Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTOŃ 1

<html>&#13; <head>&#13;&#13; <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">&#13; </head>&#13; <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; <div class="moz-forward-container"><br>&#13; <br>&#13; --- Tre&#347;&#263; przekazanej wiadomo&#347;ci ---&#13; <table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">&#13; <tbody>&#13; <tr>&#13; <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Temat: </th>&#13; <td>Re: Fwd: Wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej</td>&#13; </tr>&#13; <tr>&#13; <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Data: </th>&#13; <td>Mon, 22 Jan 2018 12:44:49 +0100</td>&#13; </tr>&#13; <tr>&#13; <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Nadawca:&#13; </th>&#13; <td><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:sekretariat@ugbyton.pl">sekretariat@ugbyton.pl</a> <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:sekretariat@ugbyton.pl">&lt;sekretariat@ugbyton.pl&gt;</a></td>&#13; </tr>&#13; <tr>&#13; <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Adresat:&#13; </th>&#13; <td><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:sprawa-4834@fedrowanie.siecobywatelska.pl">sprawa-4834@fedrowanie.siecobywatelska.pl</a></td>&#13; </tr>&#13; </tbody>&#13; </table>&#13; <br>&#13; <br>&#13; <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; <br>&#13; <div class="moz-cite-prefix">W dniu 2018-01-09 o&#160;08:46, Pawe&#322;&#13; Betkier pisze:<br>&#13; </div>&#13; <br>&#13; <div class="moz-signature">-- <br>&#13; <meta http-equiv="content-type" content="text/html;&#13; charset=utf-8">&#13; Dzie&#324; dobry<br>&#13; W za&#322;&#261;czeniu przesy&#322;am odpowied&#378; na wniosek o udost&#281;pnienie&#13; informacji publicznej.<br>&#13; <div class="moz-signature">-- <br>&#13; <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;&#13; charset=utf-8">&#13; <title></title>&#13; <font face="Arial"><font size="2"> <b>Pozdrawiam</b><br>&#13; Jolanta Uwa&#380;y&#324;ska<br>&#13; Urz&#261;d Gminy Byto&#324;<br>&#13; Byto&#324; 72, 88-231 Byto&#324;<br>&#13; Tel. +48 (54) 28 51 317, Fax: +48 (54) 28 51 377<br>&#13; <a moz-do-not-send="true" href="http://www.ugbyton.samorzady.pl">www.bip.ugbyton.pl</a>&#13; </font></font></div>&#13; </div>&#13; </div>&#13; </body>&#13;</html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBOWIEC 1

w załączeniu odpowiedź na informacje publiczną

Gmina Jerzmanowa przez JERZMANOWA 2

Dzień dobry,

w nawiązaniu do Państwa wniosku przesyłam w załączeniu odpowiedź.

Pozdrawiam,

Paweł Machera,

Urząd Gminy Jerzmanowa.

Gmina Jerzmanowa przez LIPNIK 2

Dzień dobry,

w nawiązaniu do Państwa wniosku przesyłam w załączeniu odpowiedź.

Pozdrawiam,

Paweł Machera,

Urząd Gminy Jerzmanowa.

Fwd: Odpowiedz na pismo przez WIELICZKA 1

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTOŃ 1

<html>&#13; <head>&#13; <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">&#13; </head>&#13; <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; <br>&#13; <div class="moz-cite-prefix">W dniu 2018-01-09 o&#160;08:46, Pawe&#322;&#13; Betkier pisze:<br>&#13; </div>&#13; <br>&#13; <div class="moz-signature">-- <br>&#13; <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">&#13; Dzie&#324; dobry.<br>&#13; W za&#322;&#261;czeniu przesy&#322;am odpowied&#378; na informacj&#281; Publiczn&#261;.<br>&#13; <div class="moz-signature">-- <br>&#13; <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;&#13; charset=utf-8">&#13; <title></title>&#13; <font face="Arial"><font size="2"> <b>Pozdrawiam</b><br>&#13; Jolanta Uwa&#380;y&#324;ska<br>&#13; Urz&#261;d Gminy Byto&#324;<br>&#13; Byto&#324; 72, 88-231 Byto&#324;<br>&#13; Tel. +48 (54) 28 51 317, Fax: +48 (54) 28 51 377<br>&#13; <a href="http://www.ugbyton.samorzady.pl">www.bip.ugbyton.pl</a>&#13; </font></font></div>&#13; </div>&#13; </body>&#13;</html>

Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HYŻNE 2

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,*Odp. NIE *
>
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),*Odp. **NIE*
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),*Odp. NIE*
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,*Odp. TAK, obowiązuje w gminie taka uchwała Nr XXVII/174/17 z
> 15.02.2017 r. link:*
>
> http://bip.hyzne.pl/static/img/k01/BIP/Uchwaly%20kadencji%202014-2018/XXVII/XXVII.174.17.pdf
> - informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

*Odp. W 2014 roku Rada Gminy Hyżne przyjęła 53 uchwały. *

*            W 2015 roku Rada Gminy Hyżne przyjęła 73 uchwały. *

*            W 2016 roku Rada Gminy Hyżne przyjęła 78 uchwał.*

> - informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,*Odp. W tych latach nie przeprowadzono żadnych konsultacji.*
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),*NIE*
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),*NIE*
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,*Odp. Tak, został wyodrębniony fundusz sołecki. Skan w załączeniu,
> ponieważ link do strony nie działa.*
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,*Odp. W załączeniu skan, ponieważ link do strony nie działa.*
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),*Odp. NIE*
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),*Odp. NIE*
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.*Odp. -*
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-4229@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
>
>

--
Witam,

Pozdrawiam,

Renata Filip

Urząd Gminy Hyżne
tel. 17 23 045 74

dot. udostępnienia informacji publicznej przez KOŁOBRZEG 1

Szanowni Panowie
Szymon Osowski
Bartosz Wilk
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam w formie elektronicznej odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. (wpływ do tut. urzędu 11.01.2018 r.) o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,
Danuta Nowak
Kierownik Biura Rady Miasta
tel. 94 35 51 601
e-mail brm1@um.kolobrzeg.pl

informacja publiczna przez CZERWIEŃSK 1

Dzień dobry.

W odpowiedzi odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z pozdrowieniami Małgorzata Kuźniar Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEMIEŃ

Or.1431.5.2018
Poniżej udzielam odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK http://ugsiemien.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//UCHWALA_Nr_VIII_48_2007.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 76
2015 - 49
2016 - 46
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 1
2015 - 1
2016 - 1
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
TAK http://ugsiemien.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Uchwala_nr_IV-12-2015.pdf
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Nie wydawano zarządzeń.
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie funkcjonuje.
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Nie dotyczy.

Z poważaniem
Tomasz Kanak
sekretarz gminy

Odpowiedz na wniosek - inf publiczna przez KOWALEWO POMORSKIE 1

Szanowni Państwo,

Wzałączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną dnia
9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem

P. Baran

odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BYSTRZYCA KŁODZKA 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIERŻONIÓW 1

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4066@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
*W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na powyższy wniosek*

--
Z poważaniem
Grażyna Banaś

Urząd Miasta w Dzierżoniowie / Biuro Obsługi Klienta
tel. +48(74)645-08-13
um@um.dzierzoniow.pl <mailto:um@um.dzierzoniow.pl>

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, woj. Dolnośląskie, Polska.
GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW, NIP: 882-10-00-034, REGON: 890717830
www.dzierzoniow.pl <http://dzierzoniow.pl> bip.um.dzierzoniow.pl
<http://bip.um.dzierzoniow.pl>

dzierzoniow <http://www.dzierzoniow.pl>

Oszczędzaj papier, pomyśl zanim wydrukujesz tego e-maila.
Informacje, które zawiera niniejsza korespondencja są poufne i
skierowane tylko i wyłącznie do adresata.
Jeśli e-mail odebrany został przypadkowo lub w wyniku zaistniałej
pomyłki przez osobę inną niż adresat,
uprzejmie prosimy odbiorcę o natychmiastowe powiadomienie nadawcy i
skasowanie wiadomości e-mail.
Jeżeli odbiorca nie jest adresatem wiadomości, niniejszym informujemy,
iż zapoznawanie się z treścią,
którą ona zawiera, jej kopiowanie i rozpowszechnianie jest nieuprawnione.

Odpowiedź na wniosek inf. publ. dla Sieć Obywatelska - Watchdog Polska od UG Jedlnia-Letnisko przez JEDLNIA-LETNISKO 1

UCHWAŁA Nr V/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia
dokumentu: „Procedury i standardy zlecania zadań publicznych przez Gminę
Jedlnia – Letnisko”. Uchwała
<http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD003343/3343.doc>.
Załączniki
<http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD003379/3379.zip>.

http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD003343/3343.doc

http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD003379/3379.zip

UCHWAŁA Nr XLVII/280/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy
Jedlnia-Letnisko. Uchwała
<http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD002880/2880.doc>.
Załącznik nr 1 - Regulamin
<http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD002881/2881.doc>.
Załączniki do Regulaminu
<http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD002889/2889.zip>

http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD002880/2880.doc

http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD002881/2881.doc

http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD002889/2889.zip

UCHWAŁA Nr VIII/59/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XLIV/270/2014 z dnia 26 marca
2014r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na
2015 rok. Uchwała
<http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD003690/3690.doc>.

http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD003690/3690.doc

Wniosek z dnia 09_01_2017_Gmina Lesko przez LESKO 1

Witam, w załączeniu odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Magdalena Mazurkiewicz

Gmina Lesko
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KORONOWO 1

W dniu 2018-01-09 o 08:31, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Koronowie pisze:
>
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
> Data: Tue, 09 Jan 2018 06:56:45 -0000
> Nadawca: sprawa-4460@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-4460@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: sekretariat@um.koronowo.pl
>
>
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:
>
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-4460@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
SG.1431.2.2018 Koronowo,dnia 22 stycznia 2018r.
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W związku ze złożonym wnioskiem do tutejszego Urzędu o udostępnienie
informacji publicznej, poniżej udzielam odpowiedzi na kolejno zadane
pytania:
1. Gmina Koronowo nie posiada uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
3.Nie powołano gminnej rady oświatowej
4. Obowiązuje uchwała nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dn. 1
lutego 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji  społecznych z mieszkańcami gminy Koronowo. Dostępna na
stronie BIP www.koronowo.pl  zakładka- uchwały rady, rok 2017.
5. Rada Miejska w Koronowie podjęła następujące ilości uchwał w
poszczególnych latach:
 2014r. - 207
2015 r. - 164
2016 r. - 121
6. W latach 2014 - 2016 przeprowadzono 2 konsultacje z mieszkańcami.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
9. Tak. Wyodrębniono fundusz sołecki. Obowiązuje uchwała nr
XLVIII/432/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014r. w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
gminy. Dostępna strona BIP www.koronowo.pl  zakładka uchwały rady, rok 2014.
10. BIP www.koronowo.pl , zakładka zarządzenia burmistrza 2017. Nr
OR-S.0050.126a.2017 w sprawie określenia procedur wykorzystania środków
funduszu sołeckiego w 2018r., z dnia 25 lipca 2017r.
11. Nie funkcjonuje budżet obywatelski.
12.  i 13. w związku z niefunkcjonowaniem budżetu obywatelskiego brak
odpowiedzi na powyższe pytania.

Z poważaniem
Barbara Sosnowska  Sekretarz Gminy
> --

Pozdrawiam
*Barbara Sosnowska*
Sekretarz Gminy

logo Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo    tel. 523826410
   fax. 523826401      email: sekretarz@um.koronowo.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIERŻONIÓW 1

W dniu 2018-01-09 o 07:57, sprawa-4673@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Z poważaniem
Grażyna Banaś

Urząd Miasta w Dzierżoniowie / Biuro Obsługi Klienta
tel. +48(74)645-08-13
um@um.dzierzoniow.pl <mailto:um@um.dzierzoniow.pl>

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, woj. Dolnośląskie, Polska.
GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW, NIP: 882-10-00-034, REGON: 890717830
www.dzierzoniow.pl <http://dzierzoniow.pl> bip.um.dzierzoniow.pl
<http://bip.um.dzierzoniow.pl>

dzierzoniow <http://www.dzierzoniow.pl>

Oszczędzaj papier, pomyśl zanim wydrukujesz tego e-maila.
Informacje, które zawiera niniejsza korespondencja są poufne i
skierowane tylko i wyłącznie do adresata.
Jeśli e-mail odebrany został przypadkowo lub w wyniku zaistniałej
pomyłki przez osobę inną niż adresat,
uprzejmie prosimy odbiorcę o natychmiastowe powiadomienie nadawcy i
skasowanie wiadomości e-mail.
Jeżeli odbiorca nie jest adresatem wiadomości, niniejszym informujemy,
iż zapoznawanie się z treścią,
którą ona zawiera, jej kopiowanie i rozpowszechnianie jest nieuprawnione.

odpowiedź na informacje publiczną przez WOJNICZ 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.

sekretarz

Odpowiedź na informację publiczną przez GORLICE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo dot. wniosku o dostęp do informacji publicznej.

Maria Dobek
inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego w Gorlicach
tel. 18 35-51-227

Informacja Publiczna przez ZAWOJA 1

Dzień Dobry

Urząd Gminy w Zawoi w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w załączeniu przesyła odpowiedź.

--
Katarzyna Kudzia
Podinspektor Urzędu Gminy Zawoja
ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
tel. 33 8775015 wew. 101

Informacja publiczna-Gmina Horodło przez HORODŁO 1

odpowiedź na wniosek przez STRZELCE OPOLSKIE

DB.1431.7.2018

Witam,

w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku, przesyłam
poniższe informacje uporządkowane wg kolejności z wniosku.

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej: TAK http://bip.strzelceopolskie.pl/dokumenty/1605.pdf
2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego: NIE
3. Czy powołano w gminie radę oświatową: NIE
4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami: TAK
http://bip.strzelceopolskie.pl/dokumenty/konsultacje.pdf
5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016, całość: 300 uchwał

* 2014: VI kadencja - 67, VII kadencja - 18;
* 2015: 122;
* 2016: 93.

6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014 - 2016:

* 2014: 0
* 2015: 2
* 2016: 1

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy: TAK
8. Czy utworzono gminną radę seniorów: TAK
9. Fundusz sołecki - aktualna uchwała:

http://bip.strzelceopolskie.pl/dokumenty/3424.pdf

10. Czy w gminie obowiązuje budżet obywatelski? Tak,
http://www.bip.strzelceopolskie.pl/inne/budzet_2018.html
11. Strzelecki Budżet Obywatelski jest przeprowadzany w oparciu o
konsultacje społeczne
12. Strzelecki Budżet Obywatelski w latach 2014-2016 - w tych latach
odbyły się dwie edycje (dwa głosowania, realizacja w roku następnym) - za
każdym razem pula do podziału wynosiła 300 tysięcy zł

pozdrawiam

MAŁGORZATA KORNAGA

Główny specjalista ds. informacji publicznej

URZĄD MIEJSKI

Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 404 93 88

kom. +48 668 993 707

Bernadetta Tacica

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Referat Organizacji

Pl. Myśliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie

tel.: (77) 404 93 17

e-mail: <mailto:b.tacica@strzelceopolskie.pl> b.tacica@strzelceopolskie.pl

skrytka epuap: /UM_Strzelce_Opolskie/skrytka

Gmina Miejska Głogów - odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez GŁOGÓW 2

Witam serdecznie

w załączniku przesyłam odpowiedź na prośbę o udostępnienie informacji
publicznej.

Martyna Rybka

--

Fwd: RE: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBROSZYCE 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej .

Monika Hołówka
Gmina Dobroszyce

--- Treść przekazanej wiadomości ---

*Temat: *

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

*Data: *

Tue, 09 Jan 2018 06:57:09 -0000

*Nadawca: *

sprawa-4669@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-4669@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

*Odpowiedź-Do: *

sprawa-4669@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-4669@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

*Adresat: *

sekretariat@dobroszyce.pl <mailto:sekretariat@dobroszyce.pl>

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

*NIE MAMY TAKIEJ UCHWAŁY*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

TAK,  uchwała z 2011 roku (nie ma na BIPie)
https://pl.scribd.com/document/72617021/Untitled

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
ROK 2014 - 68 UCHWAŁ
ROK 2015 - 77 UCHWAŁ
ROK 2016 - 79 UCHWAŁ

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest poddawany
konsultacjom co roku, jednak w latach 2014-2016 nie wpłynęły żadne uwagi
ani wnioski do Programu.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Obowiązuje Uchwała Nr XXXIV-169_2014 z dn. 27.03.2014 w sprawie
wyrażenia zgody  na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki. Nie jest dostępna online, w związku z tym przesyłam ją
w załączniku.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

NIE MA TAKICH ZARZĄDZEŃ

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-4669@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-4669@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>

www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>

www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>

www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>

NIP 526282872

KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONIUSZA 1

Znak: Or.1431.3.2018
Koniusza, dnia 22 stycznia 2018 r.

Pan Szymon Osowski
Pan Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na skierowany przez Państwa w dniu 9 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Koniusza wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję informacje:
- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016:
2014 r. – 81, 2015r. – 70, 2016r. – 76;
- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016:
2014 r. – 0, 2015 r. – 0, 2016 r. - 4,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim). Adres strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego: https://bip.malopolska.pl/ugkoniusza,a,1307734,uchwala-nr-xxvi1742017-rady-gminy-koniusza-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-owyodreb.html ,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie dotyczy,
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 – nie dotyczy.

Rozdzielnik:
1. Adresat
2. A/a