odpowiedź na informacje publiczna z dnia 9 stycznia przez DROBIN 1

--
z poważaniem:
Joanna Skierkowska
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
tel. 24 260-14-41 wew. 114
biurorady@drobin.pl

Odpowiedź na wniosek z dnia 09 stycznia 2018 roku przez GDÓW 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.
Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Z poważaniem
Aleksandra Stanak
Urząd Gminy Gdów

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Lipnica przez LIPNICA

RO. 1431.1.2018.EG          Lipnica, dn. 22.01.208r.

Panowie Szymon Osowski, Bartosz Wilk

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2  02-605 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek   z dnia 9.01.2018 r.  o udostępnieni informacji
publicznej  udzielamy

odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania:

-   w gminie nie ma  uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizacji zadania publicznego.

     Wójt zarządzeniami powołuje komisje konkursowe do opiniowania
ofert i określa tryb ich działania i oceny ofert,

-    w gminie nie utworzono rady działalności  pożytku publicznego,

-   w gminie nie powołano rady oświatowej,

-   w gminie obowiązuje uchwała  w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

    (Uchwała Nr X/44/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10 czerwca
2011r.)//http://bip.uglipnica.nv.pl/Article/get/id,16335.html/
/

-   Rada Gminy w Lipnicy  podjęła uchwały:  w  2014r.  - 70,   w 2015r. 
- 75,  w  2016 r.  - 77,

-   liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami :  w 2014r.  -
0,  w 2015 r. -2,  2016 r. - 17,

-  nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

-  nie utworzono gminnej rady seniorów,

-  w gminie wyodrębniono Fundusz sołecki  (Uchwała Nr XLI /275/2014 Rady
Gminy w Lipnicy z 27 marca 2014 r.)
http://bip.uglipnica.nv.pl/Article/get/id,17896.html

- nie ma zarządzeń dotyczących  realizacji funduszu sołeckiego, w gminie,

- w gminie nie funkcjonuję budżet obywatelski,

- nie dotyczy.

Emilia Główczewska

Urząd Gminy Lipnica

ul. Józefa Słomińskiego 19

77-130 Lipnica

tel. 598217089

--
Emilia Główczewska
Urząd Gminy Lipnica

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Or.1431.05.2018 przez KIKÓŁ 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

Agnieszka Wasilewska

inspektor ds. samorządowych, OSP i obsługi Rady

Urząd Gminy Kikół

Informacja publiczna przez ROJEWO 1

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Magdalena Pijanowska

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDZIESZOWICE 1

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Anna Kwiecień
Podinspektor

W dniu 09.01.2018 o 08:03, sprawa-5683@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. 77/40 64 400
fax. 77/40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KIEŁCZYGŁÓW 1

Witam

Wysyłam odpowiedz z naszym podpisem gdyż wczesniejszy email był z pismem
bez podpisu.

Marek Kula
Gmina Kiełczygłów

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4377@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek - znak sprawy RP.1431.9.2017 przez JASŁO 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta
w Jaśle 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem

Agata Koba

rzecznik prasowy UMJ

informacja publiczna przez POLKOWICE 2

Dzień dobry

Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Lilla Żelem

Dyrektor Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

odp. na informację publiczną przez CHEŁMNO

Chełmno, dnia 22.01.2018 r.

Urząd Miasta Chełmna

Or. 1431.3.2018.TS

Panowie

Szymon Osowski, Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję, że w Gminie Miasto Chełmno:

1. Nie podjęto uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

2. Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego,

3. Nie powołano gminnej rady oświaty,

4. Została podjęta uchwała w sprawie w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miasto Chełmno BIP Urząd
Miasta - uchwała nr XVII/118/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2017
r. -
http://www.bip.chelmno.pl/?app=uchwaly&nid=3602&y=2012&which=RADY+MIASTA+CHE
%C5%81MNA

5. ilość przyjętych uchwał przez Radę Miasta Chełmna

w 2014 r. - 98 uchwał

w 2015 r. - 77 uchwał

w 2016 r. - 75 uchwał

6.liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych:

w 2014 r.- 1

w 2015 r.- 4

w 2016 r.- 4

7. utworzono Młodzieżową Radę Miasta Chełmna,

8. utworzono Chełmińską Radę Seniorów,

9. na terenie naszej gminie nie ma sołectw,

10. w gminie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję
prawną niż forma konsultacji z mieszkańcami. Budżet obywatelski funkcjonuje
na podstawie regulaminu przyjętego zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmna
na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Regulamin
zarządzany jest na dany rok. Na stronie BIP Urzędu Miasta Chełmna
zamieszczony jest budżet obywatelski na 2017 https:bo.chelmno.pl. w
poprzednich latach budżet obywatelski funkcjonował na tych samych zasadach.

Środki wydane na budżet obywatelski :

w 2014 r.- 50 tys. zł,

w 2015 r. - 100 tys. zł,

w 2016 r. - 200 tys. zł

Sekretarz Miasta Chełmna

Tatiana Syta

odp.na informację publiczną przez CHEŁMNO

Chełmno, dnia 22.01.2018 r.

Urząd Miasta Chełmna

Or. 1431.4.2018.TS

Panowie

Szymon Osowski, Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję, że w Gminie Miasto Chełmno:

1. Nie podjęto uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

2. Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego,

3. Nie powołano gminnej rady oświaty,

4. Została podjęta uchwała w sprawie w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miasto Chełmno BIP Urząd
Miasta - uchwała nr XVII/118/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2017
r. -
http://www.bip.chelmno.pl/?app=uchwaly&nid=3602&y=2012&which=RADY+MIASTA+CHE
%C5%81MNA

5. ilość przyjętych uchwał przez Radę Miasta Chełmna

w 2014 r. - 98 uchwał

w 2015 r. - 77 uchwał

w 2016 r. - 75 uchwał

6.liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych:

w 2014 r.- 1

w 2015 r.- 4

w 2016 r.- 4

7. utworzono Młodzieżową Radę Miasta Chełmna,

8. utworzono Chełmińską Radę Seniorów,

9. na terenie naszej gminie nie ma sołectw,

10. w gminie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję
prawną niż forma konsultacji z mieszkańcami. Budżet obywatelski funkcjonuje
na podstawie regulaminu przyjętego zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmna
na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Regulamin
zarządzany jest na dany rok. Na stronie BIP Urzędu Miasta Chełmna
zamieszczony jest budżet obywatelski na 2017 https:bo.chelmno.pl. w
poprzednich latach budżet obywatelski funkcjonował na tych samych zasadach.

Środki wydane na budżet obywatelski :

w 2014 r.- 50 tys. zł,

w 2015 r. - 100 tys. zł,

w 2016 r. - 200 tys. zł

Sekretarz Miasta Chełmna

Tatiana Syta

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WADOWICE 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Z wyrazami szacunku

Sylwia Tomiczek

Sekretariat Burmistrza Wadowic

Tel: 33 873 18 16

e-mail: <mailto:stomiczek@wadowice.pl> stomiczek@wadowice.pl

Urząd Miejski w Wadowicach

Pl. Jana Pawła II 23

34-100 Wadowice

Tel: 33 873 18 11

e-mail: <mailto:um@wadowice.pl> um@wadowice.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĄCZYN

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul.Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję:
- Uchwała Nr XXXII/175/17 z dnia 31 października 2017r. Zamieszczona na
stronie BIP oraz www.miaczyn.pl
- nie,
- nie,
- Tak, uchwała Nr XLII/227/10 z dnia 10 listopada 2010 roku.Zamieszczona na
stronie BIP,
- Liczba uchwał przyjętych w latach 2014-2016 wynosi 162,
- nie przeprowadzano konsultacji społecznych,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- utworzono gminnej rady seniorów,
- tak utworzono fundusz sołecki, uchwała nr VI/23/15 z dnia 24 lutego 2015r.
na stronie BIP i www.miaczyn.pl
- na stronie BIP – ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl
- nie funkcjonuje,
- nie funkcjonuje,
- nie dotyczy
Pozdrawiam
Sekretarz Gminy
Stanisław Kapica

-----Oryginalna wiadomość-----

odp. na wniosek przez JASTRZĄB 1

Gmina Jastrząb w załączeniu przesyła odpowiedz na państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Malwina Ziętek - inspektor
Urząd Gminy w Jastrzębiu
Pl. Niepodległości 5, 26 - 502 Jastrząb
tel. (48) 62-84-868
fax: (48) 62-84-861
e-mail: <mailto:mzietek@jastrzab.com.pl> mzietek@jastrzab.com.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZYŻ WIELKOPOLSKI

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
09.01.2018 r. przesyłam informacje dot. Gminy Krzyż Wielkopolski, jak niżej:

Ad. 1) Na terenie gminy Krzyż Wielkopolski nie obowiązuje uchwała dot.
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Ad. 2) Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

Ad. 3) Nie powołano rady oświatowej.

Ad. 4) W Gminie Krzyż Wlkp. obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - link do uchwały Rady
Miejskiej w Krzyżu Wlkp. Nr XXXIII/279/2005 z 30.11.2005r.
http://www.bip.krzyz.pl/content.php?cms_id=429.

Ad. 5) W latach 2014-2016 podjęto jedną uchwałę tj. /*UCHWAŁA Nr
IV/26/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 lutego 2015 *o
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyż Wlkp. w sprawie
projektu uchwały Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. dotyczącej przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Krzyż Wlkp. na lata 2015-2022.
<http://www.bip.krzyz.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=694&dok_id=4499>/

Ad. 6) W latach 2014-2016 przeprowadzono jedne konsultacje.
Ad. 7) Nie utworzono rady seniorów.
Ad. 8) W gminie wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała Rady Miejskiej w
Krzyżu Wlkp. Nr IV/29/2015 z 12.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
dostępna jest w BIP pod adresem
http://www.bip.krzyz.pl/content.php?cms_id=772||w=5.
Ad. 9) Nie wydano zarządzeń wykonawczych.
Ad.10) W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Halina Wylegała

Kierownik Referatu Ogólnego

Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp.
--
Natalia Bandura
Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.
tel. 67 25 64 020
mail: natalia.bandura@um.krzyz.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRALIN

Dzień dobry!
Przekazuję odpowiedź na złożony przez Państwa wniosek tj.

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zdania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej?
Odpowiedz: nie obowiązuje w gminie taka uchwała.

2. Czy utworzono gminna radę działalności pożytku publicznego ?
Odpowiedz: nie utworzono w gminnie takiej rady ?

3. Czy powołano w gminie radę oświatową ?
Odpowiedz: nie ma w gminie takiej rady.

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami ?
Odpowiedz: taka uchwała w naszej gminie obowiązuje. Uchwała Nr IIIV/145/2016
z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bralin.
http://bralin.bip.net.pl/?a=5343

5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016.
Odpowiedz: 2014 - 16 uchwał, 2015 - 68 uchwał, 2016 - 75 uchwał.

6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016.
Odpowiedz: w latach 2014-2016 przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie
projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Bralin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018
rok.

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy?
Odpowiedz: nie utworzono.

8. Czy utworzono gminną radę rade seniorów?
Odpowiedz: nie utworzono.

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki?
Odpowiedz: w gminie wyodrębniono fundusz sołecki. Uchwała Nr XXIV/95/2016 w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
http://bralin.bip.net.pl/?a=5038

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.
Odpowiedz: Wójt Gminy nie wydał żadnych zarządzeń w związku z realizacją
funduszu sołeckiego w gminie.

11. Czy w gminie obowiązuje budżet obywatelski?
Odpowiedz: nie obowiązuje.

12. W jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski?
Odpowiedz: budżet taki nie obowiązuje.

13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego?
Odpowiedz: budżet taki nie obowiązuje.

Z poważaniem Zbigniew Łatka - sekretarz Gminy Bralin.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOLICE 1

Dzień dobry,
Gmina Dolice w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, znak: SG.1431.3.2018.MK.

Z poważaniem
Urząd Gminy Dolice
Karina Królikowska

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Sulechów przez SULECHÓW 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na państwa wniosek.

Z poważaniem

Bartosz Buda
Inspektor Urzędu Miejskiego Sulechów
tel. 68 385 11 28
e-mail: br@sulechow.pl

Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
NIP: 927-10-00-442, REGON 000526765
tel. centrala: 68 385 11 00
fax: 68 385 46 86
------------------------------------------------------------
Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są
przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są państwo
zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć
wiadomość ze swojego systemu, a także nie powinni Państwo ujawniać
otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej
kopii otrzymanych informacji.

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĘDZYRZEC PODLASKI

Międzyrzec Podlaski, 22.01.2018 r.

OP-I.1431.3.2018

dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r.

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r. na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) zawiadamiam, że z uwagi na konieczność zebrania wnioskowanych informacji niezbędnych do udzielania w pełnym zakresie odpowiedzi na wniosek z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz podjęcia dodatkowych czynności o skomplikowanym charakterze w tym w zakresie analizy pozyskanych informacji pod względem możliwości udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej i jej charakteru oraz przetworzenia pozyskanych informacji przed jej udostępnieniem, odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta, tj. do dnia 08.03.2018 r.

Z poważaniem

Z up.Burmistrza Miasta
Adriana Grochowska
Naczelnik Wydziału Obsługi Organizacyjno-Prawnej
Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski
-------- Oryginalna wiadomość --------
Od: sprawa-5063@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: miasto@miedzyrzec.pl
Data: 9 stycznia 2018 o 07:59
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

a.. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
b.. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
c.. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
d.. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
e.. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
f.. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
g.. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
h.. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
i.. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
j.. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
k.. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
l.. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
m.. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-5063@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Z poważaniem
Kamil Wysokiński

Miasto Międzyrzec Podlaski

ul. Pocztowa 8

21-560 Międzyrzec Podlaski

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Biała Podlaska

W odpowiedzi na pytania wystosowane przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, przestawiam wymagane informacje dotyczące Gminy Miejskiej Biała Podlaska:

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

NIE MA TAKIEJ UCHWAŁY

2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

NIE UTWORZONO

3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)

NIE POWOŁANO RADY

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
TAK
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=98&p1=szczegoly&p2=459412

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 77 uchwał
2015 - 111 uchwał
2016 - 101 uchwał

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 2
2015 -4
2016 - 2
Niezależnie:
a) co roku konsultowany jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z uchwałą:
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=99&p1=szczegoly&p2=458790,
b) w 2014 r. konsultowano program aktywizacji i wsparcia seniorów na terenie miasta z Bialską Radą Seniorów, w trybie uchwały o radzie seniorów.

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
NIE
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Nie dotyczy

10) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Konsultacje https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//038.pdf
uchwała https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=613&p1=szczegoly&p2=1057735
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//uchwala_XXVII_25_17.pdf
zarządzenie https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//579.pdf
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//81.17.pdf

11) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE DOTYCZY

12) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
W BUDŻECIE MIASTA BUDŻET OBYWATELSKI JEST OD 2017 R. (w 2017 1 mln zł, w 2018 1 mln zł)

Z poważaniem,
Anna Skrodziuk
inspektor
Wydział Polityki Społecznej, Kultury i Sportu

Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

telefon +48 83 341 61 65
Fax 83 342 67 76
e-mail: anna.skrodziuk@bialapodlaska.pl
www.bialapodlaska.pl

besko odpowiedź przez BESKO 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam plik z odpowiedzią na wniosek o udostepnienie
informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Kazimierz Wolański

Informacja publiczna przez WOLBROM 1

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek z dania 09.01.2018 o
udzielenie informacji publicznej.

--
Marcin Ciempka
Inspektor - RZKiL
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom
www.umigwolbrom.pl
tel: +48 32/ 706 53 21