj;ÍMę=7a¨Ý”?ťĽcÝ(´‡Ý(?W㪥.Wű
ŐMŔşW-9]Ť«–z]Ť«–z]Ť«–Ü®ĆUK]®ĆUK]®öOÎn‚—«qŐRŻ«qŐRŻ«qŐ’ŰŐ¸j©ËŐ¸j©ËŐ¸j©ËŐ#'d'ĆßŐ¸j©×Ő¸jÉíj\µÔĺj\µÔĺj\µÔĺj\µät5®Zęu5®Zęu5®Zr»W-uąW-uąW-uąW-9]Ť«–z]Ť«–z]í¨–vź6^ŔdŘö…dúÇĹ2ĺćÜ­f˘ę¤őI@űĂë¨yĽP˛´ŻR2m ę—RŐoP˛M®OÚ˙ł\×uőoöö.Ţ
ÚÓd»56#\čv„ő“•
Íř¨âĄLXř+ÔŁňČŘ#KEQ‚F9
¤j¶
 ć×ő€ožímja<ĐÓĚ©}\©'×€UNtµč]
•ës·Ý-Ôí™Éę
^úźëÄŚřSýţŞŞĄŃ3«Pzű%—ň†UżV©ű§’Ď‹jëţž˝‡ţĹöYő88§}fó†°»Ů�ęcý
1ÇxW�ŻOh;Ćü‚˙’Z
]nŻŻ;ÖîÖmč(ćźąb z^5¦Lďĺ«zëZn[íRŮęŐnOBˇąŹ?SrőĂşĂeššÝť—…şZ¦ş§yőýęmp3ó$6nĽhÝÜĽ
®úTż
îhőˇűĺpŽ7ěťMîEĚóŕ–?ßTĚěm~ë÷Úul´oŘëÜćg“–<4ič‘g«�¬µÝzŮ^}šăe{Í©˙ęe{ëf,ÄÎő­ŮĹĚľ^ŻúXu®y˝
*&Îmľ˛q
b¦öő˝‹>QqX÷cH
^ąGجa4o.5Şc#4O~x.J&ë›Đ[

�ÁWťľ)ĎÂ_
ôxýŚŃ®Î:RýAt¤H÷Ô‘šytő‹ă“ĂK›Yěkí
«=żŮÔ˛ůµy€x•ĆaH4˙ĺţ˙˙PK!ÔŘqódocProps/core.xml ˘( Ś’Ao‚0ÇďKö
HďĐ‚Ůb`˘‹§™,™Ë–Ýşö©ťPš¶ŠěÓŻ€ŕ�
v˘Żď׏If§"÷Ž Ť(eŠÂ€ $+ą�Ű˝­—ţyĆRÉi^JHQ
Ͳű»„©�•^t©@[Ćs&ib¦R´łVŶ�‚šŔŇ57Ą.¨uĄŢbEŮžnG„<â,ĺÔRÜ}5ŃYÉŮ Tť·Î0äP€´‡A�/¬]�›Úβ¶Vpí›}2b«Ş
ŞI‹şůCü±z~m?ղɊĘÎb+lY‚/K·2‡Żo`¶Ű

·f¨-u6wę-~@ď]-Ö·šĐ÷PWĄćĆ F•Ă8¦…˛î*;ýhĂŃ95vĺîv#€Ďë«7]Í!
GŃü
٤%†29GÝMÜsĹ] }ç}˛xZ/Q‘pę“ĐŹ˘uĆä!&äłptţ",ÎüŰ‘±±tŤÓě˙˙PK!Ă­ěHŐword/numbering.xmlÄXŰŽ›0}ŻÔ��ú¸á
H´ěj›mŞ­¶UŐn?Ŕ'Xë
2éţ}mäF" 4űdâ™9>3ŁÜŢ˙%x�Až"FÍ
ÚŇ�E�.íĎËěĆש4�Qho0Őîď>~¸]OčŠĚ!—Ž‰AÓÉ: -"™čzĆ�€tHPČYĘb2˘łĹ…P_3
é–aůSÂYÓTâLÍ@ŞmŕČ1K •Ćăů“/uřë*ą‘č hŽ0oŰ•0,ĐVśN67!2)m–2‚79·ydáŠ@*ňu±äŔhŁd+Ł+š4Ć%HvNDFpé·NLç˛;xä`-—-`úQDpÁü<˘i4¸QE4ˇ°fÉ„D·wz5;/×tŰX‡Éň˛ËůĘŮ*٢ˇËĐžčk…Ą>íX›KŢ•–^Fćw
ů’pň´¤Ś�9–Śä•
ä[¨´ÖîdÉóTpŠ+2Řűőš‘»ĐEŇ–
höŘwśé�«éĘBVX g�Aüň–ŔŇ'~›s}W6¬l…Ż .=LŰs¦cZXp¦
H.ęDů(,+•á�®ałś�,�\TáEś¬–3RmF0Dl“X/đoeűd«ýoaą‹áBŰÉO®D•Nµ
hž•S‰]ć…Ű
ĘWŻśůf™1*R剨P,@
߸ć>z~ěˇPóP¨9Îwd±’/�ĘŁ™pĚÖ�?C! Żoµo:ÎYőő’¬#Iź/‘ô‹@ëŮuŠ8ZƧ%Yćh_’é7�dפc7IgÓÓi}C–ďw¸!çzI綖$t�ä^-éFí“αŞHŁ¤]'éĽÖ7ä]Ę‚w˝¤óŰKňĘB#IţŐ’nÜ>éFÎAi8‘tú^»W(gg�BŃî,ŕŘľé=ş9ř©Y ß=1Ś<ÇřňP;ô�ß˝÷üSŤĽ®
Z´ŃĄX}�­íľ˙až°ß§µĘĎĄSkí�lű¦y4Ö4lš=�­í‡çÉş]>°Ńű4»n–×Ůöm̶ş|`~dk;T/�Ţq�˘yc˘»
iŻK•Ç—p´&¬(�µaąř2¬X‹żăîţ˙˙PK!z5§íöword/fontTable.xmlĽ“ßn›0Ćď'í
�ď
ˇm•T]–H“¶^LÝ8Žkţ�|ś°ĽýŽ
¤Ýş¨Í&
„dľsüqüÓÇíÝ­’˝p ­)I6ˇ$†Ű­4uIľ=®/f$ĎĚ–)kDIČÝâý»Űn^Yă!Áýćš—¤ńľť§)đFhŰ
�ĹĘ:Í<ľş:ŐĚ}ßµÜę–yą‘JúCšSzE÷[U’‹Ź–ď´0>îOťPčh
4˛…Ń­{‹[gݶu–
<łV˝źfŇ
m˛â…‘–ÜY°•źŕa†‰˘nĎh\iődpyžA~4Đ|ţ©6Ö±ŤBř8I‚fd1ĐOşąa
ŹR
H
D—|µš™ŘĐ2cAdŘłgŞ$4ÇűŠNé%-đÉqU�44ň†9Á,6®V˝\1-ŐaT]ôŤ…VzŢŚúž9†ëK k,ě`CчRšŻÖkŇ+YI–¨\ĎŠé ä8TÝ
Ęô¨Đ đč_łŢ‡Gźc~3íIĽ ˛dJnś<Ab
„»@ůY$ “g“ ůs
÷ËŁňD"{ťÄÍ™$ľ0S3uD�B�D�C‘˙D˙�ŹDuFé€çř
Ĩś1Ŕ:;ÉgY7ţd0"…˙Śű02ţ#ż#§×ţ‚ÇëÁ°ř ˙˙PK!=ö”ŞáŰdocProps/app.xml ˘( śSMoŰ0
˝Ř0tod§K[´Š!ĹĐö�Űž5™N„Ů’ )AłăţŰţ×(»ńś­§éôřHQŹ‚Ű—®Íč�¶¦dĹ,gekm¶%{¬>]Ü°,DijŮZ�%;b`·âý;X{ëĐGŤ!Ł&”lŁ[r
Ô;fä6äi¬ďd$Óoąm­đÎŞ}‡&ňyž_q|‰hj¬/Ü��
—‡řżIk«’ľđT

ĺPaçZQ|M7[ŕ#•Ť˛­t‡â†čŃ€µÜbsŕ€gëë Ĺ5đÂj'˝T‘š'.‹śř ťkµ’‘ú*ľhĺm°MĚ
z±YJ|TŔŐŢëx9đ© źµIRŔDÚĽÜzévA\'�Ł%[\Qí˘‘m@ŕ¸G™ćş–: <ÄĺU´>
úMvβo2`ęXÉŇki"ÂŁÇ­
Ń‹ę÷ż~‰
Nă¦XE@ŕ<°7z„ĎĺU:¶
*.ľˇ¶�Şí5
Z'r¦ĘNoü•ue;'
u�Ź�:ü=<şĘŢĄíxmâ99üłŽ»Ť“Š†ry•VăMl�Ĺšf:Ne$ŕžJđmz€îš-Ö§�
i©ž†ż*ŠĹ,§ÓoщŁU?‘ř
˙˙PK-!2‘oWfĄ[Content_Types].xmlPK-!
‘·ďN
ź_rels/.relsPK-!ŘŃËOCt
żword/_rels/document.xml.relsPK-!GĄ€˛§
PÖD word/document.xmlPK-!·ç.E4¨word/theme/theme1.xmlPK-!žŚ9(˙Ů
�
word/settings.xmlPK-!�D)l|’Ż!word/webSettings.xmlPK-!�­Ô;]
<t]#word/styles.xmlPK-!ÔŘqóç/docProps/core.xmlPK-!Ă­ěHŐŹ2word/numbering.xmlPK-!z5§íö6word/fontTable.xmlPK-!=ö”ŞáŰ$8docProps/app.xmlPK

;;

Informacje dot. uchwał rady gminy przez CZERWIN 1

W załączeniu przesyłam informację na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 2018.01.09.

Barbara Dmochowska

Urząd Gminy Czerwin

Wysyłanie wiadomości e-mail: SCAN_20180122_124016440 przez WOŁÓW 1

Szanowni Państwo!

Przesyłam w załączeniu zawiadomienie dotyczące

złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
SCAN_20180122_124016440

--
Z poważaniem

Anna Mądrzycka
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
56-100 Wołów
tel. 71 319 13 28

Or.1431.9.2018 przez KOZŁOWO 1

Or.1431.9.2018